Bize Sorun

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.

7/24 Yanınızdayız

Tüp Bebek ve Üreme Sağlığı Merkezi

Yaklaşımımız


Çocuk özlemi çeken ebeveynlerin, anne ve baba olmaya giden yolları bazen zor ve zahmetli olabilir; ama içiniz rahat olsun. Tüp Bebek ve Üreme Sağlığı Merkezimiz, bu zorlu yolculuktaki hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor.

Tüp bebek tedavilerinde, başarıyı yakalamak için önemli araştırmalar yapan Tüp Bebek ve Üreme Sağlığı Merkezimizde; genetik hastalık riski bulunan aileler için, preimplantasyon genetik tanı yöntemleri de güvenle uygulanmaktadır.

 

Tüp bebek tedavisini gerektiren nedenler nelerdir?

  • Anne adayının yaşının ilerlemesiyle yumurtaların rezerv durumunun ve kalitesinin azalması
  • Erkeklerde sperm kalitesinin ve hareketliliğinin kısıtlanması
  • Rahim içi ve fallop tüplerinde görülebilecek sorunlar
  • Erkeklerde varikosel durumu
  • Rahimlerde meydana gelen kistler
  • Sebebi bilinmeyen infertilite

 

Tüp Bebek Merkezimizde Bulunun Ek Tedavi Yöntemleri

Havuz Yöntemi

Tüp bebek tedavilerinde havuz yöntemi "embriyo dondurup biriktirmek anlamında kullanılmaktadır. Özellikle yumurta rezervi düşük olan veya tedavi sırasında az sayda iyi kalite embriyo gelişimi görülen hastalara taze transfer yapmak yerine embriyoları dondurup arka arkaya birkaç yumurta toplama işlemi daha yaparak transfer edilebilecek embriyo sayısınız arttırmak adına havuz yöntemi önerilmektedir.

Yumurta Dondurma

Türkiye'deki güncel yasal düzenlemeler doğrultusunda yumurtalık rezervi azalmış veya azalmak- ta olduğu hormonal sonuçlar ve hekim kararıyla onaylanmış "bekar kadınlar yumurta dondurma için gerekli raporu çıkartarak yumurtalarını dondurabilmektedir. Ayrıca yumurtalık rezervine potansiyel zarar olabilecek bir ameliyat geçirecek veya ilaç (kemoterapi ilaçları gibi) kullanması gerekecek olan kadınlar da bu tedaviler öncesinde doktorlarının onayıyla yumurta dondurmak için başvurabilirler. Yumurtalar yasal olarak beş yıl boyunca uygun koşullarda dondurulup saklanabilmektedir. Daha uzun süreli saklama istemleri olduğu durumda hastalar dilekçeleriyle ilgili merkeze başvurarak dondurma sürelerinin uzatılmasını talep edebilmektedir.

Kalsiyum Aktivasyonu

Normal koşullarda oositlerin döllenebilmesi için spermin penetrasyonu sonrasında kalsiyum dalgalanmalarıyla aktive olması gerekir. Tüp bebek yöntemleri arasında kalsiyum aktivasyonu oositlerin aktive edilmesi için kullanılan kimyasal bir yöntemdir. Tüm hastalarda rutin kullanılmamakla birlikte yumurta yaşı ileri olan, sperm kalitesi düşük olan, mikrotese ile sperm elde edilen ve geçmiş denemelerinde düşük döllenme veya kötü embriyo kalitesi öyküsü olan hastalarda kullanılabilmektedir. Özellikle ICSI sırasında oosit ve sperm kalitesine dair problemler tespit edildiğinde ücretsiz olarak uygulanmaktadır.

Embriyonun Kabuğunun İnceltilmesi

Embriyonun kabuğunun inceltilmesi, kısaca AHA yöntemi; embriyonun dışarı olan zona pellusidada lazer, asit veya mekanik yolla açıklık oluşturma veya zonayı inceltme işlemidir. Özellikle zonası kalın embriyolarda (>15 mikron) ve dondurma çözdürme işlemleri sonrası sertleşmiş olan zonanın embriyonun kabuğunun inceltilmesi yöntemiyle delinmesinin embriyonun dışarıya çıkmasına yardımcı olup, implantasyon oranının artırdığı düşünülmektedir.

AHA işlemi transferden önce yapılabildiği gibi, aynı zamanda dondurulacak blastokistlerin dondurma öncesi büzüşmesi ve preimplantasyon genetik tanı yapılacak olan embriyolardan biyopsi alınabilmesi için de uygulanmaktadır. Hücre içi sperm enjeksiyonu sırasında zonanın çok kalın olduğu ve blastokistin genişlemesine negatif etkisinin olabileceği düşünüldüğü bazı özel durumlarda da üçüncü veya dördüncü gün uygulanabilmektedir.

Sperm Vitalite (Canlılık) Tanı Yöntemleri

Eozin Y ve HOS testleri merkezimizde sperm canlılığını değerlendirmek için kullanılan tanısal testlerdir. Merkezimizde özellikle hiç hareketli sperm görülemeyen örneklerdeki canlılık oranların değerlendirmek amacıyla kullanılmaktadır. Eozin Y invazif bir boyama işlemi olduğundan uygulandığında canlı olduğu tespit edilse de spermler mikroenjeksiyon için kullanılamamaktadır. ICSI işlemi (hücre içi sperm enjeksiyonu) yapılacağı sırada total hareketsiz spermler içerisinde canlı olan spermleri belirleyebilmek amacıyla sperm hos (hipo-ozmotik şişme testi) testine baş vurulur. Burada canlı olan spermlerin sperm başlan şişerken, kuyrukları kıvrılmaktadır. Böylece ICSI’de kullanılacak canlı spermlerin seçimi mümkün olabilmektedir. Bu yöntem tanı testi olarak da kullanılabilmektedir.

Aynı zamanda pentoksifilin ve/veya teofilin de total immotil olan sperm örneklerinde canlı olan spermlerin hareketlenmesini sağlayarak canlı olduklarını anlamamızı sağlayan ve ICSI için sperm seçimine olanak sağlayan kimyasal maddelerdir.

PGT (Embriyoların Genetik incelemesi)

Pre-implantasyon genetik tanı (PGT), tüp bebek yöntemiyle oluşan embriyoların, anne rahmine transfer edilmeden önce genetik açıdan test edilmesidir. Analiz sonucunda sağlıklı bulunan embriyolar transfer edilerek, sağlıklı çocukların doğması amaçlanmaktadır.

Teknik olarak, embriyoların 3. günü veya 5. gününde, biyopsi yöntemiyle hücre alınarak genetik laboratuvarına gönderilmektedir. 3. gün biyopsisinde aynı siklusta transfer yapılabilirken 5 gün biyopsisinde embriyo dondurma yoluna gidilmektedir. Yapılacak genetik testler de farklılık gösterebilmektedir. Biyopsi gününe ve yapılacak genetik testlere hastanın durumu (PGT endikasyonl değerlendirilerek karar verilmektedir. Merkezimizde hem NGS (yeni nesil dizileme) hem de tek gen hastalıklarına karşı PGT uygulanmaktadır.

Tekrarlayan başarısız tüp bebek denemeleri olan, tekrarlayan gebelik kayıpları bulunan, ileri anne yaşı durumu olan, ailesinde bilinen bir genetik rahatsızlık bulunan, daha önce genetik rahatsızlığa sahip bir çocuğu olan veya kaybedilen bebekte genetik sorun tespit edilen kişilere PGT tavsiye edilmektedir. PGT ücretleri hastaya uygulanması uygun olan teste göre embriyo başı veya tüm embriyo sayısına göre belirlenmektedir. PGT işlemleri içerisinde yer alan biyopsi ve embriyo dondurma işlemleri için de ekstra ücretlendirme uygulanmaktadır.

Embriyoskopi (Kameralı Görüntüleme Sistemleri)

Tüp bebek tedavisinde yumurta toplama işleminde elde edilen yumurtalar ve sonrasında döllenen yumurta ve spermler embriyonik gelişimleri boyunca anne rahmini taklit eden belirli sıcaklık ve pH değerlerine sahip inkübatör adı verilen cihazlar içerisinde, her hastaya ait ayrı bir bölmede takip edilmektedir. Periyodik olarak yapılan gelişim kontrollerinde embriyolar laboratuvarda dış ortama alınarak mikroskop altında değerlendirilir ve tekrar inkübatöre yerleştirilir. Bu kontroller esnasında diş ortama alınan embriyolar minimal düzeyde de olsa strese maruz kalabilmektedir. Anne rahmine transfer edilecek embriyonun seçimi belirli periyotlarda yapılan bu kontroller esas alınarak yapılmaktadır. Kontrol saatleri dışındaki anlık değişim ve gelişimleri tespit etmek mümkün değildir.

Günümüzde inkübatör içerisine yerleştirilen kameralı sistemlerle embriyo gelişimi inkübator dışına çıkarılmadan 7/24 takip edilebilmektedir. Time-lapse (zaman akışkanlı) görüntüleme yoluyla belirli periyotlarda embriyoların fotoğraflarını çekip kaydetmesi ve embriyoların anlık gelişiminin dış ortama çıkarılmadan sürekli olarak kontrol edilebilmesi bu sistemlerin sunduğu avantajlardır. Bu sayede hem embriyo üzerinde hiçbir stres faktörü oluşturulmadan kontroller yapılır; hem de embriyoların gelişim öyküleri daha ayrıntılan takip edilerek bu süreçte meydana gelen anormal bölünmeler tespit edilebilir. Böylece özellikle daha önce başarısız denemeleri olan hastalarda embriyo kaynaklı bir neden olup olmadığı sorusuna cevap verilebilmektedir. Laboratuvarımızda kameralı görüntüleme sistemiyle embriyo takibi yapılabilmekte ve özellikle tekrarlayan tüp bebek başarısızlıkları, açıklanamayan infertilite olguları ve tekrarlayan gebelik kayıpları durumlarında önerilebilmektedir. Bunun dışında çiftlerimizin isteği doğrultusunda da bu hizmet ücret karşılığı verilebilmektedir.

Embriyo Dondurma

Günümüzde embriyo dondurma işlemi vitrifikasyon denilen (hızlı dondurma) tekniği ile yapılmaktadır. Vitrifikasyon yöntemi, embriyo çözme sonrası yüksek canlılık oranına ilave olarak yüksek gebelik şansı veren en başarılı dondurma yöntemidir. Bu işlem embriyonun hücresel yapısını koruyan kimyasal solüsyonlarda (kriyoprotektanlar) belirli dakikalarda bekletilmesi ile gerçekleştirilir. Hücredeki su uzaklaştırılıp koruyucu maddelerle yer değiştirmesi sonucu ozmotik denge sağlanır ve embriyolar üzerlerinde hastaların bilgilerinin yer aldığı dondurma çubuklarına yerleştirilerek hızlıca-196 sıvı azota batırılır ve dondurma işlemi tamamlanır.

Dondurulan embriyolar hastalara ait bilgilerin yer aldığı özel bölmelerde yine -196 derece sıvı azot ile dolu tanklarda saklanmaktadır. Teknik olarak çok daha uzun yıllar saklanabilmelerine rağmen ülkemizde embriyoların yasal olarak dondurularak saklanma süresi Sağlık Bakanlığı Üremeye Yardımcı Teknikler Üst Kurulu’nun hazırladığı yönetmelik gereğince 5 yıl olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda dondurma tarihi esas alınarak her yıl çiftlerin merkezlere başvurup saklan maya devam etmesi için dilekçe vermeleri gerekmektedir. Saklamaya devam etmek istenmemesi durumunda yine çiftlerin dilekçe ile bunu merkeze beyan etmeleri gerekmektedir. İmha talebi İl Sağlık birimlerine iletilerek yetkili kişilerin gözetimi altında gerçekleştirilir.

Merkezimizde embriyo dondurma; hormon tedavisi ile yumurtalıktan aşın uyanmış ovaryan hiper stimülasyon sendromu (OHSS) riski olan vakalarda, pre-implantasyon genetik yani (PGT) yapılacak vakalarda, rahimin transfere hazır olmadığı durumlarda (endometrium (rahim içi zan) kalınlığının gebelik için uygun olmaması, cerrahi operasyon gerektiren polip, miyom veya kist gibi patolojik bulgularda) ve de fresh (taze) transfer sonrası elde kalan kaliteli embriyolarda çiftlerin isteği doğrultusunda ücret karşılığı uygulanabilmektedir.

Embriyo Yapıştırıcısı

Embriyo ile rahim içi (endometrium) arasındaki etkileşime dair halen daha çözülememiş pek çok gizem bulunmaktadır. Bugün en iyi kalite embriyo ile bile elde edilebilen gebelik oranı yaşa bağlı olarak değişmekle beraber 15-30 civarındadır. Embriyo yapıştırıcısı, embriyo transferi için tasarlanmış özel bir solusyondur. Adı gibi gerçek bir yapıştırıcı olmamasına rağmen, içerdiği yüksek konsantrasyondaki hyaluronan sayesinde implantasyon oranında artışa neden olabileceği düşünülmektedir. 3200 den fazla embriyo transferinde kullandığında diğer medyumlara oranla gebelik oranlarında %19’luk bir artış ve doğum oranlarında  %29’luk bir artış olduğunu bildiren çalışmalar bulunmaktadır. Merkezimizde embriyo yapıştırıcısı özellikle daha önce başarısız tüp bebek denemeleri olmuş, gebelik kayıpları yaşamış, 35 yaş üzerindeki hastaların transferinde hastanın talebi doğrultusunda uygulanmaktadır.

Endometrium PRP

Endometrium PRP; rahim içerisine uygulanan bir PRP işlemidir. Rahminin iç tabakası kalınlaşmayan hastalara endometrium PRP uygulanır ve embriyonun tutunmasını kolaylaştırır. Genellikle tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı ve gebelik kayıpları olan kadınlarda hamilelik şansını arttırdığı düşünülmektedir.

Genetik incelemeler

NGS, mitoscore, aCGH, CGT, PGD gibi bazı testler ile genetik problemler saptanılır. Bu genetik sorunların değerlendirilmesiyle izlenecek tedavi planı şekillenir.

ERA

Embriyonun, anne adayının rahmine tutunabileceği en uygun günün belirlenir. Kaliteli embriyonun transfer edilmesi, yeni tedavi planının oluşturulmasına ve gebelik sağlanmasına ışık tutan ayrıcalıklı bir testtir. Bu test; implantasyon zamanının belirlenmesi için yapılır.

IMSI

IMSI, yani yüksek mikroskopik büyütmeyle seçilmiş sperm mikroenjeksiyon; menideki spermleri 800 kat büyüterek, en iyi spermleri belirlemeye yardımcı olan bir yöntemdir. Seçilen en iyi spermler ile yüksek döllenme oranları elde edilirken; aynı zamanda bu durum embriyo gelişimini de etkileyerek anne adayının gebe kalma olasılığını artıracaktır.

ICSI

ICSI, yani mikroenfeksiyon; erkeklerde şiddetli olarak kısırlık görüldüğü zaman başarı ile uygulanan devrim niteliğinde bir tedavi yöntemidir. Erkeklerde sperm hücreleri yumurtayı dölleyebilecek durumda değil ise embriyo oluşumu mümkün olamayacağı için mikroenfeksiyon yöntemi tercih edilir. Sperm hücresi sayısı az olan veya sperm morfolojisi bozuk olan erkeklerde başarılı bir şekilde uygulanan mikroenfeksiyon yöntemi ile baba olabilmek mümkündür.

Rahim dinlendirme

Anne rahminin tedavi uygulamaları nedeniyle yorulması söz konusu olduğu için rahim dinlendirme yöntemi ile ilk haline dönmesi sağlanır.

Endoskopik cerrahi

Rahim içi pulip, sineşi ve septum gibi başarıyı olumsuz etkileyebilecek anormallikler histeraskopi ile giderilebilir. Ayrıca başta hidrosalpenks ve endometrioma olmak üzere tüpleri ve yumurtalıkları ilgilendiren karın içi patolojilerin ortadan kaldırılması gebelik ve canlı doğum oranlarını arttırırken gebelik kayıplarını azaltmaktadır.

Blastocyst transferi (blastokist kültürü)

Embriyo gelişimini tutunmadan önceki en son aşamaya götürerek tutunma potansiyelini en yüksek olan embriyoların seçimine imkan tanır. Gelişim potansiyeli ve canlılığı yüksek embriyolardan daha az sayıda transfer ederek çoğul gebelik önlenebilir.

 

​Tüp Bebek Tedavisi Hakkında En Çok Merak Edilen Sorular

     1. Tüp bebek tedavisini en fazla kaç defa deneyebilirsiniz?

Tüp bebek tedavisinde, deneme konusunda sınır bir sayı bulunmuyor. Fakat çok iyi kliniklerde yapılmış denemelere rağmen gebelik oluşumu sağlanamamışsa, bu deneme sayısı arttıkça gebeliğin gerçekleşmesindeki beklentide azalma olacaktır. Bazen nedeni bilinmeyen tutunamama sorunu yaşayan anne adayları, yaptırdıkları pek çok denemeden sonra ancak gebe kalabilmektedirler. 8. ya da 10. denemesinden sonra gebe kalan anne adayları da vardır.

     2.  Yaş, gebe kalma şansını etkiler mi?

Tüp bebek tedavisinin başarılı olabilmesi birçok faktöre bağlıdır. Bu faktörlerden en önemlisi; anne adayının yaşıdır. 35 yaşından genç olan kadınlarda gebe kalma şansı çok daha yüksek olmakla birlikte; 35-38 yaş arasında olan kadınlar da bu şansını değerlendirebilmektedirler. Ama 38-40 yaş ve 40-42 yaş ile birlikte bu şans gitgide azalır. 40-42 yaş aralığı ise şansın azaldığı fakat yine de ümidin korunduğu zamanlardır.

     3. Transfer edilen embriyo sayısı gebelik şansına etki eder mi?

Tüm yaş gruplarında tek embriyonun transfer edilmesiyle gebelik şansı %28’dir. Çift embriyonun transfer edilmesiyle bu şans %45’e kadar çıkar. Tek embriyo transferinin yapılmasında geriye pek çok embriyo kalır ve bu embriyolar kullanılarak ciddi oranda ek hamilelikler sağlanabilir.

     4. Tüp bebek tedavisinde düşük daha mı sık görülür?

Tüp bebek tedavisi sonucunda oluşan gebeliklerin düşük riski, normal yollarla kalınan gebeliklerden çok olmamakla birlikte biraz daha fazladır. Bunun sebebi; tedavi çeşidinden değil, hamile kalmaya engel olan sorunun bizzat kendisinden kaynaklanır.

     5. Tüp bebek gebeliklerinin başında izlenen vajinal kanamalar normal midir?

Hamile kalmış hiçbir kadında, vajinal kanama normal olarak değerlendirilmemelidir ve hızlıca doktora görünülmelidir. Ama; tüp bebek tedavisiyle ulaşılmış gebeliklerin başlangıcında vajinal kanama ve lekelenmelere sık olarak rastlanılır. Yani; bu kanamalar kötü bir durumun habercisi olmayabilir.

     6. Dondurulmuş embriyolar ile şans nedir?

Tüp bebek denemelerinde transfer edilen embriyoların haricinde kullanılmayan embriyoların kalitesi çoğu zaman iyi olabilmektedir. Bu embriyolar dondurulup saklanarak, ileride bir başka hamilelik düşüncesi durumunda değerlendirilebilirler. İleriye dönük böyle bir avantaj sunuyor olması nedeniyle embriyo dondurma işlemi, çiftler için oldukça faydalıdır. Dondurulan embriyolar çözüldüğünde %80 oranında canlı kalmakta ve rahme transfer edildiğinde ise %50 ila %70 arasında gebelik şansı vermektedir.

     7. Tüp bebek tedavisi öncesi kilo vermek gerekli mi?

Tüp bebek tedavisi öncesinde kilo verilmesi, tedavi sonuçlarını olumlu yönde etkileyecektir şeklinde kesin bir bilgi yoktur. Fakat kilonun ideal seviyede olması; tedavi süresinin kısalmasına, ihtiyaç duyulacak ilacın azalmasına ve tüp bebek tedavisi ile gebe kalınması durumunda ise düşük riskinin azalmasını sağlar.

     8. Embriyo transferinden sonra cinsel yaşam devam edebilir mi?

Cinsel yaşam devam edebilir. Bu durum gebeliğin tutulmasını engellemez. Fakat; yumurta toplamadan sonra yumurtalıkların hala büyük olması, vajinal yoldan alınan ilaçlar, lekelenme şeklinde vajinal kanamalar; anne adayı için rahatsızlık oluşturulabileceği için normal bir cinsel ilişki süreci yürütülemeyebilir.

     9. Ağır kaldırma gebeliğin tutunmasına etki eder mi?

Embriyo transferinden sonra hareket etmek, seyahat etmek, öksürmek ve hemen ayağa kalkmak gibi aktiviteler gebeliğin tutunmasına ve devam ettirilmesini engellemez. Halk arasında bilinenin aksine bu durumların gebeliğe olumsuz hiçbir etkisi bulunmamaktadır. Bu süreçte dikkat edilmesi gereken en önemli noktalar; doktorun reçete ettiği ilaçların düzenli olarak alınması ve yumurtalıklar eğer çok büyümüşlerse rahatsız olunmaması için dinlenilmesi gerekliliğidir.

Kariyer ve Anne Olma Hayali Bir Arada: Yumurta Dondurma İle Kontrol Sizde!
Kariyer ve Anne Olma Hayali Bir Arada: Yumurta Dondurma İle Kontrol Sizde!

Kariyer ve Anne Olma Hayali Bir Arada: Yumurta Dondurma İle Kontrol Sizde!

Devamı

Kadınlarda En Sık Görülen 5 Hastalık ve Çözümleri (8 Mart Dünya Kadınlar Günü)
Kadınlarda En Sık Görülen 5 Hastalık ve Çözümleri (8 Mart Dünya Kadınlar Günü)

Kadınlarda En Sık Görülen 5 Hastalık ve Çözümleri (8 Mart Dünya Kadınlar Günü)

Devamı

Hamileyken Emzirebilir Miyim?
Hamileyken Emzirebilir Miyim?

Henüz bebeğini emzirirken tekrar hamile olduğunu öğrenen birçok anne adayının aklına takılan en büyük soru işareti “Hamileyken emzirebilir miyim?” olmaktadır.

Devamı

Pelvik Konjesyon Sendromu Nedir?
Pelvik Konjesyon Sendromu Nedir?

Pelvik Konjesyon Sendromu, 30-50 yaş arası kadınlarda rastlanan, pelvik bölgesinde kronik bir ağrı ile seyreden, yumurtalık etrafı ve rahim çevresindeki toplardamarların içinde kan birikmesi ile damar genişlemesine neden olan bir hastalıktır.

Devamı

Prolaktin Hormonu Yüksekliği Nedir?
Prolaktin Hormonu Yüksekliği Nedir?

Prolaktin, halk arasında süt hormonu olarak da bilenen, gebelik sürecinde anne vücudunun süt üretmesini sağlayan önemli bir hormondur.

Devamı

AMH Nedir?
AMH Nedir?

Kısaca AMH olarak bilinen Anti Müllerian Hormonu kadınlardaki yumurtalık rezervinin kalitesini gösteren bir hormondur.

Devamı

6 Yıllık Bekleyişin Ardından Mucize Doğum!
6 Yıllık Bekleyişin Ardından Mucize Doğum!

6 Yıllık Bekleyişin Ardından Mucize Doğum!

Devamı

Önemli Bir Kısırlık Nedeni: Tüp Problemleri
Önemli Bir Kısırlık Nedeni: Tüp Problemleri

Kadına bağlı görülen kısırlığın en önemli nedenlerinden biri tüplerde oluşan problemlerdir.

Devamı

Doğru Yaklaşımlar Anne ve Baba Olma Hayallerinizi Gerçeğe Dönüştürüyor
Doğru Yaklaşımlar Anne ve Baba Olma Hayallerinizi Gerçeğe Dönüştürüyor

Çocuk sahibi olmak isteyen binlerce çift, çeşitli tedavi yöntemlerine başvuruyorlar.

Devamı

Genetik Tanı İle Sağlıklı Bebekler Dünyaya Geliyor
Genetik Tanı İle Sağlıklı Bebekler Dünyaya Geliyor

Embriyo rahim içerisine yerleştirilmeden önce PGT, yani; preimplantasyon genetik tanı ile genetik açıdan

Devamı

Tüp Bebek Yaşının Kontrol Ettirilmesinin Önemi
Tüp Bebek Yaşının Kontrol Ettirilmesinin Önemi

Erkeklerde sperm üretimi daima devam ederken, kadınlarda yumurtalama düzeni farklılık gösterir

Devamı

Kanser Tedavisinde Doğurganlık Korunabiliyor
Kanser Tedavisinde Doğurganlık Korunabiliyor

Binlerce kadın, kansere bağlı olarak aldıkları kemoterapi tedavilerinde ilaç kullanıyorlar

Devamı

Genetik Tarama Testlerinin Sonuçları 24 Saat İçinde Öğrenilebiliyor!
Genetik Tarama Testlerinin Sonuçları 24 Saat İçinde Öğrenilebiliyor!

Gebelik döneminin erken evresinde yaptırılan amniosentez ve CVS ile embriyoda var olan kromozom bozukluklar saptanabilir

Devamı

Tekrar Eden Düşükler Klasik Tüp Bebek Tedavisi İle Önlenebiliyor
Tekrar Eden Düşükler Klasik Tüp Bebek Tedavisi İle Önlenebiliyor

Bebek sahibi olmak isteyen çiftler, tekrar eden düşükler nedeniyle olumlu sonuçlar alamayabiliyorlar.

Devamı

Tüp Bebek Tedavisini Tekrarlayan Anne ve Baba Adayları İçin Öneriler
Tüp Bebek Tedavisini Tekrarlayan Anne ve Baba Adayları İçin Öneriler

Tüp bebek denemesi yapan anne ve baba adayları, gebelik sağlanamadığı

Devamı

Üreme Organlarına Ait Enfeksiyonların Kısırlıkla İlişkisi
Üreme Organlarına Ait Enfeksiyonların Kısırlıkla İlişkisi

Mantar ve parazitler, kadınlarda vajinal enfeksiyonlara neden oluyor

Devamı

Tüp Bebek Tedavisinin Başarısızlık Nedenleri ve Tedavide Yeni Yaklaşımlar
Tüp Bebek Tedavisinin Başarısızlık Nedenleri ve Tedavide Yeni Yaklaşımlar

Anne ve baba olmak isteyen çift, aylar boyunca korunmasız birlikteliğe rağmen gebelik elde edemedikleri

Devamı

İlerleyen Yaş, Obezite, Stres Faktörleri Doğurganlık ve Kısır Tedavisini Olumsuz Etkiliyor
İlerleyen Yaş, Obezite, Stres Faktörleri Doğurganlık ve Kısır Tedavisini Olumsuz Etkiliyor

Kısırlık sorunu, günümüzde pek çok bireyde rastlanan önemli bir sağlık sorunudur

Devamı

Tüp Bebek Tedavisinde Merak Edilen 9 Soru
Tüp Bebek Tedavisinde Merak Edilen 9 Soru

Tüp bebek tedavisinde, deneme konusunda sınır bir sayı bulunmuyor.

Devamı

Bebeğiniz -196 Dereceden Sağlıkla Dünyaya Geliyor!
Bebeğiniz -196 Dereceden Sağlıkla Dünyaya Geliyor!

Bebek sahibi olmak isteyen anne ve baba adayları gelişen teknoloji ile bu hayallerini gerçekleştirebiliyorlar

Devamı

Tüp Bebek ve Tedavi Aşamaları Süreci
Tüp Bebek ve Tedavi Aşamaları Süreci

Anne ve baba adaylarının, tedaviye başlayacakları ya da başlamayı düşündükleri doktoruyla yaptığı ilk görüşmedir.

Devamı

Tüp Bebek Tedavisinde Başarıyı Artıran 8 Beslenme Önerisi
Tüp Bebek Tedavisinde Başarıyı Artıran 8 Beslenme Önerisi

Tüp bebek tedavisi için karar verildiğinde; aslında tedavi başlamış olur.

Devamı

Tekrar Eden Düşükler Boşanma Nedeni
Tekrar Eden Düşükler Boşanma Nedeni

Özellikle tekrar eden düşükler, kadınlara psikolojik yönde travmalar yaşatan olumsuz bir süreçtir

Devamı

Gebelik Oluşumuna Engel Olan 5 Neden
Gebelik Oluşumuna Engel Olan 5 Neden

Kadınlarda, yumurtalık rezervinin en uygun olduğu dönem; 20 ila 30 yaş arasıdır.

Devamı

Çiftler Tüp Bebek Merkezine Hangi Soruları Sormalıdır
Çiftler Tüp Bebek Merkezine Hangi Soruları Sormalıdır

Tüp bebek tedavisi oldukça hassas ve tedavi kliniği seçimi esnasında maximum özen gösterilmesi gereken

Devamı

Anne Ve Baba Olma Hayallerinizi Ertelemeyin
Anne Ve Baba Olma Hayallerinizi Ertelemeyin

Çocuk özlemi çeken ebeveynlerin, anne ve baba olmaya giden yolları bazen zor ve zahmetli

Devamı

Kısırlığa Yol Açan Nedenler
Kısırlığa Yol Açan Nedenler

Bir sene boyunca korunmadan cinsel ilişkiye girilmesine rağmen çocuk sahibi olamama durumuna kısırlık denilmektedir.

Devamı

Over Kistler Tüp Bebek Tedavisini Engeller Mi?
Over Kistler Tüp Bebek Tedavisini Engeller Mi?

Normal yolla bebekleri olmayan eşlerin, laboratuvar ortamında sperm ve yumurta

Devamı

Tüp Bebek Tedavisi
Tüp Bebek Tedavisi

Erkeklerden alınan spermlerin ve kadın üreme hücreleri olan yumurtaların vücut dışında laboratuvar ortamında bir araya getirilerek döllemenin sağlanmasında rol oynayan tedavi yöntemidir.

Devamı

Tüp Bebek Merkezi Seçiminin Önemi Nedir?
Tüp Bebek Merkezi Seçiminin Önemi Nedir?

Bu yöntem genellikle 1 yıl gibi bir süredir korunmasız ilişkiye rağmen, gebeliğin gerçekleşmemesi neticesinde tercih edilen bir uygulamadır.

Devamı