Doktorunuza Sorun

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.

7/24 Yanınızdayız

Psikoloji

Yaklaşımımız

Türkçe’de ruh bilimi olarak ifade edilen Psikoloji, ruh anlamına gelen "psişe" ve bilim anlamına gelen "loji" kelimelerinin birleşiminden türetilmiştir. Psikoloji insanların ruh sağlığı ile ilgilenmektedir. Bir bireyin sağlıklı olarak kabul edilebilmesi için bedensel ve ruhsal sağlığının bir bütün olarak ele alınması gerekmektedir. Günümüzün modern dünyasında yaşamın artan hızı, bu hıza yetişmek için çaba harcayan bireyin artan sorumlulukları ve stres kişinin ruh sağlığını tehdit etmektedir. Kişiler zaman zaman tek başlarına sorunlarının üstesinden gelemeyebilir. Hayatlarının bazı alanlarında sorun yaşadığında ya da hayatın normal akışını aksatan yoğun duygu ve düşünceler yaşadığında psikolojik destek alan kişilerin sayısı her geçen gün artmaktadır.

Psikoloji bölümümüzde; danışanlar ruhsal, bilişsel, davranışsal ve gelişimsel açıdan değerlendirilmektedir. Uzman psikologlarımız tarafından uygulanan psikolojik testler ve terapiler ile sorunun kaynağına inilmekte ve uygulanacak tedavinin yöntemi belirlenmektedir. Bölümümüze başvuran danışanlarımızın yanı sıra yatan hastalarımıza da psikolojik destek verilmektedir. Düzenli görüşmeler ile uzun süreli fiziksel tedavi gerektiren durumların yaratabileceği olumsuz etkilerin azaltılması amaçlanmaktadır.

Aynı zamanda hastanemizde; Çocuk ve Ergen Psikolojisi olarak da bir branş mevcut olup; bireysel ihtiyaçlara uygun olarak psikolojik destek verilmektedir.

Engellere Takılıp Kalmayın!
Engellere Takılıp Kalmayın!

Engelli çocuk ya da bireyin yaşadığı psikolojik sorunların kaynağı engelin kendisi değil, engeli nedeniyle maruz kaldığı toplumsal ve bireysel engellenmelerdir.

Devamı