Bize Sorun

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.

7/24 Yanınızdayız

Üroonkoloji

Yaklaşımımız

Prostat Kanseri

 • Prostat İğne Biyopsi: 40 yaş üzerinde sıklığı artan prostat kanserine yönelik erkek hastalarda yıllık, parmakla rektal muayene (PRM) ve kan prostat spesifik antijen (PSA) düzeyi ölçümleri ile tarama yapılmaktadır. Muayene ve/veya PSA değerleri şüpheli olan hastalara ultrason eşliğinde çoklu prostat iğne biyopsisi yapılmaktadır.
 • Laparoskopik radikal prostatektomi: Patolojik inceleme sonucu prostat kanseri saptanan hastalar Laparoskopik Radikal Prostatektomi ameliyatı ile tedavi edilmektedir.
 • Hormon tedavisi (HT) ve Radyoterapi (RT): Lokal ileri prostat kanseri olan veya cerrahi için uygun olmayan hastalarda hormon tedavisi (HT) ve radyoterapi (RT) başarılı sonuçlar vermektedir.
 • Diğer tedaviler: Yaygın metastatik hastalıkta cerrahi orşiektomi ile testislerin alınması veya medikal (hormonoterapi) kastrasyon ve kemoterapi (KT) uygulanır.

Mesane Kanseri

Sigara ile çok yakın ilişkisi olduğu bilinen mesane kanserinde ilk bulgu genellikle idrarda görülen kanamadır. İdrarda kanama şikayeti ile kliniğimize başvuran hastalara rijid/flexible sistoskopi ile mesane tümörü incelemesi yapılmaktadır.

 • Mesane Tümörü Rezeksiyonu (TUR-MT): Tümör saptanması durumunda endoskopik olarak mesane tümörü rezeksiyonu (TUR-MT) yapılır.
 • İlaç Tedavisi: Yüzeyel mesane tümörlerinde tekrarı önlemek amacıyla tamamlayıcı tedavi olarak mesane içine tek seferlik veya uzun süreli kemoterapi ilaçları verilebilir.
 • Sistoskopi: Patoloji sonucuna göre yüzeye sınırlı tümörü olan hastalar 3 ayda bir sistoskopi ile kontrol edilirler.
 • Radikal Sistektomi: Patoloji sonucunda mesanenin kas tabakasında yayılım varsa hastanın mesanesinin tamamen alınması, pelvis bölgesindeki lenf bezlerinin çıkarılması ve ince bağırsaktan yeni mesane oluşturulması gereklidir. Radikal Sistektomi olarak bilinen bu ameliyat laparoskopik veya açık yöntemle gerçekleştirilebilir.
 • Diğer tedaviler: Cerrahi için uygun olmayan hastalar radyoterapi-kemoterapi (RT-KT) kombinasyonuyla tedavi edilir. Yaygın metastatik hastalıkta tedavi sistektomiyi takiben kemoterapidir.

Böbrek Kanseri

 • Böbrek kanseri tanısı ve evrelendirmesi
 • Düşük evredeki kanserlerde laparoskopik olarak kanserli dokunun alınması ve sağlıklı böbrek dokularının korunması (laparoskopik parsiyel nefrektomi)
 • Laparoskopik radikal nefrektomi ile kanserli böbreğin tamamen alınması
 • İleri evre böbrek kanserlerinde medikal onkoloji ile beraber hedefe yönelik tedaviler verilmektedir.

Böbrek Üstü Bezi (Adrenal) Kanseri

 • Böbrek üstü bezi kanserlerinin tanı ve evrelendirilmesi
 • Laparoskopik olarak kanserli dokunun veya böbreküstü bezinin tamamen çıkartılmaktadır.

Üreter Tümörü

 • Üreter tümörü tanısı ve evrelendirmesi
 • Üreter tümörlerinde laparoskopik olarak kanserli dokuların tamamen alınması ve lazerle organ koruyucu tedavilerin tamamı uygulanmaktadır.

Testis Kanseri

 • Üreme çağındaki erkeklerde görülen testis kanseri testiste ele gelen sertlik ve kitle ile belirti verir.
 • Hastalığın tanı ve evrelendirmesi yapılır.
 • Sadece kanserli dokunun çıkarılarak sağlıklı testisin korunması (Parsiyel orşiektomi) ve tamamen testisin alınması işlemi (Radikal orşiektomi) uygulanmaktadır.
 • İlerlemiş hastalıkta karın içine yayılmış medikal onkoloji ile işbirliği yapılarak kemoterapi/radyoterapi verilmesi ve lenf bezlerinin laparoskopik/açık olarak çıkartılması işlemi uygulanmaktadır (Retroperitoneal lenf nodu disseksiyonu).

Bölüm Doktorlarımız