Doktorunuza Sorun

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.

7/24 Yanınızdayız

Kalite

Yaklaşımımız

Kalite Politikamız

Hastanemiz ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uygun olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

 • Çağdaş tıbbın gerektirdiği modern teknoloji ile kaliteli sağlık hizmeti sunmak
 • Ulusal ve uluslararası hasta güvenliğini hedefleri doğrultusunda kaliteli hizmet sunmak
 • Halk sağlığını koruyucu ve geliştirici çalışmalara katkıda bulunmak
 • Hasta, hasta yakınları ve çalışan memnuniyetini sağlamak ve eğitimini sürekli arttırmak
 • Optimum mali performansı sağlamak
 • Kalite Yönetim Sistemi şartlarından ödün vermemek, etkinliğini sürekli arttırmak
 • Sürekli gelişimi sağlamak

Kalite Birimi Olarak Görevlerimiz

 • Ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde, birimlerin çalışmalarının koordinasyonunu sağlamak
 • Bölüm hedeflerine yönelik, bölüm tarafından yapılan analiz sonuçlarını değerlendirmek
 • Öz değerlendirmeleri yönetmek
 • Hasta ve çalışan anket sonuçlarını değerlendirmek
 • Hasta ve hasta yakınlarının Hak ve Sorumluluklarını korumak
 • Ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde komiteleri belirlemek ve komite çalışmalarını sürdürmek, takibini sağlamak.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikamız

Hizmet verilen kurum, kuruluşlar ve hasta/hasta yakınlarının güvenini temin etmek ve bilgi varlıklarımızın güvenliğini sağlamamız öncelikli amacımızdır.  Bu bağlamda; iş birliğinde bulunduğumuz hasta/hasta yakınları, resmi kurumlar ve tedarikçilerimiz ile ilişkilerimiz çok değerlidir. Sunmakta olduğumuz hizmetlerin sürekliliği, elimizde tuttuğumuz bilgilerin gizliliği, müşterilerin veya kendi içimizdeki bilgi varlıklarının bütünlüğü yüksek öneme sahiptir.

Bunun için; ISO 27001:2013 Standardına, müşteri özel isteklerine, tüm yasal düzenlemelere ve hizmetin sunumu ilgili diğer şartlara uyacağımızı taahhüt ederiz.

Bilgi Güvenliği Politikamızın ana ilkeleri olarak:

 • İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi şahsına, hastalarına/hasta yakınlarına, personeline, tedarikçilerine ve çözüm ortaklarına ait tüm bilgi varlıklarının güvenliğinin sağlanması
 • Bilgi Varlıkları üzerindeki muhtemel riskleri tespit etmek ve risk kabulü, riskten kaçınma, risk azaltma, riski kontrol etme ve riskin transferi gibi yöntemler kullanarak bir risk yönetiminin oluşturulması
 • Yasal mevzuattan, sözleşmelerdeki güvenlik maddelerinden ve iş gereksinimlerinden gelen yükümlülükleri karşılamak ve bilgilerin uygunsuz kullanımından doğacak zararları engellemeyi
 • İç veya dış, kasıtlı veya kasıtsız her türlü tehditlere karşı kurum bilgilerini korumayı
 • Bilgi gizliliğinin, bütünlüğünü bozmaya çalışacak yetkisiz kişilerin erişimine karşı korunması
 • İş sürekliliği sağlamak ve olası zararları en aza indirmeyi
 • Sürekli iyileştirme için çaba sarf etmek, değişen ve gelişen bilgi varlıkları ve bu varlıkların gelişen ve değişen saklama, iletme, kullanma ortamlarına uyum sağlamayı
 • Bilgi Güvenliği ile ilgili yapılan çalışmaların sürekliliğini sağlamayı ve daha iyiye doğru devamlı geliştirmeyi, sürekli iyileştirmeyi
 • Politikamızı bütün çalışanlarımıza ve herkesin incelemesine açık tutmayı taahhüt ederiz.