Bize Sorun

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.

7/24 Yanınızdayız

Odyoloji

Yaklaşımımız

 

Odyoloji kelimesi, işitme bilimi anlamına gelir. Odyoloji; işitme, dil, konuşma ve denge fonksiyonları ile ilgili bilim ve sağlık dalıdır. Bilim ve teknolojiyi birleştirerek;  işitme, dil, konuşma ve denge bozukluklarının önlenmesi, hastalıkların tanınması ve tedavisini sağlar.

Odyolojinin çalışma alanları nelerdir?

 • İşitme ve denge sisteminin değerlendirilmesinin yapılabilmesi için uygun araç, yöntem ve tekniklerin geliştirilmesi, uygulanması ve sonuçların yorumlanması
 • İşitme kayıplarında ve denge problemlerinde uygun iyileştirme yöntemlerinin (işitme cihazı, koklear implant, işitsel eğitim, vestibüler rehabilitasyon) uygulanması
 • İşitme koruma ve erken müdahale programlarının (yeni doğan işitme taramaları, gürültüden koruma programları) hazırlanıp uygulanması

Odyoloji bölümümüzde, erişkin ve çocuk hastaların, detaylı işitme değerlendirmesi, detaylı vertigo, denge değerlendirmesi ve rehabilitasyonu, dil gelişimi ve konuşma bozuklukları değerlendirmesi ve terapisi, işitme kaybı saptanan kişilerde işitsel rehabilitasyon araçlarının belirlenmesi, uygulama ve takibi ile yeni doğan işitme taraması yapılmaktadır. Ayrıca hastanemizde kulak çınlaması (tinnitus) ve seslere karşı aşırı hassasiyet (hiperakuzi, misofoni) için tanısal testler ve tedavileri yapılmaktadır.

Çocuklara yapılan odyolojik testler nelerdir?

 • Davranışsal işitme testleri; bebek ya da çocuğun işitebildiği en az seviyeyi bulmak için yapılır. Çocuğun yaş ve dikkat düzeyine göre oyun odyometrisi, görsel pekiştirme odyometrisi (VRA) teknikleri kullanılarak çocuktan güvenilir yanıtlar alınır.
 • Konuşma odyometrisi
 • Akustik immitansmetri
 • Otoakustik emisyon
 • Elektrofizyolojik ölçümler yapılarak; işitme siniri ve beyindeki işitme merkezlerinde oluşan yanıt elektrotlar ile toplanır (ABR, MLR, LLR, P300,  MMN, ASSR).
 • Otomatik ABR ile işitme taraması

Yetişkinlere yönelik yapılan odyolojik testler nelerdir?

 • Saf ses ve konuşma odyometrisi
 • Akustik immitansmetri
 • Otoakustik emisyon
 • Santral konuşma ve davranım testleri (Kulaklarda işitmenin normal olmasına rağmen üst merkezlerde işitileni ayırt etme bozukluğu tanısı için uygulanan testler)
 • Elektrofizyolojik ölçümler yapılarak; işitme siniri ve beyindeki işitme merkezlerinde oluşan yanıt elektrotlar ile toplanır (ABR, MLR, LLR, P300,  MMN, ASSR).
 • Tinnitus (kulak çınlaması) değerlendirmesi

 Odyolojik test yöntemleri ve kullanılan cihazlar nelerdir?

1. Videnistagmografi

Videonistagmografi (VNG); denge bozukluklarının detaylı bir şekilde araştırılması için geliştirilmiş, farklı alt grup testlerden oluşan bir sistemdir. Alt testler, görsel bilgi ile kulaktaki denge merkezi arasındaki bağlantı yollarını, pozisyon değişimi ile oluşan baş dönmelerini, kulağın ısıtılması ve soğutulması (kalorik test) ile oluşturulan baş dönmelerinin değerlendirilmesini içerir.

2. VEMP

Vertigo ayırıcı tanısında kullanılan, kulaktan ses verilerek ve elektrotlar yardımıyla kasta oluşan cevabın kaydedildiği elektrofizyolojik bir ölçümdür.

3. Head impulse test

Kulak kaynaklı baş dönmelerinin ayırıcı tanısında kullanılan, bilgisayar ortamında hesaplamaları yapılan bir testtir.

4. Elektrofizyolojik işitme değerlendirme yöntemleri

a. ABR

İşitsel beyin sapı cevabı; davranım testlerine uyum göstermeyen küçük çocukların veya erişkinlerin işitme kaybı tipini ve derecesini belirlemek, işitme siniri fonksiyonunu değerlendirmek için kullanılan ileri düzey odyolojik değerlendirmedir.

b. Orta ve geç latanslar, işitsel uyarılmış kortikal potansiyeller

İşitilen sesin işitme siniri boyunca ve işitme ile ilgili beyin merkezlerinde işlenmesinin izlendiği ileri düzey odyolojik yöntemlerdir.

5. Otoakustik emisyon testi (teoae ve dpoae)

OAE,  iç kulaktaki işitme hücrelerinin fonksiyonunu değerlendiren objektif bir testtir.

6. Timpanometri ve akustik refleks testleri

Kulak zarı, kulak kemikçikleri, orta kulak boşluğu ve işitme siniri değerlendirmesi için kullanılan objektif testlerdir.

7. Çocuk ve yetişkin odyometrisi

Ses izolasyonlu odada erişkin hastaların saf ses ve konuşma testleri; çocuk hastaların serbest alan ve oyun odyometrisi testleri yapılabilmektedir. Ayrıca serbest alanda işitme cihazı fonksiyonu da değerlendirilmektedir.

8. REM (gerçek kulak ölçümü) cihazı

İşitme cihazı ayarlarının doğruluğunu kontrol etmek için kullanılan cihazdır.

Bölüm Doktorlarımız