Bize Sorun

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.

7/24 Yanınızdayız

Psikoloji Bölümümüzde Uygulanan Önemli Testler

Psikoloji Bölümümüzde Uygulanan Önemli Testler

D2 DİKKAT TESTİ

D2 Dikkat Testi; bireyin dikkat seviyesini, psikomotor hızını, öğrenme fonksiyonlarını, seçici dikkatini ve zihinsel konsantrasyonunu ölçmek amacıyla geliştirilmiştir. Görevin yapılma hızı, kurallara uyum ve performans kalitesi ölçülen alt özelliklerdir. Test 9-60 yaş arası bireylere bireysel ya da gruplar şeklinde uygulanabilmektedir.  İşe alım süreçlerinde yüksek dikkat düzeyine sahip olması gereken kişiler için de uygulanabilen bu testin aslında en temel amacı; dikkat becerisinin süreklilik durumu ve bireyin görsel tarama becerisi hakkında bir tanıya ulaşmaktır.

BURDON DİKKAT TESTİ

Öğrencinin dikkat gücünü ölçmek amacıyla  kullanılır. Eğitim- Öğretim yılı boyunca sınıf içinde dikkat eksikliği yaşayan öğrencileri belirlemek amacıyla bütün sınıfa yada dikkat toplamada güçlük yaşadığı düşünülen öğrencin dikkat gücünü belirlemek amacıyla bireysel olarak da uygulanabilir. Test 10-20 yaş arası bireylere uygulanabilmektedir.
Bu test sonucunda; dikkat toplamada güçlük çeken öğrenciler için dikkat toplama çalışmaları planlanarak, öğrenme olayının verimi artırılabilmektedir.

FRANKFURTER DİKKAT TESTİ

Çocuklara uygulanan bir testtir. 60-72 aylar arası için uygundur. 90 saniye kadar süren kısa süreli bir testtir. Meyve resimlerinden oluşmakta ve dikkat düzeyini ölçmektedir. Genellikle çocuk okula başlandıktan 14 gün sonra uygulanır.

METROPOLİTAN OKUL OLGUNLUĞU TESTİ

Çocukların okula, okulun gerektirdiği kurallara ve öğrenmeye hazır olup olmadığını saptamak amacıyla yapılan bir testtir. Okula hazırlanırken olması gereken fizyolojik, çevresel ve zihinsel faktörleri değerlendirmekte kullanılır. Kelime anlama ve sözcük dağarcığı, cümleler ve anlam, genel bilgiler, karşılaştırma ve eşleştirme, sayıların yazımı ve kullanımı, kopya ve taklit etme gibi 6 adet alt test ve toplam 100 maddeden oluşmaktadır. Test okul öncesi çocuğun okula başlamadan önce okula hazır olma beceri ve davranışlarını ölçmesi açısından oldukça önemlidir.

ANKARA GELİŞİM TARAMA ENVANTERİ

Çocukların, 0-3 aydan başlayarak, 48-72 ay dilimine kadar aylık periyotlarla; dil gelişimi, zihinsel becerileri, küçük-kas gelişimi, büyük-kas gelişimi, sosyal gelişimi ve öz bakım becerileri tek tek incelenip gözlenerek puanlanır. Bu değerlendirme eğer mümkün ise anne-baba ve çocuğun bir arada olduğu bir ortamda yapılır.

GESELL GELİŞİM FİGÜRLERİ TESTİ

2- 7 yaş arası çocukların görsel motor ve algı gelişiminin değerlendirildiği bir gelişim testidir. Çocuklardaki el-göz koordinasyonu, görsel hafıza, görsel algı ve küçük kas gelişimi gibi konuların değerlendirilmesini sağlar. Uygulama basit olup, çocukları sıkmayacak yönlüdür. Bundan dolayı performans, rahatlıklarla gösterilebilir. Çocukların gelişiminde bir sorun olup olmadığı noktasında Psikoloğa ve ebeveynlere istenen bilgiyi vererek, tedavi sürecindeki yol haritasının belirlenmesine yardımcı olmaktadır.

FROSTİG GELİŞİMSEL - GÖRSEL ALGI TESTİ

Görsel algı gelişimini değerlendirmeye yönelik ve dünyada sıklıkla kullanılan testlerden biri Frostig Görsel Algı Testidir. Bu test Dr.Marianne Frostig tarafından 1963 yılında geliştirilmiş, görsel algılamayı saptamaya yönelik bir performans testidir. 4-8 yaş arası çocuklara uygulanmaktadır. Bireysel ve grup şeklinde uygulanabilir. Uygulama süresi, hazırlık aşamasıyla beraber 50-60 dakika sürmektedir. İçeriği kalem-kağıt testi olup, görsel algıyı 5 algısal beceri üzerinden değerlendirir. Bu algılar; el-göz koordinasyonu, şekil-zemin ayrımı, şekil sabitliği, mekan-konum algısı, mekan ilişkilerinin algısıdır. Görsel uyaranların tanınması, ayırt edilmesi ve önceki deneyimlerle yorum yapabilmesi yeteneklerini ölçmektedir. Okuma, yazma ve aritmetik yetilerinin zeminindeki görsel algılama sorunlarının keşfedilmesine olanak sağlar.

CATELL 2A ZEKA TESTİ

7 yaş 6 ay ile Lise Dönemi çocuklara uygulanan zeka testidir. Test performans ile zeka seviyesini beraber ele almaktadır. En önemli özellikleri; her toplumdaki kişiler için uygulanabilmesi, performansa dayalı ve objektif bir test olmasıdır.

PORTEUS LABİRENT TESTİ

Çocuk ve yetişkinlere uygulanan zekanın özel bir şeklini ölçen, kullanımı yaygın bir zeka testidir. Genel yeteneği tespit etmek amacıyla kullanılmaktadır. Sözel açıklamaya dayalı değildir. Test 7-14 yaş grubu çocuklara uygulanmakta olup, bireysel bir testtir. Psikiyatrik tanılamada IQ testi amacıyla kullanılabildiği gibi, nörolojik bozuklukların tanı almasına da yardımcı olmaktadır. Kafa travması geçirenler ve beyninde nörolojik rahatsızlığı bulunan kişiler için istenmektedir. Dil ve kültürel farklılık sorunlarına neden olmadan basit materyaller ile kolaylıkla uygulanabilir.

BENTON GÖRSEL BELLEK TESTİ

8 yaş üzeri bireylere uygulanabilen, bireyin dikkat, algı ve bellek durumuna dair bilgi verebilen, dikkat eksikliğinin tespit edilebildiği bir dikkat ve algı testidir.

PEABODY RESİM KELİME EŞLEŞTİRME

2-11 yaş arası çocukların alıcı dil yaşının tespit edilebildiği, konuşma bozukluğu ve sözel ifadeye ışık tutan, resim kelime eşleştirme testidir. Test görsel mekansal belleği değerlendirmede önemli bir testtir.

GOOD ENOUGH

Çocuğun çizdiği insan resmi ile zekasının tespit edilebildiği, özel bir çeşit zeka testidir. Uygulandığı yaş aralığı 4-14tür. Bu yaş aralığı dışındaki çocuklara uygulanması durumunda sağlıklı ve doğru bir sonuca ulaşılamaz. Genel yetenek düzeyine dair bilgi veren bu test; bireysel ya da grup testi olarak uygulanabilmektedir.

KELİME SÖYLEYİŞ TESTİ

Çocuğun dil gelişimini ölçmek amacıyla uygulanan bir testtir. Çocuğun konuşmada yanlış çıkardığı seslerin belirlenmesinde ve artikülasyon bozukluğu olan çocukların değerlendirilmesinde kullanılır. İfade edici dil becerisini ölçer. Test 2 yaş 5 ay ve 18 yaş arası çocuklara uygulanabilir. Test içerikli olduğundan dolayı bireysel oturum şeklinde, yalnızca 1 kişiye uygulanır. Özellikle, sınava girecek öğrenciler için sıklıkla kullanılan bir kelime testidir.

STANFORD BİNET ZEKA TESTİ

Bireylerin zihinsel performanlarını belirlemek amacıyla uygulanan bireysel zeka testidir. Uygulama sonucunda bireye ait zeka yaşı ve zeka bölümü elde edilmektedir. Süreye dayalı bir test değildir. Test 2 yaş ve üzeri bireylere uygulanabilmektedir.

MMPI MİNNESOTA ÇOK YÖNLÜ KİŞİLİK ENVANTERİ

Test dünyada en yaygın olarak kullanılan psikopatoloji kişilik testidir. Test genellikle psikiyatristler ya da klinik psikologlar tarafından değerlendirmede uygun görüldüğü durumlarda uygulanmaktadır. Çoğunlukla psikiyatristler tarafından tanıyı koymak ve tedavi planını oluşturmak amacıyla klinik psikolog tarafından uygulanması istenir. Klinik psikologlar ise testi psikoterapi planının ve sürecinin etkililiğini arttırabilmek amacıyla uygularlar. Test ayrıca personel seçimlerinde işe uygun kişiyi seçme konusunda da terapistler tarafından uygulanabilir. Ayrıca hukuksal prosedür çerçevesinde suça bulaşmış veya suça bulaşmış olma şüphesi olan kişilere MMPI testi uygulanmaktadır. Test 16 yaş ve üzeri bireylere uygulanmaktadır. Test objektif ve bilimsel kriterlere dayanması bakımından uzmanlar tarafından sıklıkla tercih edilebilmektedir.

RORSCHACH TESTİ

Genç ve yetişkinlere bireysel olarak uygulanan Projektif bir testtir. Test 10 adet mürekkep lekesi olan kartlardan oluşmaktadır.  Test bireyin duygu durumunda ki bozulmalarını ve bu bozulmaların türünü değerlendirmeyi sağlar. Ayrıca kişilik dinamikleri hakkında bilgi verir.

TEMATİK ALGI TESTİ (TAT)

Test 14 yaş ve üzeri bireylere uygulanmaktadır. Projektif bir testtir. Toplamda 30 karttan oluşan test psikoloğun yönergesiyle uygulanır. Psikoterapi öncesinde kişinin daha yakından tanınmasını sağlar. Kişinin bütünsel olarak ele alınmasına yardım eder. Kendini ifade etmekte zorlanan danışanlar açısından içsel dünyasını yansıtmayı kolaylaştırır. Resimler basit ve somut olduğu için kolaylıkla herkese uygulanabilmektedir. Kişinin günlük yaşamda karşılaştığı sorunların, sıkıntıların görülmesini kolaylaştırır. Özellikle kişiler arası ilişki sorunlarında,  evlilik, anne baba ile olan çatışmaların içeriğini görmeyi sağlar. Kişinin yaşadığı ancak anlam veremediği süreçler anlaşılır hale gelir. Cinsiyet ve nesil farklarına yönelik sorunsallar görülebilir.

NÖROPSİKOLOJİK DEĞERLENDİRME VE TESTLERİ

Nöropsikolojik değerlendirme ve testler, kişinin şikayetlerinin altında yatan etkenin gerçekten beyin işlevlerindeki zayıflama ya da bozulmadan mı yoksa psikolojik kaynaklı mı olduğunu ayırt etmek amacıyla kullanır. Hastanın tanısının ayırt edilmesi, hastalığın izlenmesi, rehabilitasyonun planlanması ve araştırma yapılması amacıyla uygulanmaktadır. Nöropsikolojik test yoluyla, beynin fonksiyonel muayenesi yapıldığı söylenebilir. Sıklıkla Psikiyatrist ve Nörologların yönlendirmesi üzerine Klinik Psikologlar tarafından uygulanmaktadır. Doktorların gerekli gördüğü durumlarda, unutkanlık, konsantrasyon güçlüğü dikkat ve odaklanmada güçlük, konuşmada güçlük gibi durumlarda nöropsikolojik test ve değerlendirme büyük önem taşımaktadır.

  1. Wechler Bellek Testi: Kişisel Aktüel bilgiler, oryantasyon, mental kontrol, basit dikkat, hikaye belleği ve görsel belleği değerlendirmek amacıyla kullanılmaktadır. Sözel belleği değerlendiren alt test öğretilmeyecektir
  2. Stroop Test: İlk versiyonu 1935 yılında Stroop tarafından geliştirilmiştir. Çok çeşitli versiyonları mevcuttur.Bu test, enterferansa direnç gösterebilme becerisi ile alışılmış cevabı bastırıp istenilen cevabı verebilme becerisini ölçer.
  3. Öktem Sözel Bellek Süreçleri Testi: Öget Öktem tarafından geliştirilmiş ve Türk örnekleminde normatif çalışmaları tamamlanmış bir testtir. Sözel malzemeyi öğrenme, öğrenilen malzemeyi bellek deposundan çağırma ve tanıma becerisini değerlendiren test nöroloji ve psikiyatrik hastaları değerlendirmekte yaygın olarak kullanılmaktadır. Demansların ayırıcı tanısında kullanılan önemli bir sözel bellek testidir.
  4. Benton Yüz Tanıma Testi: Bu test, Benton ve ark. tarafından geliştirilmiştir. Karmaşık görsel algı işlevini ölçtüğü düşünülür. Sağ hemisfer posterior bölgelerin hasarında hassastır.
  5. Benton Çizgi Yönünü Belirleme Testi: Bu testte, Yüz Tanıma Testi gibi Benton ve ark. tarafından geliştirilmiştir. Benzer şekilde karmaşık görsel algılama testidir ve sağ hemisfer posterior bölgelerin hasarında bozulur. Ancak Çizgi Yönünü Belirleme Testi görsel asosiyasyon korteksinde özelleşmiş yollardan where-nerede” yolunun hasarında hassasken, Yüz tanıma testi what-ne yolunun hasarında hassastır.
  6. Boston Adlandırma Testi: Dil muayenesi bir nöropsikolojik değerlendirmenin olmazsa olmazıdır. BNT Kaplan ve Ark,. tarafından geliştirilmiştir.  Testin amacı resimlenmiş nesneleri adlandırma yeteneğini ölçmektedir.
  7. WAIS İkili Benzerlikler Alt Testi: Bu alt test soyutta düşünme becerisini ölçmektedir. Demansların ayırıcı tanısında mutlaka uygulanması gereken oldukça basit testtir.
  8.  İz Sürme Testi: 1944 yılında ABD ordusu psikologları tarafından geliştirilmiştir. Bu test enterferansa duyarlılığı ve cevap eğilimini bastırabilme becerisini ölçmektedir

Benzer Yazılar

Kanserin Tekrarlama Riski Nasıl Azaltılabilir?
Kanserin Tekrarlama Riski Nasıl Azaltılabilir?

Çağımızın hastalığı kanser! Dünya genelinde görülme sıklığı olarak tüm hastalıklardan daha çok karşımıza çıkan kanser hastalığı, birçok çeşidiyle insan hayatını zorlaştırmaktadır.

Devamı

Koronavirüs Çocuk Psikolojisini Nasıl Etkiliyor?
Koronavirüs Çocuk Psikolojisini Nasıl Etkiliyor?

Çocuğunuza bu şekilde bilgilendirmeler yapabilirsiniz!

Devamı

Gençler Arasında Artan Tehlike: Akran Zorbalığı!
Gençler Arasında Artan Tehlike: Akran Zorbalığı!

Gençler Arasında Artan Tehlike: Akran Zorbalığı!

Devamı

Engellere Takılıp Kalmayın!
Engellere Takılıp Kalmayın!

Engelli çocuk ya da bireyin yaşadığı psikolojik sorunların kaynağı engelin kendisi değil, engeli nedeniyle maruz kaldığı toplumsal ve bireysel engellenmelerdir.

Devamı

Sosyal Medyada Olduğumuzdan Farklı mı Davranıyoruz?
Sosyal Medyada Olduğumuzdan Farklı mı Davranıyoruz?

Sosyal medya paylaşımları genelde olumlu anlar üzerine olup, kişinin yaşantısını tüm gerçekliği ile yansıtmaz.

Devamı

Sınav Stresiyle Başa Çıkmak Bu Kadar Kolay!
Sınav Stresiyle Başa Çıkmak Bu Kadar Kolay!

Sınav Stresiyle Başa Çıkmak Bu Kadar Kolay!

Devamı

Koronavirüs Kaygısıyla Baş Etmenin İpuçları!
Koronavirüs Kaygısıyla Baş Etmenin İpuçları!

Pandeminin günlük yaşantımıza getirdiği kargaşa bir yana, şu an yaşadığımız belirsizlik durumu günden güne endişelerimizi arttırıyor.

Devamı

Stresinizi Adım Adım Yok Edin!
Stresinizi Adım Adım Yok Edin!

Günlük yaşantı içerisinde stresten kurtulamıyoruz belki ama stresi yönetebilmemiz mümkün!

Devamı

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi Nedir?
Metropolitan Okul Olgunluğu Testi Nedir?

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi Nedir?

Devamı

Koronavirüs Sürecinde Sağlam Bir Psikoloji İçin Neler Yapmalıyız?
Koronavirüs Sürecinde Sağlam Bir Psikoloji İçin Neler Yapmalıyız?

Psikolojik sağlamlığı arttırmak için neler yapmalıyız?

Devamı