Bize Sorun

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.

Dr. Öğr. Üyesi Gökçenur Karakelleoğlu

Randevu Al Ahat Andican Kadın Hastalıkları ve Doğum
Tüp Bebek ve Üreme Sağlığı Merkezi
Kadın Cinsel Sağlığı

Biyografi

1982 yılında Erzurum’da doğdu. 2000 yılında Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi’nden mezun olup aynı yıl İstanbul Tıp Fakültesi’ne girdi. 2006 yılında tıp eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde kadın hastalıkları ve doğum ihtisasına başladı. Asistanlığı süresinde özellikle jinekolojik onkoloji alanında laparoskopik ve robotik pek çok ameliyatta bulundu. 2013- 2015 tarihleri arasında Beykoz Devlet Hastanesi’nde devlet hizmet yükümlülüğünü tamamladıktan sonra 1 yıl süre ile Özel Florence Nightingale Hastanesi’nde çalıştı. Evli, İnci isminde bir kız annesidir. 

Eğitim

Eğitim

Lisans - İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi                                          

Tıpta Uzmanlık - Bilim Üniversitesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum AD                

Makale ve Yayınları

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. G.Gonenc, H.Isci, A.B.Yigiter, V. Hançer, M. Buyukdogan, N.Guducu I.Dunder.Non-invasive prenatal diagnosis of fetal RhD by using free fetal DNA. Clin Exp Obstet Gynecol 2015; ISSN: 0390-6663 XLII, n. 3,  doi: 10.12891/ceog1836.2015

A2. H.Isci, G.Gonenc         , A.B.Yigiter, N.Guducu, I.Dunder. Intrauterine endometriotic cyst at the site of previous cesarean scar; scar endometriosis. Clin Exp Obstet Gynecol 2015;42(1):106-7.

A3. N.Guducu, G.Gonenc, H.Isci, A.B.Yigiter, I.Dunder. Can quadruple test parameters predict SGA infants? J Obstet Gynaecol 2013;33(3):269-71.

A4. N.Guducu, H.Isci, U. Gormus, G.Gonenc,  A.B.Yigiter, B. Ozturk, I.Dunder.  Retinol- binding protein 4 levels are related to maternal triglyceride levels. Central European Journal of Immunology 2013;38(2):221-225

A5. A.Başgül Yiğiter, G.Gönenç, H.İşçi, N.Güdücü. The assesment of fetal behavior of a fetus with lisencephaly by 4d ultra Clinical importance of detection vaginosis, trichomonas vaginalis, candida albicans and actinomyces in Papanicolaou smears.of bacterial sound. Donald School of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology 2013.

A6. N.Guducu, G.Gonenc, H.Isci, A.B.Yigiter, N.Bassullu, I.Dunder.  Clin Exp Obstet Gynecol 2012;39(3):333-6.

A7. N.Guducu, G.Gonenc, H.Isci, A.B.Yigiter, I.Dunder. Herlyn-Werner-Wunderlich    syndrome--timely diagnosis is important to preserve fertility. J Pediatr Adolesc    Gynecol 2012;25(5):e111-2.

A8. H.Isci, G.Gonenc, N.Guducu, A.B.Yigiter. Isolated tubal torsion in pregnancy-a rare case. Clin Exp Obstet Gynecol 2011;38(3):272-3.

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. N.Guducu, G.Gonenc, H.Isci, A.B.Yigiter, I.Dunder.  Awareness of HPV, Cervical cancer and HPV vaccine in Turkey, Attitudes from a muslim country.- Eurogin Oral Presentation, July, 2012, Prag

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. N.Guducu, G.Gonenc, H.Isci, A.B.Yigiter, I.Dunder.  First trimester serum PAPP-A levels and the prediction of small for gestational age infants. Journal of Clinical and Experimental Investigations 2012;3(2):185-188

D2. N.Guducu, G.Gonenc, H.Isci, A.B.Yigiter, I.Dunder.  Awareness of HPV, Cervical cancer and HPV vaccine in Turkey, Attitudes from a muslim country. Journal of Clinical and Experimental Investigations, 2012

D3. N.Guducu, G.Gonenc, H.Isci, A.B.Yigiter, I.Dunder . Serial Third Trimester Ultrasounds In Predicting Fetal Weight . Journal of Clinical and Experimental Investigations- 2013;4(1):28-33

D4. İ. Türkmen, N.Başsüllü , G. Yaşar, G. Gönenç, H. İşçi M. Özgüroğlu, GB. Doğusoy.  Breast carcinoma metastasis to endometrial polyp. Cumhuriyet Tıp Dergisi – 2012

D5. G. Gönenç, N. Güdücü, İ. Türkmen, N. Başsüllü, H. İşçi, AB Yiğiter, İ. Dünder. Endometriyal polip zemininde gelişen endometriyum kanserleri; 3 yıllık klinik deneyimimiz Bakırköy Tıp Dergisi, 2013

D6. N.Güdücü, G.Gönenç, H.İşçi A.B.Yiğiter, İ.Dünder. Gestasyonel Diabetes Mellitus Riskinin Maternal Yaş Ve Gebeliğin Başındaki Vücut Kitle İndeksi İle İlişkisi. Dicle Tıp Dergisi - 2013 40(3):406-409

D7. N.Güdücü, G.Gönenç,H.İşçi, AB.Yiğiter, İ.Dünder. Birinci ve ikinci trimester hCG değerleri gebelik yaşına göre küçük bebekleri tahmin etmede kullanmaya uygun değildir. Cumhuriyet Med J 2013;35(2):215-20

D8. N.Güdücü, G.Gönenç,H.İşçi, AB.Yiğiter, İ.Dünder. Higher TSH levels in the first trimester of pregnancy are related to lower birth weight. Eastern J Med 2013

D9. N.Güdücü, G.Gönenç,H.İşçi, AB.Yiğiter, İ.Dünder. Low second trimester EFW as a predictor of small-for-gestational age neonates in patients with low first trimester serum PAPP-A levels. Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2013

D10. N.Güdücü, İ.Çoban, N.Başsüllü, G.Gönenç, K.Aydınlı. Vajenin düşük dereceli fibromiksoid sarkomu: Bu konumda daha önce bildirilmemiş bir tümör. J Turk Soc Obstet Gynecol. 2014; 11(3): 196-197

D11. H. İsci, G.Gönenç, N. Güdücü, AB. Yiğiter, İ. Dünder. Diagnosis, management and prognosis of cesarean scar pregnancy; case report. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 2015;46:4;106-10

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. ÖK.Yıldırım, G.Gönenç, G.Yıldırım. Jüvenil vulvar travmanın yönetimi. 15. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, Türkiye, Mayıs 2015

E2. ÖK.Yıldırım, G.Gönenç, D.Yıldırım, G.Yıldırım. Proksimal tubal tıkanıklık için selektif tubal salpingografi; Bir olgu ile tekniğin açıklanması. 15. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, Türkiye, Mayıs 2015

E3. G. Gönenç, A.Uzmay. Travayda servikal polipoid endometriozise bağlı vaginal kanama. 14. Ulusal Jinekoloji Ve Obstetrik Kongresi, Antalya, Türkiye, Mayıs 2014.

E4. G. Gönenç, A.Uzmay. Postpartum dönemde semptomatik müller kanal kisti. 14. Ulusal Jinekoloji Ve Obstetrik Kongresi,  Antalya, Türkiye, Mayıs 2014.

E5. H.İşçi, G.Gönenç, AB.Yiğiter, N.Güdücü, B.Bingöl Günenç, E.Can, B.Kayan, İ.Dünder. Fetus with bowel obstruction presented with isolated ascites; management, prognosis, sonographic findings. Türkiye maternal fetal tıp ve perinatoloji derneği 8. Ulusal kongresi İstanbul, Türkiye, Ekim 2012.

E6. B.Yiğiter, G.Gönenç, H.İşçi, N.Güdücü, B. Bingöl Günenç, E.Can, B.Kayan, İ.Dünder. HLHS Diagnosis, follow up, management; case report. Türkiye maternal fetal tıp ve perinatoloji derneği 8. Ulusal kongresi, İstanbul, Türkiye, Ekim 2012.

E7. AB.Yiğiter, G.Gönenç, H.İşçi, N.Güdücü, B. Bingöl Günenç, E.Can, B.Kayan, İ.Dünder. 13 Trizomi 21 vakasının gözden geçirilmesi. Türkiye maternal fetal tıp ve perinatoloji derneği 8. Ulusal kongresi, İstanbul, Türkiye, Ekim 2012.

E8. AB.Yiğiter, G.Gönenç, H.İşçi, N.Güdücü, B. Bingöl Günenç, E.Can, B.Kayan, İ.Dünder. Giant Choledochal cyst with renal and cardiac abnormalities; case report. Türkiye maternal fetal tıp ve perinatoloji derneği 8. Ulusal kongresi İstanbul, Türkiye, Ekim 2012.

E9. N.Güdücü, G.Gönenç, H.İşçi, A.Başgül Yiğiter, İ. First Trimester PAPP-A levels and prediction of small for gestational age infants. Türkiye maternal fetal tıp ve perinatoloji derneği 8. Ulusal kongresi İstanbul, Türkiye, Ekim 2012.

E10. N.Güdücü, G.Gönenç, H.İşçi, A.Başgül Yiğiter, İ.Dünder First and second trimester hCG levels have no value in small for gestational age infants. Türkiye maternal fetal tıp ve perinatoloji derneği 8. Ulusal kongresi İstanbul, Türkiye, Ekim 2012.

E11. N.Güdücü, G.Gönenç, H.İşçi, A.Başgül Yiğiter, İ.Dünder. Higher TSH levels in first trimester of pregnancy are related to lower birth weight. Türkiye maternal fetal tıp ve perinatoloji derneği 8. Ulusal kongresi İstanbul, Türkiye, Ekim 2012.

E12. N.Güdücü, G.Gönenç, H.İşçi, A.Başgül Yiğiter, İ.Dünder. Can quadruple test parameters predict small for gestational age infants? Türkiye maternal fetal tıp ve perinatoloji derneği 8. Ulusal kongresi. İstanbul, Türkiye, Ekim 2012.

E13. Güdücü N, Gönenç G, İşçi H, Başgül Yiğiter AB, Dünder İ. 3. Trimesterde tahmini fetal ağırlığın belirlenmesi. Türkiye maternal fetal tıp ve perinatoloji derneği 8. Ulusal kongresi İstanbul, Türkiye, Ekim 2012.

E14. G.Gönenç, AB.Yiğiter, N.Güdücü, B.Kuseyrioğlu, H.İşçi, B.Bingöl Günenç, E.Can, B.Kayan, İ.Dünder. Prenatal diagnosis of Down Syndrome in a twin pregnancy managed by selective fetocide; prognosis, counselling: case report. Türkiye maternal fetal tıp ve perinatoloji derneği 8. Ulusal kongresi İstanbul, Türkiye, Ekim 2012.

E15. AB.Yiğiter, B.Kayan, N.Güdücü, H.İşçi, G.Gönenç, B.Bingöl Günenç, E.Can, , İ.Dünder. Intrauterin eğri femur ile prezente olan 47 XXX olgusunun prenatal teşhis ve yönetimi. Türkiye maternal fetal tıp ve perinatoloji derneği 8. Ulusal kongresi İstanbul, Türkiye, Ekim 2012.

E16. E.Can, AB.Yiğiter, H.İşçi, N.Güdücü, B.Bingöl Günenç, G.Gönenç, B.Kayan, İ.Dünder. Prenatal dönemde ultrasonografik olarak teşhis konulan ve spontan regrese olan tip 3 konjenital akciğer malformasyonu (KAM) 2 olgu sunumu. Türkiye maternal fetal tıp ve perinatoloji derneği 8. Ulusal İstanbul, Türkiye, Ekim 2012.

E17. H.İşçi, E.Can, N.Güdücü, B.Bingöl Günenç, G.Gönenç, B.Kayan, İ.Dünder, AB.Yiğiter. Gebelik dermatozlu 3 vakanın antenatal tanısı, takibi ve yönetiminin sunumu. Türkiye maternal fetal tıp ve perinatoloji derneği 8. Ulusal kongresi İstanbul, Türkiye, Ekim 2012.

E18. AB.Yiğiter, E.Can, H.İşçi, N.Güdücü, B.Bingöl Günenç, B.Kayan G.Gönenç,  İ.Dünder.Dupleks uterusta gelişen ikiz missed abortusun yönetimi prognozu olgu sunumu. Türkiye maternal fetal tıp ve perinatoloji derneği 8. Ulusal kongresi İstanbul, Türkiye, Ekim 2012.

E19. G. Gönenç, N. Güdücü, İ. Türkmen, N. Başsüllü, H. İşçi, AB Yiğiter, İ. Dünder  Endometriyal polip zemininde gelişen endometriyum kanserlerinin analizi 10. Ulusal Jinekoloji ve obstetrik kongresi, Antalya, Türkiye, Mayıs 2012.

E20. N.Güdücü, G.Gönenç, H.İşçi, AB.Yiğiter, E.Can, İ.Dünder. Erken tanının fertilite korunmasındaki önemi; Herlyn-Werner-Wunderlich Sendromu olgu sunumu. 10. Ulusal Jinekoloji ve obstetrik kongresi, Antalya, Türkiye, Mayıs 2012.

E21. H.İşçi, G.Gönenç, AB.Yiğiter, N.Güdücü, B.Bingöl Günenç, E.Can, T.Çetinkaya, İ.Dünder. Sezaryen insizyon yerinde intrauterin kistik kitle; skar endometriozisi olgu sunumu. 10. Ulusal Jinekoloji ve obstetrik kongresi Antalya, Türkiye, Mayıs 2012.

E22. H.İşçi, G.Gönenç, N.Güdücü, B.Bingöl Günenç, E.Can, İ.Dünder, AB.Yiğiter.
İlk Trimesterda gelişen 2 fetal kranial anomali olgusu; 2–3 boyutlu ultrasonografik değerlendirme, yönetim, prognoz. 10. Ulusal Jinekoloji ve obstetrik kongresi Antalya, Türkiye, Mayıs 2012.

E23. AB.Yiğiter, G.Gönenç, H.İşçi, N.Güdücü, B.Bingöl Günenç, E.Can, İ.Dünder. Geç Antenatal dönemde makroglossi şüphesi vakası; ultrasonografik değerlendirme, yönetim, prognoz. 10. Ulusal Jinekoloji ve obstetrik kongresi Antalya, Türkiye, Mayıs 2012.

E24. H.İşçi, E.Can, N.Güdücü, B.Bingöl Günenç, G.Gönenç, İ.Dünder, AB.Yiğiter. 3. trimesterde görülen piyojenik granülom olgusu, teşhis, tedavi ve yönetimin sunumu. 10. Ulusal Jinekoloji ve obstetrik kongresi Antalya, Türkiye, Mayıs 2012.

E25. E.Can, H.İşçi, N.Güdücü, G.Gönenç, B.Bingöl Günenç, İ.Dünder, AB.Yiğiter. İlk trimesterda saptanan akrania olgularının 2D ve 3D ultrasonografiyle değerlendirilmesi. 10.Ulusal Jinekoloji ve obstetrik kongresi Antalya, Türkiye, Mayıs 2012.

E26. AB.Yiğiter, E.Can, B. Küseyrioğlu, H.İşçi, N.Güdücü, G.Gönenç, İ.Dünder. Gebeliğin üçüncü trimesterde oluşan fetal intraventrikuler kanama olgusunun prenatal bulguları ve prognozu ve yönetimi. 9. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, Türkiye, Mayıs 2011.

E27. H.İşçi, E.Can,  N.Güdücü, G.Gönenç, AB.Yiğiter, İ.Dünder. Gebeliğin ilk trimesterında ekstremite anomalili fetüs. 9. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, Türkiye, Mayıs 2011.

E28. E.Can, N.Güdücü, H.İşçi, G.Gönenç, AB.Yiğiter, İ.Dünder. Spontan rezolusyon gösteren nonimmun hidrops fetalis'in geç 2. Trimester prenatal tanısı ve takibi. 9. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, Türkiye, Mayıs 2011

E29. AB.Yiğiter, H.İşçi, N.Güdücü, G.Gönenç, E.Can, İ.Dünder. Antenatal dönemde tanı almış 6 down sendromu vaka serisi, 9. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, Türkiye, Mayıs 2011.

E30. H.İşçi, G.Gönenç, N.Güdücü, AB.Yiğiter, E.Can, İ.Dünder. Gebelikte morgagni kist torsiyonu; olgu sunumu. 9. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, Türkiye, Mayıs 2011.

E31. H.İşçi, G.Gönenç, N.Güdücü, E.Can, AB.Yiğiter, İ.Dünder. Down sendromunda tek belirteç barsak hiperekojenitesi; olgu sunumu. 9. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, Türkiye, Mayıs 2011.

E32. AB.Yiğiter, G.Gönenç, N.Güdücü, H.İşçi, E.Can, İ.Dünder. Limb Body Wall kompleks; olgu sunumu. 9. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, Türkiye, Mayıs 2011.

E33. AB.Yiğiter, G.Gönenç, H.İşçi, N.Güdücü, E.Can, İ.Dünder, Gebelikte ektrodaktilinin antenatal tanısı, iki ve üç boyutlu ultrasonografi ile değerlendirilmesi. 9. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, Türkiye, Mayıs 2011.

E34. N.Güdücü, H.İşçi, AB.Yiğiter G.Gönenç, E.Can, B.Durukan, İ.Dünder. Gebelikte aberrant sağ subklavian arter varlığı, teşhis kriteri, prognoz, yönetim; olgu sunumu. 9. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, Türkiye, Mayıs 2011.

E35. E.Can, H.İşçi, N.Güdücü, G.Gönenç, AB.Yiğiter, İ.Dünder. Gebeliğin ilk trimesterında saptanan anensefalili olgunun 2 ve 3 boyutlu ultrasonografi ile değerlendirilmesi. 9. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, Türkiye, Mayıs 2011.

E36. H.İşçi, G.Gönenç, N.Güdücü, E.Can, A. Çağdaş, İ.Dünder Plasental membranöz kist: iki olgu sunumu. 13. Ulusal Perinataloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, Nisan 2011

E37. H.İşçi, G.Gönenç, N.Güdücü, E.Can, İ.Dünder Acheiria diagnosed at 16 th week of gestation. 13. Ulusal Perinataloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, Nisan 2011

E38. H.İşçi, G.Gönenç, N.Güdücü, E.Can, İ.Dünder Birinci Trimesterde tanısı konulan Trizomi 18 Vakası  13. Ulusal Perinataloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, Nisan 2011

E39. G.Gönenç, AB.Yiğiter, MH.Tekelioğlu, H.İşçi, N.Güdücü. Heterotopik Gebelik. 8. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, Türkiye, Mayıs 2010.

E40. H.İşçi , N.Güdücü , G.Gönenç , AB. Yiğiter. Gebelikte izole tubal torsiyon. 8. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, Türkiye, Mayıs 2010.

Kurs, Kongre ve Sempozyum Katılımları

Senaryolar Eşliğinde Güncel Obstetri Kursu – Ekim 2016, Ankara

Laparoskopik sütür teknikleri kursu - Mayıs 2015, İstanbul

Histeroskopi kursu - Mayıs 2015, İstanbul

Acil obstetrik bakım ve klinisyenlik eğitimi - Nisan 2014, Ankara

Ürojinekolojide güncel yaklaşımlar ve cerrahi uygulamalar kursu - Aralık 2010, Ankara

Neonatal resüsitasyon programı uygulayıcı sertifikası - Şubat 2010, İstanbul

 

Fetal kalp taraması kurs katılım belgesi - Eylül 2009, İstanbul

 

Kurum Üyelikleri

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği