Bize Sorun

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.

Uzm. Dr. Sedenay Oskeroğlu Kaplan

Randevu Al Ahat Andican Radyasyon Onkolojisi
Onkoloji

Biyografi

Uzm. Dr. Sedenay Oskeroğlu Kaplan, 1987 yılında Trabzon’ da doğmuştur. 2005-2011 yılları arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesinde genel tıp alanında yüksek linans eğitimini tamamlamıştır. Uzmanlık eğitimini 2012-2016 yıllarında Bezmialem Vakıf Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı ve Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniğinde tamamlamıştır. 2015 yılında Policlinico Agostino Gemelli Università Cattolica del Sacro Cuore’ de (İtalya) klinik gözlemci olarak bulundu. 2017- 2021 yılları arasında Mehmet Akif İnan EAH’ de( Şanlıurfa) mecburi hizmetini yerine getirdi. 2021 ağustos ayında İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi’ nde Radyasyon Onkolojisi alanında görev yapmaya başladı.

Eğitim

Eğitim

  • 2005-2011: Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi / Yüksek Lisans
  • 2012-2014: Bezmialem Vakıf Üniversitesi / Doktora
  • 2014-2016: Okmeydanı EAH Radyasyon Onkolojisi / Doktora

Yabancı Dil

  • İngilizce

Uzmanlık ve Tıbbi İlgi Alanları

  • Lokal ileri rektum kanserinde hipofraksiyone preoperatif radyokemoterapi
  • D vitamin düzeylerinin kemik metastazı gelişmiş hastalarda palyatif radyoterapiye yanıtla ilişkisi

Doktora Tezleri

  • Rektum Kanseri Tedavisinde Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi Planlamaları ile Volumetrik Ark Tedavisinin Planlamalarının Karşılaştırılması

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri

  • The European Society for Radiotherapy and Oncology (ESTRO)

Makale ve Yayınları

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bakkal Temi Y, Murat Sedef A, Gokcay S, Coskun H, Oskeroglu Kaplan S, Ozkul O, Mertsoylu H, Kose F. A study on basic demographic and disease characteristics of cancer-diagnosed Syrian refugees treated in the border city of Turkey, Sanliurfa; a hospital-based retrospective case series study. JBUON 2017; 22(6): 1591-1594 ISSN: 1107-0625, online ISSN: 2241-6293

Sayan M, Eren MF, Gupta A, Ohri N, Kotek A, Babalioglu I, Oskeroglu Kaplan S, Duran O, Derinalp Or O, Cukurcayir F, Kurtul N, Ceylaner Bicakci B, Kutuk T, Senyurek S, Turk A, Jabbour SK, Atalar B. Current treatment strategies in malignant pleural mesothelioma with a treatment algorithm. Adv Respir Med. 2019;87(5):289-297. doi: 10.5603/ARM.2019.0051.

Turna M, Akboru H, Ermis E, Oskeroglu S, Dincer S, Altin S. Stereotactic body radiotherapy as a boost after external beam radiotherapy for high-risk prostate cancer patients. Indian J Cancer 2020 Nov 2. doi: 10.4103/ijc.IJC_377_19. Online ahead of print.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceeding) Basılan Bildiriler

M. Sayan, M. F. Eren, A. Kötek, S. Oskeroğlu Kaplan et al. Utilization of Radiation Therapy and Predictors of Noncompliance among Syrian Refugees with Cancer Living in Turkey. Oral presentation, ESTRO 2020 Online Congress.

M. Sayan, M. F. Eren, A. Kötek, S. Oskeroğlu Kaplan et al. Utilization of Radiation Therapy and Predictors of Noncompliance among Syrian Refugees with Cancer Living in Turkey.  Oral presentation, ASTRO 2020 anual meeting. International Journal of Radiation Oncology, Biology, PhysicsVol. 108Issue 3S135Published in issue: November 01, 2020

Turna M, Akbörü MH, Altın S, Dinçer S, Ermiş E, Oskeroğlu Kaplan S, Demirhan B. Yüksek Riskli Prostat Kanseri Hastalarında Eksternal Radyoterapi Sonrası Boost Dozunun Stereotaktik Radyoterapi Yöntemi İle Uygulanması, poster, Radiosurgery Society Annual Meeting, 2017.

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Neoadjuvant Radiotherapy For Rectal Cancer: Short-Course Radiation (SCRT) Vs. Long-Course Chemoradiation (LCCRT); Akademisyen Yayınevi Bilimsel Araştırmalar Kitabı 2019

Santral Sinir Sistemi Metastazlarında Radyoterapi Uygulamaları, Toraks Tümörleri; Akademisyen Yayınevi Bilimsel Araştırmalar Kitabı 2019

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Oskeroğlu Kaplan S, Akbörü H, SaralI Y, Altın S, Ünsal M. Dosimetric Comparison of Intensity-Modulated Radiotherapy and Volumetric Arc Therapy for Rectal Cancer. Turk J Oncol 2019;34(2) doi: 10.5505/tjo.2018.1870

Oskeroğlu Kaplan S, Akbörü H, Dinçer S, Başkaya Yücel S, Meral İ, Saralı Y, Şengiz Erhan S, Altın S. Hypofractıonated Preoperatıve Chemoradiotherapy In Locally Advanced Rectal Cancer: Preliminary Results. Turk J Oncol 2019;34(1) doi: 10.5505/tjo.2018.1869

Yücel S, Oskeroğlu Kaplan S, Güral Z, Kayış A, Işık F, Ağaoğlu F. The effect of individual nutritional support and nurse follow-up on weight loss during radiotherapy in cancer patients. ACU Sağlık Bil Derg. doi: 10.31067/0.2020.278

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Günenç S, Harmankaya İ, Demirhan B, Turna M, Oskeroğlu S, Büyükpolat Y, Eren B, Altın S, Ünsal M. Metastatik Prostat Kanseri Nedeniyle Takip Edilen Hastada Sağ Serebellopontin Köşedeki Soliter Metastaza Ark Yöntemiyle (Rapıd Arc) Radyoterapi Uygulanması: Olgu Sunumu, poster, 21. Ulusal Kanser Kongresi, 2015

Oskeroğlu S, Akbörü MH, Turna M, Günenç S, Demirhan B, Ünsal M. Küçük Hücreli Prostat Karsinomu: Olgu Sunumu, poster, 21. Ulusal Kanser Kongresi, 2015

Akbörü MH, Oskeroğlu S, Altın S, Ünsal M. Beyin Metastazlı Nöroendokrin Karsinom: Olgu Sunumu, poster, 21. Ulusal Kanser Kongresi, 2015

Güral Z, Başkaya Yücel S, Akgün Z, Oskeroğlu S, Turan Eruğuz S, Doruk Ö, Barak Ö, Mayadağlı A, Ağaoğlu F, Kaytan Sağlam E. Dil Kanseri Yoğunluk Ayarlı Eksternal Radyoterapisinde Kullanılan İmmobilizasyon Tekniğinin Etkinliği ve Tedaviye Etkisi, poster, 21. Ulusal Kanser Kongresi, 2015

Başkaya Yücel S, Akgün Z, Güral Z, Oskeroğlu S, Veyseller B, Ağaoğlu F, Kaytan Sağlam E. Yerel Bölgesel İleri Evre Baş Boyun Kanserlerinde “Sımultaneous Integrated Boost-Intensıty Modulated Radıotherapy” (Sıb-Imrt) ile Tedavi ve Yan Etkiler, poster, 21. Ulusal Kanser Kongresi, 2015

Demirhan B, Günenç S, Aksaray F, Harmankaya İ, Büyükpolat MY, Ermiş E, Turna M, Oskeroğlu S, Eren B, Ünsal M. Nazofarenks Kanseri Lokal Nüksünde Stereotaktik Radyoterapi Yaptığımız Hastaların Değerlendirilmesi, poster, 21. Ulusal Kanser Kongresi, 2015

Günenç S, Demirhan B, Harmankaya İ, Ermiş E, Turna M, Oskeroğlu S, Çelik SE, Uyar Y, Ünsal M. Kliniğimizin Vestibuler Schwannomda (vs) Cyber-Knİfe Deneyimi ve Tedavi Yanıtı, poster, 21. Ulusal Kanser Kongresi, 2015

Demirhan B, Günenç S, Aksaray F, Harmankaya İ, Büyükpolat MY, Ermiş E, Turna M, Oskeroğlu S, Adatepe MF, Ünsal M. Malign Glioma Lokal Nüksünde Stereotaktik Radyoterapi Yaptığımız Hastaların Değerlendirilmesi, poster, 21. Ulusal Kanser Kongresi, 2015

Başkaya Yücel S, Kadıoğlu H, Güral Z, Akgün Z, Oskeroğlu S, Mayadağlı A, Ağaoğlu F, Kaytan Sağlam E, Müslümanoğlu M. Erken Evre Meme Kanserinde, “American College Of Surgeons Oncology Group (Acosog) Z0011” Çalışması Sonrasında Değişen Tedavi Yaklaşımının Yansıması, poster, 21. Ulusal Kanser Kongresi, 2015

Sedef AM, Bakkal Temi Y, Dauletkazin A, Coşkun H, Oskeroğlu Kaplan S. Metastatik KHDAK Adenokarsinom Tanılı Sistemik Kemoterapi Sonrası 2. Basamak Nivolumab ile Tama Yakın Yanıt Elde Edilen Olgu Sunumu, poster, 22. Ulusal Kanser Kongresi, 2017

Oskeroğlu Kaplan S, Akbörü H, Sarali Y, Altın S, Ünsal M. Rektum Kanserinde Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi ile Volümetrik Ark Tedavisinin Planlarının Dozimetrik Karşılaştırılması, poster, 22. Ulusal Kanser Kongresi, 2017

Turna M, Akbörü MH, Altın S, Dinçer S, Ermiş E, Oskeroğlu Kaplan S, Demirhan B. Yüksek Riskli Prostat Kanseri Hastalarında Eksternal Radyoterapi Sonrası Boost Dozunun Stereotaktik Radyoterapi Yöntemi İle Uygulanması, poster, Radiosurgery Society Annual Meeting, 2017.

Serebral Ganglionöroblastomada Eş Zamanlı Radyokemoterapi (Vaka Sunumu)

Sedenay Oskeroğlu Kaplan, Hatice Coşkun, Serdinç Ayan Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi 2018

Yüksek Dereceli Glial Tümör Tanılı Hastaların Tek Merkezli Retrospektif İncelenmesi (Sözel sunum)

Hatice Coşkun, Sedenay Oskeroğlu Kaplan, Ali Murat Sedef, Serkan Gökçay Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi 2018

Oskeroğlu S, Gambacorta MA, Meldolesi E, Re AC, FrancescoCM, Valentini V. Ekstramezorektal Lenf Nodu Pozitif Olan Rektum Kanserinde Neoadjuvan Kemoradyoterapi Sonrası Preoperatif Kemoterapi. Sözel Bildiri, Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi 2016

Oskeroğlu Kaplan S, Akbörü H, Dinçer Tabak S,  Başkaya Yücel S, Meral İ,  Sarali Y,

Şengiz Erhan S, Altın S. Lokal İleri Rektum Kanserinde Hipofraksiyone Preoperatif Radyokemoterapi

(Erken Sonuçlarimiz) Sözel bildiri, Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi 2018