Bize Sorun

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.

Uzm. Dr. Seymur Niftaliyev

Randevu Al Ahat Andican Beyin ve Sinir Cerrahisi

Biyografi

Uzm. Dr. Seymur Niftaliyev, 1988 yılında Azerbaycan’da doğdu. 2011 yılında Azerbaycan Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2013 yılında Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanlık eğitimini tamamladı. 2018 yılında Marmara Üniversitesi’nde Nöroşirurji uzmanlık eğitimini tamamladı. 2019 yılından beri Marmara Üniversitesi’nde doktora eğitimini devam ettirmektedir. Birçok özel kuruluşta görev yapan Niftaliyev, 2023 Mayıs ayından itibaren İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi’nde Beyin ve Sinir Cerrahisi bölümünde görev yapmaktadır.

Eğitim

2005-2011

Azerbaycan Tıp Fakültesi

2011-2013

Azerbaycan Tıp Fakültesi – Uzmanlık

2013-2018

Marmara Üniversitesi – Uzmanlık

2019 – 

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü – Doktora

Yabancı Diller

Türkçe

Azerice

Rusça

İngilizce

Kurum Üyelikleri

Türk Nöroşirurji Derneği

Türk Tabipler Birliği

Konferanslar ve Seminerler

Spine Expert Group Meeting 2019 İstanbul

Türk Nöroşirurji Derneği 33. Bilimsel Toplantısı 2019

Türk Nöroşirurji Derneği 32. Bilimsel Toplantısı 2018

WFNS 2017

TND Akademik Yazım Toplantısı İstanbul 2015

Türk Nöroşirurji Derneği 29. Bilimsel Toplantısı 2015

Ödüller

''Sendromik olmayan tek ve multipl sütür sinostoz hastalarında preoperatif dönemde

kraniyal MRG ve ASL sekans MRG çekilerek sinostozla eş zamanlı olabilecek konjenital malformasyon ve yapısal patolojilerin araştırılması'' İstanbul Tabip Odası As. Dr. Cengiz Çetin Asistan Tez Yarışması 2. lik ödülü ''Kanal İçi Vestibüler Schwannomlarda GamaKnife Radyocerrahi İle Tedavi Sonrası İşitmenin

Değerlendirilmesi'' Mustafa Sakar, Seymur Niftaliyev, Abdul Guliyev, Beste Atasoy, Mustafa İbrahim Ziyal, Aşkın Şeker. 2016 TND 30. Bilimsel Toplantısı Yılın Bildirileri 5.'lik ödülü

 

Kurslar

 

9th WFNS Neurosurgical Anatomy Webinar (online) 23-24 Mart 2021

Masters with Turkish Rhoton Fellows Group 3th Skull Base Course (online) 2020

TND Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi grubu Spinal Enstrumantasyon Teknikleri Kursu 2019 Girne, KKTC

Türk Nöroşirurji Derneği Temel Nöroşirurji Kursu Dönem 4 Kurs 4 2019

TND Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi grubu Spinal Enstrumantasyon Teknikleri Kursu 2018 İstanbul

Türk Nöroşirurji Derneği Temel Nöroşirurji Kursu Dönem 4 Kurs 3 2018

TND Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi grubu Spinal Enstrumantasyon Teknikleri Kursu 2017 İstanbul

Türk Nöroşirurji Derneği Temel Nöroşirurji Kursu Dönem 4 Kurs 2 2017

Türk Nöroşirurji Derneği Temel Nöroşirurji Kursu Dönem 4 Kurs 1 2016

Endoskopik Kafa Tabanı Kadavra Kursu Marmara Üniversitesi Nörolojik Bilimler Enstitüsü İstanbul 2015

TND Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi grubu Spinal Enstrumantasyon Teknikleri Kursu 2015 İstanbul

Endoskopik Kafa Tabanı Kadavra Kursu Marmara Üniversitesi Nörolojik Bilimler Enstitüsü İstanbul 2014

 

Sempozyumlar

 

''Nöroanestezi Atölyesi'' Marmara Üniversitesi, İstanbul 2018

''Hastalıklarla İlişkili Genlerin Keşif Stratejileri'' MÜNBE, İstanbul 2018

TND Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi ''Spinal Deformiteler Sempozyumu'' Antalya 2015

''Marmara Nöroşirurji Günü'' MÜNBE, İstanbul 2014

Acıbadem Üniversitesi ''1. Acıbadem Gamma Knife Sempozyumu'' İstanbul 2014

TND Nöroonkolojik ve Nörovaskuler Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grupları Birleşik Sempozyumu İstanbul

2013

 

Sertifikalar

 

TND Yeterlilik Kurulu Yazılı sınavı Antalya 2018

Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Acıbadem Üniversitesi 2016

 

Uzmanlık Tezi ve Danışmanlık

 

Sendromik olmayan tek ve multipl sütür sinostoz hastalarında preoperatif dönemde kraniyal MRG ve ASL sekans MRG çekilerek sinostozla eş zamanlı olabilecek konjenital malformasyon ve yapısal patolojilerin araştırılması, Danışman: Prof. Dr. Adnan Dağçınar

 

Yayınlar

 

The outcomes of using high oxygen concentration in pediatric patients A Saracoglu, SU Zengin, N Ozturk, S Niftaliyev, F Harman, Z Aykac

 

Penetrating craniocerebral injury by the hook of a school desk

Yahya Guvenc, Mustafa Sakar, Seymur Niftaliyev, Abdulmammad Guliyev, Ismail Simsek, Adnan Dağçınar

 

Lumbar intramedullary dermoid tumor in an adult: a case report Seymur Niftaliyev, Erkan Kaptanoglu

 

Direct withdrawal of a knife lodged in the thoracic spinal canal in a patient with normal neurologic examination: is it safe? Mustafa Sakar, Ramazan Dogrul, Seymur Niftaliyev, Yasar Bayri and Adnan Dagcınar
 

Kitaplar

 

Seymur Niftaliyev, Erkan Kaptanoğlu ''Yaşlı Hastada Spinopelvik Fiksasyon: Ne Zaman ve Nasıl?'' In:

Yaşlanan Omurga, edited by S. Şimşek, A. Dalgıç, M. Yılmaz, A. Dağtekin, K, Türeyen, S. Işık, C. Temiz, E.

Gürçay, O. Yaman, A.G.Gürçay. 251-255, 30/10/2019; Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir

Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu Yayınları No: 22 ISBN 978-605-4149-21-6

Erkan Kaptanoğlu, Seymur Niftaliyev ''Omurilik Yaralanmasında Dekompresyon: Cerrahi Zamanlama,

Cerrahi Teknik ve Olgu Seçimi'' In:Omurga ve Omurilik Yaralanmaları, edited by Ali Dalgıç, Mesut Yılmaz,

Şeref Doğan, Ahmet Dağtekin, Ahmet Gürhan Gürçay, Onur Yaman, Cumhur Kılınçer. 317-326, Eylül 2021;

Türk Nöroşirurji Derneği Yyaınları No: 25 ISBN: 978-605-4149-23-0

 

Uluslararası toplantılardaki sözel sunum poster ve bildiriler

 

''Use of high oxygen concentration in pediatric patients is associated with increased morbidity''

Saracoglu A., Zengin S., Ozturk N., Niftaliyev S., Harman F., Aykac Z.

European Journal of Anestesiology 2020 Abstract No: 5343

''MIS Approach to Spine Metastasis''

Erkan Kaptanoglu, Seymur Niftaliyev. 2019 SEG İstanbul Meeting

 

Ulusal toplantılardaki sözlü sunum, poster ve bildiriler

 

''Pediyatrik Hastalarda Yüksek Oksijen Konsantrasyonu Kullanımı Artmış Morbidite ile İlişkilidir''

Ayten Saraçoğlu, Seniyye Ülgen Zengin, Nilüfer Öztürk, Seymur Niftaliyev, Ferhat Harman, Zuhal Aykaç.

2019 TARK 53. Ulusal kongresi

''Monosütür Sinostoz Tedavisinde Endoskopik Sütürektomi''

Seymur Niftaliyev, Yener Şahin, İsmail Şimşek, Mustafa Sakar, Fatih Bayraklı, Yaşar Bayri, Adnan Dağçınar.

2019 TND 33. Bilimsel toplantısı

''Pediatrik kraniofrengiom tedavisinde 2010-2018 illerinde Marmara Üniversitesi LGK deneyimimiz''

Seymur Niftaliyev, Yener Şahin, Semra Ünal, Mustafa Sakar, Beste Atasoy, Yaşar Bayri, Fatih Bayraklı,

Adnan Dağçınar, Mustafa İbrahim Ziyal. 2019 TND 33. Bilimsel toplantısı

''Erişkin Kraniofarengiom tedavisindeki LGK deneyimimiz''

Seymur Niftaliyev, Yener Şahin, Semra Ünal, Beste Atasoy, Fatih Bayraklı, Yaşar Bayri, Mustafa İbrahim

Ziyal. 2019 TND 33. Bilimsel toplantısı

''Çocukta okul masası ile penetran kafa travması olgusu''

Yahya Güvenç, Seymur Niftaliyev, Abdulmammad Guliyev, Ferhat Harman. 2019 TND 33. Bilimsel

Toplantısı

''Kanal İçi Vestibüler Schwannomlarda GamaKnife Radyocerrahi İle Tedavi Sonrası İşitmenin

Değerlendirilmesi''

Mustafa Sakar, Seymur Niftaliyev, Abdul Guliyev, Beste Atasoy, Mustafa İbrahim Ziyal, Aşkın Şeker. 2016

TND 30. Bilimsel Toplantısı

Mustafa Sakar, Seymur Niftaliyev, Ertuğrul Pınar, Erkan Kaptanoğlu. 2016 TND 30. Bilimsel Toplantısı

''Servikal spinal primer malign melanom''

Mustafa Sakar, Seymur Niftaliyev, Müşfik Mikayilli, Ali Özen, Mustafa İbrahim Ziyal. 2016 TND 30. Bilimsel

Toplantısı

''Baş ağrısı ile prezente olan retroklival araknoid kist olgusununda transsfenoidal mikroskopik cerrahi ile

tedavisi''

Can Sarıca, Yener Şahin, Seymur Niftaliyev, Mustafa Sakar, Mustafa İbrahim Ziyal. 2016 TND 30. Bilimsel

Toplantısı

''Minör kafa travmalı pediyatrik olguların takibinde kontrol bilgisayarlı tomografi (BT) çekim gerekliliğinin

ve sıklığının analizi''

Can Sarıca, Mushfig Mikayilli, Seymur Niftaliyev, Ertuğrul Pınar, Mustafa Sakar, Bahattin Tanrıkulu, Yaşar

Bayri, Adnan Dağçınar. 2015 TND 29. Bilimsel Toplantısı

''Vertebral kanalı tam kat geçen ve nörolojik defisite yol açmayan torakal bıçaklanma: olgu sınumu''

Ramazan Doğrul, Mustafa Sakar, Adnan Dağçınar, Seymur Nifteliyev. 2015 TND 29. Bilimsel Toplantısı

 

Tıbbi İlgi Alanları

 

Bel ve boyun fıtıkları

Omurga kanalında darlık ve kaymalar

Beyin tümörleri

Hidrosefali (beyinde sıvı toplanması) tedavisi (şant takılması ve endoskopik ameliyatlar)

Omurilik ve omurga tümörleri

Omurga yaralanmaları

Sinir sıkışmaları (Karpal, ulnar, peroneal sinir tuzaklanmaları)

Bel fıtıklarının ameliyatsız iğne tedavileri

Parkinson hastalığı

Trigeminal nevralji ve hemifasyal spazm