Bize Sorun

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.

Prof. Dr. Bülent Tekinsoy

Ahat Andican Radyoloji

Biyografi

Prof. Dr. Bülent Tekinsoy Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1984 yılında mezun olup mecburi hizmet yasası gereği Divriği Sağlık Ocağına (Sivas) tayin oldu. 1985 yılında Divriği Sağlık Grup Başkanlığına atandı ve yapılan Ulusal Aşı kampanyasının bu bölgede uygulanmasını yönetti. 1986’da  Radyoloji ihtisas eğitimine başladı. İhtisas döneminin Ağustos 1987-Mart 1988 tarihleri arasında, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalında Bilgisayarlı Tomografi eğitimini tamamladı. 1988’de kazandığı ‘Yüksek Öğrenim Kurumu’ bursu ile Cumhuriyet Üniversitesi tarafından Almanya’ya Hannover Tıp Fakültesi (MHH) Radyoloji Kliniğine gönderildi. ‘Niedersachsen’ eyaletinde ‘MHH’ Radyoloji Kliniği asistanı oldu. Bu klinikte Direktör: Prof. Dr. Michael Galanski’nin özel grubunda yer alarak Bilgisayarlı Tomografi, Manyetik Rezonans Görüntüleme, Dijital Substraksiyon Anjiografi ve özellikle Girişimsel Radyoloji alanlarında ileri eğitim aldı. Perkütan Transluminal Anjioplasti ve Stent aplikasyonları yanısıra Karaciğer embolizasyonlarının geliştirilmesinde ve Farmako-fallako-anjiografilerde, yeni farmasötik ajanların anjiografik etkilerinin ve male-empotans tanısına katkılarının araştırılmasında çalıştı. Bu klinikde yaptığı Renal Osteopati-Amyloidosis konularındaki Radyolojik çalışmalarını çeşitli uluslararası kongrelerde sundu. Radyoloji tezini yine bu konuda verdi ve bu çalışmaların ürünü olan ’Cystic Artrhropathy in Hemodialysis-Releated Amyloidosis’ adlı çalışma ile 1990’da Radiological Society of North America‘nın 76.Kongresinde Bilimsel Başarı ödülü aldı. Aynı fakültede Nöroradyoloji departmanında (Direktör: Prof. Dr. Hartmut Becker) Nöroradyolojinin tüm seksiyonlarında ve özellikle Girişimsel Nöroradyolojide çalıştı. 500 üzerinde Diagnostik Nöro-Anjiografi ve Myelografi yanı sıra birçok serebral ve vertebral arteriyel emboloterapiyi bizzat yaptı. 1990’da ’’Renal Osteopatide Gelişebilen Non-enfeksiyöz, Destrüktif Spondilopatinin Radyolojik Tanısı’’ tezi ile radyodiagnostik uzmanı oldu. Aynı yıl bu fakültede önce öğretim görevliliğine ve Haziran 1991’de yardımcı doçentliğe atandı. Bu süre içinde Bilgisayarlı Tomografi ve Anjiografi ünitelerinin sorumlu öğretim üyesi olarak çalıştı. Ayrıca bölüm içerisinde Asistan eğitimi yanı sıra 1990-1991 yıllarında bu üniversitenin Sağlık Meslek Yüksek Okulu Radyoloji Bölümü Eğitim Sorumlusu olarak eğitimin planlaması ve yürütülmesini sağladı. 1991 yılının sonunda Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalına Öğretim Görevlisi olarak tayin oldu. Bu departmanda Anjiografi, Girişimsel Radyoloji ve Bilgisayarlı Tomografi ünitelerinden sorumlu Öğretim Üyesi olarak çalıştı ve Nöroradyoloji Biriminin faaliyete geçmesi çalışmalarında bulundu. Gelişen Nöroradyoloji ekibinin içerisinde yer aldı. 1993’de bu Anabilim Dalında Yardımcı Doçentliğe atandı.  1993 yılında askerlik hizmetini Girne 200 yataklı Asker Hastanesi’nde yaptı. 1994 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Doçent oldu. Eylül 2001’de Profesör kadrosuna atanıp Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalına geçti. Anabilim Dalı Başkanlığına atandı. Maltepe Üniversitesi ile Özel Marmara Hastanesi ilişkilerini koordine etmek üzere Rektörlük makamınca Tıbbi Direktör olarak görevlendirildi. 2004-2013 yılları arasında değişik özel hastanelerde ve gruplarında Radyoloji bölüm başkanlığı ve Medikal direktörlük yaptı. 2021 yılından itibaren İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Radyoloji Bölümü’nde çalışmaktadır.

Eğitim

Eğitim

1984

  • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

1987-1988

  • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalın - Bilgisayarlı Tomografi

1988

  • Hannover Tıp Fakültesi (MHH) Radyoloji Kliniğine

1994

  • Dokuz Eylül Üniversitesi – Doçentlik

2001

  • Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı – Profesör

Yabancı Dil

  • İngilizce - Almanca

Makale ve Yayınları

Üyelikler

2002 yılından itibaren Türkiye Klinikleri dergisi Yayın Danışma Kurulu üyesidir. Türk Radyoloji Derneği, Ultrasonografi Derneği, Manyetik Rezonans Derneği, Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Derneği, Deutsche Röntgengesellschaft (A)  üyesidir.

Bilimsel Yayın

Ulusal ve uluslararası bilimsel yayın organlarında neşredilmiş ve Ulusal-Uluslararası Kongre ve sempozyumlarda sunulmuş olmak üzere 121  bilimsel çalışması bulunmaktadır. Ayrıca çeşitli Tıbbi Dernek ve Kuruluşların davetiyle verilmiş 32 konferansı mevcuttur.