Bize Sorun

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.

Prof. Dr. Bülent Tekinsoy

Randevu Al Ahat Andican Radyoloji

Biyografi

PROF.DR.BÜLENT TEKİNSOY

ÖZGEÇMİŞ

 

 

.

Dr. Bülent Tekinsoy Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1984 yılında mezun olup ‘Mecburi Hizmet’ yasası gereği Divriği Sağlık Ocağına (Sivas) tayin oldu.

1985 yılında Divriği Sağlık Grup Başkanlığına atandı ve yapılan Ulusal aşı kampanyasının bu bölgede uygulanmasını yönetti.

1986 da  Radyoloji ihtisas eğitimine başladı.

İhtisas döneminin Ağustos 1987-Mart 1988 tarihleri arasında, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim dalında Bilgisayarlı Tomografi eğitimini tamamladı.

1988 de kazandığı ‘Yüksek Öğrenim Kurumu’ bursu ile Cumhuriyet Üniversitesi tarafından Almanya’ya Hannover Tıp Fakültesi (MHH) Radyoloji Kliniğine gönderildi. ‘Niedersachsen’ eyaletinde ‘MHH’ Radyoloji Kliniği asistanı oldu. Bu klinikde Direktör: Prof. Dr. Michael Galanski’nin özel grubunda yer alarak Bilgisayarlı Tomografi, Manyetik Rezonans Görüntüleme, Dijital Substraksiyon Anjiografi ve özellikle Girişimsel Radyoloji alanlarında ileri eğitim aldı. Perkütan Transluminal Anjioplasti ve Stent aplikasyonları yanısıra Karaciğer embolizasyonlarının geliştirilmesinde ve Farmako-fallako-anjiografilerde, yeni farmasötik ajanların anjiografik etkilerinin ve male-empotans tanısına katkılarının araştırılmasında çalıştı. Bu klinikde yaptığı Renal osteopati-Amyloidosis konularındaki Radyolojik çalışmalarını çeşitli uluslararası kongrelerde sundu, Radyoloji tezini yine bu konuda verdi ve bu çalışmaların ürünü olan ’Cystic Artrhropathy in Hemodialysis-Releated Amyloidosis’ adlı çalışma ile 1990 da Radiological Society of North America ‘nın 76.Kongresinde Bilimsel Başarı ödülü aldı.

Aynı fakültede Nöroradyoloji departmanında (Direktör: Prof. Dr. Hartmut Becker) Nöroradyolojinin tüm seksiyonlarında ve özellikle Girişimsel Nöroradyolojide çalıştı. 500 üzerinde Diagnostik Nöro-Anjiografi ve Myelografi yanı sıra birçok serebral ve vertebral arteriyel emboloterapiyi bizzat yaptı.

1990 da ’’Renal Osteopatide Gelişebilen Non-enfeksiyöz, Destrüktif Spondilopatinin Radyolojik Tanısı’’ tezi ile radyodiagnostik uzmanı oldu.

Aynı yıl bu Fakültede önce Öğretim Görevliliğine ve Haziran 1991 de Yardımcı Doçentliğe atandı. Bu süre içinde Bilgisayarlı Tomografi ve Anjiografi ünitelerinin sorumlu öğretim üyesi olarak çalıştı. Ayrıca bölüm içerisinde Asistan eğitimi yanı sıra 1990-1991 yıllarında bu Üniversitenin Sağlık Meslek Yüksek Okulu Radyoloji Bölümü Eğitim sorumlusu olarak eğitimin planlaması ve yürütülmesini sağladı.

1991 yılının sonunda Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalına Öğretim Görevlisi olarak tayin oldu. Bu departmanda Anjiografi, Girişimsel Radyoloji ve Bilgisayarlı Tomografi ünitelerinden sorumlu Öğretim Üyesi olarak çalıştı ve Nöroradyoloji Biriminin faaliyete geçmesi çalışmalarında bulundu. Gelişen Nöroradyoloji ekibinin içerisinde yer aldı.

1993 de bu Anabilim Dalında Yardımcı Doçentliğe atandı. 

1993 yılında askerlik hizmetini Girne 200 yataklı Asker Hastanesinde yaptı.

1994 yılında Dokuz Eylül Üniversitesinde Doçent oldu.

Eylül 2001 de Profesör kadrosuna atanıp Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AnaBilim Dalına geçti. Anabilim Dalı Başkanlığına atandı.

Maltepe Üniversitesi ile Özel Marmara Hastanesi ilişkilerini koordine etmek üzere Rektörlük makamınca Tıbbi Direktör olarak görevlendirildi.

 2004-2013 yılları arasında değişik Özel hastanelerde ve gruplarında Radyoloji bölüm başkanlığı ve Medikal direktörlük yaptı.

2013-2017 yılları arasında İstanbul Aydın üniversitesinde sırasıyla Sağlık Meslek okulu Müdürlüğü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü müdürlüğü ve Tıp Fakültesi Kurucu Dekanı olarak Çalıştı.

2018-2019 yıllarında İskenderun Özel Gelişim Hastanesi Genel Direktörlüğü yaptı.

2021 yılından itibaren Okan Üniversitesi hastanesi Radyoloji Bölümünde çalışmaktadır.

2002 yılından itibaren Türkiye Klinikleri dergisi Yayın Danışma Kurulu üyesidir.

Ulusal ve uluslararası bilimsel yayın organlarında neşredilmiş ve Ulusal-Uluslararası Kongre ve sempozyumlarda sunulmuş olmak üzere 121  bilimsel çalışması bulunmaktadır. Ayrıca çeşitli Tıbbi Dernek ve Kuruluşların davetiyle verilmiş 32 konferansı mevcuttur.

Türk Radyoloji Derneği, Ultrasonografi Derneği, Manyetik Rezonans Derneği, Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Derneği, Deutsche Röntgengesellschaft (A)  üyesidir.

Dr.Tekinsoy 1 çocuk babası olup  Almanca ve İngilizce bilmektedir.