Bize Sorun

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.

Doç. Dr. Mustafa Behram

Randevu Al Ahat Andican Perinatoloji

Biyografi

Doç. Dr. Mustafa Behram, 2002 yılında Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesine başlayıp, 2009 yılında tıp eğitimini tamamlamıştır. Asistanlık eğitimini Dr. Zekai Tahir Burak Eğitim Araştırma Hastanesinde aldıktan sonra, İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ de perinatoloji yan dalında asistanlık eğitimini alarak 2016 yılında tamamlamıştır. 2023 yılı Eylül Ayından itibaren, İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi’ de hizmet vermektedir.

YABANCI DİL BİLGİSİ: İngilizce İyi seviye

İŞ DENEYİMİ
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2021
Antalya Atatürk Devlet Hastanesi 2015 - 2017
Mecburi Hizmet

 
 

Eğitim

2014 - 2016 - Perinatoloji Yan Dal - İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Araştırma Hastanesi Asistan Eğitimi

2009 - 2014 - Asistanlık Eğitimi - Dr. Zekai Tahir Burak Eğitim Araştırma Hastanesi 

2002 - 2009 - Lisans Tıp Fakültesi - Başkent Üniversitesi 

 

Makale ve Yayınları

Behram, M., Oğlak, S. C. (2021). The expression of angiogenic protein Cyr61 significantly increases in the urine of 

early-onset preeclampsia patients. Journal of Contemporary Medicine, 11(5), 605-609.

Behram, M., Oğlak, S. C., Bolluk, G., Sezer, S., Özköse, Z. G., Çaypınar, S. S., ... & Ölmez, F. Preeklampsi ile 

komplike olmuş gebelerde 24 saatlik idrarda proteinüri değerlerinin maternal ve perinatal sonuçlar üzerine etkisi. 

Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi, 18(1), 717-721.

Behram, M., & Eyi, E. G. Y. (2021). Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Doğum 

Salonu Ünitesi'nde Doğum Sırasında Omuz Distosisi Gelişen Olguların İncelenmesi. International Anatolia 

Academic Online Journal Health Sciences, 7(2), 109-118.

Behram, M., Oğlak, S. C., Başkıran, Y., Çaypınar, S. S., Akgöl, S., Tunç, Ş., ... & Dağ, I. (2021). Maternal serum IL22 concentrations are significantly upregulated in patients with preterm premature rupture of 

membranes. Ginekologia Polska.

Behram, M., OĞlak, S. C., Özaydin, S., GÖnen, İ., TunÇ, Ş., BaŞkiran, Y., & Özdemİr, İ. (2021). What is the main 

factor in predicting the morbidity and mortality in patients with Gastroschisis: Delivery time, delivery mode, closure 

method, or the type of Gastroschisis (simple or complex)?. Turkish Journal of Medical Sciences.

Behram, M., Oğlak, S. C., Ölmez, F., Özköse, Z. G., Çaypınar, S. S., Başkıran, Y., ... & Özdemir, İ. (2021). Blake’s 

pouch cyst: Prenatal diagnosis and management. Turkish Journal of Obstetrics and Gynecology, 18(1), 44.

Behram, M., Çaypınar, S. S., Oğlak, S. C., Sezer, S., & Esmer, A. Ç. (2021). Should isolated aberrant right 

subclavian artery be ignored in the antenatal period? A management dilemma. Turkish Journal of Obstetrics and 

Gynecology, 18(2), 103-108.

Behram, M., Oğlak, S. C., & Doğan, Y. (2021). Evaluation of BRD4 levels in patients with early-onset 

preeclampsia. Journal of Gynecology Obstetrics and Human Reproduction, 50(2), 101963.

Behram, M., Oğlak, S. C., & Dağ, İ. (2021). Circulating levels of Elabela in pregnant women complicated with 

intrauterine growth restriction. Journal of Gynecology Obstetrics and Human Reproduction, 50(8), 102127.

Behram, M., Oğlak, S. C., & Doğan, Y. (2020). Evaluation of BRD4 levels in patients with early-onset 

preeclampsia. Journal of Gynecology Obstetrics and Human Reproduction, 101963.

Behram, M., Oğlak, S. C., Acar, Z., Sezer, S., Bornaun, H., Çorbacıoğlu, A., & Özdemir, İ. (2020). Fetal cardiac 

tumors: prenatal diagnosis, management and prognosis in 18 cases. Journal of the Turkish German 

Gynecological Association, 21(4), 255-259.

Behram, M., Oğlak, S. C., Özköse, Z. G., Çaypınar, S. S., Başkıran, Y., Sezer, S., ... & Özdemir, İ. (2020). The 

Distribution of Congenital Malformations in Adolescent Pregnancies: A Single Tertiary Center Experience in 

Turkey. Aegean Journal of Obstetrics and Gynecology, 2(3), 14-18.

Behram, M., Sezer, S., Doğan, Y., Acar, Z., Özköse, Z. G., Gezdirici, A., & Gedikbaşı, A. (2020). Does fetal MR alter 

the management of pregnancy in the diagnosis of isolated corpus callosum agenesis?. Perinatal 

Journal/Perinatoloji Dergisi, 28(2).

Ölmez, F., Oğlak, S. C., Behram, M., Özköse, Z. G., Can, E., Ünal, Ö., ... & Üstünyurt, E. (2022). Serum prohepcidin 

concentrations in preeclamptic pregnant women: An analysis concerning serum iron status markers and 

compared to healthy pregnant women. Eastern Journal of Medicine, 27(1), 198-202.

Sezer, S., Kaya, S., Behram, M., & Dağ, İ. (2022). Increased maternal serum aquaporin 9 levels in pregnancies 

complicated with gestational diabetes mellitus. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine, 35(1), 18-23.

Özköse, Z. G., Oğlak, S. C., Bestel, A., Behram, M., Çaypınar, S. S., Ölmez, F., & Özdemir, İ. Fetal intracranial 

hemorrhage: prenatal sonographic diagnosis criteria and postnatal outcomes. Journal of the Turkish German 

Gynecological Association.

Bornaun, H., Süzen Çaypınar, S., Gedik Özköse, Z., Topbaş, N. F., & Behram, M. (2021). Prenatal Diagnosis of 

Double Aortic Arch: Associated Findings and Postnatal Clinical Outcomes. Journal of Ultrasound in Medicine.

Oğlak, S. C., Tunç, Ş., Obut, M., Şeker, E., Behram, M., & Tahaoğlu, A. E. (2021). Maternal near-miss patients and 

maternal mortality cases in a Turkish tertiary referral hospital. Ginekologia Polska, 92(4), 300-305.

Özköse, Z. G., Oğlak, S. C., Behram, M., Ölmez, F., Çaypınar, S. S., Bestel, A., ... & Özdemir, İ. (2021). 

Retrospective analysis of prenatal invasive diagnostic procedures in a tertiary center. Aegean Journal of 

Obstetrics and Gynecology, 3(1), 1-5.

Sezer, S., Kaya, B., Behram, M., Çaypınar, S. S., Özköse, Z. G., Acar, Z., & Gezdirici, A. (2020). Does Down 

Syndrome Have an Effect on Impaired Myocardial Performance in Fetuses with Increased Nuchal 

Translucency?. Authorea Preprints.

Şavkli, A. Ö., Çetin, B. A., Acar, Z., Özköse, Z., Behram, M., Çaypinar, S. S., ... & Yüksel, M. A. (2020). Perinatal 

outcomes of intrauterine transfusion for foetal anaemia due to red blood cell alloimmunisation. Journal of 

Obstetrics and Gynaecology, 40(5), 649-653

Kandemir, Y. B., Konuk, E., Katırcı, E., Xxx, F., & Behram, M. (2019). Is the effect of melatonin on vascular 

endothelial growth factor receptor-2 associated with angiogenesis in the ratovary. Clinics, 74.

Kandemir, Y. B., Konuk, E., Behram, M., & Sindel, M. (2018). Effect of Melatonin on the Expression of VEGF-A and 

on the Degeneration of Follicle Reserve in Rat Ovary. The Eurasian Journal of Medicine, 50(3), 160.

Erkılınç, S., Oruç, A. S., Çelen, Ş., Behram, M., & Uğur, M. (2014). Entrapment of the small bowel due to improper 

closure of the parietal peritoneum: a rare cause of re-laparatomy after caesarean section. Case Reports in 

Perinatal Medicine, 3(1), 11-13.


SUNUM & KONGRELER

Evaluation of Shoulder Dystocia; Risk Factors, 4th International Hippocrates Congress 2020

Management and Results: A Case-control Study on Medical and Health Sciences

Konvulsiyon ile Gelen Atipik Eklampsi ve 2. Kadın Doğum Günleri 2019

Preeklampsi: Olgu Sunumu ve Literatür Değerlemesi Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Gebelikte İntrahepatik Kolestasis Uluslararası Kadın Doğum ve Çocuk 2019

Hastalıkları Kongresi – SBÜ

Fetal Abdominal Çevresi 3 Persantil Antında Olan Kadın Hastalıkları ve Doğum Günleri – II 2019

Gebeliklerde Fetal ve Maternal Doğum SBÜ İstanbul Kanuni Sultan Süleyman

Sonuçlarımızın Karşılaştırılması Eğitim ve Araştırma Hastanesi


SERTİFİKA BİLGİLERİ

2. Kadın Doğum Günleri Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2019

Katılım Sertifikası

Uluslararası Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2019

Kadın Doğum Acil Obsterik Kanama Kursu

Kadın Hastalıkları ve Doğum Günleri-II SBÜ İstanbul KSS E. A. Hastanesi 2019

Katılım Sertifikası

Ultrasonografi Kursu Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği 2019

Katılım Belgesi

Fetal Ekokardiyografi Sempozyumu SBÜ - Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Der. 2019

Katılım Belgesi

Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği 2018

XI. Ulusal Kongresi – Katılım Belgesi

Ultrasonografi Kursu Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği 2017