Bize Sorun

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.

Uzm. Dr. Caner Yıldız

Ahat Andican Radyoloji
Girişimsel Radyoloji

Biyografi

Uzm. Dr. Caner Yıldız, 1970 yılında doğdu. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Yıldız, 2000 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Doktora eğitimini almıştır. 2022 Eylül ayı itibarı ile İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi’nde Girişimsel Radyoloji bölümünde görev yapmaktadır.

Eğitim

Eğitim

1996

  • Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

2000

  • Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi

Yabancı Dil

  • İngilizce

İlgi Alanları

TARE, kemosaturasyon, kemoembolizasyon, ablasyon tedavileri, embolizasyon (myom embolizasyonu) tedavileri, kriyoablasyon, sinir blokajları, port takılması, değişik organ biyopsileri), drenajlar, safra yolu müdahaleri,  atardamar ve toplardamar tedavileri (diabetik ayak, DVT tedavisi, portal ven trombozu, genital bölge varis tedavisi)

Doktora Tezi/S. Yeterlilik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışmanı:  Meme kitlelerinin karakterizasyonunda  kontrast madde ile yapılan Renkli Doppler US incelemesinin yeri

Tez Danışmanı: Prof.Dr UĞUR TOPAL

Makale ve Yayınları

ESERLER

A. Uluslararası dergilerde yayımlanan makaleler:

A1. Blood Flow Characteristics of Cerebral Arteries Measured By Ultrasonography, Cankur NS, Turan S, Yildiz C. Italian Journal of Anatomy and Embryology volume 104, supplement n.1 1999

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (proceedings) basılan bildiriler:

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

D1. Ovaryal Dermoid Kistler: US ve BT Bulguları.Zeynep Yazıcı, Naile Bolca, Caner Yıldız, Ercan Tuncel. Türk Radyoloji Dergisi, Cilt:34, Sayı:3 Eylül 1999

D2. Periferik Arter Hastalıklarında Risk Faktörleri ve Klinik Bulgular. Ganime Sadıkoğlu, Alis Özçakır, Yeşim Uncu, Caner Yıldız. Uludağ Ünivertesi Tıp Fakültesi Dergisi. Cilt 28, Sayı:3 2002

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Tek taraflı üst ekstremitede Klippel-Trenaunay Sendromu. C.Yıldız . 26. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Program ve Bildiri Özetleri 2005

E2. Travmatik intrahepatik arterioportal fistül:Perkütan coil-embolizasyon (olgu sunumu). C.Yıldız , M.Y Sadıkoğlu. 26. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Program ve Bildiri Özetleri 2005

E3.Spontan bilateral kommon karotid arter diseksiyonu. C.Yıldız, 26. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Program ve Bildiri Özetleri 2005

E4.Nadir bir varis nedeni; menisküs cerrahisi sonrası intraartiküler arteriovenöz fistül formasyonu. C.Yıldız, 26. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Program ve Bildiri Özetleri 2005

E5. Kommon iliak arter originli aksesuar renal arter. C.Yıldız, 26. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Program ve Bildiri Özetleri 2005

E6. Transservikal fallopian tüp rekanalizasyonu C.Yıldız , M.Y Sadıkoğlu. 26. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Program ve Bildiri Özetleri 2005

E7. Primer epiploik appendagitis:US ve BT bulguları C.Yıldız , G. Savcı. 26. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Program ve Bildiri Özetleri 2005

E8. Solda parsiyel omental infarkt (olgu sunumu) C.Yıldız, G. Savcı, A. Zorluoğlu 26. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Program ve Bildiri Özetleri 2005

E9. Lomber disk Cerrahisi sonrası arteriovenöz fistül komplikasyonu: Perkütan stent tedavisi (olgu sunumu) C.Yıldız , M.Y Sadıkoğlu. 26. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Program ve Bildiri Özetleri 2005

E10. İnflamatuvar aort anevrizmasına bağlı retroperitoneal fibrozis olgusu C.Yıldız, 26. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Program ve Bildiri Özetleri 2005

E11. Spontan tek taraflı vertebral arter diseksiyonu C.Yıldız, 26. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Program ve Bildiri Özetleri 2005

E12. İzole Dodd perforan ven yetmezliği; RDUS bulguları C.Yıldız, 26. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Program ve Bildiri Özetleri 2005

E13. Anterior tibial arterde posttravmatik psödoanevrizma ve arteriovenöz fistül oluşumu (olgu sunumu) C.Yıldız, A. Aliosman 26. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Program ve Bildiri Özetleri 2005

E14. Poliostotik form fibröz displazi: Kraniofasial tutulum bulguları (olgu sunumu) C.Yıldız, 26. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Program ve Bildiri Özetleri 2005

E15. Nadir bir nonsafenöz varis nedeni: Posterolateral uyluk perforan ven yetmezliği C.Yıldız, 26. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Program ve Bildiri Özetleri 2005

E16. Hidronefroz nedeni sirkumkaval üreter anomalisi C.Yıldız , G. Savcı.25. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi Program ve Bildiri Özetleri 2004

E17. Vulvar ven varisleri C.Yıldız, 26. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Program ve Bildiri Özetleri 2005

E18. Takayasu arteriti'ne bağlı renal arter ve infrarenal aort stenozunun perkütan endolüminal stent ile tedavisi C.Yıldız , M.Y Sadıkoğlu. 26. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Program ve Bildiri Özetleri 2005

E19. Lateral aksesuar safena magna yetmezliği C. Yıldız, A:F Paker 25. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi Program ve Bildiri Özetleri 2004

E20. Klippel Trenaunay Sendromu (anjio osteohipertrofik sendrom) C.Yıldız, A. Aliosman, A.F Paker M.Y Sadıkoğlu. 25. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi Program ve Bildiri Özetleri 2004

E21. Bilateral Subklavian Steal Sendromu C.Yıldız, 25. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi Program ve Bildiri Özetleri 2004

E22. Meme kitlelerinin karakterizasyonunda  kontrast madde ile yapılan Renkli Doppler US incelemesinin yeri. U.Topal, C. Yıldız, Z.Yazıcı, R.Yalçın,  Tıbbı Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi 1999

E23. Vertebral arter Sisteminin Doppler ultrasonografi yöntemi ile değerlendirilmesi. Senem Turan, N. Şimşek Cankur, Caner Yıldız, V. Ulusal Anatomi Kongresi 1999