Bize Sorun

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.

Prof. Dr. Coşkun Polat

Randevu Al Ahat Andican Genel Cerrahi
Cerrahi Onkoloji

Biyografi

Prof. Dr. Coşkun Polat 1963   yılında   Kars   ili   Selim   ilçesi   Mollamustafa   köyünde   doğdu.   İlkokulu Ankara ve İzmir’de, ortaokulu Kütahya’da, liseyi ise Sivas ve Kayseri’de tamamladı. 1981 yılında başladığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1987 yılında mezun oldu. 1988  yılında  Konya   ili   Seydişehir   Merkez   Sağlık   Ocağı’nda   mecburi   hizmet   görevine başladı.   1989-1991 yılları arasında  Tunceli  ili   Hozat   ve   Mazgirt   Jandarma   Komando Birlikleri’nde Yedek Subaylık hizmetini tamamladı. 1992 yılında Sağlık Bakanlığı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği’nde başladığı uzmanlık eğitimini 1996 yılı Ekim ayında tamamladı. 1996 yılı Nisan-Temmuz  döneminde  İstanbul   Üniversitesi   İstanbul   Tıp   Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Cerrahi Endoskopi Biriminde Cerrahi Endoskopi  sertifikası  aldı.

1996 yılında “Abdominal adezyon ve abse oluşumu üzerine enfekte ve steril safra ile safra taşının etkileri” isimli çalışması ile 2 yılda bir düzenlenen ve yaklaşık 3000 hekimin katıldığı 10.  Ulusal Cerrahi Kongresinde “En İyi Poster” ödülünü kazandı.  1997-1998 yılları arasında Kastamonu ili İnebolu Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği’nde uzmanlık mecburi hizmet eğitimini tamamladı. 1998-2001 Mayıs döneminde Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Genel Cerrahi Kliniği’nde uzman ve başasistan olarak görev yaptı.

2001 yılı Mayıs ayından itibaren Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında Öğretim Görevlisi olarak göreve başladı. 2001 Ağustos ayı itibarı ile Yardımcı Doçent kadrosuna atandı. 2003 yılında 39th European Dialysis and Transplant Association   Congress   (ERA-EDTA Kongresi)   “Oxidative   Stress   related   to   prolonged pneumoperitoneum in a rat model of laparoscopic donor nephrectomy” isimli çalıması ile “Poster of Excellence” ödülünü kazanmıştır.

Eğitim

1981 – 1987

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Makale ve Yayınları

Halen 5 adet Uluslaarası   ve  50   adet  Ulusal hakemli  dergide  yayınlanmış  olan 102 adet bilimsel makalenin paylaşımcısı oldu. Sadece uluslararası makaleleri 3000’in üzerinde uluslararası makale tarafından site edilmiştir. 21 “h indeksine” sahibidir. 13 adet Uluslararası ve 75 adet Ulusal kongre ve toplantılarda sunulmuş çalışması bulunmaktadır.

2007 yılında Türkiye  Klinikleri Yayınevi   tarafından   basılmış   “Omentum   Mezenter   ve Retroperitoneal Cerrahi” isimli dergi Özel Sayı Editörlüğü Coşkun Polat tarafından yapılmıştır. 

2008 yılında Nobel Tıp Kitabevleri tarafından basılmış “Laparoskopik Cerrahi” isimli kitap Coşkun Polat tarafından yayınlanmıştır.

2009 yılında Türkiye Klinikleri Yayınevi tarafından basılmış olan “Karaciğer Cerrahisi” dergi Özel Sayı Editörlüğü tarafımca yerine getirilmiştir.

2010 yılında Nobel Tıp Kitabevleri tarafından basılmış olan “Hepatopankreatobiliyer Cerrahi” kitabı editörlük görevi tarafımca yerine getirilmiştir.

2012 yılında Türkiye Klinikleri Yayınevi tarafından yayımlanan “Cerrahi Sarılık” dergi Özel Sayı Editörlük görevi tarafımca yerine getirilmiştir.

2012 yılında Selen Yayıncılık tarafından yayımlanan ”Birinci Basamak Hekimine Yönelik El Kitabında Cerrahi Bölüm Editörlük” görevi tarafımca yerine getirilmiştir.

2013 yılında Selen Yayıncılık tarafından basılan   “Birinci Basamak   Hekimliğinde Cerrahi Aciller   Özel   Sayısında   Dergi   Editörlüğü”   görevi   tarafımca   yerine   getirilmiştir.  

Bunların dışında 1 i Uluslararası diğerleri Ulusal nitelikte değişik kitap bölümü ve kitap bölüm çevirilerinde olmak üzere toplam 33 adet kitap bölüm yazarlığı görevi tarafımca yerine getirilmiştir.

Yine 2013 yılında Türkiye Klinikleri Yayınevi tarafından basılmış olan Genel Cerrahi Özel Sayısında “Transplantasyon” dergi Özel Sayı Editörlük görevi tarafımca yerine getirilmiştir.

Çok   sayıda   uluslararası   ve   ulusal   kongre   ve   oturumda   oturum   başkanlığı,   moderatör, konuşmacı ve kongre bilisel kurul üyeliği gibi gibi sorumluluklar almıştır.

Halen uluslararası ve ulusal çok sayıda derginin Editorial Board Üyeliği, Bilimsel Kurul Üyeliği   gibi   görevlerini   sürdürmekteyim.   Çok  sayıda   Uluslar   arası   ve   Ulusal   dergide hakemlik   görevimi   sürdürmekteyim.   Yine  çok  sayıda   Uzmanlık   Öğrenciliği   ve   Cerrahi Hemşireliği Yüksek Lisans Programı Tez Danışmanlıkları görevlerini yerine getirmiştir.