Bize Sorun

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.

Prof. Dr. Zehra Betül Yalçıner

Randevu Al Ahat Andican Nöroloji

Biyografi

Prof. Dr. Zehra Betül Yalçıner 1982 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde tıp eğitimini tamamlamıştır. 1986-1990 Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği’nde araştırma görevlisi olarak devam ettiği eğitim hayatına, 1990- 1997 yılları arasında uzman doktor oldu. 2005 yılından itibaren, Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği ’ne oradan da Anadolu Sağlık Merkezi Nöroloji Kliniği’ne geçiş yaptı. 2008-2010 yılları arasında Medipol Koşuyolu Hastanesi ve MedikalPark Göztepe Hastanesi Nöroloji Kliniği ’de çalışmalarını sürdürdü. Doçent doktor olarak devam etti iş hayatına, Bayındır İçerenköy Hastanesi Nöroloji Kliniği ’nde,  2021-2023 yılları arasında Profesör Doktor olarak devam etti. 2023 yılı Ekim Ayı itibari ile İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi’nde Nöroloji Bölümünde görev yapmaya başlamıştır.

 

Eğitim

1976-1982 - İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi (Tıp Eğitimi)

1986-1990 - Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği (Uzmanlık Eğitimi)

2021-2023 - Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi (Profesör Doktor)


Uzmanlık Alanları

  • Nöroloji Uzmanı
  • Kognitif Nöroloji
  • Demans
  • Vasküler nöroloji
  • Nöroradyoloji


Üye Olduğu Dernekler

  • Türk Tabipleri Birliği
  • Türk Nöroloji Derneği
  • Türk Nöropsikiyatri Derneği
  • Türk Beyin Damar Hastalıklar Derneği


Alınan Sertifikalar

İ.Ü. İst. Tıp. Fak. Nöroloji ABD, Nöroradyoloji Lab. Serebral anjiyografi konusunda eğitim (1991)

Newcastle General Hospital Department of Neuroradiology. Diyagnostik ve girişimsel anjiyografik teknikler ve kranial MR görüntüleme konusunda observer (1992)

Türk Nöroloji Derneği ve Türk Beyin Damar Hastalıkları Dernekleri tarafından verilen Vasküler Nörolog Sertifikası (2019)