Bize Sorun

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.

Uzm. Dr. Bahattin Sayınbatur

Randevu Al Ahat Andican Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Çocuk Nörolojisi

Biyografi

Uzm. Dr. Bahattin Sayınbatur, 1994-2000 yılları arasında İstanbul Ünivesitesi Tıp Fakültesi’nde Lisans eğitimini tamamlamıştır. Lisansüstü eğitimini 2002-2006 yıllarında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. 2012-2015 yıllarında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Çocuk Nörolojisi Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. 2015-2020 yıllarında ise Diyarbakır Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Çocuk Nörolojisi Kliniği’nde görev almıştır. 2023 Şubat ayından itibaren İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi’nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Çocuk Nörolojisi bölümünde görev yapmaktadır.

Eğitim

Eğitim

1994-2000

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye. Tıp Doktoru

2002-2006

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı İhtisas, Diyarbakır , Türkiye

2012-2015

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Nörolojisi İhtisas Anabilim Dalı, Ankara Türkiye.

2015-2020

Diyarbakır Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Çocuk Nörolojisi Kliniği, Diyarbakır, Türkiye

Üyelik

 • Türk Pediatrik Nöroloji Derneği (2013-Halen)
 • Nöromüsküler Hastalıklar Araştırma Derneği (2014-Halen)
 • Türk Tabipleri Birliği (2007-Halen)

Tıbbi İlgi Alanları

 • Risk altındaki bebeklerin nörolojik takibi
 • Gelişimsel gecikme (ince ve kaba motor, dil ve kişisel sosyal alanlar)
 • Baş ağrısı
 • Konvülsiyon, ateşli nöbet, epilepsi
 • Nonepileptik paroksismal bozukluklar
 • Nefes tutma, katılma nöbetleri
 • Baş dönmesi (baş dönmesi)
 • Hareket bozuklukları
 • Yürüme bozuklukları,
 • Görme kaybı, diplopi
 • Optik nöropati
 • Mikrosefali, Makrosefali
 • Demiyelinizan hastalıklar,
 • Multipl skleroz
 • Nöromyelitis optika (NMO)
 • (Dev hastalığı, Transvers miyelit ve diğerleri)
 • ADEM (Akut yayılmış ensefalomiyelit)
 • Nörodejeneratif hastalıklar
 • Nörometabolik hastalık,
 • Nörokutanöz hastalık
 • Tuberöz skleroz
 • Meurofibromatozis ve diğerleri
 • Edinilmiş ve kalıtsal periferik nöropatiler.
 • Serebral palsi
 • Ataksi, Distoni Kore, Atetoz.
 • Tik bozukluğu.
 • Konuşma bozuklukları
 • Ensefalit
 • Otoimmün ensefalit
 • Spinal müsküler atrofi (SMA)
 • Kas Distrofileri
 • Konjenital müsküler distrofiler
 • Doğuştan miyopatiler
 • Miyotonik distrofiler
 • Juvenil miyastenia gravis
 • Konjenital miyastenik sendromlar
 • İnflamatuar kas hastalıkları
 • Paroksismal diskineziler
 • Yüz felci ve diğer çocukluk çağı nörolojik hastalıkları
 • Yenidoğan, riskli bebekler , preterm bebekler ve çocukların değerlendirilmesi, teşhisi ve       tedavisi.

Makale ve Yayınları

Toplantılar

 • 1. Doğu Pediatri Kongresi, 2021, Diyarbakır, Türkiye
 • Türk Nöromüsküler Derneği 3. Kongresi, 2019, İzmir, Türkiye
 • XX. Türk Ulusal Nöroloji Kongresi, 2018, Kıbrıs
 • Türk Nöromüsküler Derneği 2. Kongresi ile bağlantılı olarak Akdeniz Miyoloji Derneği 13. Toplantısı, 2018, Avanos, Kapadokya, Türkiye
 • XIX Türk Ulusal Nöroloji Kongresi, 2017, Antalya, Türkiye
 • Amerikan Pediatri Akademisi (AAP) Ulusal Konferansı 2016, San Francisco ABD.
 • Dünya Kas Derneği Kongreleri, WMS 2014 - Berlin, Almanya
 • XV. Türk Ulusal Nöroloji Kongresi, 2013, Sivas, Türkiye

Yayınlar

1. . G Yalcin, B Sayinbatur, M Caynak, Çocuklar ve Ergenler Arasında Enerji İçeceklerinin Kullanımı: Kesitsel Bir Çalışma, Euras J Fam Med, 2021.

2. .  MN Talay, S Kavak, C Alparslan, B Sayınbatur, Bir çocukta COVID-19 ile ilişkili akut inme sonucu beyin ölümü: İlk vaka. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi (2021)

3. G Yalçın, B Sayınbatur, E Karay   - -COVID-19 Pandemisinin Sağlık Çalışanlarında Yarattığı Psikolojik Stres, Cilt 47, Sayı 3, 525 - 541, 25.09.2020, Dicle Tıp Dergisi, 2020.

4. M Öztürk, B Sayinbatur, Serebral palsili hastalarda aşil tendonunun gerçek zamanlı ultrason elastografisi: gerilme oranı ile biyomekanik göstergeler arasında bir ilişki var mı? Tıbbi ultrasonik dergisi, 2018 – Springer.

5. B Haliloğlu, Z Atay, B Sayınbatur, A Kaya, - Dend sendromlu bebekte CSII yönetimi, 2018-acierisim.medipol.edu.tr.

6. G Haliloglu, J Maluenda, B Sayinbatur, Erken başlangıçlı kronik aksonal nöropati, felçler ve hemoliz: kalıtsal CD59 eksikliği, Nöroloji, 2015.

7. Tuğçe Aksu Uzunhan, Bahattin Sayınbatur, Mine Çalışkan, Cri-du-chat sendromu tanısında bir ipucu: Pontin hipoplazisi. Hint Nöroloji Akademisi Yıllıkları; Mumbai Cilt. 17, s. 2, (Nisan-Haziran 2014): 209-210.

Kitap Bölümleri

1.Bahattin Sayınbatur. Hypotonia and Vitamin D, Nutrition in Pediatric Chronic Diseases Vol. 5 Book, Orient Publishing 2021;619-23, Turkey.

(Bahattin Sayınbatur, Hipotoni ve D vitamini, Çocuk kronik hastalıklarında beslenme cilt 5 kitap,orient yayıevi 2021;619-23, Turkey)

2. Bahattin Sayınbatur, Epilepsy, PCOS, and menstrual disorders, Gonad diseases in children and adolescents book, orient publishing, 2019;55-13, Turkey.

(Bahattin Sayınbatur, Epilepsi, PCOS ve adet bozuklukları, Çocuk ve ergenlerde gonad hastalıkları kitabı, Orient yayıevi, 2019;55-13, Türkiye.)