Bize Sorun

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.

Doç. Dr. Rengin Çetin Güvenç

Randevu Al Ahat Andican Kardiyoloji

Biyografi

Doç. Dr. Rengin Çetin Güvenç, 2007 yılında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesini birincilikle bitirdi. 2012 yılında Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Kardiyoloji İhtisasını tamamlayarak Kardiyoloji Uzmanı oldu. 2012-2015 yılları arasında Kars Devlet Hastanesi’nde zorunlu hizmetini yaptı. 2015-2020 İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Kardiyoloji Uzmanı olarak çalışmaktayken, 2017-2018 yıllarına denk gelen aralıkta eş zamanlı olarak  Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Hastalıkları Hastanesi Pediyatrik Kardiyoloji Kliniği’nde doğumsal kalp hastalıkları üzerine çalıştı. 2018-2019 yıllarında Kanada, Alberta Ünıversitesi` nde (University of Alberta, Edmonton) Erişkin Doğumsal Kalp Hastalıkları Kliniği ve Kalp Yetersizliği kliniklerinde çalıştı. 2020-2021 yılında Kırklareli Üniversitesi`nde Yardımcı Doçent olarak görev yaptı. 2021 mayıs ayında İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi’nde görev yapmaya başladı.

Eğitim

2001-2007

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi

2008-2012

Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Hastalıkları Hastanesi

2012-2015

Kars Devlet Hastanesi

2015-2020

İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2018-2019

University of Alberta, Faculty of Medicine and Dentistry, Department of Internal Medicine, Division of Cardiology, Adult Congenital Heart Disease Unit / Advanced Heart Failure & Cardiac Transplantation Unit

Yabancı Dil

İngilizce

 

Uzmanlık ve Tıbbi İlgi Alanları

Ekokardiyografi (2 ve 3 boyutlu  TTE ve TEE ) ve Stres Ekokardiyografi

Erişkin doğumsal kalp hastalıkları ileri düzey tanı ve anjiyografik tedavisi ( Kalp Delikleri- ASD, VSD, PFO v.b- Aort Koarktasyonu, Biküspit Aort Kapak,  Aort Hastalıkları v.b)

Kardiyo-onkoloji kanser tedavisinde kullanılan kemoterapi ve radyoterapilerin neden olabileceği kalp ve damar hastalıklarının tanı, tedavi ve takibi.

Kalp yetersizliği tanı, ileri düzey tedavi ve takipleri.

Gebelikte kalp hastalıklarının değerlendirilmesi, tanı ve tedavisi, gebelik sonrası takipleri.

Kalp damar hastalıkları risk faktörlerinin (Hipertansiyon, Hiperlipidemi, Diyabet vb.) yönetimi ve iyileştirilmesi.

Koroner arter hastalıklarının medikal ve girişimsel tedavileri (Koroner stent ve balon uygulamaları).

Makale ve Yayınları

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Güvenç TS, Erer HB, Çetin R, Hasdemir H, İlhan E, Türkkan C, Eren M. Acute aortic regurgitation with myocardial infarction: an important clue for aortic dissection. J Emerg Med. 2013 Jan;44(1):e5-8. doi: 10.1016/j.jemermed.2011.05.100. Epub 2012 Feb 1. PMID: 22305147.

A2. Güvenç TS, Hasdemir H, Erer HB, Ilhan E, Ozcan KS, Calık AN, Cetin R, Eren M. Lower than normal mean platelet volume is associated with reduced extent of coronary artery disease. Arq Bras Cardiol. 2013 Mar;100(3):255-60. English, Portuguese. doi: 10.5935/abc.20130041. PMID: 23598579.

A3. Güvenç TS, Kul S, Doğan C, Yıldırım BZ, Karabağ Y, Cetin R, Kaya Y, Karadağ P, Değirmencioğlu A, Balcı B. Assessment of right ventricular geometry and mechanics in chronic obstructive pulmonary disease patients living at high altitude. Int J Cardiovasc Imaging. 2014 Oct;30(7):1305-13. doi: 10.1007/s10554-014-0475-z. Epub 2014 Jun 21. PMID: 24950729.

A4. Güvenç TS, Hüseyinoğlu N, Özben S, Kul Ş, Çetin R, Özen K, Doğan C, Balci B. Right ventricular geometry and mechanics in patients with obstructive sleep apnea living at high altitude. Sleep Breath. 2016 Mar;20(1):5-13. doi: 10.1007/s11325-015-1175-1. Epub 2015 Apr 19. PMID: 25893322.

A5. Çanga Y, Güvenç TS, Karataş MB, Bezgin T, Güngör B, Çetin R, Bolca O. Clinical presentation and outcomes in type IV dual left anterior descending artery anomaly. Interv Med Appl Sci. 2016 Mar;8(1):32-36. doi: 10.1556/1646.8.2016.1.7. PMID: 28250981; PMCID: PMC5322485.

A6. Güvenç RÇ, Güvenç TS. Clinical presentation, diagnosis and management of acute mitral regurgitation following acute myocardial infarction: J Acute Dis. 2016; 5(2): 96-101.

A7. Güvenç TS, Güvenç RÇ, Velibey Y, Tanık VO, Öz D, Eren M. Could ivabradine challenge be helpful for the diagnosis of intermittent sinoatrial node dysfunction in suspected patients? Med Hypotheses. 2016 Jul;92:100-3. doi: 10.1016/j.mehy.2016.05.001. Epub 2016 May 4. PMID: 27241267.

A8. Guvenc TS, Güzelburc O, Ekmekci A, Erdogan SB, Guvenc RC, Velibey Y, Tasdemir M, Agustos S, Orhan G, Aka SA, Eren M. The Effect of Left Ventricular Assist Device Implantation on Serum Albumin, Total Protein and Body Mass: A Short-Term, Longitudinal Follow-Up Study. Heart Lung Circ. 2017 Jul;26(7):702-708. doi: 10.1016/j.hlc.2016.10.011. Epub 2016 Nov 24. PMID: 27939745.

A9. Poyraz E, Öz TK, Zeren G, Güvenç TS, Dönmez C, Can F, Güvenç RÇ, Dayı ŞÜ. Left ventricular mechanics in isolated mild mitral stenosis: a three dimensional speckle tracking study. Int J Cardiovasc Imaging. 2017 Sep;33(9):1323-1330. doi: 10.1007/s10554-017-1109-z. Epub 2017 Mar 11. PMID: 28285328.

A10. Güvenç TS, Velibey Y, Güzelburç Ö, Çinier G, Çetin Güvenç R, Yıldırımtürk Ö. Reverberation and multiple shadow artifacts recorded from patients with intra-pericardial centrifugal continuous-flow left ventricular assist devices. Echocardiography. 2017 Oct;34(10):1508-1511. doi: 10.1111/echo.13689. Epub 2017 Sep 12. PMID: 28898454.

A11. Güvenç TS, Güzelburç Ö, Asarcikli LD, Can F, Çetin Güvenç R, Eren M. An unusual "mass" within the left atrium: Localized aneurysm of a patent foramen ovale tunnel. Echocardiography. 2018 May;35(5):755-756. doi: 10.1111/echo.13875. Epub 2018 Mar 25. PMID: 29577427.

A12. Çetin Güvenç R, Akgün G, Güvenç TS. A "congenitally corrected" variant of Ebstein's anomaly. Cardiol Young. 2018 Apr;28(4):608-610. doi: 10.1017/S1047951117002712. Epub 2018 Jan 10. PMID: 29316993.

A13. Çetin Güvenç R, Ceran N, Güvenç TS, Tokgöz HC, Velibey Y. Right Ventricular Hypertrophy and Dilation in Patients With Human Immunodeficiency Virus in the Absence of Clinical or Echocardiographic Pulmonary Hypertension. J Card Fail. 2018 Sep;24(9):583-593. doi: 10.1016/j.cardfail.2018.08.010. Epub 2018 Sep 6. PMID: 30195828.

A14. Velibey Y, Guvenc TS, Demir K, Oz A, Akdeniz E, Guvenc RC, Guzelburc O, Yildiz U, Safak A, Kalenderoglu K, Tekkesin AI. Effects of Bailout Tirofiban on In-Hospital Outcomes and Long-Term Mortality in Patients With ST-Segment Elevation Myocardial Infarction Undergoing Primary Percutaneous Intervention. Angiology. 2019 May;70(5):431-439. doi: 10.1177/0003319718808911. Epub 2018 Oct 28. PMID: 30370779.

A15. Poyraz E, Kemaloglu Oz T, Çetin Güvenç R, Guvenc TS. Correlation and agreement between 2D and 3D speckle-tracking echocardiography for left ventricular volumetric, strain, and rotational parameters in healthy volunteers and in patients with mild mitral stenosis. Echocardiography. 2019 May;36(5):897-904. doi: 10.1111/echo.14336. Epub 2019 Apr 19. PMID: 31002179.

A16. Kul Ş, Çalışkan Z, Güvenç TS, Güvenç RÇ, Çalışkan M. Plasma lipids in patients with inflammatory bowel disease : Observations on the associations between lipid indices and coronary flow reserve. Wien Klin Wochenschr. 2020 Jun;132(11-12):283-294. doi: 10.1007/s00508-020-01649-2. Epub 2020 Apr 28. PMID: 32347376.

A17.Güvenç TS, Poyraz E, Çetin Güvenç R, Can F. Contemporary usefulness of pulmonary venous flow parameters to estimate left ventricular end-diastolic pressure on transthoracic echocardiography. Int J Cardiovasc Imaging. 2020 Sep;36(9):1699-1709. doi: 10.1007/s10554-020-01886-6. Epub 2020 May 21. PMID: 32440796.

A18. Kul Ş, Güvenç TS, Baycan ÖF, Çelik FB, Çalışkan Z, Çetin Güvenç R, Çiftçi FC, Caliskan M. Combined past preeclampsia and gestational diabetes is associated with a very high frequency of coronary microvascular dysfunction. Microvasc Res. 2021 Mar;134:104104. doi: 10.1016/j.mvr.2020.104104. Epub 2020 Nov 13. PMID: 33189732.

A19. Güvenç RÇ, Aruğaslan E, Güvenç TS, Karadeniz FÖ, Kaşıkçıoğlu H, Çam N. An Analysis of Myocardial Efficiency in Patients with Severe Asymptomatic Mitral Regurgitation. J Cardiovasc Imaging. 2020 Oct;28(4):267-278. doi: 10.4250/jcvi.2020.0038. PMID: 33086443; PMCID: PMC7572264.

A20. Kalenderoğlu K, Güvenç TS, Ağustos S, Velibey Y, Taşdemir Mete M, Kuplay H, Çetin Güvenç R, Aykut Aka S. Pressure-dimension index: A novel "morphologic-functional" index of right ventricle that predicts short-term survival after left ventricular assist device implantation. Echocardiography. 2021 May 11. doi: 10.1111/echo.15080. Epub ahead of print. PMID: 33973658.

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

B1. R Cetin Guvenc , E Arugaslan , TS Guvenc , F Ozpamuk Karadeniz , H Kasikcioglu. N Cam. An analysis of myocardial efficiency in patients with severe asymptomatic mitral regurgitation. Euroecho 2019 Vienna.

 

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler :

C1.Çetin Güvenç R, Güvenç TS. Muskuler distrofilere bağlı kardiyomiyopatiler. Çavuşoğlu Y, editör. Kalp Yetersizliğine Yol Açan Nadir Kardiyomiyopatiler: Tanı ve Tedavi Yaklaşımları. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2020. p.62-8.

C2. Çetin Güvenç R. Patent Foramen Ovale Tanı ve  Tedavisi, Perkütan ve Cerrahi Kapama Endikasyonları. Kardiyolojide Gri Alanlar. 1. Baskı. İstanbul: Akademisyen Kitapevi; 2020. p.129-131

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Güvenç TS, Aksoy Ş, Çetin R, Karataş B, İlhan E, Erer HB, Eren M. A rare cause of chest pain: Acute pericarditis associated with chest pain. Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi 2011;1:30-33

D2. Güvenç TS, Dönmez C, Hasdemir H, Çekirdekçi Eİ, Çetin R, İlhan E, Kul Ş, Tartan Z. Dominant sağ koroner oklüzyonu sonucunda oluşan izole sağ ventrikül infarktı olgusu. MN Kardiyoloji 2011;18:25-28

D3. Yılmaz MB, Aksakal E, Aksu U, Altay H, Nesligül Y, Çelik A, Akil MA, Bekar L, Vural MG, Çetin Güvenç R, Özer S, Ural D, Çavuşoğlu Y, Tokgözoğlu L. Snapshot evaluation of acute and chronic heart failure in real-life in Turkey: A follow-up data for mortality. Anatol J Cardiol. 2020 Feb;23(3):160-168. doi: 10.14744/AnatolJCardiol.2019.87894. PMID: 32120368; PMCID: PMC7222636.

D4. Velibey Y, Güvenç TS, Şahin S, Çetin Güvenç R, Güzelburç Ö. An unusual cause of pulmonary arterial hypertension: An acquired extracardiac arteriovenous fistula. Pulmoner arteriyel hipertansiyonun alışılmadık bir nedeni: Edinilmiş ekstrakardiyak arteriyovenöz fistül. Turk Kardiyol Dern Ars. 2019;47(5):419. doi:10.5543/tkda.2019.53999

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Bail-out use of tirofiban in patients with acute ST elevation myocardial infarction Yalçın Velibey, Tolga Sinan Güvenç, Koray Demir, Rengin Çetin Güvenç, Evliya Akdeniz, Ufuk Yıldız, Koray Kalenderoğlu, Barış Yaylak, Özlem Yıldırımtürk, Ömer Kozan. Anatol J Cardiol 2017; 18 (Suppl 1): 1-109

E2. Güvenç TS, Hasdemir H, Erer HB, İlhan E, Özcan KS, Çalık AN, Çetin R, Çağdaş M, Eren M. Mean platelet volume is not correlated with the severity of coronary artery disease. Poster presentation. Türk Kardiyol Dern Arş. 2011; Suppl I: S.142

E3. Güvenç RÇ, Ceran N, Tokgöz HC, Güvenç TS. Functional and morphologic changes in right-sided cardiac chambers in HIV-infected patients without clinical and echocardiographic pulmonary hypertension. Oral presentation. Anatol J Cardiol 2017; 18 (Suppl 1):21.

E4. Güvenç TS, Poyraz E, Güvenç RÇ. An analysis of the usefulness of pulmonary venous parameters to predict left ventricular end-diastolic pressure. Anatol J Cardiol, Vol: 22, (Suppl 1), October 2019

 

Üye olduğu mesleki dernek ve kuruluşlar

 

2017 - Türk Kardiyoloji Derneği

2017 - European Society of Cardiology (Membership)

2019-2020 EACVI (The European Association of Cardiovascular Imaging) Silver Member

2017 - 2018 Member of the National Lipid Workgroup

2017 - Present Member of the National Cardiac Imaging Workgroup

2017 - Present Member of the National Cardiac Valve Diseases Workgroup

2017 - 2020 Member of the National Structural Heart Diseases Workgroup

2020- Present Pulmoner Vasküler ve Erişkin Doğumsal Kalp Hastalıkları Çalışma Grubu Türk Tabipler Birliği

Medical Councel of Canada

Kurs, Kongre ve Sempozyum Katılımları

Katıldığı  mesleki kurslar

 

November 2017 3D Echocardiography Training Course, Istanbul

October 2017 3D Echocardiography Course, Antalya

October 2017 Coronary CT Training Course, Antalya

June 2012 İnterventional Cardiology Course , İstanbul

 

Katıldığı düzenli mesleki eğitimler ve kongreler

2020- ESC Congress the digital experience

22 - 25 March 2018 5. Kardiyo-Bahar Kardiyoloji Bahar Güncellemesi

4 November 2017 Uygulamalı 3D Ekokardiyografi Eğitimi

5 - 8 October 2017 33. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi, 3D Ekokardiyografi Kursu

5 - 8 October 2017 33. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi, Koroner CT Kursu

5 - 8 October 2017 33. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi

2 - 5 March 2017 Kıbrıs 4. Kardiyo-Bahar Kardiyoloji Bahar Güncellemesi

20 - 23 November 2016 32. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi

26 - 29 May 2016 1. Ulusal ADHAD Kongresi

22 - 25 October 2015 31. Uluslararası Katılımlı Tük Kardiyoloji Kongresi

27 - 30 June 2013 World Hypertension Congress 2013

8 - 10 March 2013 Summit on Hyperlipidemia Meeting in Dubai

21 - 24 February 2013 Hipertansiyon, Lipit, Koroner Kalp Hastalığı Çalışma Grupları Ortak Toplantısı, İstanbul

8- 9 June 2012 İstanbul Girişimsel Kardiyoloji Kursu, İstanbul

12 - 15 April 2012 19. Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı , Antalya

14 - 17 April 2011 18. Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı , Antalya

27 - 30 October 2011 27. Ulusal Kardiyoloji Kongresi

21 - 24 October 2010 26. Ulusal Kardiyoloji Kongresi

22 - 25 October 2009 25. Ulusal Kardiyoloji Kongresi