Bize Sorun

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan GÖKÇE

Randevu Al Ahat Andican Beyin ve Sinir Cerrahisi

Biyografi

1970 yılında Malatya'da doğdu. İlk-orta ve Lise tahsilimi Malatya'da tamamladı. 1988 de Malatya’da derece ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanarak 1994 tarihinde Tıp Doktoru ünvanını aldı. 1994-1996 yıllarında mecburi hizmetimi Malatya Sağlık Müdürlüğü’nde ODTÜ Eğitim Fakültesi işbirliği ile Eğitim Koordinatörü olarak tamamladı. Çok sayıda hemşire ve 1. basamak hekimlere hizmet içi eğitimler verdi. 1997 yılında Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Beyin ve Sinir Cerrahisi ihtisasına başlayarak 2004 yılında Nöroşirurji Uzmanı oldu. 2012 yılında İstanbul Okan Üniversitesi'nde Sağlık Yönetimi Yüksek Lisansına başladı. 2018 yılında Yüksek Lisansım Sağlık Politikaları alanında Prof. Dr. Mithat Kıyak tez yöneticiliğinde " Sağlıkta Dönüşüm Programının Türk Sağlık Sistemine Etkileri" tezini tamamladı. 2003-2004 yıllarında İstanbul’da Sağlık işletmelerinde akreditasyon ve toplam kalite yönetimi alanlarında çalıştım. 2023 yılı Ekim Ayından itibaren, İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi’ de hizmet vermektedir
 

Eğitim

1988-1994 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini

1997 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Uzmanlığı

2012 İstanbul Okan Üniversitesi - Sağlık Yönetimi Yüksek Lisansı


Çalıştığı Kurumlar

1994-1996  Malatya Sağlık Müdürlüğü

1997 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2003-2004  İstanbul’da Sağlık işletmelerinde akreditasyon ve toplam kalite yönetimi alanlarında çalıştı. 

2004-2006  Malatya Özel Müjde Hastane ’sin de Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanı 

2006 -2009  Malatya Özel Gözde Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı olarak hizmet vermeye başladı. 

2009-2012 Universal Malatya Alman Hastanesinin kurulması ve ruhsatlandırılması için Proje Koordinatörlüğünü yaptı ve Malatya Devlet Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Klinik Sorumlu Uzmanı olarak hizmet verdi. 

2010-2021  Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Klinik Şefi olarak çalıştı. 

2021-2023  Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi A.B.D Başkanı ve Dr. Öğr. Üyesi olarak görev yaptı.

2023  İstanbul Beyin ve Omurga Merkezi’nde Beyin, Sinir ve Omurga Cerrahisi Dr. Öğr. Üyesi olarak hizmet verdi. 

 

Ana tıbbi ilgi ve tecrübe alanı: 

Omurga Cerrahisi

 1. Bel ve Boyun Fıtıklarının tam endoskopik cerrahisi. 

 2. Skolyoz Cerrahisi 

 3. Kompleks Spinal Cerrahi

 4. Omurga Dar kanal Cerrahisi 

 5. Bel ve Boyun Fıtıklarının mikrocerrahi teknikle tedavisi 

 6. Spinal Deformite Cerrahisi -Kifoz Cerrahisi 

 7. Omurga ve Omurilik Tümörleri  

 8. Omurga kökenli ağrılarda usg eşliğinde algolojik işlemler 

 9. Omurga Kırıkları ve yaralanmaları 

 10. Sinir Sıkışmaları (Karpal Tunel ve kubitral Tunel cerrahisi v.b) 

 11. Beyin Tümörleri 

 12. Beyin Kanamaları 

 13. Parkinson Hastalığında DBS Beyin Pili Uygulamaları 

 14. Servikal Distoni ve DBS 

 15. Trigeminal Nevralji ve hemifasial Spazm lokal cerrahisi veya genel cerrahisi 

 16. Pediatrik Nöroşirürji (Hidrosefali, Gergin Omurilik, diastomatomyeli cerrahisi) 

 17. Erişkin Hidrosefali VPS Shunt Ameliyatları

 

Kurs, Kongre ve Sempozyum Katılımları

Üyelikler

Türk Nöroşirurji Derneği 

Türk Nöroşirurji Derneği Spinal Cerrahi Eğitim ve Öğretim Grubu

TTB