Bize Sorun

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.

Prof. Dr. Ozan Seymen Sezen

Randevu Al Ahat Andican Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları

Biyografi

Prof. Dr. Ozan Seymen Sezen Ankara’da doğdu. 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun olarak tıp doktoru oldu. Evli ve bir kız çocuk babasıdır. 1996 yılında tıpta uzmanlık sınavını kazanarak Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi (KBB-BBC) İhtisasına başladı. Uzmanlık eğitimi sırasında kulak, burun, boğaz, boyun ve yüz bölgesinin anatomisi, hastalıkları ve cerrahisi hakkında çalışarak, tecrübe kazandı.1998 yılında  Amerika Birleşik Devletleri’nde  bu alanda ihtisas veren üniversiteler içinde en iyi eğitim programına sahip kliniklerden biri olarak kabul edilen Michigan Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB-BBC kliniğinde çalıştı. 2000 yılında uzmanlık eğitimini tamamlayarak, Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Uzmanı oldu. 2001 yılında, halen çalışmakta olduğu Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. KBB-BBC Kliniğinde Başasistanlık (Eğitici Uzman) görevine başladı. bu görevi sırasında sürekli olarak asistan doktorlara bilimsel, pratik ve cerrahi eğitim vermekte, bunun dışında  tıp fakültesi öğrencilerine de KBB-BBC dersleri ve pratik eğitimleri vermektedir. 2007 yılında Amerika Birleşik Devletleri’ nde, ülkenin burun estetik cerrahisi ve yüz plastik cerrahisi alanındaki önde gelen cerrahlarından, burun estetik cerrahisi ve yüz plastik cerrahisi konusunda eğitim aldı. 2010 yılında kulak burun boğaz yeterlilik sınavını vererek yeterlilik belgesi aldı. 2012 yılında sınavlarını vererek kulak burun boğaz hastalıkları doçenti oldu. 2012 yılında yazılı ve sözlü sınavlar sonucunda Avrupa kulak burun boğaz baş ve boyun cerrahisi yeterlilik belgesini almaya hak kazandı.

2013 yılında Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniğine eğitim görevlisi olarak atanmıştır. Hastalarına daha iyi bir ortamda hizmet verebilmek amacıyla bu görevinden istifa ederek özel sektörde çalışmaya başladı.

Dr. Sezen’ in yerli ve uluslar arası Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi dergilerinde yayınlanmış bilimsel çalışmaları ve makaleleri bulunmaktadır. Dr. Ozan Seymen Sezen, başta estetik burun cerrahisi olmak üzere yüz estetik ve plastik cerrahisi, horlama ve uyku apnesi cerrahisi, kulak hastalıkları ve cerrahisi, sinüs hastalıkları ve cerrahisi ile özel olarak ilgilenmektedir. Mesleki kariyeri boyunca ortalama bir KBB uzmanının uyguladığının çok üzerinde endoskopik sinüs cerrahisi, horlama ve apne cerrahisi, burun estetiği (rinoplasti), ağız ve gırtlak kanseri cerrahisi ve kulak cerrahisi uygulamıştır. 2019 Nisan ayından itibaren İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları bölümünde görev yapmaktadır.

Eğitim

Eğitim

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Tıp Fakültesi, Yüksek Lisans

S.B. Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Doktora /S. Yeterlik / Tıpta Uzmanlık

S.B. Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Doçentlik

Yabancı Dil

İngilizce

Makale ve Yayınları

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

A1.Unver Ş, Kubilay U, Sezen OS, Çoşkuner T. Investigation of helicobacter pylori colonization in adenotonsillectomy specimens by means of Clo test. Laryngoscope  2001; 111 (12) : 2183-6.

A2.  Özdoğmuş Ö, Sezen OS, Kubilay U, Saka E, Duman U, Şan T, Çavdar S. Connections  between the facial, vestibuler and cochlear nerve bundles within the internal auditory canal. J. Anat. 2004; 205: 65-75.

A3. Sezen OS, Kubilay U, Coşkuner T, Özkırış M, Ünver Ş. Recurrent meningitis and Mondini dysplasia: A case report. Mediterr J Otol 2006:2(1): 47-51

A4. Sezen OS, Kubilay U, Ünver Ş, Coşkuner T, Gül AE. Changes in the Middle Ear Mucosa of Guinea Pigs After the Insertion of Preserved Teeth: A Pathologic Study Mediterr J Otol 2006: 3(1): 17-21.

A5.Sezen OS, Kubilay U, Haytoglu S, Unver S. The frequency of metastases at the area of the supraretrospinal (II B) lymph node in the case of larynx cancer Head Neck 2007; 29:1111-4

A6.Sezen OS, Kaytancı H, Eraslan G, Coskuner T, Kubilay U, Aydın S, Unver S. Xylitol containing chewing gums in the management of chronic otitis media with effusion. Mediterr J Otol 2008;4(3): 203-210.

A7.Sezen OS, Kaytancı H, Kubilay U, Coskuner T, Unver S. Comparison between tonsillectomy with thermal welding and the conventional ‘cold’ tonsillectomy technique. ANZ J Surg. 2008; 78 (11): 1014-1018.

A8. Sezen OS, Eraslan G, Coskuner T, Yavuzer D, Bilici A, Bilge S, Keser SH, Gumus M, Unver S. Endometrial adenocarcinoma metastasis to the nasal skin: a case report. J Otolaryngol Head Neck Surg. 2010; 39(2): E8-11.

A9. Aydin S, Oguztuzun S, Gurbuz N, Gul A, Sanli A, Ozhavzali M, Satar B, Sezen O, Karadayi N. Immunohistochemical localization of GSTT1) and tumor marker P53 matched larynx tissue from normal and carcinoma correlations with the prognostic factors. J Otolaryngol Head Neck Surg.  2010;39(5):542-50.

A10. Kayabasoglu G, Sezen OS, Eraslan G, Aydin E, Coskuner T, Unver S. Effect of chronic exposure to cellular telephone electromagnetic fields on hearing in rats. J Laryngol Otol.  2011; 125(4): 348-53.

A11. Sezen OS, Aydin E, Eraslan G, Haytoglu S, Coskuner T, Unver S. Modified tongue base suspension for multilevel or single level obstructions in sleep apnea: clinical and radiologic results.  Auris Nasus Larynx. 2011; 38 (4):487-94.

A12. Özkırış M, Kubilay U, Sezen OS. Cervical lymph node metastasis in renal cell carcinoma, Journal of Oral Maxillofacial Pathology , 2011; 15 (2): 211-3. 

A13. Eraslan G, Sezen OS, Aydin E, Coskuner T. Pressure Changes in the Middle Ear After Uvulopalatal Flap Surgery. Int. Adv. Otol. 2012; 8:(2) 282-91

A14. Akbulut S, Altintas H, Berk D, Sezen OS, Barisik NO. Everolimus-coated tympanostomy tube on rat tympanic membrane. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology 2013; 77: 1147–51

A15. Sivri B, Sezen OS, Akbulut S, Coskuner T.   The Effect of Continuous Positive Airway Pressure on Middle Ear Pressure. Laryngoscope 2013; 123:1300–4,

A16. Sezen OS, Kubilay U, Erzin Y, Tuncer M,  Unver S.   Does Tonsillectomy Affect the Outcome of Drug Treatment for the Eradication of Gastric H. Pylori İnfection ? A Pilot Study.  Ear Nose Throat J. 2013; 92(3):127-32.

A17. Kubilay U, Erdogdu S, Sezen OS. Nasal Bone Grafts from the Removed Hump Used as Overlay Grafts to Camouflage Concave Lateral Crura. Indian J Otolaryngol Head Neck Surg . 2014 Jan;66(Suppl 1):367-70.

A18. Haytoglu S, Kayabasoglu G, Sezen OS. Comparison of Two Techniques in Simple Snoring and Obstructive Sleep Apnea Syndrome Patients: Palatal Implant or Uvulopalatal Flap. Eur J Gen Med 2014; 11(3):179-86

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

B1. Özdoğmuş Ö, Sezen O, Kubilay U, Saka E, Şan T, Çavdar S. Connections  of facial, vestibuler and cochlear nerves within the internal auditory canal. First Joint Meeting of EACA & AACA, July 7-11, 2003 Graz, Austria.

B2. Sezen OS.  Combined usage of  spreader flap and spreader graft . EAFPS Annual Meeting. Sep 27-30, 2017 Lisbon, Portugal.

B3. Sezen OS. Liplift . EAFPS Annual Meeting. Sep 12-15, 2018 Regensburg, Germany.

B4. Sezen OS. Articulated rim graft. EAFPS Annual Meeting. Sep 12-15,2018 Regensburg, Germany.

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

D1. Şanlı A, Sezen OS, Eken M, Erdoğan N, Ünver Ş. Supraglottik Larenksin Bazaloid Skuamöz Karsinomu. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2000; 11 (1-2) : 847-849.

D2. Sezen OS, Coşkuner T, Eken M, Baştan L, Ünver Ş. Dış Kulak Yolunda Rabdomyosarkom. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2000; 11 (3) : 931-934.

D3. Akman E, Şanlı A, Sezen OS, Ünver Ş. Septoplastide Kullanılan Üç Farklı Nazal Tamponun Postoperatif Nazal Mukosilier Klirens Üzerine Etkileri. Türk Otolarengoloji Arşivi 2001; 39 (1) : 25-29.

D4. Coşkuner T, Sezen OS, Eken M, Tutuş B, Ünver Ş. Submandibuler Tükrük Bezi Hemanjiyomu. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2001; 12 (1-2-3): 111-114.

D5. Şanlı A, Eken M, Sezen OS, Ünver Ş. Juvenil Nazofarengeal Anjiofibrom ile İlgili Dört Yıllık Sonuçlarımız. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2001; 12 (1-2-3): 50-54.

D6. Akbulut S, Sezen OS, Ünver Ş. Parotis Cerrahisi Komplikasyonları. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2001; 12 (1-2-3): 23-27

D7. Sezen OS,  Eken M, , Ünver Ş, Yasul EE. Spinal ve İntrakranyal Metastaz Yapmış  Larenksin Atipik Karsinoid Tümörü. KBB İhtisas Dergisi 2001; 8 (5): 408-412.

D8. Sezen OS, Ünver Ş, Eken M, Bozkurt A. Tiroit kartilaj kırığının miniplak ile onarımı: Olgu sunumu. KBB İhtisas Dergisi 2003; 10(2): 82-85.

D9. Kubilay U, Sezen OS, Koç M, Coşkuner T, Ünver Ş The effect of coblation tonsillectomy on the middle ear pressure. KBB-Forum 2005;4(2) www.KBB-Forum.net

D10. Kubilay U, Sezen OS, Özkırış M., Coşkuner T, Ünver Ş. İnhale Kortikosteroid Kullanımına Bağlı Larengeal Kandidiyazis: Olgu Sunumu Türk Otolarengoloji Arşivi,2005;43(4):224-228

D11. Sezen OS, Yasul EE, Kubilay U, Kaytancı H,  Eken M,  Ünver  Ş.

Pediatrik Hastalarda Konvansiyonel Soğuk Bıçak Tonsillektomi İle Coblation Tonsillektominin Karşılaştırılması KBB-Forum 2006; 5 (2) www.KBB-Forum.net

D12. Sezen Ö, Bombacı E, Mercangöz B, Boztepe A,  Çolakoğlu S, Sezen OS. Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastada Postoperatif Solunum Yetmezliği. Türk anestezi ve reanimasyon dergisi  2006; 34(3):193-197

D13. Sezen OS, Kaytancı H, Kubilay U, Barışık N, Ünver Ş. Kimura hastalığı: Tanısı zor bir patoloji. KBB-Forum 2006; 5 (2) www.KBB-Forum.net

D14.Kubilay U, Sezen OS, Ozkiriş M, Haytoğlu S, Ünver Ş. Incudostapedial rebridging ossiculoplasty with glass ionomer cement: a case report KBB İhtisas Dergisi 2007;17(3): 183-186.

D15. Kubilay U, Sezen OS, Aydın E, Haytoğlu S, Berk D, Ünver Ş. Necrotizing Soft-tissue infections of the neck: a case report. Türk Otolarengoloji Arşivi 2008; 46: 41-44.

D16. Sezen OS, Kubilay U, Erzin Y, Kaytancı H, Tuncer M, Unver S. Kronik tonsillit endikasyonu ile tonsillektomi yapılan hastalarda gastrik Helikobakter Pylori sıklığının değerlendirilmesi. Türk Otolarengoloji Arşivi 2008; 46: 80-85.

D17. Sezen OS, Kaytancı H, Salepçi B, Yurteri G, Kubilay U, Coskuner T, Çağlayan B, Unver S. Palatal Pillar implants for the treatment of simple snoring. KBB İhtisas Dergisi 2009;19 :239-245.

D18. Sezen OS, Kubilay U, Haytoğlu S , Akbulut S,  Ünver S. Larenks kanserli hastalarda lateral boyun diseksiyonu ile yeterli sayıda lenf nodu çıkarılabiliyor mu? KBB Ihtisas Dergisi 2013;23:249-252

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

E1. Gözükara F, Sezen OS, Akman E, Parmak A, Şanlı A, Ünver Ş. Bilateral İnverted Papilloma Vakası. 24. Ulusal Türk Otorinolarengoloji  ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, pp. 391-394, 23-27 Eylül 1997, Antalya.

E2. Gebizli İ,Aydın S, Sezen OS, Şanlı A, Ünver Ş. Mandibulanın Fibröz Displazisi. 24. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun cerrahisi Kongresi, pp.359-362,  23-27 Eylül 1997, Antalya.

E3. Akman E, Şanlı A, Sezen OS, Ünver Ş. Septoplastide Kullanılan Üç Farklı Nazal Tamponun Postoperatif Nazal Mukosilier Klirens Üzerine Etkileri. 25.Ulusal Türk Otorinolarengoloji  ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, pp. 283-285,  18-22 Eylül 1999, İzmir.

E4. Akman E, Sezen OS, Gözükara F, Ünver Ş. Tornwaldt Kisti. 25.Ulusal Türk Otorinolarengoloji  ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, pp.666-668 , 18-22 Eylül 1999, İzmir.

E5. Sezen OS, Coşkuner T, Eken M, Baştan L, Ünver Ş. Dış Kulak Yolunda Rabdomyosarkom. 25.Ulusal Türk Otorinolarengoloji  ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, pp 1059-1062,  18-22 Eylül 1999, İzmir.

E6. Eken M, Aydın S, Sezen OS, Paksoy M, Ünver Ş. Sert Damakta Soliter Schwannoma (Olgu Sunumu). 25.Ulusal Türk Otorinolarengoloji  ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, pp. 790-791,  18-22 Eylül 1999, İzmir.

E7. Mehder K, Sezen OS, Eken M, Yasul EE, Akbulut S, Ünver Ş. Ani işitme Kaybı Olgularında  Medikal Tedaviye Eklenen  Hiperbarik Oksijen  Tedavisinin Yararlılığı. 26.Ulusal Türk Otorinolarengoloji  ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, p. 38,  22-26 Eylül 2001, Antalya, Türkiye.

E8. Akbulut S, Sezen OS, Ünver Ş. Parotis Cerrahisi Komplikasyonları. 26.Ulusal Türk Otorinolarengoloji  ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, p. 134, 22-26 Eylül 2001, Antalya, Türkiye.

E9. Kubilay U, Sezen OS, Gözükara F, Koç M. İnhale Kortikosteroid Kullanımına Bağlı Gelişen  Larengeal Kandidiasis. 26.Ulusal Türk Otorinolarengoloji  ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 22-26 Eylül 2001, p. 135,  Antalya, Türkiye.

E10. Sezen OS, Ünver Ş, Eken M, Bozkurt A. Tiroit Kartilaj Fraktürünün Miniplak ile Onarımı: Vaka Takdimi. 26.Ulusal Türk Otorinolarengoloji  ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, p. 133,  22-26 Eylül 2001, Antalya, Türkiye.

E11. Sezen OS, Akbulut S, Koç M, Ünver Ş.Tinnitus Tedavisinde Elektromanyetik Stimülasyonun Kullanımı. 26.Ulusal Türk Otorinolarengoloji  ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, p. 44,  22-26 Eylül 2001, Antalya, Türkiye.

E12. Yasul EE, Sezen OS,  Akbulut S, Ünver Ş. Pediatrik Hastalarda Konvansiyonel  Soğuk Bıçak Tonsillektomi ile Coblation Tonsillektominin Karşılaştırılması.27.Ulusal Türk Otorinolarengoloji  ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, p. 148, 4-9 Ekim 2003, Antalya, Türkiye.

E13. Kubilay U, Sezen OS, Gül A, Özkırış M,  Koç M, Ünver Ş. Allogreft Dişin Kobay (Guinea Pig) Orta Kulak Mukozasında Oluşturduğu Patolojik Reaksiyonlar. 27.Ulusal Türk Otorinolarengoloji  ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, p. 163, 4-9 Ekim 2003, Antalya, Türkiye.

E14 Sezen OS., Kubilay U., Özdoğmuş Ö., Saka E., Şan T., Çavdar S. Fasial, Vestibüler ve Kohlear Sinirlerin İnternal Akustik Kanal İçindeki Bağlantıları. 27.Ulusal Türk Otorinolarengoloji  ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, e-0145, 4-9 Ekim 2003, Antalya, Türkiye.
E15. Sezen OS, Kubilay U, Özkırış M, Coşkuner T, Ünver Ş. Recurrent meningitis and mondini .dysplasia: A case report. 28. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve baş-boyun cerrahisi kongresi, p. 124,  21-26 Mayıs 2005, Antalya, Türkiye.

E16. Sezen OS, Karadağ S, Kubilay U, Özkırış M, Ünver Ş. OSAS’lı hastalarda Epworth uykululuk skalası ile vücut-kitle indeksi, apne – hipopne indeksi ve oksijen desatürasyon indeksi arasındaki ilişki. 28. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve baş-boyun cerrahisi kongresi, p. 124,  21-26 Mayıs 2005, Antalya, Türkiye.

E17. Coşkuner T, Özkırış M, Kubilay U, Sezen OS, Karadağ S,  Ünver Ş. Nadir bir parotis tümörü: Myoepitelyoma. 28. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve baş-boyun cerrahisi kongresi, p. 135, 21-26 Mayıs 2005, Antalya, Türkiye.

E18. Kubilay U, Özkırış M,  Sezen OS, Haytoğlu S, Berk D, Ünver Ş. Metastatic renal cell carsinoma from a primary tumor removed 2 years previously: A case report. 28. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve baş-boyun cerrahisi kongresi, p. 138,  21-26 Mayıs 2005, Antalya, Türkiye.

E19. Kubilay U, Özkırış M,  Sezen OS, Haytoğlu S, Ünver Ş. Do we really need high technology for excision of rhinophyma: A case report. 28. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve baş-boyun cerrahisi kongresi, p. 138,  21-26 Mayıs 2005, Antalya, Türkiye.

E 20. Kubilay U, Özkırış M,  Sezen OS, Haytoğlu S, Ünver Ş. Bir olgu nedeniyle dış kulak yolunun osteomları. 28. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve baş-boyun cerrahisi kongresi, p. 187,  21-26 Mayıs 2005, Antalya, Türkiye.

E21. Kubilay U, Özkırış M,  Haytoğlu S, Kayabaşoğlu G, Sezen OS, Ünver Ş.  Endoskopik sinüs cerrahisi sonrası kullanılan iki farklı tamponun karşılaştırılması. 28. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve baş-boyun cerrahisi kongresi, p. 187,  21-26 Mayıs 2005, Antalya, Türkiye.

E22. Kubilay U, Sezen OS, Özkırış M,  Aydın E, Berk D, Coşkuner T, Ünver Ş. Tonsil kanseri nedeniyle intraarteriyal kemoterapi uygulanımı: Olgu sunumu. 28. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve baş-boyun cerrahisi kongresi, p.187, 21-26 Mayıs 2005, Antalya, Türkiye.

E23. Sezen OS, Kubilay U, Haytoğlu S, Karadağ S, Coşkuner T, Ünver Ş. Larenks kanserli hastalarda lateral boyun diseksiyonu ile yeterli sayıda lenf nodu çıkarılabiliyor mu? ‘’Baş Boyun Kanserlerinde Multidisipliner Yaklaşım’’ Kongresi, 25-28 Eylül, 2004 Çeşme , Türkiye.

E24. Sezen OS, Kubilay U, Eraslan G, Haytoğlu S, Uzun B, Gözükara F, Ünver Ş. Larenks kanseri olgularında 2B lenf nodu bölgesindeki metastaz sıklığı. ‘’Baş Boyun Kanserlerinde Multidisipliner Yaklaşım’’ Kongresi, 25-28 Eylül, 2004 Çeşme, Türkiye.

E25. Karadağ S, Kubilay U, Sezen OS, Özkırış M, Karabulut H, Ünver Ş. Larenks Skuamöz hücreli karsinomlarında tümör invazyon derinliği,tümör volümü,diferansiyasyon dereceleri ile servikal lenf nodu metastazı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. ‘’Baş Boyun Kanserlerinde Multidisipliner Yaklaşım’’ Kongresi,  25-28 Eylül, 2004 Çeşme , Türkiye.

E26. Kubilay U, Özkırış M, Sezen OS, Haytoğlu S, Coşkuner T, Ünver Ş. Direkt larengoskopi yapılmış hastaların larengeal mukozalarında H. Pylori sıklığı. ‘’Baş Boyun Kanserlerinde Multidisipliner Yaklaşım’’ Kongresi, 25-28 Eylül, 2004 Çeşme , Türkiye.

E27. Sezen OS, Kaytancı H, Salepçi B, Yurteri G,  Kubilay U, Çağlayan B, Ünver Ş. Basit horlama ve hafif uyku apneli hastalarda pillar implant tekniğinin etkinliği. Uluslararası Katılımlı KBB’de Ventilasyon Obstüksiyonları ve Komplikasyonları, p. 116 Kongresi 17-21Mayıs 2006; Antalya, Türkiye.

E28. Sezen OS, Kaytancı H,  Kubilay U, Ünver Ş. Thermal Welding yöntemi ile Tonsillektomi: Yeni bir tonsillektomi tekniği. Uluslararası Katılımlı KBB’de Ventilasyon Obstüksiyonları ve Komplikasyonları Kongresi, p. 117, 17-21 Mayıs 2006; Antalya, Türkiye.

E29. Sezen OS, Kaytancı H, Kubilay U, Salepçi B, Yurteri G, Eraslan G, Çağlayan B, Ünver Ş. Yumuşak damak cerrahisinde yeni bir teknik: Pillar palatal implant. 7. Ulusal Uyku ve Bozuklukları Kongresi, 25-29 Ekim 2006, Bodrum, Türkiye.

E30. Aydın E, Eraslan G, Sezen OS, Berk D, Ünver Ş. Glomus Timpanikum: Olgu Sunumu. 30. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, BP-9, Ekim 2008, Antalya, Türkiye.

E31. Eraslan G, Aydın E, Berk D, Sezen OS, Ünver Ş. Endometrium Adenokarsinomunun Burun Cildine Metastazı: Olgu Sunumu. 30. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, BP-50, Ekim 2008, Antalya, Türkiye.

E32. Sivri B, Kayabaşoğlu G, Sezen OS, Erdaş N, Bala M, Coşkuner T. Maksiller Sinüse Ulaşan, Destrüksiyon Yapan Oral Kavite Pyojenik Granülomu. 31. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, BP-76, 28 Ekim-1 Kasım 2009, Antalya, Türkiye.

E33. Sezen OS, Akbulut S, Erdaş N, Gül İ, Coşkuner T. Ağız Tabanında Dev Malign Fibromatozis. 31. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, BP-96, 28 Ekim-1 Kasım 2009, Antalya, Türkiye.

E34. Kayabaşoğlu G, Sivri B, Sezen OS, Gül İ, Ünver Ş. Bilateral Periferik Fasyal Paralizi. 31. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, BP-71 28 Ekim-1 Kasım 2009, Antalya, Türkiye.

E35. Berk D, Gül İ, Erdaş N, Gündoğdu E, Sezen OS, Ünver Ş. Nazal Kavitede Kitle: Hemanjioperistoma. 31. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, BP-77,  28 Ekim-1 Kasım 2009, Antalya, Türkiye.

E36. Coşkuner T., Sezen OS., Gül İ., Erdaş N., Gündoğdu E. Nasal kitlede distrofik kalsifikasyon. 31. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, BP-77,  28 Ekim-1 Kasım 2009, Antalya, Türkiye.

E37. Coşkuner T., Sezen OS., Kayabaşoğlu G., Eraslan G., Gündoğdu E. Nasal Kavitede granülamatöz hastalık. 31. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, BP-77,  28 Ekim-1 Kasım 2009, Antalya, Türkiye.

E38. Berk D,  Sezen OS , Gül İ, Gündoğdu E, Ünver Ş. Dil Kökü Süspansiyonu. Postoperatif Komplikasyonlar. 32. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, S-101,  27-31 Ekim 2010, Antalya, Türkiye.

E39. Coşkuner T., Berk D., Sezen OS., Akbulut S., Erdaş N., Gündoğdu E., Demir N. Endoskopik Sinus Cerrahisi (Fess) Yapılan Hastalarımızda Görülen Komplikasyonlar. 32. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, EP 123, 27-31 Ekim 2010, Antalya, Türkiye.
E40 Berk D., Sezen OS., Ünver Ş., Akbulut S., Gül İ., Gündoğdu E. Larenjektomi + Hemitiroidektomi Sonrasında Tiroid Fonksiyonları Değişimleri. 32. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, BP 106, 27-31 Ekim 2010, Antalya, Türkiye.

E41. Berk D., Sezen OS., Ünver Ş., Akbulut S., Gündoğdu E. Laringeal Adenoid Kistik Karsinom Olgu Sunumu32. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, BP 121, 27-31 Ekim 2010, Antalya, Türkiye.

Kurs, Kongre ve Sempozyum Katılımları

1- Otorinolarengolojide Kanıta Dayalı Yaklaşımlar. Uludağ 2010 KBB Günleri. 11-14 Mart 2010. Uludağ, Bursa.

2- Bakırköy Tıp Günleri. ‘’Yeni Teknik ve Teknolojiler’’ Kongresi. 23-24 Nisan 2010. İstanbul.

3- İstanbul KBB-BBC Uzmanları Derneği 2. Kongresi ve SKYBD Workshop Oturumu. 4-6 Haziran 2010. İstanbul.

4- 32. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş ve Boyun Cerrahisi Kongresi. 27-31 Ekim 2010. Antalya.

5- Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş ve Boyun Cerrahisi Vakfı 9. TKBBV Toplantısı. 14-17 Nisan 2011. Ankara.

6- 33. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş ve Boyun Cerrahisi Kongresi. 26-30 Ekim 2011. Antalya.

7- 34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş ve Boyun Cerrahisi Kongresi. 10-14 Ekim 2012. Antalya.

8-  Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş ve Boyun Cerrahisi Derneği Otoloji Nörotoloji Okulu 2013-2014 Dönemi ‘KBB Uzmanı için Odyoloji, Orta Kulak ve Mastoid, Nörotoloji ve Kafa Kaidesi’ Toplantısı. 14-15 Mart 2013. Ankara.

9- Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş ve Boyun Cerrahisi Derneği Otoloji Nörotoloji Okulu 2013-2014 Dönemi ‘Otolojide İmplantlar’ Kursu. 16 Mart 2013. Ankara.

10- Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş ve Boyun Cerrahisi Derneği Otoloji Nörotoloji Okulu 2013-2014 Dönemi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB ABD ‘Başdönmesi Olan Hastada Tedavi Yaklaşımları’ Toplantısı. 23 Mart 2013. Eskişehir.

11- Burun Okulu. Adım Adım Estetik Burun Cerrahisi Toplantısı. 06 Ekim 2014. İstanbul.

12- Yüz Plastik Cerrahi Derneği 8. Ulusal Toplantısı. 5-7 Aralık 2014. Ankara.

13-  Burun Okulu. Adım Adım Estetik Burun Cerrahisi Toplantısı. 07 Mart 2015. İstanbul.

14- Rhinoplasty İstanbul Workshop. 10-11 April 2015. İstanbul.

15- Burun Okulu. Adım Adım Estetik Burun Cerrahisi Toplantısı. 05 Ekim 2015. İstanbul.

16- Yüz Plastik Cerrahi Derneği 9. Ulusal Toplantısı. 9-11 Ekim 2015. İstanbul.

17- Burun Okulu. Rhinoplasty School Toplantısı. 05-06 Mart 2016. İstanbul.

18- Yüz Plastik Cerrahi Derneği 10. Ulusal Toplantısı. 15-17 Aralık 2016. İzmir.

19-  Rhinoplasty İstanbul Workshop. 2-4 June 2017. İstanbul.

20- Burnun Estetik Buluşmaları-5. 17 Eylül 2017. Sapanca, Sakarya.

21- Yüz Plastik Cerrahi Derneği 11. Ulusal Toplantısı. 23-25 Kasım 2017.  İstanbul.

22- Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu. 10-11 Şubat 2018. İstanbul.

23- RhinoAnkara Rinoplasti Felsefesi ve Canlı Cerrahi II. 27-29 Ekim 2018. Ankara.

24- Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı. 6-8 Aralık 2018.  Adana.

Katıldığı Uluslararası Kurslar

Pitfalls in Stapes Surgery. Politzer Society XXI. Annual Meeting. 9 June 1998, Antalya.
The Mechanics and Function of Middle Ear. Politzer Society XXI. Annual Meeting. 10 June 1998, Antalya.
EANS Research Commitee Course. ‘Methodology of Research and Publication’. 4-7 April 2002, Antalya.
EAFPS Bodrum Facial Plastic Surgery Course. 4th. Rhinocamp, 20-24 May 2009. Bodrum.
EAACI Bodrum Allergic Rhinitis Course. 4th. Rhinocamp, 20-24 May 2009. Bodrum.
Yüz Plastik Cerrahi Derneği 2. Uygulamalı Rinoplasti ve Yaşlı Yüz Cerrahisi Kadavra Kursu. 2-4 Mayıs 2014. Hamburg-Eppendorf.
Preservation Rhinoplasty Course. 29 November- 01 December 2018. Istanbul.


Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

Türk Tabipler Birliği

İstanbul Tabip Odası

Türk Kulak Burun Boğaz, Baş ve  Boyun Cerrahisi Derneği

İstanbul Kulak Burun Boğaz, Baş ve  Boyun Cerrahisi Derneği

Yüz  Plastik Cerrahisi Derneği

Türk Uyku Araştırmaları Derneği (Türk Uyku Tıbbı Derneği)

Fellow of European Board of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery

European Academy of Facial Plastic Surgery

American Academy of Cosmetic Surgery