Bize Sorun

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Erkan Erbay

Randevu Al Ahat Andican Üroloji
Erkek Cinsel Sağlığı

Biyografi

1969 İzmir doğumlu. İlkokul, ortaokul ve liseyi İzmir’de okuduktan sonra 1986 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazandı ve 1992 yılında mezun oldu. Mecburi hizmet sonrası 1995 yılında Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uzmanlık eğitimine başlayarak 1999 yılında tamamladı. Temmuz 2007’ye kadar aynı hastanede Başasistan olarak görevine devam etti. Bu tarihten itibaren 2012’ ye kadar İstanbul Pendik’te sonrasında da Şubat 2019’a kadar Tuzla’da özel bir hastanede görev yaptı. Mart 2019’dan itibaren İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi’nde Üroloji bölümünde çalışmaktadır.

Eğitim

Eğitim

1983 – 1986 İzmir Atatürk Lisesi

1986 – 1992 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

1995 – 1999 Dr Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği

2001 – 2007 Dr Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği Başasistanı

Yabancı Dil

İngilizce

Uzmanlık ve Tıbbi İlgi Alanları

Endoüroloji, Ürodinami, Kadın ürolojisi, Transrektal ultrasonografi, İnfertilite, Çocuk ürolojisi.

Makale ve Yayınları

Makale ve Yayınlar

 1. Kuyumcuoğlu U., Özgül A., Örskıran G., Tarhan F., Ersev D, Erbay E., Göktaş C.: İatrojenik ürogenital fistüller. 14. Ulusal Üroloji Kongresi. 20-23 Ekim 1996. Marmaris.
 2. Kuyumcuoğlu U.,Özgül A., Tarhan F., Ergen M., Erbay E. Hipospadiaslı 102 olguda tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi. 4.Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi. 23-24 Ekim 1997.İstanbul.
 3. Tarhan F., Erbay E, Özgül A, Metin O, Kuyumcuoğlu U. Deneysel testis torsiyonunun karşı testis kan akımına etkisi. 15. Ulusal Üroloji Kongresi. 25-29 Ekim 1998. Antalya.
 4. Kuyumcuoğlu U., Metin O, Özgül A., Tarhan F., Erbay E. Üretra darlıklarında açık cerrahi yaklaşım: 6 yıllık çalışma sonuçlarımız. 15. Ulusal Üroloji Kongresi. 25-29 Ekim 1998. Antalya.
 5. Kuyumcuoğlu U., Metin O, Özgül A., Tarhan F., Erbay E. Peyroni plak eksizyonu ve venöz greft uygulaması-Bir olgu sunumu. 15. Ulusal Üroloji Kongresi. 25-29 Ekim 1998. Antalya.
 6. Tarhan F., Erbay E, Metin O, Özgül A, Kuyumcuoğlu U. Sress inkontinanslı hastalarda abdominal leak point pressure ile üretral basınç profilometrisinin karşılaştırılması. 1.Ulusal Ürojinekoloji Kongresi 8-11 Haziran 1999, İstanbul (En iyi poster ikincilik ödülü).
 7. Tarhan F., Apucu O, Erbay E, Kuyumcuoğlu U. Benign prostat hiperplazili hastalarda transüretral prostat rezeksiyonu sonrası kalan prostat dokusu oranı. 16. Ulusal Üroloji Kongresi. 8-12 Ekim 2000. İzmir.
 8. Tarhan F., Erdoğan E, Erbay E, Kuyumcuoğlu U. Detrüsör instabilitesinde intravezikal sodyum nitroprusside’in etkisi. 16. Ulusal Üroloji Kongresi. 8-12 Ekim 2000. İzmir.
 9. Tarhan F., Ceber S, Erbay E, Kuyumcuoğlu U. Basınç-akım çalışmasında ICS, Griffiths, Schafer ve CHESS nomogramlarının karşılaştırılması. 16. Ulusal Üroloji Kongresi. 8-12 Ekim 2000. İzmir.
 10. Erbay E, Tarhan F., Eryıldırım B, Ergen M, Kuyumcuoğlu U. Transrektal Ultrason Eşliğinde Prostat Biyopsisinde İntrarektal Lokal Anestezinin Etkinliği: Prospektif Randomize Bir Çalışma. 17. Ulusal Üroloji Kongresi. 5-10 Ekim 2002. Antalya.
 11. Tarhan F., Gönen M, Erbay E, Eryıldırım B, Kuyumcuoğlu U. Radikal Sistoprostatektomi Sonrası Erkek Hastalarda Gelişen Cinsel İşlev Bozuklukları. 17. Ulusal Üroloji Kongresi. 5-10 Ekim 2002. Antalya.
 12. Tarhan F., Ersolak C, Eryıldırım B, Erbay E, Kuyumcuoğlu U. İntraüretral Papaverin Uygulamasının Sıçanlarda Penil Ereksiyona Etkisi. 17. Ulusal Üroloji Kongresi. 5-10 Ekim 2002. Antalya.
 13. Tarhan F., Eryıldırım B, Erbay E, Faydacı G, Kuyumcuoğlu U. İdiopatik Detrüsör İnstabiliteli Hastalarda Sistometrideki Duyuların Değerlendirilmesi. 17. Ulusal Üroloji Kongresi. 5-10 Ekim 2002. Antalya.
 14. Metin O. , Kuyumcuoğlu U. , Erbay E. , Şirin G. , Uruç F. PCNL öncesi ve sonrasi renal parankimin sintigrafik değerlendirmesi. 5. Ulusal Endoüroloji Kongresi. 24-26 Ekim 2003. Diyarbakır.
 15. Metin O, Kuyumcuoğlu U, Erbay E, Penbegül N: Soliter böbrekte pelvik transisyonel hücreki karsinomun perkütan rezeksiyonu: video sunumu. 7. Akdeniz Video-Endoskopik Üroloji Kursu. 22-24 Nisan 2004. Antalya.
 16. B. Eryıldırım, E. Erbay, O. Metin, F. Uruç, U. Kuyumcuoğlu. ESWL’de parenteral ve lokal analjezi etkinliğinin karşılaştırılması. 18. Ulusal Üroloji Kongresi. 2-7 Ekim 2004 Antalya. Türk Üroloji Dergisi Kongre Özel Sayısı, P-86, sayfa 120.
 17. B. Eryıldırım, E. Erbay, G. Faydacı, G. Şirin, F. Tarhan, U. Kuyumcuoğlu. Penil fraktürleri Etiyolojisi. 18. Ulusal Üroloji Kongresi. 2-7 Ekim 2004 Antalya. Türk Üroloji Dergisi Kongre Özel Sayısı, SP-75, sayfa 312.
 18. B. Eryıldırım, F. Tarhan, N. Penbegül, E. Erbay, O. Metin, U, Kuyumcuoğlu. Primer vezikoüreteral reflüde endoskopik kalsiyum hidroksilapatit  (Coaptite®) enjeksiyon tedavisi. 18. Ulusal Üroloji Kongresi. 2-7 Ekim 2004 Antalya. Türk Üroloji Dergisi Kongre Özel Sayısı, P-316, sayfa 237.
 19. F. Tarhan, G. Şirin, E. Erbay, B. Eryıldırım, U. Kuyumcuoğlu. Erektil disfonksiyonda korpus kavernozum apopitozu. 18. Ulusal Üroloji Kongresi. 2-7 Ekim 2004 Antalya. Türk Üroloji Dergisi Kongre Özel Sayısı, P-130, sayfa 142.
 20. E. Erbay, B. Eryıldırım, O. Metin, G. Faydacı, F. Tarhan, U. Kuyumcuoğlu,  T. Çalışkan. 98 renal travma olgusunun retrospektif analizi. 18. Ulusal Üroloji Kongresi. 2-7 Ekim 2004 Antalya. Türk Üroloji Dergisi Kongre Özel Sayısı, P-61, sayfa 107.
 21. E. Erbay, F. Tarhan, B. Eryıldırım, O. Metin, U. Kuyumcuoğlu. Burch tipi kolposistoüretropeksi: uzun dönem sonuçlarımız. 18. Ulusal Üroloji Kongresi. 2-7 Ekim 2004 Antalya. Türk Üroloji Dergisi Kongre Özel Sayısı, P-185, sayfa 170.
 22. U. Kuyumcuoğlu, O. Metin, G. Şirin, B. Eryıldırım, E. Erbay. Anterior üretra  darlıklarında açık cerrahi yaklaşım: 12 yıllık çalışma sonuçlarımız. 18. Ulusal Üroloji Kongresi. 2-7 Ekim 2004 Antalya. Türk Üroloji Dergisi Kongre Özel Sayısı, P-329, sayfa 244.
 23. U. Kuyumcuoğlu, O. Metin, E. Erbay, B. Eryıldırım, T. Çalışkan. Türkiye’de ürologların ilgi alanları ve eğitim ihtiyacı duyulan konular: anket çalışması sonuçları. 18. Ulusal Üroloji  Kongresi. 2-7 Ekim 2004 Antalya. Türk Üroloji Dergisi Kongre Özel Sayısı, P-310, sayfa 234.
 24. U. Kuyumcuoğlu, O. Metin, E. Erbay, B. Eryıldırım, U. Yücetaş. Üriner sistem  taşlarının cerrahi tedavisine bakış: Anket çalışması sonuçları. 18. Ulusal Üroloji  Kongresi. 2-7 Ekim 2004 Antalya. Türk Üroloji Dergisi Kongre Özel Sayısı, P-74, sayfa 114.
 25. U. Kuyumcuoğlu, O. Metin, E. Erbay, B. Eryıldırım, N. Penbegül. BPH tedavisinde yöntem seçimi ve alternatif tedavilere bakış: Anket çalışması sonuçları. 18. Ulusal Üroloji  Kongresi. 2-7 Ekim 2004 Antalya. Türk Üroloji Dergisi Kongre Özel Sayısı, S-54, sayfa 29.
 26. O. Metin, N. Penbegül, E. Erbay, B. Eryıldırım, U. Kuyumcuoğlu. Posterior üretral valv ablasyonu: Video sunumu. 18. Ulusal Üroloji Kongresi. 2-7 Ekim 2004 Antalya. Türk Üroloji Dergisi Kongre Özel Sayısı, V-8, sayfa 343.
 27. F. Tarhan, U. Kuyumcuoğlu, AE. Gül, E. Erbay, B. Eryıldırım. “Organik Erektil Disfonksiyonlu Hastaların Korpus Kavernozumunda Oksitosin Reseptör Ekspresyonu” 19. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 10-15 Haziran 2006. Türk Üroloji Dergisi Kongre Özel Sayısı S-55, sayfa 37.
 28. U. Kuyumcuoğlu, B. Eryıldırım, A. Özgül, F. Tarhan, E. Erbay. “Wilms Tümörü Cerrahisinde Önemli Noktalar” 19. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 10-15 Haziran 2006. Türk Üroloji Dergisi Kongre Özel Sayısı V-13, sayfa 380.
 29. E. Erbay, U. Kuyumcuoğlu, F.Tarhan, G. Faydacı, B. Eryıldırım, M. Korur “ Üretero-pelvik Bileşke Darlıklı Böbrek taşı olgularında Perkütan Nefrolitotomi ve Holmium Lazer ile Antegrad Endopyelotitomi Tedavisi” 19. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 10-15 Haziran 2006. Türk Üroloji Dergisi Kongre Özel Sayısı V-28, sayfa 388.
 30. U. Kuyumcuoğlu, E. Erbay, F. Tarhan, B. Eryıldırım, G Faydacı. “Tekrarlayan Mesane Boynu Darlıklarında Serbest Deri Grefti İle Endoüretroplasti” 19. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 10-15 Haziran 2006. Türk Üroloji Dergisi Kongre Özel Sayısı V-32, sayfa 390.
 31. U. Kuyumcuoğlu, B. Eryıldırım, O. Metin, E. Erbay, G. Faydacı, A. Özgül. “Midpenil ve Proksimal Penil Hipospadias olgularında Belt-Fuqua ve TİP Üretroplasti Yöntemlerinin Karşılaştırılması: 97 Olgunun Retrospektif Analizi” 19. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 10-15 Haziran 2006. Türk Üroloji Dergisi Kongre Özel Sayısı P-237, sayfa 248.
 32. U. Kuyumcuoğlu, G. Faydacı, B. Eryıldırım, F. Tarhan, E. Erbay. “Penil Üretra darlıklarında Longitudinal Penil deri Flep Onlay Ürertroplasti Sonuçlarımız” 19. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 10-15 Haziran 2006. Türk Üroloji Dergisi Kongre Özel Sayısı P-239, sayfa 249.
 33. U. Kuyumcuoğlu, E. Erbay, B. Eryıldırım, G. Faydacı, F. Tarhan. “Başarısız Hipospadias Olgularında Bukkal Mukoza Tüp Üretroplasti Uygulamalarımız” 19. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 10-15 Haziran 2006. Türk Üroloji Dergisi Kongre Özel Sayısı P-240, sayfa 249.
 34. U. Kuyumcuoğlu,  B. Eryıldırım, F. Tarhan, G. Faydacı, E. Erbay,  A. Özgül. “Tekrarlayan Mesane Boynu Darlıklarında Serbest Deri Grefti ile Antegrad Endoüretroplasti (Yeni Teknik)” 7. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Çeşme, 9-12 Eylül, 2007. Kongre Özet Kitabı, V-19, Sayfa 70.

Uluslararası Dergilerde Yayınlanmış Makaleler

 1. Tarhan F., Kuyumcuoğlu U., Ergen M., Erbay ME: Congenitally isolated cavernous bodies. Int. J. Urol. 5: 304-305, 1998.
 2. Tarhan F., Erbay E, Erdoğan E, Özgül A, Kuyumcuoğlu U. Effects of unilateral testicular torsion on the blood flow of contralateral testis. An experimental study on dogs. Scand J Urol Nephrol. 34: 229-232, 2000.
 3. Erbay ME, Tarhan F, Özdemir Barışık N, Kuyumcuoğlu U. A Case of testicular rhabdomyosarcoma. Int Urol Nephrol. 36 (1), 73-75, 2003.
 4. Tarhan F, Erbay E, Eryıldırım B, Faydacı G, Kuyumcuoğlu U. The effect of intravesical sodium nitroprusside on idiopathic detrusor overactivity. Urol Res. 32(3): 200-3, 2004.
 5. Eryıldırım B, Tarhan F, Gül AE, Erbay E, Kuyumcuoğlu U. Immunohistochemical analysis of low-affinity nerve growth factor receptor in the human urinary bladder. Urol Int. 77:76-80; 2006.
 6. Eryıldırım B, Tarhan F, Kuyumcuoğlu U, Erbay E, Pembegül N. Position-related changes in uroflowmetric parameters in healthy young men. Neurourol Urodyn. 25: 249-251; 2006.
 7. Eryıldırım B, Tarhan F, Kuyumcuoğlu U, Erbay E, Faydaci G. Endoscopic subureteral injection treatment with calcium hydroxylapatite in primary vesicoureteral reflux. Int Urol Nephrol. 39:417-420; 2007.
 8. Kuyumcuoğlu U, Eryıldırım B,  Tarhan F, Faydacı G, Ozgul A, Erbay E, Antegrade endouretroplasty with free skin graft for recurrent vesicourethral anastomotic strictures after radical prostatectomy” J Endourol 24: 63-67; 2010. 

Ulusal Dergilerde Yayınlanmış Makaleler

 1. Tarhan F., Erbay E, Erdoğan E, Özgül A, Kuyumcuoğlu U.Unilateral testis torsiyonun kontralateral testis kan akımına etkileri: Köpeklerde deneysel bir çalışma. Üroloji Bülteni. 10 :141-145,1999.
 2. Tarhan F., Erbay E, Erbay F, Kuyumcuoğlu U. Stres üriner inkontinansın şiddetini saptamada stres üretral basınç profilometrisi yararlı mıdır? Türk Üroloji Dergisi.26(3):361-364, 2000.
 3. Tarhan F, Ergen M, Erbay E, Eryıldırım B, Kuyumcuoğlu U. Farmakokavernozometri için yeni bir parametre: Denge akım testi. Üroloji Bülteni. 11(4) :217-220,2000.
 4. Tarhan F., Ergen M, Erbay E, Cangüven Ö, Kuyumcuoğlu U. İdiopatik hidroselde sıvı biyokimyası, kese basıncı ve tunika vaginalis histolojisi. Göztepe Tıp Dergisi. 16:4-8,2001.
 5. Tarhan F., Erbay E, Apucu O, Eryıldırım B, Kuyumcuoğlu U. Benign prostat hiperplazili hastalarda transüretral prostat rezeksiyonu sonrası kalan prostat dokusu oranı. Türk Üroloji Dergisi.27(1):24-29, 2001.
 6. Tarhan F., Erbay E, Ceber S, Eryıldırım B, Kuyumcuoğlu U. Basınç-akım çalışmasında ICS, Schafer ve CHESS nomogramlarının karşılaştırılması. Türk Üroloji Dergisi.27(1):46-49, 2001.
 7. Tarhan F., Eryıldırım B, Erbay E, Faydacı G, Kuyumcuoğlu U. İdiopatik detrüsör instabiliteli hastalarda sistometrideki duyuların değerlendirilmesi. Türk Üroloji Dergisi. 28(2):223-227, 2002.
 8. Tarhan F., Erbay E, Kuyumcuoğlu U. Stres üriner inkontinanslı hastalarda abdominal kaçırma basıncı ile maksimal üretral kapanma basıncı değerleri arasındaki ilişki. Türk Üroloji Dergisi.28(3):321-324, 2002.
 9. Erbay E, Tarhan F., Gül AE, Baykal H, Kuyumcuoğlu U. Erişkin Wilms tümörü: Olgu sunumu. Türk Üroloji Dergisi.28(3):351-353, 2002.
 10. Erbay E, Tarhan F, Eryıldırım B, Şirin G, Kuyumcuoğlu U. Transrektal ultrason eşliğinde prostat biyopsisinde intrarektal lokal anestezinin etkinliği: Prospektif randomize bir çalışma. Türk Üroloji Dergisi.29(4):410-412, 2003.
 11. Kuyumcuoğlu U, Eryıldırım B, Metin O, Tarhan F, Erbay E, Özgül A. Wilms tümörlü olgularda tedavi sonuçlarımız. Türk Üroloji Dergisi.30 (1): 29-34, 2004.
 12. Faydacı G, Tarhan F, Ege Gül A, Erbay E, Kuyumcuoğlu U. Mesane çıkım obstrüksiyonunda NGF (nerve growth factor) reseptörünün rolü. Türk Üroloji Dergisi.30 (1): 72-79, 2004.
 13. Eryıldırım B, Erbay E, Kuyumcuoğlu U, Tarhan F, Yavuzer D. Kadın üretrasının primer malign melanomu: Olgu sunumu. Türk Üroloji Dergisi. 30(3): 366-368, 2004.
 14. Eryıldırım B, Tarhan F, Kuyumcuoğlu U, Erbay E, Metin O, Penbegül N. Primer  veziko-üreteral reflüde kalsiyum hidroksilapatit (coaptite®) ile endoskopik subüreteral enjeksiyon tedavisi. Türk Üroloji Dergisi 2005;31:377-381.
 15. Eryıldırım B, Kuyumcuoğlu U,  İdiz M, Faydacı G, Erbay E. Sağ atriuma tümör trombüs uzanımı gösteren renal hücreli karsinom olgusu. Türk Üroloji Dergisi 2005;31:142-145.
 16. Eryıldırım B, Tarhan F, Dr. Erbay E, Faydacı G, Şirin G,  Kuyumcuoğlu U.  Penil fraktür; etyoloji ve erken cerrahi tedavi. Androloji Bülteni 2005;20:11-13.
 17. Kuyumcuoğlu U, Metin O, Erbay E, Eryıldırım B, Penbegül N. Türkiye’de endoürolojik uygulamaların sıklığı ve yeni teknolojilerin kullanımı. Türk Üroloji Dergisi  2005;31:539-546.
 18. Erbay E, Tarhan F, Eryıldırım B, Metin O, Kuyumcuoğlu U. Burch tipi kolposistoüretropeksi: uzun dönem sonuçlarımız. Türk Üroloji Dergisi 2005;31:400-404.
 19. Faydacı G, Kuyumcuoğlu U,  Tarhan F, Eryıldırım B, Erbay E,  Yücetaş U. “Uzun Süre Vücutta Kalan Üreteral Çift J Stent Olgu Deneyimlerimiz: Olgu Sunumu” Türk Üroloji Dergisi, 33: 131-134, 2007.

 

Kurs, Kongre ve Sempozyum Katılımları

Kurs, Kongre ve Sempozyum Katılımları

 1. Intersex. International Workshop. 4-6 Kasım 1996, İstanbul.
 2. 1. Ulusal Ürojinekoloji Sempozyumu. 10-12 Mart 1997, İstanbul.
 3. 3rd International Congress on Andrology In Turkey. 1-4 Haziran 1997, İstanbul.
 4. Ankara Üroonkoloji Kursu. 2-4 Ekim 1997, Ankara.
 5. 4.Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi. 23-24 Ekim 1997, İstanbul.
 6. 1.Ulusal İdrar Kaçırma ve İdrar Boşaltım Bozuklukları Sempozyumu. 6-7 Mart 1999, Ankara.
 7. 1.Ulusal Ürojinekoloji Kongresi, 8-11 Haziran 1999, İstanbul.
 8. 16.Ulusal Üroloji Kongresi, 8-12 Ekim 2000,İzmir.
 9. 3. Ürojinekoloji Mezuniyet Sonrası Kursu Uygulama Programı (Ürodinami konusunda Kurs Eğitmeni olarak) 21-23 Şubat 2001, İstanbul.
 10. 5. Ankara Üroonkoloji Kursu, 27-30 2001, Eylül Antalya.
 11. Hypos’02 John W Duckett Memorial Meeting and Workshop on Hypospadias, 7-9 April 2002, İstanbul.
 12. 17. Ulusal Üroloji Kongresi, 5-10 Ekim 2002, Antalya.
 13. Ürojinekoloji & Pelvik Rekonstrüktif Cerrahi Kursu – Workshop, 11 – 13 Nisan 2003, Akçakoca – Düzce (Ürodinami konusunda Kurs Eğitmeni olarak)
 14. İnkontinans Kursu, 19-20 Mayıs 2004, Ankara.
 15. 18. Ulusal Üroloji Kongresi, 2-7 Ekim 2004 Antalya.
 16. I. Ege Laparoskopi Günleri, 14-16 Nisan 2005, İzmir.
 17. 1. İstanbul Laparoskopik Üroloji Günleri, 2005, İstanbul.
 18. 6. Ulusal Androloji Kongresi, 8-11 Haziran 2005, İzmir.
 19. EAU Congress, 5 – 8 April 2006, Paris.
 20. 19. Ulusal Üroloji Kongresi, 10-15 Haziran 2006, Antalya.
 21. 7. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 9-12 Eylül 2007, Çeşme.
 22. 20.Ulusal Üroloji Kongresi, 1-6 Kasım 2008, Antalya.
 23. 21. Ulusal Üroloji Kongresi, 30 Ekim- 3 Kasım 2010, İstanbul.
 24. Her Boyutu ile Mesane, 18-19 Haziran 2011, İstanbul.
 25. 25.Ulusal Üroloji Kongresi, 6-9 Ekim 2016, Girne.
 26. 26.Ulusal Üroloji Kongresi, 12-15 Ekim 2017, Girne.
 27.  27.Ulusal Üroloji Kongresi, 26-29 Ekim 2018, Girne.
 28. Intersex. International Workshop. 4-6 Kasım 1996, İstanbul.
 29. 1. Ulusal Ürojinekoloji Sempozyumu. 10-12 Mart 1997, İstanbul.
 30. 3rd International Congress on Andrology In Turkey. 1-4 Haziran 1997, İstanbul.
 31. Ankara Üroonkoloji Kursu. 2-4 Ekim 1997, Ankara.
 32. 4.Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi. 23-24 Ekim 1997, İstanbul.
 33. 1.Ulusal İdrar Kaçırma ve İdrar Boşaltım Bozuklukları Sempozyumu. 6-7 Mart 1999, Ankara.
 34. 1.Ulusal Ürojinekoloji Kongresi, 8-11 Haziran 1999, İstanbul.
 35. 16.Ulusal Üroloji Kongresi, 8-12 Ekim 2000,İzmir.
 36. 3. Ürojinekoloji Mezuniyet Sonrası Kursu Uygulama Programı (Ürodinami konusunda Kurs Eğitmeni olarak) 21-23 Şubat 2001, İstanbul.
 37. 5. Ankara Üroonkoloji Kursu, 27-30 2001, Eylül Antalya.
 38. Hypos’02 John W Duckett Memorial Meeting and Workshop on Hypospadias, 7-9 April 2002, İstanbul.
 39. 17. Ulusal Üroloji Kongresi, 5-10 Ekim 2002, Antalya.
 40. Ürojinekoloji & Pelvik Rekonstrüktif Cerrahi Kursu – Workshop, 11 – 13 Nisan 2003, Akçakoca – Düzce (Ürodinami konusunda Kurs Eğitmeni olarak)
 41. İnkontinans Kursu, 19-20 Mayıs 2004, Ankara.
 42. 18. Ulusal Üroloji Kongresi, 2-7 Ekim 2004 Antalya.
 43. I. Ege Laparoskopi Günleri, 14-16 Nisan 2005, İzmir.
 44. 1. İstanbul Laparoskopik Üroloji Günleri, 2005, İstanbul.
 45. 6. Ulusal Androloji Kongresi, 8-11 Haziran 2005, İzmir.
 46. EAU Congress, 5 – 8 April 2006, Paris.
 47. 19. Ulusal Üroloji Kongresi, 10-15 Haziran 2006, Antalya.
 48. 7. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 9-12 Eylül 2007, Çeşme.
 49. 20.Ulusal Üroloji Kongresi, 1-6 Kasım 2008, Antalya.
 50. 21. Ulusal Üroloji Kongresi, 30 Ekim- 3 Kasım 2010, İstanbul.
 51. Her Boyutu ile Mesane, 18-19 Haziran 2011, İstanbul.
 52. 25.Ulusal Üroloji Kongresi, 6-9 Ekim 2016, Girne.
 53. 26.Ulusal Üroloji Kongresi, 12-15 Ekim 2017, Girne.
 54.  27.Ulusal Üroloji Kongresi, 26-29 Ekim 2018, Girne.

Kurum Üyelikleri

Türk Tabibler Birliği

Türk Üroloji Derneği

İnkontinans Derneği

Androloji Derneği

Marmara Üroloji Derneği

Ürojinekoloji Derneği

Endoüroloji Derneği

Ürolojik Cerrahi Derneği