Bize Sorun

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.

Doç. Dr. Fidan Yıldız

Randevu Al Ahat Andican Göğüs Hastalıkları

Biyografi

Doç. Dr. Fidan Yıldız, 1973 yılında doğmuştur. 1996 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi’nden mezun olmuştur. 2003 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Göğüs Hastalıkları bölümünden mezun olmuştur. 2012 yılında Şifa Üniversitesi’nde Yrd. Doç. unvanını almıştır. 2019 yılında Dr. Öğr. Üyesi unvanını almıştır. 2020 yıllarında ise İstanbul Okan Üniversitesi’nden Doçent unvanını almıştır. 2019 yılından itibaren İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi’nde Göğüs Hastalıkları bölümünde görev yapmaktadır.

Eğitim

1996

Tıp Fakültesi – Dokuz Eylül Üniversitesi

2003

Göğüs Hastalıkları - Dokuz Eylül Üniversitesi

2012

Göğüs Hastalıkları – Şifa Üniversitesi

2016

Göğüs Hastalıkları – İzmir Üniversitesi

Makale ve Yayınları

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

F Sever , S Kobak , Ö Goksel , T Goksel , M Orman , A Berdeli. Prevalence and significance of MEFV gene mutations in patients with sarcoidosis. Scand J Rheumatol. 2016;45(3):215-8. doi: 10.3109/03009742.2015.1092580. Epub 2015 Nov 17.

 1. Musellim B, Okumus G, Uzaslan E, Akgün M, Cetinkaya E, Turan O, Akkoclu A, Hazar A, Kokturk N, Calisir HC; Turkish Interstitial Lung Diseases Group.“Epidemiology and distribution of interstitial lung diseases in Turkey”. Clin Respir J. 2014 Jan;8(1):55-62
 2. Kobak S, Yilmaz H, Sever F, Duran A, Sen N. “Anti-cyclic citrullinated peptide antibodies in patients with sarcoidosis". Sarcoidosis Vasc Diffuse Lung Dis. 2014 Oct 20;31(3):206-10.
 3. Göksel Ö, Nart D, Ergönül AG, Sever F, Göksel T. “Successful Colchicine Therapy in a Patient With Follicular Bronchiolitis Presumed to be Asthma”.Respir Care. 2015 Jul;60(7):e122-4. doi: 10.4187/respcare.03610. Epub 2015 Jan 13.
 4. Öncel G, Öncel D, Karapolat I, Sever F.”The effectiveness of whole body magnetic resonance imaging (diffusion-weighted imaging and fat saturated T2-weighted imaging) in the evaluation of patients with newly diagnosed malignancies in comparison with positron emission tomography-computed tomography.” JBR-BTR. 2014 Nov-Dec;97(6):341-5.
 5. Gulsen A, Sever F, Girgin P, Tamci NB, Yilmaz H. Evaluation of bronchoscopic lung volume reduction coil treatment results in patients with severe emphysema. Clin Respir J. 2017 Sep;11(5):585-592. doi: 10.1111/crj.12387. Epub 2015 Oct 2.
 6. Tavli T, Zungur M, Gül İ, Sever F, Özel E, Erdoğan I, Tastan A, Ozdamar E, Özdemir U, Abacilar AF, Uyar IS, Uyar S, Okur F, Uslu N. OP-100 Pulmonary Function after Transcatheter Aortic Valve Implantation in Patients with High Risk Aortic Stenosis. The American Journal of Cardiology. 2015;115(1):44
 7. Kobak, Fidan Sever, Ozan Usluer, Tuncay Goksel, Mehmet Orman.  The clinical characteristics of sarcoid arthropathy based on a prospective cohort study. Ther Adv Musculoskelet Dis. 2016 Dec; 8(6): 220–224.
 8. Kobak S, Yildiz F, Karaarslan A, Semiz H, Orman M.Characteristics of Turkish patients with elderly onset psoriatic arthritis: A retrospective cohort study. Medicine (Baltimore). 2017 Aug;96(33):e7833. doi: 10.1097/MD
 9. Karabay O, Onen A,Yildiz F, Yilmaz E, Erdal CA, Sanli A, Kilci G, Algin I, Itil O , Acikel U. “The case of a cyst hydatid localized within the interatrial septum”. Jpn Heart J. 2004 Jul;45(49):703-7
 10. Kobak S, Sever F, Sivrikoz ON, Orman M. Sarcoidois: is it only a mimicker of primary rheumatic disease? A single center experience. Ther Adv Musculoskelet Dis. 2014 Feb;6(1):3-7.

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Yıldız F, Sever M, Sanal S, Yalçın M, Berdeli A.  “Yalnız Pulmoner Bulguları Olan Ailesel Akdeniz Ateşi; Genetik Analiz İle Erken Tanı” Tuberk Toraks. 2012;60(4):380-4.

2. Sever M., C. Mordeniz, F.Sever ve M. Dokur, “Accidental Chlorine Gas Intoxication: Evaluation of 39 Patients”. J Clin Med Res, 1(5), 274-279, (2009).

3. Doruk S. Sevinc C, Sever F, İtil O, Akkoclu A. “ The trends of relevance about telling lung cancer diagnosis: social constraints, medical practice in several clinics. Tuberk Toraks Dergisi 2012; 60(4):336-43

 1. Kobak S, Yalçin M, Sever F, Oncel G. “Case ReportSarcoidosis resenting as Löfgren’s Syndrome with Myopathy”. Case Rep Rheumatol. 2013;2013:125251.
 2. Kobak S, Sever F, Sivrikoz O, Karaarslan A. Coexistence of sarcoidosis and systemic sclerosis; Case Rep Rheumatol. 2013:684216. doi: 10.1155/2013/684216. Epub 2013 Dec 5.
 3. Kobak S, Sever F, Sivrikoz O, Karaarslan A. Coexistence of Ankylosing Spondylitis and Löfgren's Syndrome. Case Rep Rheumatol. 2014;2014:747698. doi: 10.1155/2014/747698. Epub 2014 Mar 11.
 4. Kobak S, Yilmaz H, Sever F, Duran A, Sen N, Karaarslan A. The prevalence of antinuclear antibodies in patients with sarcoidosis. Autoimmune Dis. 2014;2014:351852. doi: 10.1155/2014/351852. Epub 2014 Dec 17
 5. Akyildiz E, Yalcin M, Sever F, Semiz H, Kobak S. Hyponatremia as presentation in a patient with neurosarcoidosis. Reumatol Clin. 2017 Nov - Dec;13(6):349-351. doi: 10.1016/j.reuma.2016.08.004. Epub 2016 Oct 5.
 6. Sever F ,Karadeniz M.  Semiz H1, Kobak S2, Sever F3, Karadeniz M4. Semiz H1, Kobak S2, Sever F3, Karadeniz M4. Semiz H1, Kobak S2, Sever F3, Karadeniz M4. vvv Comorbidity of sarcoidosis and Graves' disease.. Reumatol Clin. 2016 Jul-Aug;12(4):235-6. doi: 10.1016/j.reuma.2015.10.007. Epub 2015 Dec 17
 7. Kobak S,KKaraarslan AA, Yilmaz H, Sever F.  Co-occurrence of rheumatoid arthritis and sarcoidosis. BMJ Case Rep. 2015 Jul 6;2015.
 8. Yıldız F. Ağır amfizem için hacim azaltıcı sarmal tedavisi öncesi kantitatif perfüzyon sintigrafisi değerlendirmesinin işlemin etkinliğini belirlemedeki rolü. Tuberk Toraks. 2017 Jun;65(2):106-111. doi: 10.5578/tt.57291
 9. Kobak S,Sever F, Ince O, Orman M. The prevalence of sacroiliitis and spondyloarthritis in patients with sarcoidosis. Int J Rheumatol. 2014;2014:289454. doi: 10.1155/2014/289454. Epub 2014 May 12.
 10. Senol Kobak, Fidan Yildiz , Huseyin Semiz, Mehmet Orman. Elderly-onset Sarcoidosis: A Single Center Comparative Study. Reumatol Clin. 2018

7.5.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. Karabay Ö, Önen A, Yıldız F, Yılmaz E, Erdal CA, Şanlı A, Kılcı G, Algın İ, İtil O, Açıkel Ü.“İnteratriyal Septum Yerleşimli Kist Hidatik Olgusu” Toraks Dergisi Nisan 2003, Cilt 4, Sayı 1.
 2. Yıldız F, Ceylan E, Sevinç C, Çımrın AH, Akkoçlu A, Uçan ES, Kargı A “Churg-Strauss Sendromu: İki Olgu” Toraks Dergisi. Nisan 2004, Cilt 5, Sayı 1.
 3. Yıldız F, Uçan ES, Kargı A. “İdiyopatik Bronşiolitis Obliterans Organize Pnömoni (BOOP): Bir Olgu Sunumu - Olgu Sunumu” Akciğer Arşivi: 2005; 6: 78-80.
 4. Yıldız F, Özyurt Ö, Karapolat İ, Öncel G, Kumanlıoğlu K, Öncel D. ‘’Erken Evre Akciğer Kanseri Olgularımızın Klinik ve Görüntüleme Bulguları (Radyoloji ve PET). Turkish Journal of Nuclear Medicine.2007, 16:40-46
 5. Sever M, Karcıoğlu Ö, Aslan Ö, Sever F, Parlak İ, Ersel M. ‘‘Acil Serviste Yorumlanan Elektrokardiografilerin Doğruluk ve Güvenirliğinin Değerlendirilmesi.’ Türkiye Acil Tıp Dergisi 2007;7(2):56-63
 6. Sever M, Yıldız F, Yalçın M, Öncel G. “Sarkoidoz'lu Hastada Gelişen Erişkin Still Hastalığı Olgusu Dispne 2007;4:166-169
 7. Ceylan E, Akkoçlu A, Ergör G, Yıldız F, İtil O. “Astımlı hastaların inhaler kullanımı ve cihaz tercihleri: Doğru uygulama için eğitimin rolü” Solunum Dergisi 2008; 10(1):40-7
 8. Yıldız F, Özyurt Ö, Karapolat İ, Kumanlıoğlu K, Açıkel Ü, Arıcan HA. “PET Negatif Malign Akciğer Tümörü: Karsinoid Tümör Olgusu” Dispne 2008 3:40-43
 9. Yıldız F, Sever M, Kömüs N, Öncel D, Yalçın M, Özyurt Ö. “Sağ Orta Lob Agenezisi İle Birlikte Olan Macleod Sendromu” Toraks Dergisi 2010. 11(2) 087-089
 10. Sever F, Sever M, Öncel G, Kömüs N. “Akut Solunum Yetmezliği İle Başvuran Adolesan Yaşta Kronik Eozinofilik Pnömoni Olgusu”, Türkiye Klinikleri Akciğer Arşivi Dergisi 2009:10(1)
 11. Yıldız F, Sever M, Kömüs N, Uçan ES, Sivrikoz O. “Endobronşial soliter papillom”, Toraks Dergisi Aralık 2011, 12(4): 165-167
 12. Sever M, Büyükyılmaz T, Sever F. “Yaşlı Bir Hastada Akut Koroner Sendrom ve Propranolol Kullanımının Tetiklediği Non-komatöz Miksödem Atağı. Bir Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi”, Akademik Acil Tıp Dergisi 8 (4): 50-53
 13. Sever F, Kömüs N, Esen N, Gündüz AT, Öktem MA, Çımrın AH“Toplum Kökenli Pnömonili Olguların Genel Özellikleri ve Etiolojik Ajanların Dağılımı’’ Turk Toraks Derg 2013; 14: 5-10
 14. Akpınar MB, Türkoğlu Eİ,Varol S, Sever F. “Kalp cerrahisi sonrasi pompa akciğeri ile karışabilen miliyer akciğer tüberkülozu. Olgu sunumu”  Koşuyolu Kalp Derg 2012;15(3):123-126
 15. Sever F, Göksel T. “Akciğer kanseri tanı ve evreleme yöntemleri”. Turkiye Klinikleri J Med Oncol-Special Topics 2013;6(4):6-11
 16. Sever F, Yılmaz H, Sever M, Gülşen A, Abacılar AF. “Spontan Pnömomediastinum: Üç olgu sunumu”. Turkiye Klinikleri J of Case Report 2014
 17. Yıldız F, Göksel T. Pulmonary Sarcoidosis. Turkiye Klinikleri J Rheumatol-Special Topics 2017;10(2):76-80
 18. Yalçın M, Yılmaz H, Sever F, Kırcı A, Karadeniz M, Anık H, Uzunel H, Tavlı T, Genç B, Saklamaz A, Yılmaz N. “Ailesel Akdeniz Ateşi Tanılı Dört Hastada Perikardit Diagnosis of Familial Mediterranean Fever Pericarditis In Four Patients”. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2014;6 (1):27-35
 19. Sivrikoz O, Solak A, Yalaz S, Sever F.” Mediastinal ve Servikal Lenf Bezi Tutulumu ile Başvuran İlginç Bir Silikozis Olgusu” Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2014;5(4):286-8

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

 1. Ceylan E, Akkoçlu A, Ergör G, Yıldız F, Itil O. “Evaluation of inhaler use and device preferences of asthmatic patients.” 2003 ATS International Conference; Seattle, Washington;167(7): p.A657
 2. Kobak S, Sever F, Ince Ö, Orman M. The frequency of sacroılııtıs and spondylarthrıtıs ın patıents wıth sarcoıdosıs. EULAR14-SCIE-2052
 3. Kobak S, Yilmaz H, Sever F, Duran A, Sen N.  Antı-cyclıc cıtrullınated peptıde antıbodıes ın patıents wıth sarcoıdosıs. EULAR14-SCIE-2048
 4. Sever F, Gülsen A, Girgin P. “The Efficacy of Lung Volume Reduction Coil Practice to Type-2 Respiratory Insufficiency in Severe COPD Cases”. ERS 2015 Poster
 5. S. Kobak, Sever F, O. Usluer, T. Goksel, M. Orman. ”Clınıcal Characterıstıcs of sarcoıd arthropathy” EULAR16-1650
 1. Gulsen A, Sever F, Girgin P, Karacam V. Bronchopleural fistula and pneumothorax following lung volume reduction coil treatment in severe emphysema: A case report. DOI: 10.1183/13993003.congress-2015.PA807 Published 1 September 2015
 2. Karadeniz G, Ozkan S, Erer OF, Sever F, Cengiz H. Assessment of patients with COPD according to previous and new GOLD: Which stage in which group?. DOI: Published 1 September 2014
 3. Kobak S, Sever F, Goksel O, Goksel T, Orman M and Berdeli A. Prevalence and Significance of MEFV GENE Mutations in Patients with Sarcoidosis. Abstract Number: 1395. ACR 2015
 4. Tavli T, Zungur M, Gül İ, Sever F, Özel E, Erdoğan I, Tastan A, Ozdamar E, Özdemir U, Abacilar AF, Uyar IS, Uyar S, Okur F, Uslu N. OP-100 Pulmonary Function after Transcatheter Aortic Valve Implantation in Patients with High Risk Aortic Stenosis. 11 th International Congress of Update ın Cardiology and Cardiovascular Surgery. 2015. İstanbul

7.4.  Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

   Sever F, Göksel T. Girişimsel Pulmonoloji. 2014. ANKARA. Ziraat Gurup Matbaacılık A.Ş.2014.Bölüm A 2. 39-55

7.6.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1. Yıldız F, Uçan ES, Kargı A. “İdyopatik Bronşiolitis Organize Pnömonili bir olgu sunumu” Toraks Derneği Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi. 09-13 Nisan 2000, Antalya.

2. Yılmaz S.,Çımrın AH, Sevinç C, Yıldız F.‘’İzmir’deki Kuş Severler Dernekleri Üyelerinde Hipersensitivite ile Uyumlu Semptomların Sıklığı” Sözlü Sunum Toraks Derneği Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi. 09-13 Nisan 2000, Antalya.

3. Akkoçlu A, Sevinç C, Yılmaz S, Canda T, Yıldız F, Özdemir F, Eşrefoğlu N, Ceylan E. “Malign Plevral Mezotelyoma’da Spontan Remisyon”. 25. Yıl Akciğer Günleri Kongresi. Bursa-2000

4. Yıldız F, Sevinç C, Çımrın AH, Akkoçlu A. “Churg-Strauss Sendromu” Toraks Derneği 4. Yıllık Kongresi. 30 Mayıs- 02 Haziran 2001, İzmir.

5. Akkoçlu A, Sevinç C, Şahbaz S, Yıldız F. “Kanser Tanısı Olgunun Kendisine Söylenmeli midir?” Toraks Derneği 4. Yıllık Kongresi. 30 Mayıs- 02 Haziran 2001, İzmir

6. Sever M, Karcıoğlu Ö, Aslan Ö, Sever F, Parlak İ, Ersel M. “Acil Servis Hekimi Tarafından Yorumlanan EKG’lerin Doğruluk ve Güvenilirliğinin Değerlendirilmesi’’ The First World Congress of Emergency and Military Contingency Medicine 03-08 Haziran 2002, Antalya. Sözlü Sunum.

7. Ceylan E, Akkoçlu A, Ergör G, Yıldız F, İtil O, ÖÇM grubu. “Astımlı Hastalarda İnhaler Kullanımının ve Cihazlarla İlgili Tercihlerin Değerlendirilmesi.” Toraks Derneği 6. Yıllık Kongresi 23-26 Nisan 2003. Antalya.

8. Sever M, Mordeniz C, Sever F. “Güneydoğu Anadolu'da Klorin Gaz Tankı Patlamasına Bağlı Bir Felaket Toraks Derneği 11. Yıllık Kongresi 23-27 Nisan 2008, Antalya. Poster

9. Kömüs N, Sever M, Yıldız F, Uçan ES.“Pulmoner Tromboembolide Klinik Olasılık İle V/Q Sintigrafi Bulgularının Karşılaştırılması” Toraks Derneği 11. Yıllık Kongresi 23-27 Nisan 2008, Antalya. Tartışmalı Poster

10. Sever M, Büyükyılmaz T, Sever F, Camcı M. “ST Yüksekliği Olmayan Miyokard Enfarktüsü ve Propranolol Kullanımının Eşlik Ettiği Nonkomatöz Miksödem Atağı. Bir Olgu Sunumu” 05-09 Kasım 2008 4. Türkiye Acil Tıp Kongresi, Antalya. Sözlü Sunum

11. Yıldız F, Sever M, Sanal S, Yalçın M, Berdeli A.“Yalnız Pulmoner Bulguları Olan Ailesel Akdeniz Ateşi; Genetik Analiz İle Erken Tanı”, Toraks Derneği 12. Yıllık Kongresi 07-12 Nisan 2009, Antalya. Tartışmalı Poster

12. Sever, M., F. Sever, N. Kömüs, O. Sivrikoz, “The First Presented Endobronchial Solitary Papilloma Case Report From Turkey”, 1. Avrasya Acil Tıp Kongresi ve 4. Türkiye Acil Tıp Kongresi, Sayfa 171, Antalya, 2008.

13. Akpınar MB, Türkoğlu Eİ,Varol S, Sever F. “Kalp cerrahisi sonrasi pompa akciğeri ile karişabilen miliyer akciğer tüberkülozu. Olgu sunumu”. 15–18 Nisan 2010 Antalya 6. Kardiyoloji Ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresinde poster no: ‘CP–240’.

14. Kobak Ş, Sever F. “Eritema nodosum ile başvuran tüberküloz lenfadenit olgusu”. XIII. Ulusal Romatoloji Kongresi 13-17 Ekim 2012, Belek, Antalya[PB-034].

15. Karadeniz G, Özkan S, Erer OF, Sever F, Cengiz H. “KOAH hastalarının önceki ve yeni GOLD sınıflamasına göre karşılaştırılması: Hangi evre hangi grupta?”]  35 Ulusal TÜSAD Kongresi. 2-6 Ekim 2013 Çeşme, İzmir SS -083

16. Sever F, Yılmaz H, Sever M, Gülşen A, Abacılar AF. “Spontan Pnömomediastinum: Üç olgu sunumu”. Toraks Derneği 17. Yıllık Kongresi 02-06 Nisan 2014, Antalya P 645

17. Gülşen A, Sever F, Girgin P, Tamcı NB. “Bronkoskopik Akciğer Volüm Azaltıcı-Sarmal Tedavisi (BAVA-S): 3 aylık takip sonuçları”. Toraks Derneği 17. Yıllık Kongresi 02-06 Nisan 2014, Antalya SS116

18. Sever F, Pekcan NB, Gülşen A, Yılmaz H, Kobak Ş, Özkul MY. “Hipersisteinemi zemininde gelişen tekrarlayan pulmoner emboli, derin ven trombozu ve sinüs ven trombozu: Olgu Sunumu” Toraks Derneği 17. Yıllık Kongresi 02-06 Nisan 2014, Antalya [P246]

19. Karadeniz G, Sever F, Gülşen A, Bulaçkır S, Doruk S, İnce Ö, Gündüz D.  “Homozigot MetilenTetraHidroFolatRedüktaz(MTHFR) gen mutasyonu: Pulmoner Emboli Olgusu” 36 Ulusal TÜSAD Kongresi. 15-19 Ekim 2014 Çeşme, İzmir [EP-075]

20. Abacılar AF, Sever F, Uyar İS,  Akpınar MB,  Sahin V,  Okur FF,  Ateş M,  Alayunt EA. A Case Of Massive Emboli Developing In A Patient Undergoing Simultaneous Pulmonary Thromboendarterectomy And Coronary Bypass Surgery. 2013. Volume 163, Issue 3, Supplement 1, Page S147

21. Fidan Sever1, Aşkın Gülşen1, Ayşe Pelin Girgin2, Filiz Hatipoğlu3, İnanç Karapolat3, Güray Öncel4 “Bronkoskopik Volüm Azaltıcı Sarmal tedavisi (LVRC) öncesi V/Q Sintigrafi değerlendirmesinin işlemin etkinliğini belirlemedeki rolü” [SS-022]. 37. TÜSAD Ulusal kongresi 17-21 Ekim 2015.

22. Fidan Sever, Aşkın Gülşen, Ayşe Pelin Girgin. “Ağır KOAH olgularında Akciğer Volüm Azaltıcı Sarmal uygulamasının tip 2 solunum yetmezliğine olan etkinliği: Olgu Sunumu” [TP-084]. 37. TÜSAD Ulusal kongresi 17-21 Ekim 2015.

Kurs, Kongre ve Sempozyum Katılımları

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

 • Türk Toraks Derneği
 • Tanı Yöntemleri Çalışma Grubu
 •  Akciğer Kanser Derneği
 •  İzmir Tabip Odası
 •   Türk Toraks Derneği