Bize Sorun

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.

Prof. Dr. Ali Osman Yıldırım

Randevu Al Ahat Andican Acil Servis

Biyografi

Prof. Dr. Ali Osman Yıldırım, 1997 yılında Gülhane Askeri Tıp Akademisi Askeri Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. 2011 yılında, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Askeri Acil Tıp Anabilim Dalında öğrenimini tamamlayarak Acil Tıp Uzmanı olmuştur. Daha sonra 2011-2012 yılları arasında Acil Tıp Uzmanı olarak GATA Tıp Fak. Acil Tıp A.D, 2012-2014 yılları arasında GATA Haydarpaşa Acil Servisinde Acil Tıp Uzmanı görev yapmıştır. 2013-2014 yıllarında, A.B.D.’ de Harvard Üniversitesi, Massachusetts General Hospital (Boston, USA), Radyoloji bölümünde, Research Fellow olarak staj tahsilini tamamlamış ve 2014 Eylül ayı itibariyle Doçent unvanı almıştır.

2014-2016 yılları arasında GATA Haydarpaşa Acil Servisinde Acil Tıp Doçenti olarak çalışmalarda bulunmuştur. 2017 yılında Özel Yüzyıl Hastanesi Acil Servisinde, 2017-2018 yıllarında Medicana Kadıköy Hastanesinde, 2020-2022 yılları arasında Pendik Medicalpark Hastanesinde Acil Servis sorumlusu olarak görev yapmıştır. 2022 yılında İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi’nde Acil Tıp bölümünde göreve başlamıştır.

2011 yılında Doç. Dr. Mehmet ERYILMAZ danışmanlığında “Ratlarda oluşturulan yumuşak doku travma modelinde, hiperbarik oksijen ve ozon uygulamalarının doku iyileşmesi üzerine etkinliği: deneysel çalışma” adında tıpta uzmanlık tezini tamamlamıştır.

 

Eğitim

1997 - Gülhane Askeri Tıp Akademisi Askeri Tıp Fakültesi

2011  - Gülhane Askeri Tıp Akademisi Askeri Acil Tıp Anabilim Dalı

2011-2012Acil Tıp Uzmanı olarak GATA Tıp Fak Acil Tıp Anabilim Dalı

2012-2014  - GATA Haydarpaşa Acil Servisinde Acil Tıp Uzmanlığı

2013-2014  - Harvard Üniversitesi, Massachusetts General Hospital (Boston, USA), Radyoloji bölümünde, Research Fellow 

2014-2016  - GATA Haydarpaşa Acil Servisinde Acil Tıp Doçent

2023 - Acil servis bölümünde, Profesör olarak hizmet vermektedir.

 

Makale ve Yayınları

Dr. Ali Osman Yıldırım’ın 2010 yılından itibaren uluslararası dergilerde basılı yazıları bulunmaktadır. Uluslararası dergilerde yayınlanmış toplam 39 eserinden dokuz tanesi doçent unvanı aldıktan sonraki döneme aittir. Söz konusu dokuz yayının sekizi araştırma makalesidir. Dr. Ali Osman YILDIRIM’ ın dokuz yayının 1’inde birinci isim, diğer sekiz yayında ise sonraki isim olarak yer aldığı görülmektedir.

Dr. Ali Osman Yıldırım’ın editörlüğünü yaptığı 2 adet kitap bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi doçentlik sonrasına aittir. Yine bu kitaplar içinde toplam 8 adet bölüm yazarlığı mevcuttur. Ayrıca Dr. Ali Osman Yıldırım iki adet kitap bölüm çevirmenliği yapmıştır. Yayınları 447 kez atıf almış olup h-indeksi “13”, i10 indeki “14” tür.

Dr. Ali Osman Yıldırım’ın Uluslararası kongrelerde sunulmuş ve bildiri kitabında basılmış 117 Sözlü ve poster bildirisi bulunmaktadır. Bu bildirilerin 6 tanesi doçentlik unvanı sonrasına aittir ve 2’sinde ilk isim olarak yer almaktadır. Dr. Ali Osman Yıldırım’ın kongrelerde yapılan bu sunumlara ait kazandığı 2 adet uluslararası ödülü mevcuttur. Ayrıca GATA Ankara Komutanlığı tarafından verilen Bilim alanında bir birincilik ödülü ve Ulusal kongrede sözel bildiri ikincilik ödülü mevcuttur.

Dr. Ali Osman Yıldırım’ın ulusal seminer, sempozyum ve panellerde konuşmacı, çalış taylarda eğitici ve periyodik olarak düzenlenen uluslararası sempozyum ve kongre gibi etkinliklerde oturum başkanlıkları gibi faaliyetlerde bulunmuştur.

Başlıca uluslararası yayınları aşağıda sunulmuştur.

1.Five cases of carbon monoxide poisoning due to narghile (shisha)

doi: 10.1177/102490791101800412

eid: 2-s2.0-79960984233

issn: 10249079

2. - Letter to the editor,Beyaz fosfor yaniklarina acil yaklaşim

doi: 10.5505/1304.7361.2013.02350

eid: 2-s2.0-84891777216

issn: 13047361

3. - Evaluation of the oxidative effect of long-term repetitive hyperbaric oxygen exposures on different brain regions of rats

doi: 10.1100/2012/849183

eid: 2-s2.0-84858136091

issn: 1537744X

4. - The effect of hyperbaric oxygen treatment on oxidative stress in experimental acute necrotizing pancreatitis

eid: 2-s2.0-0037231089

issn: 08628408

5. - Differences in ischemia-modified albumin levels between end stage renal disease patients and the normal population

eid: 2-s2.0-77951718884

issn: 11218428 17246059

6. - Soluble TWEAK plasma levels increase after renal transplantation and associate with the improvement of endothelial function

doi: 10.1111/eci.12166

eid: 2-s2.0-84888044926

issn: 00142972 13652362

7. - Hyperbaric oxygen therapy alleviates oxidative stress and tissue injury in renal ischemia/reperfusion injury in rats

doi: 10.3109/0886022X.2012.723776

eid: 2-s2.0-84867695913

issn: 0886022X 15256049

8. - An unusual burn caused by an overheated wheelchair walkway

doi: 10.1097/PEC.0b013e318277066e

eid: 2-s2.0-84871627865

issn: 07495161 15351815

9. - The effects of glycyrrhizin on experimental acute pancreatitis in rats

eid: 2-s2.0-84891814808

issn: 11283602

10.- The protective effects of ozone therapy in a rat model of acetaminophen-induced liver injury

doi: 10.1016/j.etap.2012.02.006

eid: 2-s2.0-84858974683

issn: 13826689 18727077

11. - The protective effects of taurine on experimental acute pancreatitis in a rat model

doi: 10.1177/0960327113482692

eid: 2-s2.0-84878274514

issn: 09603271 14770903

12.- Comparison of GlideScope video laryngoscope and intubating laryngeal mask airway with direct laryngoscopy for endotracheal intubation

doi: 10.1097/MEJ.0b013e32833e79e6

eid: 2-s2.0-79953118395

issn: 09699546

13. - Comparison of warm fluid and cold fluid resuscitation during uncontrolled hemorrhagic shock model in rats,Sıçanlarda oluşturulan kontrolsüz hemorajik şok modelinde ılık sıvı ile soğuk sıvı resüsitasyonlarının karşılaştırılması

doi: 10.5505/tjtes.2016.50487

eid: 2-s2.0-85025438742

issn: 1306696X

14.- Increased mean platelet volume is associ{dotless}ated wi{dotless}th durati{dotless}on of hospi{dotless}tali{dotless}zati{dotless}on and transfusi{dotless}on requi{dotless}rement in upper gastroi{dotless}ntesti{dotless}nal bleedi{dotless}ngs,Artmi{dotless}ş ortalama trombosit hacmi üst gastrointestinal sistem kanamalari{dotless}nda yati{dotless}ş süresi ve transfüzyon ihtiyaci{dotless}ile ilişkilidir

doi: 10.5455/gulhane.163839

eid: 2-s2.0-84930356768

issn: 13020471

15.- Pit viper envenomation in Military personnel,Askeri personelde yılan sokmalarına baǧlı zehirlenmeler

doi: 10.5455/pmb.1-1328962738

eid: 2-s2.0-84859134728

issn: 1303734X

16. - Serum neuron-specific enolase and S-100β levels as prognostic follow-up markers for oxygen administered carbon monoxide intoxication cases

eid: 2-s2.0-84961382510

issn: 03011208

17.- Association between the development of diabetic foot and serum fetuin-A levels

doi: 10.20452/pamw.1921

eid: 2-s2.0-84890263272

issn: 18979483 00323772

18.- Effectiveness of hyperbaric oxygen and ozone applications in tissue healing in generated soft tissue trauma model in rats: An experimental study,Si{dotless}çanlarda oluşturulan yumuşak doku travma modelinde, hiperbarik oksijen ve ozon uygulamalari{dotless}ni{dotless}n doku iyileşmesi üzerine etkinliǧi: Deneysel çali{dotless}şma

doi: 10.5505/tjtes.2014.09465

eid: 2-s2.0-84901650897

issn: 1306696X

19.- Endothelial function in patients with familial Mediterranean fever-related amyloidosis and association with cardiovascular events

doi: 10.1093/rheumatology/keu231

eid: 2-s2.0-84911467314

issn: 14620332 14620324

20. - Coexisting subarachnoid haemorrhage and pneumocephalus is really rare?

doi: 10.1016/j.ajem.2014.02.036

eid: 2-s2.0-84901654248

issn: 15328171 07356757

21. - Ayak bilek yaralanmalarinin tedavisinde güncel yaklaşimlar

doi: 10.5505/1304.7361.2013.89106

eid: 2-s2.0-84884234493

issn: 13047361

22. - Carbon monoxide poisoning increases Tpeak-Tend dispersion and QTc dispersion

doi: 10.5830/CVJA-2014-012

eid: 2-s2.0-84904970989

issn: 19951892

23, - Radiofrequency catheter ablation of ventricular tachycardia in a military parachuter

doi: 10.3357/ASEM.3688.2013

eid: 2-s2.0-84885921764

issn: 00956562

24, - Emergency room visits for suicide attempts: Rates, Trends and sociodemographic characteristics of suicide attempts in northeastern anatolia,İntihar girişimleri nedeniyle acil servis başvurulari: Kuzeydoğu Anadolu’da intihar girişimlerinin hizlari, eğilimleri ve sosyodemografik özellikleri

doi: 10.5455/bcp.20130208020424

eid: 2-s2.0-84921479771

issn: 13029657 10177833

25, - Emergency in burn, burn in emergency,Yanıkta Acil, Acilde Yanık

doi: 10.5455/pmb.1-1331125166

eid: 2-s2.0-84863798754

issn: 1303734X

26. - Evaluation of sport habits and sport injuries in medical students,Tip fakültesi öǧ rencilerinin spor yapma aliskanliklari ve spor yaralanmalarinin deǧ erlendirilmesi

eid: 2-s2.0-79959651124

issn: 13020471

27. - Transoral ultrasonography in the diagnosis and treatment of peritonsillar abscess

doi: 10.1016/j.clinimag.2012.09.023

eid: 2-s2.0-84876707745

issn: 08997071 18734499

28. - Serum neutrophil gelatinase-associated lipocalin is associated with cardiovascular events in patients with chronic kidney disease

doi: 10.1007/s11255-015-1136-4

eid: 2-s2.0-84947037831

issn: 15732584 03011623

29. - Analysis of elderly patients presenting to the emergency department via ambulance,Acil servise ambulans ile müracaat eden geriatrik olgularin analizi

doi: 10.5505/1304.7361.2013.35651

eid: 2-s2.0-84891815495

issn: 13047361

30. - Neopterin, homocysteine, and ADMA levels during and after urticaria attack

doi: 10.3906/sag-1402-14

eid: 2-s2.0-84947430878

issn: 13000144

31. - Response of rat erythrocyte oxidative stress markers to repetitive hyperbaric oxygen exposures up to 40 daily sessions

doi: 10.2478/v10011-012-0033-y

eid: 2-s2.0-84875472993

issn: 14528258 14528266

32. - The usage of wound care products in emergency department,Acil serviste yara bakım ürünleri ve kullanımı

doi: 10.5455/pmb.1-1345107428

eid: 2-s2.0-84871486683

issn: 1303734X

33. - The evaluation of mental status of elderly patients presenting to emergency services and the comparison between the last diagnosis and their complaints

doi: 10.5455/bcp.20140515122830

eid: 2-s2.0-84925433123

issn: 13029657 10177833