Bize Sorun

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.

Prof. Dr. Barın Selçuk

Randevu Al Ahat Andican Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Biyografi

1972 yılında Ankara’da doğdu. 1996 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İngilizce Tıp bölümünü bitirdi. 1996-2000 yılları arasında Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma hastanesinde uzmanlık eğitimini aldı ve sonrasında aynı hastanede başasistan olarak kaldı. 2007 yılında doçent oldu. 2011 yılında Algoloji yan dal uzmanlığına hak kazandı. 2012-2017 yılları arasında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğretim üyesi olarak çalıştı. 2017 yılında Profesör oldu. Darüşşafaka Fizik Tedavi merkezinde, Romatem Fulya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon merkezinde, Memorial Ataşehir Hastanesinde, Bahçeşehir Üniversitesi Göztepe Medical Park Hastanesinde çalışan Prof. Dr. Barın Selçuk, 2021 Nisan itibariyle İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniğinde çalışmaya başlamıştır.

Eğitim

 • Üniversite: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce Tıp), 1996
 • Uzmanlık: T. C. Sağlık Bakanlığı Ankara Rehabilitasyon Merkezi (Klinik Şefi: Dr. Aytül ÇAKCI), 2000
 • Doçentlik: T. C. Sağlık Bakanlığı Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2007
 • Yan dal Uzmanlığı: Algoloji, T. C. Sağlık Bakanlığı Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2011
 • Profesörlük: İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, 2017

Uzmanlık

 • Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
 • Algoloji

İdari ve Akademik Görevler

 • Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcılığı, 2006-2007.
 • Kocaeli Özel Romatem Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Başhekimliği, 2012-2013
 • Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Komisyonu Üyeliği, 2016-2017
 • Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3 Kas-İskelet Sistemi Kurulu Başkanı, 2016-17
 • Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 5 Koordinatörlüğü, 2016-2017
 • Romatem Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastaneler Grubu Medikal Direktörlüğü, 2018-2021
 • Okan Üniveristesi Tıp Fakültesi FTR Anabilim Dalı Başkanlığı, 2019-2020

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler 

 •      Türk Tabipleri Birliği
 •      Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği
 •      Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği
 •      Omurilik Hastalıkları Derneği (2009-2012 Dönemi Genel Sekreter)
 •      Ankara Rehabilitasyon Derneği (Üç dönem dernek başkanlığı)
 •      Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği
 •      Türk Tıbbi Rehabilitasyon Kurumu Derneği
 •      Osteoporoz ile Yaşam derneği
 •      Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği 

Makale ve Yayınları

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan ve kabul edilen makaleler :

 1. Umay E., S. Eyigor, C. Ertekin, Z. Unlü, B. Selçuk, et al. Best practice recommendations for stroke patients with dysphagia: A Delphi- based consesus study of experts in Turkey- Part II:Rehabilitation. Dysphagia  DOI:10.1007/s00455-020-10218-8
 2. Sade I, , Ç. Çekmece, M. İnanır, B. Selçuk, N. Dursun, E. Dursun. The effect of whole body vibraiton treatment on balance and gait in patients with stroke. Arch neuropsychiatry 2020;57:308-311
 3. Sade I., M. İnanir, S. Şen, E. Çakmak, S. Kablanoğlu, B. Selçuk, N. Dursun. “Rehabilitation outcomes in patients with early and two-stage reconstruction of flexor tendon injuries”. J. Phys. Ther. Sci. 2016; 28: 2214–2219.
 4. Selçuk B., B. Önder, M. İnanır, A. Kurtaran, I. Sade, E. Yalçın, M. Akyüz. “Susceptibility Of The Median Palmar Cutaneous Nerve In Carpal Tunnel Syndrome”, Turk J Phys Med Rehab 2015;61:125-9.
 5. Selçuk B., H. Uysal, M. Kurt, A. Kurtaran, Murat Inanir, Ilgin Sade, Mufit Akyüz. “Effect of visuo-spatial neglect on electrophysiological parameters of oropharyngeal swallowing”, Turk J Phys Med Rehab 2015;61:203-10.
 6. Selçuk B., A. Selçuk, M.K.Özcan, A. İkincioğulları, S. Ensari, H. Dere. “Can Radiation-induced Cranial Nerve Palsy be a Warning Sign of Radiation Myelitis?: A Case Report”, Neurosurg Q 2015;25:236-7.
 7. Selçuk B.A. Kurtaran, Ö. Yıldırım, İ. Değirmenci, M. Akyüz. "Cyclist's Neuropathy: A Compression Syndrome Of The Deep Motor Branch Of The Ulnar Nerve (A Case Report)", Neurosurg Q 2015;25(3):337-340.
 8. Gürcan A., B. Selçuk,  B. Önder, M. Akyüz, A. A. Yavuz. “Evaluate The Clinical And Electrophysiological Effects Of Electrical Stimulation On Spasticity Of Plantar Flexor Muscles In The Patients With Spastic Hemiplegia”, Turk J Phys Med Rehab 2015;61:307-13.
 9. Uraloğlu G., B. Selçuk, A. Kurtaran, E.Yalçın, M. İnanır, I. Sade, M. Akyüz.  “Assesment Of The Bowel Dysfunctıons In Stroke Patıents” Turkish Journal of Geriatrics 2014;17(4):331-337.
 10. Kurtaran A., B. Selçuk, F. Kumbara, E. yalçın, M. Ersöz, M. Akyüz. “Evaluation Of Hand Sensation And Function In Children With Cerebral Palsy”, Neurosurg Q 2015;25:145-148.
 11. Kurtaran A., A. Baltacı, B. Önder, B. Selçuk, M. Akyüz. "A Cause Of Misdiagnosis: Cervical Syringomyelia Occuring In A Patient With Poliomyelitis Sequel", Neurosurg Q 2015;4:505-507.
 12. Akyüz M., E. Yalçın, B. Selçuk, İ. Değirmenci. "The Barriers Limiting The Social Integration Of Whellchair Users With Spinal Cord Injury In Turkish Society", Neurosurg Q 2014;24(3):225-28.
 13. Akbal A., A. Kurtaran, A. Gürcan, B. Selçuk, H. Batgi, M.Akyüz, F. Gökmen, M.Coşar, M. Güven, AB. Aras. “P-wave and QT Dispersion in Spinal Cord Injury”, Intern Med 2014;53:1607-11.
 14. Yalçın E., B. Önder, B. Selçuk, N. Özer, A. Kurtaran, Ö.M. Yıldırım, M. Akyüz. “The Upper Extremity Neuropathies in Turkish Wheelchair Users and the Additive/Alternative Value of Ultrasonography to the Evaluation of Entrapments”, Neurosurg Q 2014;24:155-58.
 15. Akbal A., A. Kurtaran, B. Selçuk, M. Akyüz. "H-FABP, cardiovascular risk factors, and functional status in asymptomatic spinal cord injury patients", Herz 2013; 38(6):629-35.
 16. B. Selçuk. "Peroneal tuzak nöropatilerde elektrofizyolojinin yeri", Turk J Phys Med Rehab 2013;59:21-23.
 17. Onder B., E. Yalçın, B. Selçuk, A. Kurtaran, M. Akyüz. “Carpal Tunnel sydrome and metabolic syndrome co-occurence”, Rheumatol Int 2013; 33(3):583-6.
 18. Kurtaran A., A. Akbal, B. Selçuk, Ö. Ata, M. Akyüz. “Assessment of Upper Extremity Doppler Ultrasonography In Hemiplegic Patients”. Turkish Journal of Geriatrics 2013; 16(1):4-7.
 19. Kurtaran A., S. Özdemir, B. Selçuk, Ö. Yıldırım, İ. Değirmenci, M. Akyüz. “Central Cord Syndrome due to Diffuse Idiopathic Skeletal Hyperostosis of the Cervical Spine”, Turk J Phys Med 2012;58:326-8.
 20. Yalcin E, A. Kurtaran, B. Selcuk, B. Onder, MO Yildirim, M. Akyuz. “Isokinetic measurements of ankle strength and proprioception in patients with flatfoot”. Isokinetics and Exercise Science 2012;20:167-71.
 21. Akbal A., E. Akbal, B. Selçuk, A. Kurtaran, S. Köklü, M. Ersöz, M. Akyüz. “How Does Metabolic Syndrome Effect On Functional Ambulation Scale In Stroke Patients?”. Top Stroke Rehabil, 2012;19(4):345-52.
 22. Yalcin E.,  AK. Akça, B. Selçuk, A. Kurtaran, M. Akyuz, “Effects of Extracorporal Shock Wave Therapy On Symptomatic Heel Spurs: A Correlation Between Clinical Outcome And Radiologic Changes”, Rheumatol Int, 2012;32:343-47.
 23. Önder B., NB Özer, FO Önder, B. Selçuk, A. Kurtaran, E. Yalçın, M. Akyüz. “Incidence Of Acute Hepatitis B In Patients with Spinal Cord ınjury”. Spinal Cord, 2011;49(12):1155-1157.
 24. Akyüz M., E. Yalçın, B. Selçuk, B. Önder, L. Özçakar, “Electromyography And Ultrasonography In The Diagnosis Of A Rare Double-Crush Ulnar Nerve Injury”. Arch Phys Med Rehabil, 2011;92(11):1914-6
 25. Akyüz M., A. Baltacı, A. KurtaranB. Selçuk, C. Hatipoğlu, L. Ozçakar, “Isolated Fibrosis/Contracture Of The Rectus Femoris Muscle: Diagnosis And Follow-up With Sonography”, Joint Bone Spine, 2011;78(1):92-3.
 26. Önder B., B. Selçuk, A. Kurtaran, M. Ersöz, M. Akyüz, “Hemiplejik Hastada Alt Ekstremitede Gelişen Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu: Bir Olgu Sunumu”, Turk J Phys Med Rehab, 2011;57:245-7.
 27. Akbal A., A. Kurtaran, B. Selçuk, M. Ersöz, M. Akyüz, “ A Rarely Seen Syndrome In Rehabilitation Of Hemiplegia: Antiphospholipid Antibody Negative Sneddon's Syndrome”, Rheumatol Int, 2010;Sep;30(11):1489-91.
 28. Uysal H., F. Kızılay, B. Selçuk, M. Ersöz, M. Akyüz, “A Silent Period of Levator Palpebrae Activity Induced By Median Nerve Stimulation”, J Neurol Sci (Turk), 2010;27(1):28-34.
 29. Akbal A., B. Selçuk, A. Gürcan, A. Kurtaran, M. Ersöz, M. Akyüz, “Metabolic Syndrome In Patients With Rheumatoid Arthritis”, Turk J Rheumatol, 2009;24(4):202-5.
 30. Önder B., A. Kurtaran, S. Kimyon, B. Selçuk, M. Akyüz, “Association of Anti-CCP Positivity Serum Ferritin and DAS-28”, Rheumatol Int, 2009;30:223–227.
 31. Kurtaran A., A. Akbal, M. Ersöz, B. Selçuk, E. Yalçın and M. Akyüz. “Occupation in spinal cord injury patients in Turkey”, Spinal Cord, 2009;47:709-712

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan ve kabul edilen bildiriler :

 1. Çekmece Ç. , I. Sade, B. Selçuk, N. Dursun, M. İnanır, E.l Dursun, “The Effect Of Whole Body Vibration On Balance And Gait In Patients With Stroke”, International Neurology and Rehabilitation Meetings (İNEREM), 2015, İstanbul.
 2. Selçuk B., B. Önder, A. Kurtaran, M. İnanir, I. Sade, E. Yalçın, M. Akyuz, “Susceptibility of the Palmar Cutaneous Branch of Median Nerve in Carpal Tunnel Syndrome”, 8th World Congress of Neurorehabilitation, pp 443,April 8-12 2014, İstanbul
 3. Ihtiyar M., B. Selçuk, M. Inanır, I. Sade, N. Dursun, “Severe Hyponatremia and Inappropriate Antidiuretic Hormone Secretion In Chronic Spinal Cord Injured Patient: A Case Report”, 8th World Congress of Neurorehabilitation, pp 378, April 8-12 2014, İstanbul
 4. Inanir M., B. Selcuk, I. Sade, S. Fidanci, Ö. Selek, A. Y. Şarlak, N. Dursun, “Lumbosacral Plexus Lesion Caused by Primary Lumbosacral and Pelvic Hydatid Cyst: A Case Report”, 8th World Congress of Neurorehabilitation, pp 444, April 8-12 2014, İstanbul
 5. Inanir M, B. Selcuk, I. Sade, S. Fidanci, N. Dursun, “A Traction Injury To The Common Peroneal And Tibial Nerves: A Case Report”, 8th World Congress of Neurorehabilitation, pp 444, April 8-12 2014, İstanbul
 6. Inanir M,  I. Sade, B. Selcuk, S. Fidanci, E.l Dursun, N. Dursun, “Fractures In Children With Spina Bifida”, 8th World Congress of Neurorehabilitation, pp 393, April 8-12 2014, İstanbul
 7. Akyüz M., E. Yalçın, B. Selçuk, I. Değirmenci, ”The Barriers Limiting The Social Integration Of Whellchair Users With Spinal Cord Injury In Turkish Society”, 52nd Annual Scientiic Meeting for The International Spinal Cord Society, Page 113, October 28-30 2013, İstanbul.
 8. Kurtaran A, E. Yalçın, İ. Aksu, B. Onder, B. Selçuk, V. Biçici, M. Akyüz, “Central Neurvous System Damage At Different  Levels Due To Heroin Addiction: case report”, 52nd Annual Scientiic Meeting for The International Spinal Cord Society, Page 215, October 28-30 2013, İstanbul.
 9. Kurtaran A., A. Baltacı, B. Önder, B. Selçuk, M. Akyüz, “A Cause of Misdiagnosis: Cervical Syringomyelia Occuring In A patient With Polymyelitis Sequel”, 51st Annual Scientific Meeting for the International spinal Cord Society, Page 261, September 3-5, 2012, London, England.
 10. Önder B., N. Özer, F. O. Önder, B. Selçuk, A. Kurtaran, E. Yalçın, M. Akyüz, “Asymptomatic Intraabdominal Pathologies In Patients With Traumatic Spinal Cord Injury”, 51st Annual Scientific Meeting for the International spinal Cord Society, Page 416, September 3-5, 2012, london, England.
 11. Önder B., B. Selçuk, E. Yalçın, M. Akyüz. “Incidence Of Acute Hepatitis B In Patients with Spinal Cord ınjury”, 50th Annual Scientific Meeting for the International spinal Cord Society, Page 116, June 4-8, 2011, Washington, USA.
 12. Selçuk B., M. Akyüz, A. Akbal, A. Kurtaran. “Damage of Recurrent Motor Branch of Median Nevre: A Case Report”, 5th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine, Page 759, June, 13-17, 2009, İstanbul.
 13. Kurtaran Z. Aydan, E. Yalçın, B. Selçuk, B. Hazer, İ. Değirmencioğlu, S. Kimyon, M Akyüz. “Neurologic Accidents in Association with Pregnancy and Delivery”, 5th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine, Page 243, June, 13-17, 2009, İstanbul.
 14. Akbal A., B. Selçuk, A. Kurtaran, A. Gürcan, M. Akyüz. “The Evaluation of Metabolic Syndrome and Its Components In Patients With Spinal Cord Injury”, 5th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine, Page 624, June, 13-17, 2009, İstanbul.
 15. Akbal A., A. Kurtaran, B. Selçuk, M. Akyüz. “The Determination of Cardiovasculer Risk factor and Framingham Risk Scores In The Patients With Spinal Cord Injury”, 5th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine, Page 632, June, 13-17, 2009, İstanbul.
 16. Akbal A., A. Kurtaran, B. Selçuk, M. Akyüz. “H-FABP: A Marker That Will Be Used As A Indicator of Early Cardiac Diasease In patients With Spinal  Cord Injury”, 5th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine, Page 636, June, 13-17, 2009, İstanbul.
 17. Akbal A., A. Kurtaran, B. Selçuk, A. Gürcan, M. Akyüz. “The Rehabilitation of A Patient With Corpus Callosum Agenesis: Case Report”, 5th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine, Page 820, June, 13-17, 2009, İstanbul.
 18. Akbal A., A. Kurtaran, B. SelçukS. Kimyon, M. Akyüz, “Multible Hereditary Exostoses: A Case Report”, 5th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine, Page 820, İstanbul, Turkey, June 13-17, 2009.
 19. Ersöz M.,A. Akbal, B. Selçuk, A. Kurtaran, I. Değirmenci, M. Akyüz, “The Frequencies of Osteoarthritis Patients in Outpatient and Inpatient Clinics of A Physical Medicine and Rehabilitation Hospital in Turkey”, 8th European Congress on Cliniccal and Ecoonomic Aspects of Osteoporosis and Osteoarthritis, Page 60, Istanbul, Turkey,, 9-12 April, 2008.
 20. Kurtaran A., B. Önder, S. Kimyon, B. Selçuk, M Akyüz, “Assesment of Functional Capacity of Rheumatooid Arthritis Patients Using The Isokinetic Tests”, 17th Annual Meeting of European Society of Movement Analysis For Adult and Children (ESMAC), Page 65, Antalya, Turkey, September 08-13, 2008.
 21. Kurtaran A., A. Gürcan, B. Selçuk, M Akyüz, “Rehabilitation Outcome of The Children With Guillain Barre Syndrome”, 17th Annual Meeting of European Society of Movement Analysis For Adult and Children (ESMAC), Page 54, Antalya, Turkey, September 08-13, 2008.
 22. Uysal H., B. Selçuk, M. Ersöz, M. Akyüz, “Silent Period of Levator Palpebrae: Relationship With ARAS and Nucleus of Levator Palpebrae”, 8th European Neuro-Ophthalmology Society (EUNOS) Meeting, İstanbul, Turkey, May 26-29, 2007-06.
 23. Yavuz A., E. Akbal, B. Selçuk, M. Akyüz, “The Frequency of Metabolic Syndrome in Patients with Stroke and the Effect of Metabolic Syndrome on Functionel Status”, 6th Congress European Federation of Internal Medicine, Page 177, Lisbon, Portual, May 36-26, 2007.
 24. Ersöz M., G. Uraloğlu, A. Yavuz, B. Selçuk, A. Kurtaran, M. Akyüz, “Frequency of Complex Regional Pain Syndrome in Stroke Patients and Distribution and Intensity of Pain in The Involved Limb”, 5th Congress of the European Federation of IASP Chapters (EFIC), Page 119, İstanbul, Turkey, September 13-16, 2006
 25. Kurtaran A., B. Selçuk, N. Sulubulut, M. Akyüz, M. Ersöz, “Reflex Sympathetic Dystrophy Syndrome of the Lower Extremity After Spinal Cord Injury (Case Report)”, 5th Congress of the European Federation of IASP Chapters (EFIC), Page 245, İstanbul, Turkey, September 13-16, 2006.
 26. Selçuk A., B. Selçuk, S. Bahar, İ. Özcan, H. Dere, “Shoulder Syndrome and Cervical Plexus Functions in Selective Neck Dissection Versus Modified Neck Dissections”, 18th IFOS Congress, Oncology, C21, Rome, Italy, June 25-30, 2005.
 27. Kumbara F., B. Selçuk, A. Kurtaran, M. Ersöz, M. Akyüz, “Stroke in Young Adults”, 5th Mediterranean Congress of Physical & Rehabilitation Medicine, Page 112, Antalya, Turkey, September 30-October 04, 2004.
 28. Selçuk B., N. Şimşir, A. Kurtaran, M. Ersöz, M. Akyüz, “Demographic Data of The Pediatric Spinal Cord Injuried Patients”, 5th Mediterranean Congress of Physical & Rehabilitation Medicine, Page 145, Antalya, Turkey, September 30-October 04, 2004.
 29. Selçuk B., F. Kumbara, A. Kurtaran, M. Ersöz, M. Akyüz, “Demographic Data of The Neoplastic Spinal Cord Injuried Patients”, 5th Mediterranean Congress of Physical & Rehabilitation Medicine, Page 160, Antalya, Turkey, September 30-October 04, 2004.
 30. Kurtaran A., A. Yavuz, B. Selçuk, E. Yalçın, M. Akyüz, “Vocational Interaction in Patients with Spinal Cord Injury”, 5th Mediterranean Congress of Physical & Rehabilitation Medicine, Page 161, Antalya, Turkey, September 30-October 04, 2004.
 31. Çolak Y., A. Kurtaran, S. Atasü, B. Selçuk, M. Akyüz, D. Cömert, “Deep Venous Thrombosis in Spinal Cord Injuried Patients”, 2nd World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine, Page 138, Prague, Czech Republic, May 18-22, 2003.
 32. Ersöz M., B. Selçuk, R. Gündüz, A. Kurtaran, M. Akyüz, “Chest Expansion in Children With Spastic Cerebral Palsy”, Eastern Mediterranean Cerebral Palsy and Developmental Medicine Congress, Page 58, İstanbul, Turkey, April 15-17, 2002.

 

C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 1. Sade I. E. Ciftci, M. Inanır, B. Selçuk. Postmenopozal Kadınlarda Kemik Mineral Yoğunluğunun Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi. KOU Sag Bil Derg., 2021;7(1):70-77
 2. Yılmaz E., B. Selçuk, I. Sade, M. İnanır. “Bariatrik Cerrahi Sonrası Nadir Bir Komplikasyon: Peroneal Nöropati”, J PMR Sci, 2018;21(2):86-9.
 3. Cahangirova A, B. Selçuk, I. Sade, M. İnanır, M. Akyüz, N. Dursun. “Nadir Görülen Nörolojik Bir Sendrom: Fahr Hastalığı ve Rehabilitasyon Sonuçları (Olgu Sunumu)” J PMR Sci, 2017;20(2):89-93.
 4. Önder B., F.O. Önder, N.B.Özer, E. Yalçın, B. Selçuk, A. Kurtaran, M. Akyüz. “Travmatik Omurilik Yaralanması Olan Hastalarda Asemptomatik İntraabdominal Patolojiler”. İstanbul FTR Dergisi 2016;1(1):7-11.
 5. Akbal A., A. Kurtaran, B. Selçuk, A. Gürcan, M. Akyüz. “Long term outcomes of physical therapy a patienet with agenesis of the corpus callosum”, Ortadoğu Tıp Dergisi, 2013;5:5-6.
 6. Selçuk B., İ. Çorapcı, H. Tunç, D. Dülgeroğlu, M. Akyüz, A. Çakcı, “Meningomyeloselli  Hastalarda  Ürolojik Sistem Değerlendirilmesi”, Lokomotor, 2011;8(49):4-11.
 7. Önder B., B. Selçuk, A. Kurtaran, M. Ersöz, M. Akyüz, “Omurilik Yaralanmalı Çocuk Hastada Balanit ve Mesane Distansiyonun Yol Açtığı Bir Otonomik Disrefleksi Olgusu”, J PMR Sci 2010;13(4):146-8.  
 8. Kurtaran A., A. Gürcan, B. Selçuk, M. Akyüz, “Guillain-Barre Sendromlu Çocuklarda Rehabilitasyon  Sonuçları”, Romatol Tıp Rehab, 2010;21(3):62-64.
 9. Akbal A., A. Kurtaran, B. Selçuk, S. Kimyon, M. Akyüz, “Herediter Multiple Ekzositozlu Bir Olgu Sunumu”, J PMR Sci, 2010;13:34-6.
 10. Önder B., B. Selçuk, A. Kurtaran, M. Akyüz, “Prune Belly Sendromu İle Birlikte Olan Serebral Palsili Olgunun Rehabilitasyonu”, Romatol Tıp Rehab, 2009;20(1):35-8.
 11. Akbal A., A. Kurtaran, B. Selçuk, M. Ersöz, M. Akyüz, “Çocukluk Çağı Hemiplejisinin Nadir Bir Nedeni ve Rehabilitasyonu”, Romatol Tıp Rehab 2009;20(2):68-71.
 12. Kurtaran A., A. Akbal, B. Selçuk, İ. Değirmenci, M. Akyüz, “Diyabetes Mellituslu Hastalarda Hareket Hızları”, J PMR Sci, 2009;12(3):105-9.
 13. Aktekin L. A., K. O. Turgut, B. Selçuk, F. Sivas, K. Özoran, M. Akyüz,” Upper Extremity Nerve Conduction Velocity Studies and F Waves  In The Stroke Patients”, J PMR Sci, 2008;11(3):98-101.
 14. Kurtaran A., B. Önder,  B. Selçuk, M.. Ersöz, M. Akyüz, “Erişkin Polio Sekelli Hastalarda Sosyal Yaşam”, Romatol Tıp Rehab, 2008;19(3):141-145.
 15. Yalçın E., B. Selçuk, A. Kurtaran, G. Uralooğlu, M. Akyüz, “Spinal Kord Yaralanmalı Çocuk Hastada Kalıcı Üretral Katatere Bağlı Gelişen Nadir Bir Komplikasyon: Penil Laserasyon. Olgu Sunumu”, Romatol Tıp Rehab, 2008;19(2):122-124.
 16. Uraloğlu G., B. Selçuk, A. Kurtaran, E. Yalçın, M. Ersöz, M. Akyüz, “Ateşli Silah Sonucu Oluşan Omurilik Yaralanmalı Hastaların Demografik Özellikleri” Romatol Tıp Rehab, 2008;19(2):91-94.
 17. Yalçın E., B. Selçuk, M. Akyüz, “Kemik İliği Ödemi Ve Ayırıcı Tanısı”, Romatol Tıp Rehab, 2008;19(1):62-70.
 18. Selçuk B., “İnmede Yutma Bozuklukları – Eğitim”, Türk Fiz Tıp Rehab Derg, 2006;52(Özel Ek B):38-44.
 19. Kurtaran A., A. Yavuz, B. Selçuk, M. Ersöz, M. Akyüz, H. Uysal, “Devic Sendromu ve Heterotopik Ossifikasyon birlikteliği (Olgu sunumu)”, Romatol Tıp Rehab, 2006;17(3):217-220.
 20. Bahar S., A. Selçuk, B. Selçuk, H. Dere, “Fonksiyonel Boyun Diseksiyonu ve Radyoterapi Sonrası Nerves Aksesorius Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi”, KBB ve BBC Dergisi, 2006;14(1-2-3):7-13.
 21. Selçuk B., F. Kumbara, A. Kurtaran, M. Ersöz, M. Akyüz, “Neoplaziye Bağlı Gelişen Omurilik Hasarlı Hastaların Demografik Özellikleri”, Türk Fiz Tıp Rehab Derg, 2005;51(2):62-64.
 22. Selçuk B., Y. Çolak, G. Uraloğlu, A. Kurtaran, M. Ersöz, S. Paloğlu, M. Akyüz, “Nadir Bir Parapleji Nedeni: Spinal Kist Hidatik (Olgu Sunumu)”, Türk Fiz Tıp Rehab Derg, 2005;51(3):114-116.
 23. Selçuk B., A. Selçuk, S. Bahar, H. Dere, M. Akyüz, “Boyun Diseksiyonu Uygulanan Hastalarda Üst Ekstremite Musküloskeletal Problemleri”, Fiziksel Tıp, 2005;8(1):27-31.
 24. Selçuk B., F. Kumbara, A. Kurtaran, M. Ersöz, M. Akyüz, “İnmeli Hastaların Rehabilitasyon Merkezinde Yattıkları Döneme Ait Maliyet Analizi”, Fiziksel Tıp, 2005;8(2):89-94.
 25. Selçuk B., F. Kumbara, A. Kurtaran, M. Ersöz, M. Akyüz, “Omurilik Yaralanmalı Hastaların Rehabilitasyon Merkezinde Yattıkları Döneme Ait Maliyet Analizi”, Fiziksel Tıp, 2005;8(2):95-101.
 26. Selçuk B., L. Ekici, A. Kurtaran, A. Ali, M. Akyüz, “İnmeli Hastalarda Disfajinin Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi”, Romatol Tıp Rehab, 2004;15(2):102-108.
 27. Selçuk B., L. Ekici, A. Kurtaran, A. Ali, M. Akyüz, “Hemiplejik Hastalarda Disfajinin Klinik Risk Belirteçleri ile Değerlendirilmesi”, Türk Fiz Tıp Rehab Derg, 2004;50(5):3-6.
 28. Karabıçak N., D. Kurtoglu, E. Kurtoglu, K. Sovuksu, B. Esen, B. Selçuk, M. Akyüz, “Hastanede Yatan Bir Grup Hastanın Ağız Florasından İzole Edilen Mayaların Tiplendirilmesi ve “Slime” Üretimlerinin Gösterilmesi”, Flora, 2004;9:61-65.
 29. Selçuk B., N. Şimşir, A. Kurtaran, M. Ersöz, N. Sulubulut, M. Akyüz, “Omurilik Yaralanmalı Çocuk Hastaların Demografik Özellikleri”, Fiziksel Tıp, 2004;7(2):57-61.
 30. Kurtaran A., N. Atalay, B. Selçuk, M. Ersöz, M. Akyüz, C. Hatipoğlu, “Serebral Palsili Çocuklarda Kemik Mineral Yoğunluğu”, Fiziksel Tıp, 2004;7(2):69-72.
 31. Selçuk B., R. Gündüz, A. Kurtaran, M. Ersöz, M. Akyüz, “Omurilik Yaralanmalı Hastalarda Tilt Table’da Kan Basıncının Değerlendirilmesi”, Fiziksel Tıp, 2004;7(3): 123-126.
 32. Selçuk B., F. Kumbara, A. Kurtaran, M. Ersöz, M. Akyüz, “Genç Erişkinlerde İnme”, Romatol Tıp Rehab, 2004;15(4):267-273.
 33. Selçuk B., A. Kurtaran, E. Topçuoğlu, M. Ersöz, N. Şimşir, M. Akyüz, H. Uysal, “Nekrotizan Myelopati: Bir Olgu Sunumu”, Romatizma, 2004;19(3):179-182.
 34. Selçuk B., D. Atlı, A. Kurtaran, M. İnanır, M. Akyüz, “Serebrovasküler Olay Sonrası Hemipleji Gelişen Hastalarda Sempatik Deri Yanıtları”, Türk Fiz Tıp Rehab Derg, 2003;49:18-23.
 35. Selçuk B., H. Uysal, N. Sulubulut, M. Akyüz, “Karpal Tünel Sendromunda Median ve Ulnar Proksimal ve Distal Segmentlerinin Değerlendirilmesi”, Fiziksel Tıp, 2003;6(2):5-9.
 36. Kurtaran A., N. Sulubulut, B. Selçuk, M. Akyüz, “Osteoartritin El Fonksiyonları Üzerine Etkisi”, Fiziksel Tıp, 2003;6(3):7-10.
 37. Kurtaran A., N. Ş. Atalay, D. Dülgeroğlu, B. Selçuk, M. Akyüz, “Hemipleji Sonrası Romatoid Artrit Gelişimi. Olgu Sunumu”, Romatol Tıp Rehab, 2003;14(1):27-31.
 38. KurtaranA., İ. Yıldız, B. Selçuk, Y. Çolak, M. Akyüz, “Yıldırım Çarpmasına Bağlı Gelişen Sağ Hemipleji: Olgu Sunumu”, Romatizma, 2003;18:104-107.
 39. Selçuk B., M. Akyüz, H. Ünalan, “Omurilik Yaralanmarında Spinal Şok”, Ege Fiz Tıp Reh Der,  2003;9(11):35-40.
 40. Çorapcı İ., B. Selçuk, M. Akyüz, D. Dülgeroğlu, H. Tunç, A. Çakcı, “Meningomyeloselli Çocuklarda Nöromusküler Sistem Değerlendirmesi”, Türk Fiz Tıp Rehab Derg , 2002;48(4):6-14.
 41. Akyüz M., B. Selçuk, “Omurilik Yaralanmasında Elektrofizyolojik Tetkiklerin Prognozdaki Yeri, Türk Fiz Tıp Rehab Derg, 2002;48(6):28-37.
 42. Selçuk B., İ. Çorapcı, M. Akyüz, “Meningomyeloselli Hastalarda Ürolojik Sistem Değerlendirmesi (Derleme)”, Fiziksel Tıp, 2002;5(3):169-175.
 43. Selçuk B., M. Dalyan, M. İnanır, M. Akyüz, A. Çakcı, “Meme Cerrahisi ve Aksiller Diseksiyon Uygulanan Hastalarda Üst Ekstremite Muskuloskeletal Problemleri”, Türk Fiz Tıp Rehab Derg, 2001;47(1):38-46.
 44. Kurtaran A., C. Tıkız, D. Dülgeroğlu, B. Selçuk, A. Çakcı, “Post Hemiplejik Distoni: Olgu Sunumu”, Türk Fiz Tıp Rehab Derg, 2001;47(1):54-57.
 45. Dülgeroğlu D., M. Akyüz, B. Selçuk, U. Koşar, A. Çakcı, “Suboksipital Ağrılı Olgularda Atlantoodontoid Eklemin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi”, Fiziksel Tıp, 2000;3(2-3):105-109.
 46. Selçuk B., M. Akyüz, “Spastisite Tedavisinde Lokal Farmakolojik Ajanlar”, Hipokrat Lokomotor, 1998;1(8):1-8.
 47. Akyüz M., B. Selçuk, M. Ağzıkara, M. İnanır, A. Çakcı, “Spastisite Tedavisinde Fenol ile Periferik Sinir ve Motor Nokta Blokları”, Fiziksel Tıp, 1998;(2)1:15-20.

D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 1. Cahangirova A., B. Selçuk, M. Zare, M. İnanır, I. Sade, , S. Çalayangil, N. Dursun. “Medulla Spinalis Yaralanmasının Nadir Bir Tipi:Brown Sequard-Plus Sendromu (BSPS): Olgu Sunumu” 26. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Antalya 25-29 Nisan 2017.
 2. Cahangirova A., B. Selçuk, M. İnanır, I. Sade, E. Yılmaz, G. Özdin, N. Dursun. “Limbus Vertebra: İki Olgu Sunumu” 26. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Antalya 25-29 Nisan 2017.
 3. Çekmece Ç., I. Sade, N. Dursun, B. Selçuk, M. İnanır, E. Dursun. “İnmeli Hastalarda Tüm Vücud Vibrasyon Tedavisinin Denge ve Yürüme Üzerine Etkisi” 26. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Antalya 25-29 Nisan 2017. (Sözlü Sunum)
 4.  Zare M., B. Selçuk, A. Cahangirova, I. Sade, M. İnanır, N. Dursun. “Medulla Spinalis Yaralanmalarının Nadir Bir Tipi:Anteriour Kord Sendromu” 26. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Antalya 25-29 Nisan 2017.
 5. Cahangirova A., B. Selçuk, I. Sade, M. İnanır, G. Yılmaz, N. Dursun. “Veteriner hekimde ulnar nöropatinin nadir bir nedeni: Olgu sunumu”, 4. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ortopedi ve Travmatoloji Günleri, İzmir, 15-17 Aralık 2016
 6. İnanır M., B. Özdemir, B. Selçuk, I. Sade, N. Dursun. “İnmeli Hastalarda Transkranial Doğru Akım Stimulasyonunun (TDAS) Disfaji Tedavisindeki Etkinliği”, 5. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi, Ankara, 03-06 Kasım 2016.
 7. Cahangirova A., B. Selçuk, I. Sade, M. İnanır, M. Akyüz, N. Dursun. “Nadir Görülen Nörolojik Bir Sendrom: Fahr Hastalığı”, 5. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi, Ankara, 03-06 Kasım 2016.
 8. Yılmaz E, B. Selçuk, M. Akyüz, I. Sade, M. İnanır, N. Dursun. “Bariatrik Cerrahi Sonrası Nadir Bir Komplikasyon: Peroneal Nöropati”, 5. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi, Ankara, 03-06 Kasım 2016.
 9. Çekmece Ç, I. Sade, M. İnanır, O. Demir, B. Selçuk, N. Dursun. “Doğumsal Brakiyal Pleksus Yaralanmalı Çocuklarda Kinezyolojik Bantlamanın Etkinliği”, 5. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi, Ankara, 03-06 Kasım 2016.
 10. Akyüz M., I. Sade, B. Selçuk, M. İnanır, A. Cahangirova, N. Dursun. “Elde Fleksiyon Kontraktürlerinin Nadir Bir Nedeni: H Sendromu”, 5. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi, Ankara, 03-06 Kasım 2016.
 11. Yılmaz G, B. Selçuk, A. Cahangirova, I. Sade, M. İnanır, N. Dursun. “Heterotopik Ossifikasyonun Nadir Bir Komplikasyonu: Lenfödem”, 5. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi, Ankara, 03-06 Kasım 2016.
 12.  Demir O.B., E. Dursun, I. Sade, M. İnanır, Ç. Çekmece, B. Selçuk, N. Dursun, “İnmeli Hastalarda Omuz ve Skapula Çevresi Kaslara Kinezyolojik Bant Uygulamasının Üst Ekstremite Fonksiyonları ve Yürüme Üzerine Olan Etkisi”, 25. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Antalya, 22– 26 Nisan 2015
 13. Sade I., B. Selçuk, S. Fidancı, M. İnanır, E. Dursun, N. Dursun, “Kalça ve Bacak Ağrısının Nadir Bir Nedeni: Femoral Sinir Nörofibromatozisi: Olgu Sunumu”, 25. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Sayfa 284, Antalya, 22– 26 Nisan 2015
 14. İnanır M., B. Selçuk, I. Sade, M. Kocaoğlu, E. Dursun, N. Dursun, “Fındık Toplayıcısı Paralizisi: Olgu Sunumu”, 25. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Sayfa 449, Antalya, 22– 26 Nisan 2015
 15. Fidancı S., B. Selçuk, M. İnanır, I. Sade, M. Kocaoğlu, E. Dursun, N. Dursun, “Karpal Tünel Sendromunda Karşılaştırmalı Elektrofizyolojik Testlerin Değerlendirilmesi”, 25. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Sayfa 455, Antalya, 22– 26 Nisan 2015
 16. Kocaoğlu M., N. Dursun, M. İnanır, B. Özdemir, A. Gün, B. Selçuk, I. Sade, E. Dursun, “Gonartroz Hastalarında Platelet Zengin Plazma (PRP) ve Kortikostreoid İntraartiküler Enjeksiyonun Kısa Dönem Sonuçlarının Karşılaştırılması: Randomize Kontrollü açık Etiketli Çalışma”, 25. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Sayfa 492, Antalya, 22– 26 Nisan 2015
 17. Sade I., B. Selçuk, M. İnanır, S. Fidancı, R. Sönmez, E. Dursun, N. Dursun, “Omurilik Yaralanmalı Çocuk Hastada Skolyoz Operasyonu Sonrası İkincil Omurilik Yaralanması”, 25. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, sayfa 713, Antalya, 22– 26 Nisan 2015
 18. İnanır M., S. Fidancı, D.G. Karali, B. Selçuk, I. Sade, E. Dursun, N. Dursun, “Sırt Ağrısı ve Omurilik Hasarının Nadir Bir Nedeni: Vertebra Brown Tümörü; Olgu Sunumu”, 25. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, sayfa 727, Antalya, 22– 26 Nisan 2015
 19. Kurtaran A., E. Yalçın, B. Önder, B. Selçuk, İ. Değirmenci, M. Akyüz, “Spinal Kord Yaralanması Sonrası Stroke Gelişimi: Vaka Sunumu”, III. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi,  Sayfa 115,  Ankara, 15-18 Kasım, 2012.
 20. Önder B., N. Özer, A. Kurtaran, B. Selçuk, Ö. Yıldırım, M. Akyüz, “Omurilik Yaralanması Sonrası Görülen Abdominal Patolojiler”,  II. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi,  Sayfa 124,  Ankara,  4-7 Kasım, 2010.
 21. Önder B., N. Özer,  A. Kurtaran, B. Selçuk, E. Yalçın , M. Akyüz, “Omurilik Yaralanmalı Hastalarda Hepatit B Sıklığı”,  II. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi,  Sayfa 123,  Ankara,  4-7 Kasım, 2010.
 22. Önder B., B. Selçuk, A. Gürcan, A. Kurtaran, İ. Değirmenci,  M. Akyüz, “Refleks İnhibitör Splintin Spastisite Tedavisindeki Yeri”,  II. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi,  Sayfa 125,  Ankara,  4-7 Kasım, 2010.
 23. Gürcan A., B. Önder, B. Selçuk, M. Akyüz. “İnmeli Hastalarda Plantar Fleksör Kaslarına Elektrik Stimülasyonunun Spastisite Üzerindeki Etkisinin Klinik ve Elektrofizyolojik Değerlendirmesi”, II. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi,  Sayfa 56,  Ankara,  4-7 Kasım, 2010.
 24. Selçuk B., A. Kurtaran, Ö. Yıldırım, İ. Değirmenci, M. Akyüz, “Bisiklet Binmeye Bağlı Unlar Sinir Derin Palmar Motor Dal Nöropatisi Olgu Sunumu” IV. Türk Romatoloji Kongresi, Sayfa 231, Antalya, 7-11 Nisan, 2010.
 25. Selçuk B., A. Kurtaran, Ö. Yıldırım, İ. Değirmenci, M. Akyüz, “Boyun Diseksiyonuna Bağlı Supraskapular Sinir Nöropatisi Olgu Sunumu” IV. Türk Romatoloji Kongresi, Sayfa 232, Antalya, 7-11 Nisan, 2010.
 26. Selçuk B., Ş. Aslan, A. Kurtaran, Ö. Yıldırım, İ. Değirmenci, M. Akyüz, “Sistemik Lupus Eritamatozus Başlangıç Formu Olarak Longitudinal Myelit Olgu Sunumu” IV. Türk Romatoloji Kongresi, Sayfa 266, Antalya, 7-11 Nisan, 2010.
 27. Selçuk B., S. Özdemir, A. Kurtaran, Ö. Yıldırım, İ. Değirmenci, M. Akyüz, “Ankilozan Spondilitli Hastada Kalça Artroplasti Operasyonu Sırasında Gelişen Vertebra Fraktürü ve Buna Bağlı Omurilik Yaralanması” IV. Türk Romatoloji Kongresi, Sayfa 267, Antalya, 7-11 Nisan, 2010.
 28. Kurtaran A., S. Özdemir, B. Selçuk, Ö. Yıldırım, İ. Değirmenci, M. Akyüz, “Servikal Bölgedeki DISH’e Bağlı Gelişen Santral Kord Sendromu Olgu Sunumu” IV. Türk Romatoloji Kongresi, Sayfa 348, Antalya, 7-11 Nisan, 2010.
 29. Yıldırım Ö., N. Özer, B. Selçuk, A. Kurtaran, İ. Değirmenci, M. Akyüz, “Multiplle Pterygium (Escobar) Sendromu Olgu Sunumu” IV. Türk Romatoloji Kongresi, Sayfa 240, Antalya, 7-11 Nisan, 2010.
 30. Kurtaran A., A. Gürcan, B. Selçuk, Ö. Yıldırım, İ. Değirmenci, M. Akyüz, “Ailesel Geçişli Gelişimsel Kalça Displazisi Olgu Sunumu” IV. Türk Romatoloji Kongresi, Sayfa 265, Antalya, 7-11 Nisan, 2010.
 31. Akbal A., A. Kurtaran, A. Gürcan, B. Selçuk, M. Akyüz, “Spinal Kord Yaralanmalı Hastalarda Elektrokardiyografik Bulgular”, I. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi, Sayfa 166, Ankara, 6-9 Kasım, 2008.
 32. Akbal A., A. Kurtaran, B. Selçuk, M. Ersöz, M. Akyüz, “Moya Moya Hastalığı: Ender Görülen Bir Çocukluk Dönemi Santral Sinir Sistemi Hastalığı”, I. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi, Sayfa 181, Ankara, 6-9 Kasım, 2008
 33. Önder B., B. Selçuk, A. Kurtaran, M. Ersöz, M. Akyüz, “Hemiplejik Hastada Kalçada Görülen Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu: Olgu Sunumu”, I. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi, Sayfa 184, Ankara, 6-9 Kasım, 2008
 34. Kurtaran A., S. Kimyon, B. Önder, B. Selçuk, M. Akyüz, “Erişkin Poliomyelit Sekelli Hastalarda Osteoporoz”, 3. Ulusal Osteoporoz Kongresi, Sayfa 239, Antalya, 15-19 Ekim, 2008
 35. Önder B., A. Kurtaran, S. Erol, B. Selçuk, M. Akyüz, “Romatoid Artritli Hastalarda Anti-CCP Antikorunun Klinik ve Laboratuar Parametreler İle İlişkisi”, 3. Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi, Sayfa 148, Antalya, 14-18 Mayıs, 2008.
 36. Akbal A., A. Kurtaran,, B. Selçuk, M. Ersöz, M. Akyüz, “Hemipleji Rehabilitasyonunda Nadir Gözlenen Bir Sendrom: Sneddon Sendromu”, 3. Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi, Sayfa 132, Antalya, 14-18 Mayıs, 2008.
 37. Kurtaran A., A. Akbal, B. Selçuk, M. Akyüz, “Diyabetes Mellituslu Hastalarda Hareket Hızları”, 3. Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi, Sayfa 110, Antalya, 14-18 Mayıs, 2008.
 38. Selçuk B., B. Önder, A. Kurtaran, G. Uraloğlu, M. Ersöz, M. Akyüz, “Prune Belly Sendromuna Eşlik Eden Serebral Palsinin Rehabilitasyonunda Karşılaşılan Güçlükler: Olgu Sunumu”, 21. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Sayfa 161, Antalya, 24-29 Ekim, 2007.
 39. Akbal A., B. Selçuk, Ş. Kahramanlar, M. Ersöz, M. Akyüz, “Romatoid Artritli Hastalarda Metabolik Sendrom Sıklığı”, 21. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Sayfa 153, Antalya, 24-29 Ekim, 2007.
 40. Kurtaran A., B. Önder, B. Selçuk, M. Ersöz, M. Akyüz, “Erişkin Polio Sekelli Hastalarda Sosyal Yaşam”, 21. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Sayfa 152, Antalya, 24-29 Ekim, 2007.
 41. Akbal A., A. Kurtaran, B. Selçuk, A. Gürcan, M. Ersöz, M. Akyüz, “Anterior Servikal Osteofitlere Bağlı Disfaji ve Disfoni Gelişimi: Olgu Sunumu”, 21. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Sayfa 140, Antalya, 24-29 Ekim, 2007.
 42. Uraloğlu G., B. Selçuk, A. Kurtaran, M. Ersöz, M. Akyüz, “İnmeli Hastalarda Barsak Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi”, 21. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Sayfa 118, Antalya, 24-29 Ekim, 2007.
 43. Akbal A., E. Akbal,, B. Selçuk, M. Ersöz, M. Akyüz, “İnmeli Hastalarda Metabolik Sendrom Sıklığı Ve Fonksiyonel Ambulasyona etkisi”, 21. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Sayfa 118, Antalya, 24-29 Ekim, 2007.
 44. Akbal A., B. Selçuk, A. Kurtaran, M. Ersöz, M. Akyüz, “Genç İnmeli Hastalarda Metabolik Sendrom Sıklığı Ve Fonksiyonel Ambulasyona etkisi”, 21. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Sayfa 117, Antalya, 24-29 Ekim, 2007.
 45. Akyüz M., G. Uraloğlu, B. Önder, B. Selçuk, C. Hatipoğlu, “Sialorede Botulinum Toksin Enjeksiyonu: Olgu Sunumu”, 21. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Sayfa 162, Antalya, 24-29 Ekim, 2007.
 46. Arısoy B., B. Selçuk, A. Kurtaran, M. Ersöz,, G. Uraloğlu, M. Akyüz, “Konservatif Tedaviye Dirençli Lateral Epikondilit Olgusunda Humeral Subkortikal Kist (Olgu Sunumu)”, 21. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Sayfa 88, Antalya, 24-29 Ekim, 2007.
 47. Selçuk B., M. Akyüz, A. Kurtaran, M. Ersöz, “Bedensel Engelli Milli Yüzücü Bir Sporcuda Spastisiteye Yönelik  Uygulanan Botulinum Toksin Enjeksiyonu Ve Sporcu Performansına Katkısı”, 21. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Sayfa 164, Antalya, 24-29 Ekim, 2007.
 48. Selçuk B., G. Uraloğlu, A.. Kurtaran, M. Ersöz, M. Akyüz, “Temporomandibular Eklem Disfonksiyonu Olan hastalarda Yutmanın Elektrofizyolojik Olarak İncelenmesi”, 21. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Sayfa 177, Antalya, 24-29 Ekim, 2007.
 49. Selçuk B., B. Önder,, A. Kurtaran, M. Ersöz, M. Akyüz, “Balanite Bağlı Gelişen Otonom Disrefleksi: Olgu Sunumu”, 21. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Sayfa 169, Antalya, 24-29 Ekim, 2007.
 50. Ersöz M., B. Selçuk, A. Yavuz, A. Kurtaran, M. Akyüz, “Nörobehçet Olgularında Mesane Disfonksiyonu ve Ürodinamik Bulgular”, 2. Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi, Sayfa 100, Antalya, 26-30 Nisan, 2006.
 51. Yalçın E., A. Kurtaran, B. Selçuk, M. Ersöz, D. Karakuş, M. Akyüz, “Pes Planuslu Hastalarda Derin Duyu”, 2. Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi, Sayfa 129, Antalya, 26-30 Nisan, 2006.
 52. Kurtaran A., E. Yalçın, B. Selçuk, M. Ersöz, S. Atasü, M. Akyüz, “Diabetes Mellitus’lu Bir Hastada Gelişen Nöroartropatik Komplikasyonlar (Olgu Sunumu)”, 2. Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi, Sayfa 129, Antalya, 26-30 Nisan, 2006.
 53. Selçuk B., A. Selçuk, S. Bahar, H. Dere, M. Akyüz, “Boyun Disseksiyonu Uygulanan Hastalarda Üst Ekstremite Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi”, 20. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Sayfa 37, Bodrum, 22-26 Haziran, 2005.
 54. Selçuk B., F. Kumbara, A. Kurtaran, M. Ersöz, S. Atasü, M. Akyüz, “İnmeli Hastaların Rehabilitasyon Merkezinde Yattıkları Döneme Ait Maliyet Değerlendirilmesi”, 20. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Sayfa 54, Bodrum, 22-26 Haziran, 2005.
 55. Selçuk B., E. Yalçın, A. Kurtaran, M. Ersöz, S. Atasü, M. Akyüz, “Serebral Palsili Çocuk Hastaların Rehabilitasyon Merkezinde Yattıkları Döneme Ait Maliyet Değerlendirilmesi”, 20. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Sayfa 103, Bodrum, 22-26 Haziran, 2005.
 56. Selçuk B., E. Yalçın, A. Kurtaran, M. Ersöz, S. Atasü, M. Akyüz, “Spinal Kord Yaralanmalı Çocuk Hastada Kalıcı Üretral Katetere Bağlı Gelişen Nadir Bir Komplikasyon, Penil Laserasyon, Olgu Sunumu”, 20. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Sayfa 117, Bodrum, 22-26 Haziran, 2005.
 57. Selçuk B., F. Kumbara, A. Kurtaran, M. Ersöz, S. Atasü, M. Akyüz, “Omurilik Yaralanmalı Hastaların Rehabilitasyon Merkezinde Yattıkları Döneme Ait Maliyet Değerlendirilmesi”, 20. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Sayfa 117, Bodrum, 22-26 Haziran, 2005.
 58. Selçuk B., E. Yalçın, A. Kurtaran, M. Ersöz, S. Atasü, M. Akyüz, “Omurilik Yaralanmalı 353 Hastanın Demografik Özellikleri”, 20. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Sayfa 117, Bodrum, 22-26 Haziran, 2005.
 59. Kurtaran A., A. Yavuz, B. Selçuk, Ö. Ata, S. Atasü, M. Akyüz, “Hemiplejik Hastalarda Üst Ekstremite Doppler Değerlendirilmesi, 20. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Sayfa 55, Bodrum, 22-26 Haziran, 2005.
 60. Özbudak D. S., H. Uysal, F. Oktay, B. Selçuk, “Spastik Hemiplejik Serebral Palsili Çocuklarda Ekstremite Kısalığı”, 20. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Sayfa 103, Bodrum, 22-26 Haziran, 2005.
 61. Uysal H., S. Özbudak, B. Selçuk, F. Oktay, M. Akyüz, “Doğumsal Brakial Pleksus Lezyonu ve Ekstremite Kısalığının Lezyonla İlişkisi”, 22. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi ve Epilepsi Günleri, Sayfa 169, İzmir, 4-8 Mayıs, 2005.
 62. Selçuk B., H. Uysal, M. Kurt, M. Akyüz, “Görsel Uzaysal İhmal Sendromunun Yutmanın Elektrofizyolojik Ölçütleri Üzerine Etkisi”, 40. Ulusal Nöroloji Kongresi, Sayfa 349, Antalya, 29 Eylül-3 Ekim, 2004.
 63. Selçuk B., H. Uysal, M. Akyüz, C. Ertekin, “Isının Yutmanın Elektrofizyolojik Ölçütleri Üzerine Etkisi”, 21. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, Sayfa12, Samsun, 25-28 Mayıs, 2004.
 64. Kurtaran A., N. Sulubulut, B. Selçuk, M. Akyüz, “Osteoartritin El Fonksiyonlarına Etkisi”, I. Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi, Sayfa 125, Antalya, 28 Nisan-2 Mayıs, 2004.
 65. Sulubulut N., A. Kurtaran, B. Selçuk, M. Akyüz, “El Kavrama Güçlerinin Kemik Mineral Yoğunluğu Üzerine Etkisi”, 1. Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi, Sayfa 129, Antalya, 28 Nisan-2 Mayıs, 2004.
 66. Selçuk B., L. Ekici, A. Kurtaran, A. Ali, M. Akyüz, “Subakut ve Kronik Dönem Hemiplejik Hastalarda Disfajinin Aspirasyon Risk Belirteçleri ile Değerlendirilmesi”, 19. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Sayfa 72, Antalya, 04-08 Ekim, 2003
 67. Selçuk B., L. Ekici, A. Kurtaran, A. Ali, M. Akyüz, “Subakut ve Kronik Dönem Hemiplejik Hastalarda Disfajinin Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi”, 19. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Sayfa 22, Antalya, 04-08 Ekim, 2003.
 68. Çolak Y., A. Kurtaran, S. Atasü, B. Selçuk, D. Cömert, M. Akyüz, “Medulla Spinalis Yaralanmalı Hastalarda Derin Ven Trombozu”, 19. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Sayfa 116, Antalya, 04-08 Ekim, 2003.
 69. Kurtaran A., F. Kumbara, B. Selçuk, M. Akyüz, S. Atasü, “Serebral Palsili Çocuklarda El Fonksiyonları”, 19. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Sayfa 110, Antalya, 04-08 Ekim, 2003.
 70. Kurtaran A., N. Atalay, B. Selçuk, M. Akyüz, “Serebral Palsili Çocuklarda Kemik Mineral Yoğunluğu”, 19. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Sayfa 76, Antalya, 04-08 Ekim, 2003.
 71. Ersöz M., L. Ekici, R. Gündüz, A. Kurtaran, B. Selçuk, M. Akyüz, “Serebrovasküler Hastalık Sonrası Hemipleji Gelişen Olgularda Aktif ve Pasif Kalça Eklem Hareket Açıklığının İncelenmesi”, 19. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Sayfa 96, Antalya, 04-08 Ekim, 2003.
 72. Uysal H., B. Selçuk, M. Ersöz, M. Akyüz, “Levator Palpebra Kasında Sessiz Period”, 20. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, Sayfa 106, Gaziantep, 27-31 Mayıs, 2003.
 73. Uysal H., M. Ersöz, N. Sulubulut, B. Selçuk, M. Akyüz, “Soleus Geç Yanıtının Monosinaptik Refleksle İlişkisi”, 20. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, Sayfa 32, Gaziantep, 27-31 Mayıs, 2003.
 74. Uysal H., N. Sulubulut, F. Oktay, M. Ersöz, B. Selçuk, M. Akyüz, “Soleus Geç Yanıtının Aşil Klonusu ile İlişkisi, 20. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, Sayfa 41, Gaziantep, 27-31 Mayıs, 2003.
 75. Karabıçak N., E. Kurtoğlu, D. Kurtoğlu, K. Sovuksu, B. Esen, B. Selçuk, M. Akyüz, “Hastanede Yatan Erişkin Hastaların Ağız Florasından İzole Edilen Mayaların Tiplendirilmesi ve “Slime” Üretimlerinin Gösterilmesi”, 30. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Sayfa 315, Antalya, 30 Eylül-5 Ekim, 2002.
 76. Uysal H., F. Oktay, B. Selçuk, M. Akyüz, “Flask Hemiplejide Aksonal Uyarılabilirliğin Değişimi”, 19. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, Sayfa 158, Trabzon, 8-13 Haziran, 2002.
 77. Uysal H., S. Özbudak, B. Selçuk, M. Akyüz, “Doğumsal Brakial Pleksus Lezyonu ve Ekstremite Kısalığı- Ön Çalışma,   19. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, Sayfa 137, Trabzon, 8-13 Haziran, 2002.
 78. Kurtaran A., M. Akyüz, B. Selçuk, C. Tıkız, “Posthemiplejik Distonide Botulinum Toksin Uygulaması”, 18. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Sayfa129, Antalya, 12-17 Mayıs, 2001.
 79. Tunç H., I. Keleş, B. Selçuk, S. Demirel, A. Çakcı, “Rehabilitasyon Ekibinde Refakatçinin Yeri”, 17. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi,  Sayfa 57, Antalya, 16-21 Mayıs, 1999.
 80. Tunç H., I. Keleş, B. Selçuk, S. Demirel, A. Çakcı, “Yatarak Tedavi Gören Hasta Refakatçilerinin Demografik Özellikleri ve Rehabilitasyon Ekibine Katkıları”, 17. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Sayfa 58, Antalya, 16-21 Mayıs, 1999.

 

E. Alanındaki Kitaplarda Bölüm Yazarlığı ve Çeviriler

 1. Selçuk B, “Disfajide Yatak Başı Değerlendirmesi”. Disfaji Tanıdan Tedaviye Multidisipliner yaklaşım, Ed: Sibel Eyigör, 115-126, US Akademi, İzmir, 2019
 2. Selçuk B, Ö. Yıldırım. “İskelet Kası Fizyolojisi”. Romatoloji e-kitap, Ed: Ş. Ataman, H. Bodur, Ankara, 2018.
 3. Selçuk B, İnanır M. “Kas İskelet Sistemi”, Bates’in Fizik Muayene ve Anamnez Cep Kılavuzu, ed. Oğuzhan Büyükgebiz, Nobel Tıp Kitabları, İstanbul, 2017
 4. Selçuk B., “Pleksus Lezyonları”, Elektrodiagnoz, ed. Gülseren Akyüz, Güneş Kitabevi, Ankara, 2017
 5. Selçuk B., S. Bektaşoğlu, “İnme ve Aile”,  İnme İyileşmesi ve Rehabilitasyonu, ed. Tansu Arasıl, Güneş Kitabevi, 2012
 6. Selçuk B., “İnme Epidemiyolojisi”, İnme İyileşmesi ve Rehabilitasyonu, ed. Tansu Arasıl, Güneş Kitabevi, 2012
 7. Selçuk B., Özge Yıldırım, “Kas Fizyolojisi”, Romatoloji, ed. Şebnem Ataman, Güneş Kitabevi, 2012
 8. Ersöz M., B. Selçuk, “Rehabilitasyonda Elektroterapi”, Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon: İlkeler Ve Uygulamalar, ed. Tansu Arasıl, 434-64, Güneş Kitabevi, Ankara, 2007. (Çeviri)
 9. Selçuk B., M. Akyüz, “Mikobakteriyel ve Fungal İnfeksiyonlar”, Kelley Romatoloji, ed. Tansu Arasıl, 1646-60, Güneş Kitabevi, Ankara, 2006. (Çeviri)
 10. Selçuk B., M. Akyüz, “Pleksus Lezyonları”, Elektrodiagnoz, ed. Gülseren Akyüz, 202-230,  Güneş Kitabevi, Ankara, 2003.

 

F. Kongre, kurs ve toplantılarda yapılan konuşmalar

 1. Klinikte Elektrodiagnozun Yeri - Semptomdan Tanıya Nörofizyoloji - Brakiyal Pleksopatiler, 27. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Antalya, 17-21 Nisan 2019
 2. Sözlü sunum oturum Başkanlığı, 27. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Antalya, 17-21 Nisan 2019
 3. Mononöropatiler, 5. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi, Ankara, 03-06 Kasım 2016
 4. Radikülopati mi? Tuzak nöropatisi mi? Pleksopati mi? Çoklu tutulumlar, 25. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Antalya, 22– 26 Nisan 2015
 5. Pleksopatiler, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği Klinik Nörofizyoloji Çalışma Grubu Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı, 22-23 Mart 2014, Ankara
 6. Motor İleti Çalışmaları, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği Klinik Nörofizyoloji Çalışma Grubu Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı, 22-23 Mart 2014, Ankara
 7. Pleksopatiler, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği Klinik Nörofizyoloji Çalışma Grubu Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı, 15-16 Şubat 2014, Ankara
 8. Pleksopatiler, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği Klinik Nörofizyoloji Çalışma Grubu Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı, 16-17 Kasım 2013, İstanbul
 9. Pleksopatiler, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği Klinik Nörofizyoloji Çalışma Grubu Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı, 2-3 Kasım 2013, İstanbul
 10. Head Chief of the free session, 52nd Annual Meeting of International Spinal Cord Society, October 28-30 2013, İstanbul
 11. Alt ekstremite tuzak nöropatilerinde elektrofizyolojik yaklaşım, 15. İsmet Çetinyalçın Günleri, Alt ekstremite Tuzak Nöropatileri: Klinik, elektrofizyolojik ve ultrasonografik yaklaşım, 25 Mayıs 2013, İstanbul
 12. Peroneal Tuzak Nöropatileri, 24. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Klinik Nörofizyoloji Sempozyumu, 29 Mart 2013, Antalya
 13. Omurilik Yaralanmalı Hastalarda Rehabilitasyon Yaklaşımları, I. Rehabilitasyon Hemşireliği Eğitimi, 21-25 Şubat 2011, Ankara.
 14. Klinik Değerlendirme: Yaşanan Güçlükler, Prognoz tahmininde Katkısı, II. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi, Ankara, 4-7 Kasım, 2010.
 15. Omurilik Hasarı Rehabilitasyonunda Kullanılan Cihazlar, Omurilik Hasarı Rehabilitasyonu Hemşireliği Kursu, Ankara, 26 Nisan-7 Mayıs 2010.
 16. Omurilik Hasarında Rehabilitasyon Yaklaşımları Paneli: Olgu Örneklerine Dayalı Problem Çözümleri, I. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi, Ankara, 6-9 Kasım, 2008.
 17. Kranial Sinirlerin İncelenmesi, Temel EMG Kursu (Kurs Eğitmeni), 3. Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi, Antalya, 13 Mayıs, 2008.
 18. Masseter Refleksi, Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği, 8. Sürekli Eğitim Semineri, Ankara, 22-23 Mart 2008.
 19. İstirahatte EMG, Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği, 7. Sürekli Eğitim Semineri, Ankara, 31 Mart-1 Nisan 2007.
 20. Spastisitede botulinum toksin uygulamaları kursu, Ankara, 15 Şubat, 2007
 21. İnmede Yutma Bozuklukları, 8. İsmet Çetinyalçın Günleri, İstanbul, 29 Mayıs 2006.
 22. Refleks Çalışmalar, Elektronörografi Kursu, 20. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Bodrum, 22-26 Haziran, 2005.
 23. Yutmanın Elektrofizyolojik Değerlendirilmesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği Bilimsel Toplantısı, Ankara, 2 Mart 2005.

 

 

G. Katıldığı Kurs, Kongre ve Toplantılar

 1. 27. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Antalya, 17-21 Nisan 2019
 2. 5. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi, Ankara, 3-6 Kasım 2016.
 3. 25. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Antalya, 22– 26 Nisan 2015
 4. 12. Medulla Spinalis Yaralanmaları Sempozyumu, 6 Aralık 2014, İstanbul
 5. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği Klinik Nörofizyoloji Çalışma Grubu Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı, 22-23 Mart 2014, Ankara
 6. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği Klinik Nörofizyoloji Çalışma Grubu Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı, 15-16 Şubat 2014, Ankara
 7. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği Klinik Nörofizyoloji Çalışma Grubu Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı, 16-17 Kasım 2013, İstanbul
 8. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği Klinik Nörofizyoloji Çalışma Grubu Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı, 2-3 Kasım 2013, İstanbul
 9. 52nd Annual Meeting of International Spinal Cord Society, October 28-30 2013, İstanbul
 10. 15. İsmet Çetinyalçın Günleri, Alt ekstremite Tuzak Nöropatileri: Klinik, elektrofizyolojik ve ultrasonografik yaklaşım, 25 Mayıs 3013, İstanbul
 11. 24. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Klinik Nörofizyoloji Sempozyumu, 29 Mart 2013, Antalya
 12. 24. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 27-31 Mart 2013, Antalya
 13. 3. Tıbbi rehabilitasyon Kongresi, 15-18 Kasım 2012, Ankara
 14. 23. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Antalya, 11-15 Mayıs 2011
 15. 50th Annual Scientific Meeting fort he International spinal Cord Society, Washington, USA. June 4-8, 2011
 16. Osteoartrit Güncelleme Sempozyumu, Ankara, 1-2 Nisan 2011
 17. Ampute rehabilitasyonu, Ankara, 28-30 Kasım, 2010
 18. Romatoloji ve Tıbbi Rehabilitasyon Günleri 4, Ankara, 25-26 Kasım, 2010. 
 19. II. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi,  Ankara,  4-7 Kasım, 2010.
 20. Prof. Dr. Aziz Sevüktekin Günleri İnme ve Rehabilitasyonu Sempozyumu, Ankara 13-14 Mayıs 2010
 21. IV. Türk Romatoloji Kongresi, 7-11 Nisan, Antalya, 2010.
 22. Takım Doktorluğu Kursu, Ankara, 2010
 23. ISCOS 48th Annual Scientific Meeting 2009, October 21-24, Firenze, Italy, 2009
 24. Pain In Europe VI. 6th Congress of the Federation of IASP Chapters (EFIC)September 9-12, Lisbon, Portugal, 2009.
 25. 5th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine, June 13-17, 2009-08-10
 26.  22. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 12-17 Haziran, İstanbul, 2009

 Romatoloji ve Tıbbi Rehabilitasyon Günleri 2 , 27-28 Kasım, Ankara, 2008.

 1.  I. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi, Ankara, 6-9 Kasım, 2008.
 2.  3. Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi, Antalya, 14-18 Mayıs, 2008.
 3.  Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği, 8. Sürekli Eğitim Semineri, Ankara, 22-23 Mart 2008.
 4.  21. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Antalya, 24-29 Ekim, 2007.
 5.  Serebral Palsi Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu, Gülhane Askeri Tıp   Akademisi, Nisan 2008.
 6.  21.Yüzyılda Osteoporoz, Türkiye osteoporoz Derneği, 6-8 Nisan 2007.
 7.  Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği, 7. Sürekli Eğitim Semineri, Ankara, 31 Mart-1 Nisan 2007.
 8.  8. Medulla Spinalis Yaralanmaları Sempzyumu, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği, 24 Mart 2007.
 9.  Serebral Palsi Sempozyumu, TOTBİD, 23-24 Mart 2007.
 10.  37. Geleneksel Çubukcu Günleri, İÜ İstanbul Tıp Fakültesi, 23-24 Kasım 2006.
 11.  I. Tıbbi Rehabilitasyon Sempozyumu, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimler Derneği, 2-4 Kasım 2006.
 12.  Botulinum Toksin 3. Güz Sempozyumu, Ankara Ü., 21-22 Eylül 2006.
 13.  8. İsmet Çetinyalçın Günleri, İstanbul, 29 Mayıs 2006.
 14.  2. Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi, TRASD, 26-30 Nisan 2006.
 15.  19. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği, 22-26 Haziran 2005.
 16.  5. Akdeniz Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Mediterian Forum Of PMR, 30 Eylül- 4 Ekim 2004.
 17.  I. Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi, TRASD, 28 Nisan-2 Mayıs 2004.
 18.  4. Ulusal Protez Ortez Kongresi, Türkiye Protez Ortez Bilim Derneği, 15-18 Ekim 2003.
 19.  19. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği, 4-8 Ekim 2003.
 20.  2. Anadolu Romatoloji  Günleri, RAED, 25-29 Mayıs 2003.
 21.  Elektromiyografi  güncelleme kursu, Türkiye Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği, 24-25 Nisan 2003.
 22.  Serebral Palsi Kursu, Hacettepe Ü., 7-8 Mart 2003
 23.  Ulusal Romatoloji  Kongresi, RAED, 1-5 Ekim 2002.
 24.  Spor yaralanmaları Kursu, Hacettepe Ü., 6 Nisan 2002.
 25.  I. Nörojenik İletişim ve Yutkunma Bozukluklarının Değerlendirilmesi ve Rehabilitasyonu Sempozyumu, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği, 1-3 Şubat 2002.
 26.  Romatizma Çalışma Grubu Toplantısı, 22 Ekim 2001.
 27.  18. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği, 12-17 Mayıs 2001.
 28.  12. European Congress of Physical Medicine and Rehabilitation, Avrupa Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği, 3-7 Haziran 2000.
 29.  Analjezik ve Antiinflamatuvar İlaçların Akılcı Kullanımı II, ATO, 28 Ocak 2000.
 30.  Hemipleji  ve Rehabilitasyon Kongresi, Gazi Ü. Tıp Fakültesi, 8-9 Ekim 1999.
 31.  17. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği, 16-21 Mayıs 1999
 32.  Analjezik ve Antiinflamatuvarr İlaçların Akılcı Kullanımı, ATO, 29-30 Nisan 1999.
 33.  2. Cerrahpaşa Lokomotor Sistem Günleri, İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 5-6 Kasım 1998.
 34.  2. Birleşik Bilimsel Sempozyumu, Ankara Numune Hastanesi ve Pittsburg Üniversitesi Tıp Fakültesi, 27-28 Ekim 1997.