Bize Sorun

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.

Prof. Dr. Nihat Özer

Randevu Al Ahat Andican Kardiyoloji

Biyografi

17 Haziran 1975’de Antalya’da doğan ve ilk orta ve lise öğrenimini Antalya’da tamamlayan Prof. Dr. Nihat Özer Manavgat Lisesi’nden dereceyle mezun oldu. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’ni dereceyle bitirdikten sonra Dr Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahi Merkezi’ nde Kardiyoloji ihtisası yaparak uzman oldu.

1996-2000 yılı arası Dr Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahi Merkezi nde Kardiyoloji Asistanı olarak, 2001-2010 arasında aynı merkezde kardiyoloji Başasistanı, 2010-2013 arasında Kardiyoloji Doçenti olarak çalıştı. 2013-2015 arası Memorial Sağlık Grubu Ataşehir Hastanesi’nde Kardiyoloji Uzmanı-Doçent, 2015-2018 arası aynı hastanede Kardiyoloji Uzmanı-Profesör ve T.C Okan Üniversitesi Tıp Fakültesinde Profesör- Öğretim Görevlisi olarak çalışan Prof. Dr. Nihat Özer, Temmuz 2018 itibariyle Okan Üniversitesi Hastanesi’nde Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı olarak çalışmaya başlamıştır

Eğitim

Uzmanlık ve Tıbbi İlgi Alanları:

Uzmanlıkları:

Kardiyoloji, Kalp ve damar hastalıkları uzmanı

Tıbbi İlgi Alanları:

Koroner arter hastalığı medikal ve girişimsel tedavileri (Perkütan koroner Stent ve PTCA/Balon uygulamaları)

Periferik vasküler hastalıklar tedavisi (Perkütan vasküler Stent ve PTCA/Balon uygulamaları)

Perkütan kalp kapağı takılması (TAVİ)

Perkütan kalp kapağı tamiri (MİTRA CLİP)

Kalp yetersizligi tıbbi tedavisi ve gelişimsel tedavileri (3 odacıklı pil işlemi)

Doğuştan kalp hastalıkları tedavisi (ASD vb kapatılması )

Cor Pulmonale , Pulmoner Hipertansiyon tanı ve medikal/girişimsel tedavisi

Akciğer embolisi tanı ve medikal/ girişimsel tedavisi

Kalp ritim bozukluklari tanı ve tedavisi

Kalp kökenli serebral emboli tanı ve tedavisi

Yabancı Dil:

İngilizce, Almanca

Makale ve Yayınları

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler :

1.  Bolca O, Ozer N, Eren M, Dağdeviren B, Norgaz T, Akdemir O, Tezel T, “Dobutamine induced dynamic left ventricular outflow tract obstruction in patients with hypertrophic nonobstructive cardiomyopathy,” Tohoku J Exp Med, Oct; 198 (2): 79-87 (2002).

2. Yilmaz H, Tayyareci G, Sayar N, Gurkan U, Tangurek B, Asılturk R, Ozer N, Aksoy S, Simsek D, Yılmaz M, Engin O, Cagıl A, “Plasma soluble adhesion molecule levels in coronary artery ectasia,” Cardiology, 105(3):176-181 (2006).

3. Tangurek B, Ozer N, Sayar N, Terzi S, Yılmaz H, Dayı SU, Ciloglu F, Aksu H, Asilturk R, Cagil A. “The relationship between endothelial nitric oxide synthase gene polymorphism (T-786C) and coronary artery disease in the Turkish population,” Heart Vessels, 21(5):285-290 (2006).

4. Tartan Z, Orhan G, Kasikçioglu H, Uyarel H, Unal S, Ozer N, Ozay B, Ciloglu F, Cam N. “The role of paraoxonase (PON) enzyme in the extent and severity of the coronary artery disease in type-2 diabetic patients,” Heart Vessels, 2007 May;22(3):158-64. Epub May 21 (2007).

5. Ozay B, Ozer N, Ketenci B, Demirtas M. “Unsuspected location of a ventricular septal defect after blunt chest trauma,” Thorac Cardiovasc Surg, Mar;56(2):110-1 (2008).

6. Ozer N, Tangurek B, Tartan Z, Ozer S, Terzi S, Ozay B, Ciloğlu F, Asilturk R, Yilmaz H, Cam N. “Effects of drug-eluting stents on systemic inflammatory response in patients with unstable angina pectoris undergoing percutaneous coronary intervention,” Heart Vessels, 2008 Mar;23(2):75-82. Apr 4 Epub (2008).

7. Guney MR, Ketenci B, Ozay B, Ozer N, Cimen S, “Involvement of carotid artery by a chordoma: Surgical pitfall,” Neurol India, Apr-Jun;56(2):213-4 (2008).

8. Tartan Z, Ozer N, Uyarel H, Akgul O, Gul M, Cetin M, Kasikcioglu H, Cam N. “Metabolic syndrome is a predictor for an ECG sign of no-reflow after primary PCI in patients with acute ST-elevation myocardial infarction,” Nutr Metab Cardiovasc Dis, Jul;18(6):441-7. Epub 2007 Nov 5, (2008).

9. Tangurek B, Ketenci B, Ozay B, Ozer N, Yilmaz H, Sayar N, Ciloglu F, Gorur A, Bolca O, “Lack of association between angiotensin-converting enzyme gene

polymorphism and type I aortic dissection,” J Int Med Res, Jul-Aug;36(4):714-20 (2008).

10. Ozer N, Cam N, Tangurek B, Ozer S, Uyarel H, Oz D, Guney MR, Ciloglu F, “The impact of CYP2C9 and VKORC1 genetic polymorphism and patient characteristics upon warfarin dose requirements in an adult Turkish population,” Heart Vessels. 2010 Mar;25(2):155-62. Epub 2010 Mar 26.

11. Ilhan E, Guvenc TS, Guzelburc O, Altay S, Ozer N, Soylu O, Hasdemir H, Ergelen M. “A fatal complication of tirofiban in an octogenarian: Diffuse alveolar hemorrhage.” Journal of Cardiology Cases, August;2(1):48-51 (2010).

12. Adem TM, Gurkan U, Ozer N, Emre A. “ A Rare Cause of Acute Coronary Syndrome: Catastrophic Antiphospholipid Syndrome.” J Clin Exp, April;4(5): 63-64 (2013)

13. Tartan Z, Ekmekci H, Ekmekci OB, Balcı H, Kasıkcı H, Ozer N, Degirmencioglu A, Akkaya E, Ozal E, Cam N. ”Pregnancy-associated plasma protein A (PAPP-A) and severity of coronary atherosclerosis assessed by angiographic Gensini score”  Asian Biomedicine,  August;7(4): 512-517 (2013)

14. Yapıcı MF , Ozer N, Okmen AS, Sagır A, Denizaltı TB, Ozler A.’’ A Rare Complication of Primary Percutaneous Coronary Intervention: Left Atrial Dissection and Hematoma’’ Res Cardiovasc Med. 2015 Aug 3;2 (2): e42818. doi: 10.5812/cardiovascmed.31506. eCollection 2015 Aug.

15. Kemaloglu T, Ozer N, Fikri Yapici M. ‘’A Rare Case of Acute Coronary Syndrome in a Patient With Turner Syndrome’’ Res Cardiovasc Med. 2016 Mar 5;5(2):e31506. doi: 10.5812/cardiovascmed.31506. eCollection 2016 May.

 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler :

1. Tangurek B, Özer N, Ciloglu F, Yilmaz H, Asilturk R, Sayar N, Oz D, Aksoy S, Saskın H, Cagil A, “Endothelial nitric oxide synthase T-786 C gene polymorphism and acute coronary syndrome”, IIth. Clinical Vascular Biology Congress, European Journal of Clinical Investigetion, April 26-30, Antalya  (2006).

2. Tartan Z, Tangurek B, Özer N, Orhan G, Demirci DE, Demirci D, Püşüroğlu H, Belen E, Sungur MA, Çam N, “The effect of mean platelet volume on sapheneous vein graft occulusion’’ IIIth Clinical Vascular Biology Congress, European Journal of Clinical Investigetion 37 (4) S328, April 25-29, Antalya (2007).

 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler :

1. Gürsürer M, Emre A, Çakmak N, Uslubaş S, Aksoy M, Özer N, Ersek B, “İstirahat Elektrokardiyografisi Normal Olan Hastalarda, TL-201 Single Photon Emission Bilgisayarlı Tomografinin, Egzersiz Testiyle Kıyaslanması Ve Üç Damar Hastalığının Tanısında Değeri, ’’ Haydarpaşa Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahi Bülteni, 8(2): 104-111 (2000).

2. Bolca O, Dağdeviren B, Eren M, Özer N, Yıldırım A, Tezel T, “Dinamik Sol Ventrikül Çıkış Yolu Obstrüksiyonlarının Dobutamin Stres Ekokardiyografi İle Değerlendirilmesi,’’ Anadolu Kardiyoloji Dergisi, 1:140-145 (2001).

3. Eren M, Dağdeviren B, Bolca O, Norgaz T, Yıldırım A, Akhan H, Öz D, Yaka H, Özer N, Tezel T, “Renkli Doppler Ekokardiyografi Yöntemleri İle Mitral Yetersizliği Ciddiyetinin Değerlendirilmesi,’’ Anadolu Kardiyoloji Dergisi,1:90-97 (2001).

4. Dağdeviren B, Eren M, Görgülü Ş, Soylu Ö, Özer N, Yıldırım A, Tezel T, “Sağ Ventrikül Sistolik Fonksiyonunun Belirlenmesinde Doku Doppler Yönteminin Değeri,’’ Anadolu Kardiyoloji Dergisi, 1:85-89 (2001).

5. Tangurek B, Özer N, Sayar N, Terzi S, Yılmaz H, Asiltürk R, Aksu H, Ciloğlu F, Aksoy Ş, Çağıl A, “Endotel nitrik oksit sentetaz (eNOS) gen polimorfizminin (T-786 C) koroner arter hastalığı ile ilişkisi,’’ Türk Kardiyol Dern Arş, 33(8): 467-472, (2005).

6. Tartan Z, Tangurek B, Özer N, Orhan G, Demirci D, Demirci DE, Püşüroğlu H, Belen E, Sungur MA, Çam N, “Ortalama trombosit hacminin safen ven greft oklüzyonu üzerine etkisi,’’ MN-Kardiyoloji Dergisi, 14(1):19-24, (2007).

7. Tartan Z, Ekmekçi Ö, Ekmekçi H, Balcı H, Özer N, Kaşıkcıoğlu H, Değirmencioğlu A, Akkaya E, Özal E, Uyarel H, Alper AT, Çam N, “Yeni İnflamasyon Belirteçlerinden Miyeloperoksidaz (MPO) Enziminin Metobolik Sendrom İle İlişkisi’’, MN Kardiyoloji Dergisi, 14(2): 87-91 (2007).

8. Terzi S, Sayar N, Bilsel T, Erdem İ, Çelik S, Enç Y, Tangurek B, Özer N, Yeşilçimen K, “Atriyal septal defektli yetişkin hastalarda cerrahi tedavi: Ameliyat yaşının kardiyopulmoner egzersiz kapasitesine etkisi,’’ Türk Kardiyol Dern Arş, 35(2):83-89, (2007).

9. Tartan Z, Özer N, Orhan G, Tangürek B, Kaşıkçıoğlu H, Uyarel H, Değirmencioğlu A, Özal E, Akkaya E, Öztürk R, Çam N, “Koroner arter hastalığı yaygınlığı ve ciddiyetini değerlendirmede metabolik sendrom NCEP-ATP III mü, MS skorlaması mı daha iyi?,’’ Türk Kardiyol Dern Arş, 35(3):170-176, (2007).

10. Tartan Z, Çam N, Özer N, Kaşıkcıoğlu H, Uyarel H, “Giant pulmonary artery aneurysm due to undiagnosed atrial septal defect associated with pulmonary hypertension,’’ Anadolu Kardiyoloji Dergisi, 7: 202-4 (2007).

11. Özer N, Demirci D, Tipi F, Öztürk R, Tartan Z, Uyarel H, Çam N, “Sağ Ventrikül Miyokard İnfarktüsünde Hs CRP’nin Rolü,’’ MN-Kardiyoloji Dergisi, 15(3): 169-174 (2008).

12. Özer N, Tangürek B, Tartan Z, Çam N, “Primer perkütan koroner anjiyoplasti sırasında karşılaşılan nadir bir koroner anomali: Sağ koroner arterden ayrılan sol ana koroner arterin tam tıkanıklığı,’’ Türk Kardiyol Dern Arş, 36(3):184-186 (2008).

13. Özer N, Demirci D, Tipi F, Yekeler İ, Çam N, “Sol Ön İnen Koroner Arterde Nedeni Bilinmeyen Sakküler Anevrizma-Olgu Sunumu,’’ MN-Kardiyoloji Dergisi, 15(4): 259-261 (2008).

14. Tangürek B, Özer N, Çetin M, Yılmaz H, Sayar N, Aksoy A,Ufuk Gürkan U, Bolca O, “Mitral Valv Prolapsusu Sendromunda (MVPS) Semptomlar Anjiyotensin Dönüşltürücü Enzim (ACE) Gen Polimorfizmi (I/D) ile ilişlkili midir?,’’ Bakırköy Tıp Dergisi 2008;4:152-155.

15. Özer N, Çam N, Uyarel H, Püşüroğlu H, Bolat İ, Tartan Z, Özer S, Öztürk R, “Başvuru Sırasında Ölçülen Çözülebilir CD40 Ligandı Ve Miyeloperoksidaz Düzeyi İle Başarılı Primer Perkütan Koroner Girişim Sonrasındaki ST-Segment Gerilemesi Arasındaki İlişki,’’ MN-Kardiyoloji Dergisi, 2009; 16(1):4-11.

16. Terzi S, Özer N, Korkmaz AF, Sayar N, Zeren G, Tangurek B, Yeşilçimen K. “Türk Toplumunda Kronik Kalp Yetmezlikli Hastalarda Maksimal Oksijen Tüketim Değerinin Uzun Dönem Mortalite Üzerine Etkisi. ’’ MN-Kardiyoloji Dergisi 2009;16(2):96-100.

17. Osmanov D, Işık T, Günaydın Z, Yaylak B, Özer N. “Semptomsuz İleri Yaş Hastada Doğuştan Düzeltilmiş Büyük Arter Transposizyonu ve Yanlış Aortik Sinüs Kökenli Doğuştan Koroner Arter Anomalisi. ’’ MN-Kardiyoloji Dergisi 2009;16(2):96-113.

18. Oz D, Aksoy Ş, Gurkan U, Özer N, Poyraz E, Dayı ŞÜ. “Sağ sinüs valsavadan çıkan sol koroner arter anomalisi” MN Cardiology Volume:17 No:4 (2010)

19. Tipi FF, Uyarel H, Yagmur S, Belen S, Ergelen M, Sungur A,  Öztürk R, Özer N, Çam N. “Periodontitis Varlığının Koroner Arter Baypas Cerrahisi Sonrası Atriyal Fibrilasyon Gelişimine Etkisi”,  MN Cardiology Volume:18 No: 4 (2011)

20. Kozan Ö, Özcan EE, Sancaktar O, Kabakçı G., ve i-SEARCH Çalışmasının Türk Araştırmacıları. “ Türk hipertansiyon hastalarında mikroalbuminüri sıklığı ve ilişkili kardiyovasküler risk faktörleri” Türk Kardiyol Dern Arş, 39(8):635-645 (2011).

21. Akyüz Ş, Kemaloğlu Öz T, Özer N. “Acute thrombosis of the left internal mammary artery graft 14 years after coronary bypass surgery ” Anadolu Kardiyol Derg. 2014 May;14(3):301-2. doi: 10.5152/akd.2014.5275. Epub 2014 Mar 19

 

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

1. Bolca O, Dağdeviren B, Eren M, Norgaz T, Özer N, Tezel T, “Semptomatik aort darlıklı olgularda kontrast doppler ekokardiyografinin güvenilirliği”, XV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 9-12 Ekim, İzmir, Türkiye, (1999).

2. Gürsürer M, Emre A, Çakmak N, Kaşıkcıoğlu H, Özer N, Ersek B, “İstirahat Elektrokardiyografisi Normal Olan Hastalarda, TL-201 Single Photon Emission Bilgisayarlı Tomografinin (SPECT), Egzersiz Testiyle Kıyaslanması Ve Üç Damar Hastalığının Tanısında Değeri”, XVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 11-14 Ekim, Antalya, Türkiye, (2000).

3. Emre A, Yakut Y, Özer N, Gürsürer M, Yazıcıoğlu MV, Yardı ÖF, Ünal D, Ersek B, “Kronik Koroner Arter Hastalığı Bulunan Postmenopozal Kadınlarda Endojen Seks Hormon Düzeylerinin Ciddi İskemi İle İlişkisi”, XV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 11-14 Ekim, Antalya, Türkiye, (2000).

4. Tangürek B, Özer N, Sayar N, Terzi S, Yılmaz H, Asiltürk R, Aksu H, Aksoy Ş, Çağıl A, Çiloğlu F, “Türk toplumunda endotelyal nitrik oksit sentetaz gen polimorfizminin (T-786 C) koroner arter hastalığı ile ilişkisi”, XXI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 26-29 Kasım, Antalya, Türkiye, (2005).

5. Yılmaz H, Sayar N, Şahin S, Tangürek B, Özer N, Asiltürk R, Yılmaz M, Çakmak N, Aksoy Ş, Tayyareci G, Engin Ö, Çağıl A, “Homosistein düzeyi yüksek olan koroner arter hastalarında folik asit ve N-asetilsistein tedavilerinin endotel fonksiyonu üzerine etkisi”,  XXI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 26-29 Kasım, Antalya, Türkiye, (2005).

6. Tangürek B, Ketenci B, Özay B, Özer N, Asiltürk R, Yılmaz H, Sayar N, Nurkalem Z, Görür A, Çimen S, “Anjiyotensin Konverting Enzim (ACE) Gen Polimorfizmi (I/D) İle Tip-1 Aort Diseksiyonları Arasındaki İlişki”, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği IX.Ulusal Kongresi, 1-5 Kasım Antalya, Türkiye, (2006).

7. Tangürek B, Sayar N, Özer N, Yılmaz H, Özer HO, Terzi S, Satılmış S, Bolca O, “Koroner Ateroskleroz Yaygınlığının Koroner Kollateral Gelişimine Etkisi”, XXII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 24-28 Kasım, Antalya, Türkiye, (2006).

8. Özer N, Demirci D, Tipi F, Özer S, Elibol A, Püşüroğlu H, Belen B, Öztürk R, Uyarel H, Tartan Z, Çam N, “Erişkin Türk Populasyonunda CYP2C9 İle VCORC1 Genetik Polimorfizminin Ve Hasta Karakteristiklerinin Varfarin Doz Gereksinimi Üzerine Etkisi”, XXIV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 24-27 Ekim, İstanbul, Türkiye, (2008).

9. Özer N, Tipi F, Demirci D, Özer S, Tartan Z, Öztürk R, Elibol A, Püşüroğlu H, Belen E, Uyarel H, Çam N, “Perkütan Koroner Arter Girişimi Yapılan Kararsız Anjina Pektorisli Hastalarda İlaç Salınımlı Stentlerin Sistemik İnflamatuvar Yanıta Etkileri”, XXIV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 24-27 Ekim, İstanbul, Türkiye, (2008).

10. Tipi F, Uyarel H, Ergelen M, Öztürk R, Özer N, Yagmur S, Bozbay M, Turkkan C, Çam N. “By-pass ameliyatı öncesinde ileri derecede periyodontit varlığının ameliyat sonrası atriyal fibrilasyon gelişimine katkısı”, XXV  Ulusal Kardiyoloji Kongresi İstanbul, Türkiye, (2009).

11. Demirci D, Demirci DE, Dönmez C, İlhan E, Özer N, Sahin S. “Aksesuar sol koroner arterle birlikte sağ sinus valsalva cıkışlı sol koroner arter”, XXVII  Ulusal Kardiyoloji Kongresi İstanbul, Türkiye, (2011).

 

Katkıda bulunulan kitaplar:

Altay S, Özer N. Akut Aort Diseksiyonu. Editör:Keleş İ, Acil Kardiyoloji. Akademi Yayıncılık, 2012

Özer N. Kapak Hastalıkları ve Yoğun Bakım. Editör: Tayyarecioğlu G, Acil Kardiyolojide Girişimsel Tedavi. 2012

Kurs, Kongre ve Sempozyum Katılımları

Katıldığı Düzenli Mesleki Eğitimler, Kurslar ve Konferanslar

  • ESC Congress,
  • TCT congress,
  • European Echocardiography Course
  • TKD Ulusal Kardiyoloji kongreleri
  • TKD Girişimsel Kardiyoloji Kursu
  • TKD  Girişimsel Kardiyoloji Kongreleri          
  • TKD  Ekokardiyografi Kongreleri

     

Üye Olduğu Mesleki Dernek ve Kuruluşlar

• Türk Kardiyoloji Derneği

• European Society of Cardiology

• ESC Acute Cardiovascular Care Association

• İstanbul Girişimsel Kardiyoloji Çalışma Grubu

• Türk Tabipler Birliği