Bize Sorun

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.

Dr. Öğr. Üyesi Kağan Gökçe

Randevu Al Ahat Andican Genel Cerrahi
Cerrahi Onkoloji

Biyografi

Üniversite öncesi eğitimini İstanbul Bahçelievler Koza İlköğretim Okulu’ nda, ardından İstanbul Bahçelievler Anadolu Lisesi’ nde tamamladı. 2006 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’ nden mezun oldu. İstanbul Maltepe Üniversitesi Genel Cerrahi A.D.’ nda genel cerrahi asistanlığını yaptı ve 2013 yılında genel cerrahi uzmanı oldu. 2014 yılında Ankara Üniversitesi Genel Cerrahi A.D. Cerrahi Onkoloji B.D.’ da yandal uzmanlık eğitimine başladı. 2016 yılında cerrahi onkoloji yandal uzmanı oldu. 2016-2018 yılları arasında devlet zorunlu hizmetini T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ nde tamamladı. 2018-2020 yılları arasında T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Hastanesi’ nde cerrahi onkoloji yandal uzmanı olarak görev yaptı. Mart 2021’ den itibaren İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi’ nde genel cerrahi uzmanı, cerrahi onkoloji yandal uzmanı olarak görev yapmaktadır.

Eğitim

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi-Tıp Doktoru (2006)

İstanbul Maltepe Üniversitesi/Genel Cerrahi A.D. Genel Cerrahi Uzmanı (2013)

Ankara Üniversitesi Genel Cerrahi A.D./Cerrahi Onkoloji B.D. Cerrahi Onkoloji Yandal Uzmanı (2016)

Yabancı Dil

İngilizce

Almanca

İlgi Alanları

Tiroid ve Paratiroid Tümör ve Kanserleri

Meme Tümör ve Kanserleri

Mide Kanseri

Kolon ve Rektum Kanseri

Pankreas Tümör ve Kanserleri

Karaciğer ve Safra Yolu Kanserleri

Karsinomatozis Peritonei (Over, Mide, Kolon, Rektum, Karın Zarı Kaynaklı) (HIPEC) (Karın içi sıcak kemoterapi)

Malign Melanom (İzole Ekstremite Perfüzyonu)

Sarkom Cerrahisi 

Makale ve Yayınları

Ulusal/Uluslararası Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Uğur Deveci, Manuk N Manukyan, Abut Kebudi, Kağan Gökçe, Ahmet Midi, Mehmet Mahir Atasoy. Primary neuroendocrine carcinoma of the breast: Case Report. J Surg Arts: 2010;2: 22-27.

 

Manuk N Manukyan, Uğur Deveci, Oya Uygur Bayramiçli, Melih Özel, Abut Kebudi, Melda Oltulu, Kağan Gökçe. Is adrenalin injection necessary for colonoscopic polipectomy?. Maltepe Medical Journal: 2011;3(2): 25-27.

 

Manuk N Manukyan, Uğur Deveci, Neşe Yener, Ahmet Midi, Sertan Kapaklı, Kağan Gökçe, Abut Kebudi. The need of medical therapy in asymptomatic, helicobacter pylori positive antral gastritis patients after a triple eradication therapy. Maltepe Medical Journal: 2011;3(3): 16-18.

 

Manuk N Manukyan, Uğur Deveci, Abut Kebudi, Selçuk Şimşek, Rahmi Çubuk, Kağan Gökçe. General anesthesia versus deep and superficial sedation in endoscopic retrograde cholangiopancreatography. J Surg Arts: 2012;5(2): 31-34.

 

Kağan Gökçe, Manuk N Manukyan, Uğur Deveci, M Sertan Kapaklı. Pain management with local anaesthetic infiltration after laparascopic cholecystectomy. Maltepe Medical Journal: 2017;9(3): 42- 45.

 

Kağan Gökçe, Mehmet Aslan, Serkan Akbulut. Allergic reaction against methylene blue in both of breasts after sentinel lymph node biopsy. Maltepe Medical Journal: 2017;9(3): 49-52.

 

Kağan Gökçe. Cytoreductive surgery and intraperitoneal chemotheraphy treatment of colorectal orginated  synchron peritoneal carcinomatosis. Maltepe Medical Journal: 2017;9(3): 57-61.

 

Serkan Akbulut, Elife Aşut, Kağan Gökçe, Hakan Karataş. A rare cause of acute abdomen: Multifocal calcifying fibrous tumor. GMJ: 2018; 29: 350-351.

 

Kağan Gökçe, Havva Solak Özşeker, Cihan Aydın, Serkan Akbulut. Hyperplastic gastric polyp with foci of incomplete type intestinal metaplasia. Maltepe Medical Journal: 2018;10(2): 70-72.

 

Kağan Gökçe, Cenk Yazkan, Naki Bulut, Cihan Aydın, Emrah Doğan, Serkan Akbulut. Intestinal invagination due to Meckel’s diverticulum in an adult patient. Maltepe Medical Journal: 2018;10(3): 91-94.

 

Cihan Aydın, Kağan Gökçe, Emrah Doğan, Havva Solak Özşeker. Massive lower gastrointestinal bleeding due to arteriovenous malformation of the ileum in a young adult patient. J Surg Arts: 2019;12(1): 15-18.

 

Serkan Akbulut, Özgür Külahçı, Kağan Gökçe. Dermatofibrosarcoma protuberans: A rare cause of giant breast mass. GMJ: 2019; 30: 63-64.

 

Kağan Gökçe, Cihan Aydın, Emrah Doğan, Serkan Akbulut. Giant serous cystadenofibroma orginating from the left ovary. J Surg Arts: 2019;12(2): 37-40.

 

Cenk Yazkan, Kağan Gökçe, Cihan Aydın, Serkan Akbulut. Atypical located basal cell carcinoma. Maltepe Medical Journal: 2019;11(1): 20-22.

 

Cihan Aydın, Kağan Gökçe, Emrah Doğan, Burak Can Depboylu. A Rare Cause of Duodenal Obstruction: Superior Mesenteric Artery Syndrome. MMJ. 2019; 6(2): 108-110.

 

Kağan Gökçe, Cihan Aydın, Emrah Doğan, Serkan Yazman. Synchronous Deep Venous Thrombosis and Pulmonary Embolism in Stomach Cancer Patient: Case Report. MMJ. 2019; 6(3):156-159. 

 

Ulusal/Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

 

K Gökçe, P Çağan, İ Sancaklı, R Demirhan, N Kıral, B Arman. Mediastinal patolojik oluşumlarda mediastinoskopinin yeri. 4. Türk göğüs cerrahisi kongresi, 2007, Antalya.

U Deveci, M Manukyan, A Kebudi, K Gökçe, A Midi, S Şimşek. Morbid obez hastada tek insizyonlu transumblikal laparaskopik (SILS) apandektomi: Olgu sunumu. 9. Ulusal endoskopik laparaskopik cerrahi kongresi, 2009, Antalya.

 

M Manukyan, U Deveci, A Kebudi, K Gökçe, R Çubuk, M Atasoy, O Uygur Bayramiçli. Endoskopik retrograd kolanjio pankreatikografi sonrası laparaskopik kolesistektomi. 17. Ulusal cerrahi kongresi, 2010, Ankara.

 

Deveci U, Manukyan M, Kebudi A, Oltulu M, Gokce K, Simsek S, Atasoy MM. Laparoscopic giant umbilical hernia repair and laparoscopic cholecystectomy in morbid obese patient: a case report. International congress of European Hernia Society, 2010, İstanbul, Turkey.

 

M  Manukyan, U Deveci, M Özel, O Uygur Bayramiçli, Melda Oltulu, K Gökçe, A Kebudi. Kolonoskopik polipektomide adrenalin enjeksiyonu gerekli midir?. 13. Ulusal kolon ve rektum cerrahisi kongresi, 2011, Antalya.

 

U Deveci, F Altıntoprak, M Manukyan, N Yener, K Gökçe, A Midi, A Kebudi. Aksiller reverse mapping (ARM) güvenli midir? Erken sonuçlarımız. 11. Ulusal meme hastalıkları kongresi, 2011, Antalya.

 

U Deveci, N Yener, M Manukyan, K Gökçe, N Tasalı, A Midi, O Türken, L Çelik, A Kebudi. Memenin metaplastik karsinomu. 11. Ulusal meme hastalıkları kongresi, 2011, Antalya.

 

M Manukyan, U Deveci, A Kebudi, R Çubuk, N Tasalı, MM Atasoy, MS Kapaklı, K Gökçe. Koledok taşlarında magnetik rezonans ve endoskopik kolanjiopankreatografi. 18. Ulusal cerrahi kongresi, 2012, İzmir.

 

AE Ünal, E Esen, M Süleymanov, S Akbulut, K Gökçe, A Ünal. Peritonitis karsinomatoza; sitoredüksiyon ve HİPEK komplikasyon ve sonuçlar. 19. Ulusal cerrahi kongresi, 2014, Antalya.

 

M Güner, ŞB Morkavuk, O Kalaycı, M Aslan, K Gökçe, AE Ünal. Eş zamanlı (senkron) iki odaklı primer mide kanseri: Olgu sunumu. 20. Ulusal cerrahi kongresi, 2016, Antalya.

 

ŞB Morkavuk, M Güner, E Esen, K Gökçe, A Durhan, AE Ünal. İzole ekstremite perfüzyonu sonrası cerrahi uygulanan aksilla yerleşimli malign melanom: Olgu sunumu. 20. Ulusal cerrahi kongresi, 2016, Antalya.

 

ŞB Morkavuk, M Güner, O Kalaycı, M Aslan, K Gökçe, S Demirci. Anogenital Buschke Loewenstein tümörü (Dev Condyloma Acuminata) zemininde gelişen verrüköz karsinom: Olgu sunumu. 20. Ulusal cerrahi kongresi, 2016, Antalya.

 

M Güner, A Durhan, ŞB Morkavuk, K Gökçe, E Esen, S Bayar. Post-operatif dönemde görülebilecek nadir bir komplikasyon: Methemoglobinemi. 20. Ulusal cerrahi kongresi, 2016, Antalya.

 

U Deveci, K Gökçe, MS Kapaklı, S Mochtare, MN Manukyan, A Kebudi. Meme kanserli hastalarda aksiller lenfatik haritalamanın güvenliği. 9. Cerrahi araştırma kongresi, 2017, Kocaeli.

 

Ulusal/Uluslararası Kitap Bölüm ve Çevirileri

 

Coskun Polat, Kagan Gokce. Chapter: Management of Colorectal Liver Metastases. Colon Polyps and   Colorectal Cancer; 2020. Springer. 553-574. 

 

Coskun Polat, Kagan Gokce. Bölüm 12: Kalite, Hasta Güvenliği, Bakım Değerlendirmeleri ve Komplikasyonlar; Martin A. Makary, Peter B. Angood ve Mark L. Shapiro. Schwartz Cerrahinin İlkeleri; 11. Baskı. Güneş Tıp Kitabevi; 2021.

Kurs, Kongre ve Sempozyum Katılımları

Cerrahi Endoskopi Eğitimi Belgesi: Türk Cerrahi Derneği

Sitoredüktif Cerrahi ve HİPEK Eğitim Belgesi: Cerrahi Onkoloji Derneği

Cerrahlar İçin Ultrason Kursu: Türk Cerrahi Derneği

Dernek Üyelikleri

Türk Cerrahi Derneği

Cerrahi Onkoloji Derneği

İstanbul Tabip Odası