Bize Sorun

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.

Doç. Dr. Servet Öztürk

Randevu Al Ahat Andican Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Biyografi

Doç. Dr. Servet Öztürk, Samsun’da 1980 yılında doğdu. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinden 2003 yılında mezun oldu. 2010 yılında S.B. İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği’nde uzmanlık eğitimini tamamladı. Rize Kaçkar Devler Hastanesi’nde 2010-2013 yılları arasında mecburi hizmetini yaptı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği’nde 2013-2021 yılları arasında çalıştı. Ağustos 2021’den itibaren İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi’nde görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır. Amatör olarak Halk müziği, Klasik Türk müziği ve Klasik Batı müziği ile ilgilenmektedir.

Eğitim

1997-2003    
19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi - Doktora
2003-2005
Ordu Akkuş Devlet Hastanesi - Acil Servis
2005-2010    
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yüksek Lisans - Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
2010-2013
Rize Kaçkar Devlet Hastanesi - Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
2013-2021
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Yabancı Dil
İngilizce
Uzmanlık ve Tıbbi İlgi Alanları
HIV/AIDS
Kronik Viral Hepatitler
Yoğun Bakım Enfeksiyonları
Hastane Enfeksiyonları
Covid-19
Diyabetik Ayak ve Yumuşak Doku Enfeksiyonları
Cerrahi Alan Enfeksiyonları

 

Makale ve Yayınları

A.Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

Öztürk S, Şimşek Ç, Ardıç E, Ağalar C. Turkish validity and reliability of the Internalized AIDS-Related Stigma Scale. Perspect Psychiatr Care. 2021 Jul;57(3):1292-1298. doi: 10.1111/ppc.12688. Epub 2020 Dec 8. PMID: 33295019.

 1. Ozturk S., Akoglu, E. U., Arikan, E. E., & Agalar, C. (2021). Menopausal transition may affect the onset of Herpes Zoster: An update on herpes zoster vaccine. Annals of Medical Research28(8), 1515–1519.
 2. Servet Öztürk, Onur Çolak, Semra Kavas, Derya Öztürk Engin, Serap Diktaş Tahtasakal, Dilek Erdoğan Ari, Öznur Demiroluk, Berna Özdemir, Büşra Meral Çetinkaya, Merve Kaçar Eker, et al. The Evaluation of Patients with Severe COVID-19 Pneumonia Who are Recieving Favipiravir Treatment. Mediterr J Infect Microb Antimicrob 2021;10:22
 3. Zehra Karacaer, Selma Altındiş, Serap Gencer, Fatma Gümüşer, Serpil Erol, Hülya Özkan, Servet Öztürk, Serhat Birengel, Emine Parlak, Aysun Yalçın , Canan Ağalar , Selma Tosun , Mustafa Altındiş. İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virusu İnfeksiyonu Olan Kişilerin Yaşam Kalitesi: Kesitsel Çalışma. Klimik Derg. 2019; 32(2): 154-60.
 4. Sayan M, Özgüler M, Sarıgül Yıldırım F, Yıldırmak T, Gündüz A, Dokuzoğuz B, Çelen MK, İnan D, Heper Y, Ersöz G, Karaoğlan İ, Ceran N, Deveci A, Öztürk S, Sayın Kutlu S, Özdemir Özkan H, Akbulut A, Yazıcı S, Şener A, Çağatay A, Ünal S. Molecular Identification of HIV-1 in the Presence of Hepatitis B Virus and Hepatitis C Virus Co-infections. Balkan Med J 2020;37:125-30
 5. Karabay O, Ince N, Aypak A, Guclu E, Bodur H; Group EKMUD Antibiotic Study (Ozturk S ). Antibiotic usage in hospitalized patients: a one-day point prevalence study [published online ahead of print, 2020 May 12]. J Chemother. 2020;1-5. doi:10.1080/1120009X.2020.1755592

B. Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.

 1. Servet Öztürk. Bir Eğitim Araştırma Hastanesinde Sars-Cov-2 Enfeksiyonu ile İlişkili İskemik Vasküler Olay Retrospektif Analizi. 9. EKMUD Uluslararası Bilimsel Platformu 2021
 2. Servet Öztürk, Merve Kaçar Eker, Semra Kavas, Onur Çolak, Derya Öztürk Engin, Canan Ağalar. Hepatit B Aşılama Verileri: İmmünosüpresif Hastalarda Tek Doz mu? Çift Doz mu? Sözlü sunum 2020 EKMUD Bilimsel Kongresi ‘’Online kongre’’
 3. S Ozturk, O Alici, C Agalar. Assessment of false positive results in anti hepatitis C virus positive patients. 7 th Eurasia Congress of Infectious Diseases 30 September- 3 October 2015
 4. Servet Öztürk, Derya Ozturk Engin, Canan Ağalar.  Epidemiological findings of syphilis in patients newly diagnosed with HIV. Poster presentation ECCMID Congress 2019
 5. Servet Öztürk, Derya Öztürk Engin, Semra Kavas, Canan Ağalar. Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Takip Edilen HIV/ AIDS’li Hastaların Epidemiyolojik Verilerinin İncelenmesi. Sözlü sunum 2018 Ekmud Kongresi.
 6. Servet Öztürk, Canan Ağalar. Bir Eğitim Araştırma Hastanesinde Kronik Hepatit C Tedavisinde Direkt Etkili Antivirallerin Gerçek Yaşam Verileri. Sözlü sunum 2018 Ekmud Kongresi
 7. Servet Öztürk, Ergenekon Karagöz, Canan Ağalar. HIV İlişkili İzole Karaciğer Tutulumu ile Seyreden Non- Hodgkin Lenfoma Olgusu. Sözlü sunum 2018 Ekmud Kongresi
 8. Semra Kavas, Servet Öztürk, Büşra Meral, Canan Ağalar. Semptomatik Hastaların İdrar Örneklerinde Ureaplasma urealyticum Sıklığı ve Antibiyotik Duyarlılıklarının Değerlendirmesi. Sözlü sunum 2019 Ekmud Bilimsel Platformu
 9. Şenay Elbasan Omar, Deniz Turan, Servet Öztürk, Fatma Özakkaş, Canan Ağalar. Candida spp.’nin Tanımlanması ve Duyarlılık Tayininde: Otomatize Sistem mi? Geleneksel Yöntemler mi? Sözlü sunum 2019 Ekmud Bilimsel Platformu

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

 1. Kitap bölümü: Birinci basamakta sonucu HIV pozitif olan yetişkin bireye yaklaşım?

D.Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

 1. Servet ÖZTÜRK, et al. Hepatit B Aşılama Verileri; İmmünsüpresif Hastalarda Tek Doz mu? Çift Doz mu? Namık Kemal Tıp Dergisi, 8.3: 499-506.
 2. Servet Öztürk, Öztürk Engin D, Kavas ST, Çolak O, Somay A, Ağalar C. Hepatosplenic Bartonella henselae Infection in an Immunocompetent Patient. Hamidiye Med J 2020;1:84-87.
 3. Servet Öztürk, Nesrin Turker. Kronik Hepatit B ve C Enfeksiyonu Olan Hastalarımızın Tedavi Sonuçlarının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi. Bosphorus Med J 2020;7(1):21–27
 4. Arzu Yıldırım Ar, Servet Öztürk, Sevgi Alagöz, Ahmet Emre Akın, Canan Ağalar, Güldem Turan. Evaluation of Intensive Care Patient Bed Cleanliness by ATP Bioluminescence. 2019; 59(4): 347-350

E.Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan sözlü bildiriler

 1. Servet Öztürk, Çağlar Şimşek, Elif Ardıç, Canan Ağalar.  HIV/AIDS’le Yaşayan Bireylerde İçselleştirilmiş Damgalama Ölçeği’nin Türkçe Geçerlik Ve Güvenirliliği. Sözlü sunum HIV/AIDS kongresi 2019
 2.  Servet Öztürk, Semra Kavas, Onur Çolak, Derya Öztürk Engin, Büşra Meral, Canan Ağalar. Antiviral tedavi alan HBeAg (-) kronik hepatit B hastalarının tedavi kesilmesi sonrasındaki remisyon ve alevlenme oranlarının incelenmesi. Buhasder 2019 kongresi sözlü sunu

G.Ulusal ve Uluslararası bilimsel toplantılarda yapılan sunumlar

 1. Mikrobiyomlar 5. TÜRKİYE EKMUD PLATFORMU, 1 NİSAN 2015
 2. HIV ile yaşayan hastalarda bağışıklama EKMUD İSTANBUL GÜNLERİ 6 EKİM 2018
 3. HIV ile enfekte hastalarda koenfeksiyonların yönetimi 2 MART 2018 İZNİK ENFEKSİYON AKADEMİSİ
 4. Komplike İntraabdominal Enfeksiyonlar EKMUD İSTANBUL GÜNLERİ 7 ŞUBAT 2017
 5. Enfeksiyon Bakış Açısı ile Biyolojik Ajan Kullanımı BUHASDER 7. TEPECİK ENFEKSİYON GÜNLERİ, 1 KASIM 2017
 6. Olgu sunumu (Nekrotizan fasiit) EKMUD TOPLANTISI 5 KASIM 2017
 7. Olgu sunumu (İmmünokompetan hastada kriptokok menenjiti) İSTANBUL NÖROLOJİ GÜNLERİ, MART 2017
 8. Olgu sunumu, HIV/AIDS 2018 KONGRESİ ANTALYA, 15-18 KASIM 2018
 9. Olgu sunumu, (Bartonellozis) EKMUD İSTANBUL GÜNLERİ, 16 OCAK 2019

H. Devam eden çalışmalar

 1. Kitap bölümü: Postoperatif Servikal Omurga Spondilodiskitlerinde Etiyoloji ve Tedavi Algoritması
 2. Kitap bölümü: Diyabetik Ayak İnfeksiyonları
 3. HBeAg (-) Hepatit B hastaların tedavisinde yeni yaklaşım: Tedavinin kesilmesi Prospektif çalışma
 4. HIV/AIDS hastalarının koenfeksiyonlarının analizi
 5. HIV ile yaşayan bireylerin  Hepatit B bağışıklama verileri Prospektif çok merkezli çalışma
 6. Yalancı Anti HCV pozitifliği nedenlerinin irdelenmesi retrospektif
 7. HIV/AIDS ile yaşayan bireylerde içselleştirilmiş damgalama: Çok merkezli Türkiye çalışması
 8. HIV/AIDS hastalarında sifiliz koenfeksiyonu
 9. HIV/AIDS hastalarında prospektif kesitsel periferik nöropati incelemesi
 10. ESBL üreten bakterilere bağlı gelişen alt üriner sistem enfeksiyonu olan hastalarda oral fosfomisin etkinliğinin araştırılması
 11. Kronik Hepatit C Enfeksiyonu tedavisinde direk etkili ajanların etkinliği

I. Yönetilen Doktora Tezleri

 1. Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi klinik örneklerinden izole edilen kandida suşlarının tür ve antifungal duyarlılık tayininde maldi-tof ms ve vitek 2 otomatize sistemlerinin güvenilirliğinin değerlendirilmesi / Evaluation of the reliability of maldi-tof ms and vitek 2 automated systems in the determination of species and antifungal sensitivity of candida strains isolated from Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital clinical samples            Yer Bilgisi: Sağlık Bilimleri Üniversitesi / İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı
  Konu:Mikrobiyoloji = Microbiology Tıpta Uzmanlık Türkçe, 2020, 76 s.
  Yazar:Şenay ELBASAN OMAR
  Danışmanlar: Prof. Dr. Canan AĞALAR, DR. Servet ÖZTÜRK

Ödüller-Sertifikalar

 1. Servet Öztürk, Semra Kavas, Onur Çolak, Derya Öztürk Engin, Büşra Meral, Canan Ağalar. Antiviral tedavi alan HBeAg (-) kronik hepatit B hastalarının tedavi kesilmesi sonrasındaki remisyon ve alevlenme oranlarının incelenmesi.

Buhasder 2019 Kongresi Sözlü Sunum 1.lik ödülü

 1. Kaçkar Devlet Hastanesi Başhekimliği Teşekkür Belgesi -2013
 2. Transfüzyon Hekimliği Sertifikası 2013 İstanbul

Kurs Katılımları, Kurum Üyelikleri

 1. 5. TÜRKİYE EKMUD PLATFORMU, 1 NİSAN 2015
 2. EKMUD İSTANBUL GÜNLERİ 6 EKİM 2018
 3. 2 MART 2018 İZNİK HIV ENFEKSİYON AKADEMİSİ
 4. EKMUD İSTANBUL GÜNLERİ 7 ŞUBAT 2017
 5. 16. AVRUPA AIDS KONFERANSI İTALYA/MİLAN (EACS-2017) 25-27 KASIM 2017
 6. BUHASDER 7. TEPECİK ENFEKSİYON GÜNLERİ, 1 KASIM 2017
 7. EKMUD TOPLANTISI 5 KASIM 2017
 8. İSTANBUL NÖROLOJİ GÜNLERİ, MART 2017
 9. HIV/AIDS 2018 KONGRESİ ANTALYA, 15-18 KASIM 2018
 10. 17. AVRUPA AIDS KONFERANSI İSVİÇRE/BASEL (EACS-2019) 6-9 KASIM 2019
 11. HIV/AIDS 2018 KONGRESİ ANTALYA, 14-17 KASIM 2019
 12. EKMUD İSTANBUL GÜNLERİ, 16 OCAK 2019
 13. 9. TÜRKİYE EKMUD PLATFORMU, 20-23 MAYIS 2021

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri

Türk Tabipleri Birliği

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanlık Derneği (EKMUD)