Bize Sorun

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.

Doç. Dr. Ferhat Ferhatoğlu

Randevu Al Ahat Andican Genel Cerrahi
Organ Nakli
Obezite Cerrahisi Merkezi

Biyografi

2001 yılında Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesinde Tıp Eğitimine başlayan Dr. Ferhatoğlu 2008 yılında 73,15 not ortalaması ile tıp eğitimini tamamlamıştır. 2008 yılında kısa bir süre İstanbul Taşdelen Sağlık Ocağı’nda pratisyen hekim olarak çalışan Dr. Ferhatoğlu 2008-Eylül Tıpta Uzmanlık Sınavında başarılı olup Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Genel Cerrahi ihtisasına başlamış ve 2014 yılında ihtisasını tamamlamıştır. İhtisas eğitimi sırasında Prof. Dr. Adil Baykan, Prof. Dr. Mehmet Mihmanlı, Prof. Dr. Adem Akçakaya ve daha birçok değerli hocadan eğitim alan Dr. Ferhatoğlu 2014 yılında “Cerrahi Endoskopi” sertifikası almaya hak kazanmıştır. İhtisasını tamamladıktan sonra  Bursa Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Kliniğinde çalışmaya başlayan Dr. Ferhatoğlu  2016 yılında Türk Cerrahi Derneği tarafından yapılan sınavları başarı ile tamamlamış ve “Turkish Board of Surgery” cerrahi yeterlilik sertifikasını almaya hak kazanmıştır. Dr. Ferhatoğlu’nun ulusal bilimsel dergilerde yayınlanmış 4 makalesi ve 8’i uluslararası kongrelerde yayınlanmış olan toplam 51 adet bilimsel sunumu bulunmaktadır.  

Eğitim

Eğitim 

Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Bölümü

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim & Araştırma Hastanesi , Genel Cerrahi Kliniği

Uzmanlık  

Genel Cerrahi Uzmanı

Tıbbi İlgi Alanları

Gastrointestinal sistem cerrahisi ve Baritrik cerrahi 

Yabancı Dil: İngilizce

Makale ve Yayınları

Ulusal Makaleler

1.Akçakaya A, Bora K, Ferhatoglu F. Tiroid Anatomisi ve Cerrahi Yaklaşım. Okmedanı Tıp Dergisi. 2012;28:1-9
2.Citgez B, Akgün İ, Ferhatroglu F, Kartal A, Akçakaya A. Case Report: Giant Lipoma of The Breast. Breast Case. 2012;1(1):20-22 
3.Citgez B, Uludag M, Yetkin G, Akgün İ, Karakoç S, Kartal A, Ferhatoglu F, İsgor A. Sekonder Hiperparatiroidide Cerrahi Girişm Endikasyonlarımız. Endokrinolojide Diyalogi. 2012;9(4):172-178

Besler E, Aygün N, Çitgez B, Özşahin H, Ferhatoglu MF, Mİhmanlı M, Yetkin G, Uludağ M. Total Tiroidektomi Sonrası oluşan Hipokalsemiyi Öngörmede Multifaktöriyel Skorlama Sistemi Oluşturulabilir mi ?.  SETB. 2014; 48(3): 227-33

Uluslararası

1.Ferhatoglu MF, Akcakaya A. “Simultaneus Hyperthyroidism with Hyperparathyroidism”.  XVI Annual Meeting of  European Society of Surgery, 2012, İstanbul, Turkey (Poster Presentation)

2.Citgez B, Zuhur SS, Velet RS, Akgün İE, Ferhatoglu MF, Akcakaya A. “Laparoscopic Transperitoneal Surgery in Adrenalectomy”. XVI Annual Meeting of  European Society of Surgery, 2012, İstanbul, Turkey (Poster Presentation)

3.Citgez B, Karatepe O, Zuhur SS, Akgün İE, Ferhatoglu MF, Battal M, Akcakaya A. “Laparascopic Adrenalectomy in VHL syndrome”.  XVI Annual Meeting of  European Society of Surgery, 2012, İstanbul, Turkey (Poster Presentation)

4.Akgün İE, Kartal A, Akcakaya A, Gürbulak E, Citgez B, Ferhatoglu MF. “Laparoscopic Adrenalectomy, Sisli Etfal Experiences”.  XVI Annual Meeting of  European Society of Surgery, 2012, İstanbul, Turkey (Poster Presentation)

5.Ferhatoglu MF, Bozdag E, Karakelleoglu CA. “A Rare Type of Inguinal Hernia”.  XVI Annual Meeting of  European Society of Surgery, 2012, İstanbul, Turkey (Poster Presentation)

6.Citgez B, Gürbulak E, Ozsahin H, Akgün I, Ferhatoglu MF, Tanık C, Akcakaya A. “Granular Cell Tumor of The Axilla: A Case Report”. XVI Annual Meeting of  European Society of Surgery, 2012, İstanbul, Turkey (Poster Presentation)

7.Ferhatoglu MF, Akcakaya A. “Apocrine Carcinoma of  Breast”. XVI Annual Meeting of  European Society of Surgery, 2012, İstanbul, Turkey (Poster Presentation)

8.Ferhatoglu MF, Citgez B. “A Rare Kind of Breast Cancer”. XVI Annual Meeting of  European Society of Surgery, 2012, İstanbul, Turkey (Poster Presentation)

Ulusal

1.Çitgez B, Akgün İE, Yetkin SG, Uludağ M, Velidedeoğlu M, Gürbulak E, Öden S, Ferhatoğlu MF, Kartal A, Akçakaya A. “Postoperatif Peritoneal Yapışıklıklar, Klinik Yaklaşım ve Sonuçları”. 8.Ulusal Travma ve Cerrahi Kongresi, 2011, Antalya, Türkiye(Poster Sunum)

2.Çitgez B, Akgün İE, Yetkin SG, Uludağ M, Velidedeoğlu M, Gürbulak E, Öden S, Ferhatoğlu MF, Kartal A, Akçakaya A. “Künt Travmalara Bağlı Dalak Yaralanmalarına Konservatif Yaklaşım”. 8.Ulusal Travma ve Cerrahi Kongresi, 2011, Antalya, Türkiye(Poster Sunum)

3.Çitgez B, Akçakaya A, Akgün İE, Yetkin SG, Ferhatoğlu MF, Mercan K, Uludağ M.  “Nadir Bir Akut Karın Nedeni: Çekum divertikül Perforasyonu”. 8.Ulusal Travma ve Cerrahi Kongresi, 2011, Antalya, Türkiye(Poster Sunum)

4.Uludag M, Citgez B, Yetkin SG, Celayir MF, Öden S, Ferhatoglu F, İşgör A. “Hiperkalsemik Krizde klinik ve Patolojik Özellikler”. 5. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, 2011, Antalya, Türkiye(Sözel Sunum)

5.Uludag M, Citgez B, Yetkin SG, Celayir MF, Ferhatoglu F, Öden S,  İşgör A. “Primer Hiperparatiroidide Preoperatif Klinik ve Biyokimyasal Bulguların Cerrahi Sonrası Normal Paratiroid Fonksiyonuna Etkisi”. 5. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, 2011, Antalya, Türkiye(Sözel Sunum)

6.Uludag M, Citgez B, Yetkin SG, Celayir MF, Ferhatoglu F, Öden S,  İşgör A. “Primer Hiperparatiroidide Cerrahi Sonrası Normokalsemik Parathormon Yüksekliği”. 5. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, 2011, Antalya, Türkiye(Sözel Sunum)

7.Citgez B, Yetkin SG, Uludag M,  Akgün İ, Gürbulak E, Velidedeoğlu M, Ferhatoğlu MF, Kabukçuoğlu F, Akçakaya A. “Kronik Lenfositik Tiroidit ve Papiller Karsinom İlişkisi”. 5. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, 2011, Antalya, Türkiye(Sözel Sunum)

8.Akgün İ, Gürbulak E, Çitgez B, Yetkin G, Kartal A, Ferhatoğlu F, Öz A, Battal  M, Mihmanli M. “Rektal Kanamalarda Kolonoskopinin Etkinliği”. 11. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 2013, Antalya, Türkiye(Poster Sunum)

9.Akgün İ, Gürbulak E, Çitgez B, Yetkin G, Ferhatoğlu F, Battal  M,  Kartal A, Öz A, Mihmanli M. “Kolorektal Darlıklarda Kolonoskopinin Etkinliği”. 11. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 2013, Antalya, Türkiye(Poster Sunum)

10.Akgün İ, Gürbulak E, Çitgez B, Yetkin G, Kartal A, Battal  M, Ferhatoğlu F, Öz A, Mihmanli M. “Laparaskopik  Kolorektal Malignite Ameliyatlarında Hemostatik Enerji cihazlarına Bağlı İyatrojenik Üreter Yaralanması: 3 Olgunun Analizi”. 11. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 2013, Antalya, Türkiye(Poster Sunum)

11.Gürbulak E, Akgün İ, Battal M, Çitgez B, Ferhatoğlu F. “Opere Kolon Tümörlerinde Sister Mary-Joseph Nodülü ile Ortaya Çıkan Nüks Olgusu”. 14. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 2013, Antalya, Türkiye(Poster Sunum)

12.Besler E, Aygün N, Çitgez B, Özşahin H, Ferhatoglu MF, Mİhmanlı M, Yetkin G, Uludağ M. “Total Tiroidektomi Sonrası oluşan Hipokalsemiyi Öngörmede Multifaktöriyel Skorlama Sistemi Oluşturulabilir mi ?”. 19.Ulusal Cerrahi Kongresi, İzmir, Türkiye(Sözel Sunum)

13.Akgün İ, Yetkin S, Gürbulak E, Demir U, Celayir F, Battla M, Ferhatoğlu MF, Mihmanlı M. “Üst Gastrointestinal Sistem Endoskopilerinde Özefagusta Heterotropik Gastrik Mukoza(Inlet Patch) Görülme Sıklığı”. 19.Ulusal Cerrahi Kongresi, İzmir, Türkiye(Sözel Sunum)

14.Akgün İ,  Gürbulak E, Yetkin S, Çitgez B, Ferhatoğlu MF, Öz A, Battal M, Mihmanlı M. “Laparaskopik Ventral İnsizyonel Herni Onarımları”. 19.Ulusal Cerrahi Kongresi, İzmir, Türkiye(Sözel Sunum)

15.Akgün İ, Yetkin S, Gürbulak E, Çitgez B, Özşahin H,  Ferhatoğlu MF, Battal M, Mihmanlı. “Özefagus ve Özefagogastrik Bileşke Lezyonlarında Anti reflü,İpli(Shim’s Technique) Stent Uygulamalarımız. 19.Ulusal Cerrahi Kongresi, İzmir, Türkiye(Sözel Sunum)

16.Özşahin H, Yetkin S, Ferhatoğlu MF, Çitgez B, Akgün İ, Mihmanlı. “Akut Karın Nedeni ile Cerrahi Kliniğinde Tedavi Edilen Geriatrik Hastaların İncelenmesi”. 19.Ulusal Cerrahi Kongresi, İzmir, Türkiye(Poster Sunum)

17.Çitgez B, Yazıcı P, Ferhatoğlu MF, Celayir MF, Köksal HM, Mihmanlı M, Uludağ M. “Akut Travmatik Aort Transeksiyonunda Endovasküler Onarım”.  19.Ulusal Cerrahi Kongresi, İzmir, Türkiye(Poster Sunum)

18.Ferhatoğlu MF, Çitgez B, Çınar A, Kartal A, Besler E, Özşahin H, Uludağ M. “Tiroit Cerrahisi Sonrası Nadir Görülen Bir Komplikasyon”.  19.Ulusal Cerrahi Kongresi, İzmir, Türkiye(Poster Sunum)

19.Ferhatoğlu MF, Çitgez B, Kartal A, Besler E, Özşahin H, Uludağ M. “Mean Platelet Volum Preoperatif  Lenfositik Tiroidit Tanısında Kullanılabilir mi?”. 19.Ulusal Cerrahi Kongresi, İzmir, Türkiye(Poster Sunum)

20.Ferhatoğlu MF, Çitgez B, Besler E, Özşahin H,  Özgüven B, Uludağ M. “Tiroit Foliküler Adenomu ve Papiller Karsinom birlikteliği”. 19.Ulusal Cerrahi Kongresi, İzmir, Türkiye(Poster Sunum)

21.Çitgez B, Yetkin S, Ferhatoğlu MF, Akgün İ, Özşahin H, Karakaş S, Özgüven B, Uludağ M. “ Kronik Lenfositik Tiroidit Zemininde Papiller Karsinom Riski”. 19.Ulusal Cerrahi Kongresi, İzmir, Türkiye(Poster Sunum)

22.Çitgez B, Akgün İ,  Yetkin S, Ferhatoğlu MF, Özşahin H, Öztürk F, Mihmanlı M, Uludağ M. “Laparaskopik Transperitoneal Sürrenalektomi Deneyimlerimiz”. 19.Ulusal Cerrahi Kongresi, İzmir, Türkiye(Poster Sunum)

23.Çitgez B, Ferhatoğlu MF, Kartal A, Yetkin S, Yenice O, Karasu R, Mihmanlı M, Uludağ M. “PET/CT’de Saptanan Tiroit İnsidentalomalarının Değerlendirilmesi”. 19.Ulusal Cerrahi Kongresi, İzmir, Türkiye(Poster Sunum)

24.Çitgez B, Yetkin S, Karasu R,  Ferhatoğlu MF, Besler E, Özgüven B ,Mihmanlı M, Uludağ M. “Papiller Tiroit Kanserinde Metastaz Şüpheli Lenf Bezlerinde İnce İğne Aspiratı Yıkamasında Tiroglobülin Ölçümünün Değeri”. 19.Ulusal Cerrahi Kongresi, İzmir, Türkiye(Poster Sunum)

25.Çitgez B, Özşahin H,Yetkin S, Ferhatoğlu MF, Aygün N, Karasu R, Yenici O, Özel A, Mihmanlı M, Uludağ M. “Tiroit Histolojisinin İki Ayrı Antitesi: Foliküler ve Papiller :Karsinom Birlikteliği”. 19.Ulusal Cerrahi Kongresi, İzmir, Türkiye(Poster Sunum)

26.Özşahin H, Yetkin S, Ferhatoğlu MF, Akgün İ,  Çitgez B, Mihmanlı M. “İntestinal Obstrüksiyona Neden olan  Kolorektal Kanserlerde Tedavi Yaklaşımımız” . 19.Ulusal Cerrahi Kongresi, İzmir, Türkiye(Poster Sunum)

27.Ferhatoğlu MF, Çitgez B, Köksal H, Akgün N, Özşahin H, Öz A, Yetkin S, Mihmanlı M. “Nadir Bir Mide Çıkış Obstrüksiyonu Nedeni”. 19.Ulusal Cerrahi Kongresi, İzmir, Türkiye(Poster Sunum)

28.Şenol K, Ferhatoğlu MF, Gündoğdu S, Devay A. “Komplike Primer Pilonidal Sinüs Olgusunda Bilateral Asimetrik V-Y Fasyokütanöz İlerletme Flebi ile Defektin Orta Hat Dışı Tamiri”. 20.Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye(Poster Sunum)

29.Şenol K, Ferhatoğlu MF, Sayılgan M, Devay A, Şişman M, Garip G, Erdem FE. “Kliniğimizde Kolesistektomi Sonrası Saptanan Premalign ve Malign Lezyonların Retrospektif Analizi”. 20.Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye(Poster Sunum)

30.Ferhatoğlu MF, Şenol K. “Bursa Devlet Hastanesinde Laparoskopik apendektomi deneyimimiz”. 20.Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye(Poster Sunum)

31.Ferhatoğlu MF, Şenol K. “İnsidental paratiroidektomide cerrahın tecrübesi ne derecede etkili ?”. 20.Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye(Poster Sunum)

32.Ferhatoğlu MF, Şenol K  “İnguinal herni onarımında kıdemli ve kıdemsiz cerrahın yaklaşımı”. 20.Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye(Poster Sunum)

33.Ferhatoğlu MF, Şenol K. “1718 apendektomi olgusunun analizi”. 20.Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye(Poster Sunum)

34.Ferhatoğlu MF, Şenol K. “4644 Laparoskopik kolesistektomi olgusunun değerlendirilmesi”. 20.Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye(Poster Sunum)

35.Ferhatoğlu MF, Şenol K. “Bursa Devlet Hasanesi Cerrahi Endoskopi Ünitesinin 1 yıllık analizi”. 20.Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye(Poster Sunum)

36.Ferhatoğlu MF, Şenol K. “Metaplastik meme karsinomu”. 20.Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye(Poster Sunum)

37.Ferhatoğlu MF, Şenol K. “Nadir Bir Akut Batın Nedeni: Omental infarkt”. 20.Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye(Poster Sunum)

38.Ferhatoğlu MF, Şenol K. “Laparoskopik fıtık ameliyatında korkutucu bir komplikasyon”. 20.Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye(Poster Sunum)

39.Ferhatoğlu MF, Şenol K. “Safra kesesi taşını taklit eden nadir bir patoloji: Pankres heterotropisi”. 20.Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye(Poster Sunum)

40.Ferhatoğlu MF, Şenol K. “Nadir Görülen Bir Mide Obstrüksiyonu: Geophagia”. 20.Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye(Poster Sunum)

41.Ferhatoğlu MF, Şenol K. “Laparoskopik inguinal herni ameliyatı sonrası zorlu bir komplikasyon: Akut Osteomyelit”. 20.Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye(Poster Sunum)

42.Şenol K, Ferhatoğlu MF, Üresin T, Devay A. “Primer Karın Duvarı Endometriozisi: Nadir Görülen Bir Klinik Antite”. 20.Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye(Poster Sunum)

43.Şenol K, Ferhatoğlu MF, Sayılgan M, Devay A, Şişman M, Özgan E, Garip G, Erdem F. “Akut Appendisit Deneyimlerimiz: Histopatolojik Doğrulamanın Yeri ve Önemi” 20.Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye(Sözel Sunum)

 

Kurs, Kongre ve Sempozyum Katılımları

Kurs Katılımları:

2012, İstanbul, Amerikan Hastanesi,Minimal İnvaziv Cerrahide Gelişmeler II

2013, İstanbul Amerikan Hastanesi Minimal İnvaziv Cerrahide Gelişmeler III

2013, Ankara, GATA, LAparoskopik Kolorektal Cerrahi Kursu

2014, İstanbul, Şişli Hamidiye Etfal EAH, Cerrahi Endoskopi Kursu

2016, İstanbul,İstanbul Üniv., İstanbul Tıp Fakültesi, Vasküler Cerrahi Kursu

Kurum Üyelikleri:   

Türk Cerrahi Derneği

 Türk Tabipler Birliği