Bize Sorun

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.

Op. Dr. Hidayet Demir

Randevu Al Ahat Andican Kardiyovasküler Cerrahi
Aort Cerrahisi

Biyografi

Op. Dr. Hidayet Demir, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden 2013 yılında mezun olup akabinde Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas EAH’ta Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanlık eğitimine başladı. 2018 yılında İngiltere’de Londra Harefield Hospital’da observer olarak çalışan kalpte koroner bypass  ameliyatları ile alakalı çalışmaları oldu. 2019 yılında mecburi hizmetini yapmak üzere Ağrı Devlet Hastanesi’ne ataması yapıldı. Görev yaptığı süre zarfında Ağrı Devlet Hastanesi İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi oldu. Kendisi hastanenin açık kalp ameliyatlarının başlatılmasında aktif rol oynadı. İlk açık kalp ameliyatı ve ve perkütan periferik girişimleri başlatarak aktif bir merkeze dönüştürdü. Kurucusu olduğu City Ambulans ve sağlık hizmetlerinde ileri akciğer yetmezlikli ve hemodinamik instabilitesi olan hastaların hava ve karayoluyla taşınması yolunu açmak üzere ECMO ve IABP yerinde uygulamalarla transferi uygun olmayan hastaların transfere uygun hale getiren çalışmalar yaparak bu konuda Türkiye’de öncü oldu. Post-Covid akciğer yetmezlikli hastaların ülke dışından takip ve tedavilerini yapılması için yerinde ECMO uygulamaları ve transport ECMO çalışmaları yaptı. Uzmanlık tezi Pulmoner Tromboendarterektomi ameliyatları üzerine oldu. Ayrıca bu konuyla alakalı kitap bölümü de yazdı. Periferik perkütan girişimler, kalp nakli ve yapay kalp, atan kalpte koroner bypass operasyonları ile ilgili ileri eğitim alarak deneyim kazandı. 2021 Yılı sonu itibaren İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Kardiyovasküler Cerrahi bölümünde görev yapmaya başladı.

Eğitim

2007

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

2013-2019

SBÜ Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2018

Royal Brompthon Uni-Harefield Hospital

Yabancı Dil

İngilizce

Uzmanlık ve İlgi Alanları

Periferik perkütan girişimler

Kalp nakli ve yapay kalp

Atan kalpte koroner bypass operasyonları

Venöz yetersizlik girişimsel

Medikal tedav stratejileri

Aort cerrahi

Makale ve Yayınları

Koroner bypass cerrahisi sonrasında atriyal fibrilasyon gelişen hastalarda risk faktörlerinin değerlendirilmesi

Can Emergency Code Team (ECT) activation be more effective

Vakalarla Kalp Damar Cerrahisi kitap chapter ve çok sasyıda sözlü sunumu bulunmaktadır

Kurs, Kongre ve Sempozyum Katılımları

Türk kalp damar cerrahi derneği

Ulusal vasküler cerrahi derneği

Europian society of vascular surgery

Europian vascular course