Bize Sorun

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.

Dr. Öğr. Üyesi Zühal Güllü

Randevu Al Ahat Andican Göğüs Hastalıkları
Palyatif Bakım Merkezi

Biyografi

1972 yılında Kastamonu doğumlu Dr. Zühal Güllü, ilk orta ve lise eğitimini Kastamonu’da yapmıştır. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1995 yılında bitirerek pratisyen hekim olarak Ballıdağ Senatoryumunda çalışmıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 1997-2001 yıllarında Göğüs Hastalıkları Uzmanlık eğitimini almış, tezini Uyku Hastalıkları üzerine yapmıştır. 2002 yılından itibaren çeşitli Devlet Hastanelerinde göğüs hastalıkları uzmanı olarak çalışmıştır. 2013-2016 yıllarında Gazi Üniversitesi Yoğun Bakım yandal eğitim programını başarıyla tamamlayarak Yoğun Bakım yan dal uzmanı olarak Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesi ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim Araştırma Hastanesi’nde Yoğun Bakım Uzmanı olarak çalışmıştır. Okan Üniversitesi Tıp fakültesi’nde Kasım 2022 den itibaren Palyatif Bakım Ünitesi sorumlu hekimi ve Göğüs Hastalıkları ve Tüberkuloz öğretim görevlisi olarak hizmet vermektedir aynı zamanda İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesinde çalışmalarını sürdürmektedir.


EĞİTİM 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1989-1995
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları 1997-2001
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Yandal Uzmanlık Eğitim Programı 2013-2016

İ
Ş DENEYİMİ

SSK Ballıdağ Göğüs Hastalıkları Hastanesi PRATİSYEN HEKİM Kastamonu 1995-1997
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi 1997-2001
Eskişehir Verem Savaş Dispanseri Göğüs Hastalıkları Uzmanlığı 2002-2004
Malatya Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanlığı 2004- 2007
Malatya Özel Sevgi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanlığı 2007-2010
Yenimahalle Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanlığı 2010-2013
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Yan Dal Eğtiim Programı 2013-2016
Şanlıurfa Mehmet Akif İnan EAH Yoğun Bakım Uzmanı 2016-5 Ay
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle EAH Yoğun Bakım Uzmanı 2016- 2022
İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı / Yoğun Bakım Uzmanı   2022-Halen 

 

 

Makale ve Yayınları

ULUSLARARASI DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

 1. Ümmügülsüm Gaygısız, Müge Aydoğdu, Melike Badoğlu, Nazlıhan Boyacı, Zuhal Güllü, Gül Gürsel (2016). Can admission serum cystatin C level be an early marker subclinical acute kidney injury in critical care patients?,Scandinavian Journal of Clinical and LaboratoryInvestigation, 76:2, 143150, DOI: 10.3109/00365513.2015.1126854

 2. Kara I, Yildirim F, Zerman A, Gullu Z, Boyaci N, Aydogan BB, Gaygisiz U,Gonderen K, Arik G, Turkoglu M, Aydogdu M, Aygencel G, Ulger Z, Gursel G. The impact of frailty on noninvasive mechanical ventilation in elderly medicalintensive care unit patients. Aging Clin Exp Res. 2018  Apr;30(4):359-366. doi: 10.1007/s40520-017-0774-z. Epub 2017 May 16. PubMed PMID: 28510786.

 3. Kursat Gundogan , Ismail Hakki Akbudak , Pervin Hanci , Burcin Halacli , Sahin Temel , Zuhal Gullu , Kamil Inci ,….and Arzu Top. Clinical Outcomes and Independent Risk Factors for 90-day Mortality in Critically-ill Patients Infected with SARS CoV-2: A Multicenter Study in Turkish Intensive Care Units. Res Sq preprint, version 1, posted 2021 February 19

doi: 10.21203/rs.3.rs-212711/v1

ULUSAL DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

 1. Özşahin SL, El R, Akkurt İ, Kısabacak Z. Verem savaş dispanserlerinin akciğer tüberkülozlu SSK’lı hastalara yaklaşımı. Solunum Hastalıkları 1997; 8: 241-50. 

LİSANSÜSTÜ VE TIPTA UZMANLIK TEZLERİNDEN ÜRETİLMİŞ YAYINLAR

 1. Güllü Z, İtil O, Öztura İ, Arslan Ö ve ark. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve obstrüktif uyku apne sendromu birlikteliği ( Overlap Sendromu ). Toraks Dergisi 2002 ; 3/2 : 161-167. 

 

BİLDİRİLER;

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER

 1. 36th International symposium on Intensive Care and Emergency Medicine Brussels, Belgium. Effects of metabolic alkalosis on noninvasive ventilation success and ICU outcome in patients with hypercapnic respiratory failure N. Boyacı, Z. Isıkdogan, Ö. Özdedeoglu, Z. Güllü, M. Badoglu,U. Gaygısız, M. Aydogdu, G. Gursel Gazi University School of Medicine Respiratory Medicine and Critical Care Department, Ankara, Turkey Critical Care 2016, 20(Suppl 2):P237 

 2. 36th International symposium on Intensive Care and Emergency Medicine Brussels, Belgium. The impact of fragility on noninvasive mechanical ventilation application and results in the ICU I. Kara , F. Yıldırım , A. Zerman , Z. Güllü , N. Boyacı , B. Basarık Aydogan , Ü. Gaygısız , K. Gönderen , G. Arık , M. Turkoglu , M. Aydogdu , G. Aygencel , Z. Ülger , G. Gursel Gazi University School of Medicine Respiratory Medicine and Critical Care Department Ankara, Turkey Critical Care 2016, 20(Suppl 2):P236 

 3. ESICM LIVES 2019 Berlin, Germany Intensive Care Medicine Experimental (2019), 7(Suppl 3): 55 Is procalcitonin level is a valuable biomarker for diagnosis of infection in critically ill patients with renal failure? M. Türkoğlu, BB. Aydoğan, N. Boyacı,  Z. Güllü, , H. Aksu,  G. Aygencel , M. Dizbay 

 

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER

 1. 24.  TÜSAD Ulusal kongre 8-11 Haziran 1997 İstanbul 32. Poster Verem Savaş Dispanserlerinin Akciğer Tüberkulozlu SSK’lı hastalara Yaklaşımı S.L. Özşahin, R. El, İ. Akkurt, Z. Kısabacak 

 2. 22. Tüberkuloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi 22-24 Ekim 1998 Antakya İmmun süprese Hastada Görülen Gastrointerstinal Sistem Tüberkulozu (Olgu Sunumu) Zühal K. Güllü, Oya İtil, H. Astarcıoğlu, A. Küpelioğlu, F. Özdemir, A. Akkoçlu

 3. 25. TÜSAD Ulusal Kongre 5-9 Haziran 1999 İstanbul Sözlü Bildiri Pnömotoraks Olgularımız Nazan Kurtar, Atila Akkoçlu, Can Sevinç, Zühal Güllü, Oya İtil, Arif H. Çımrın, Eyüp S. Uçan, Oğuz Kılınç

 4. 25. TÜSAD Ulusal Kongre 5-9 Haziran 1999 İstanbul TP-014 Pnömoni olgularımızın genel değerlendirilmesi Zühal Güllü, Can Sevinç, Atila Akkoçlu, Eyüp S. Uçan, Arif H. Çımrın, Oya İtil, Oğuz Kılınç

 5. Türk Toraks Derneği 3.Ulusal Kongresi 9-13 Nisan 2000 Antalya TP-080 Akciğer Tüberkülozu Takip ve Tedavisinde Yaş Faktörü Sefa Özşahin, Remziye El, Hikmet Fırat, Zühal Güllü

 6. Türk Toraks Derneği 3.Ulusal Kongresi 9-13 Nisan 2000 Antalya TP-131 Koroner By-Pass sonrası Toraks Duvarında Gelişen Fibromatosis A. Akkoçlu, O. Kılınç, Z. Güllü, U. Papuçcuoğlu, Ünal Açıkel

 7. Türk Toraks Derneği 3.Ulusal Kongresi 9-13 Nisan 2000 Antalya TP-289 Steteskop; Hastane Kökenli Enfeksiyonlar İçin Kaynak mıdır ? O. Kılınç, M.A. Öktem, E.S. Uçan, H. Ellidokuz, Z. Güllü, G. Kıter, A. Yüce

 8. Türk Toraks Derneği 3.Ulusal Kongresi 9-13 Nisan 2000 Antalya P-316 Sağ-Sol Ana Bronşlar Arası Fistüle Yol Açmış ilginç ve Nadir Bir Tüberkuloz Olgusu A. Akkoçlu, C. Sevinç, Z. Güllü

 9. Türk Toraks Derneği 4. Ulusal Kongresi 30 Mayıs- 2 Haziran 2001 İzmir P-253 All-Trans Retinoik Asit Sendromu (ATRA Sendromu). Zühal Güllü, Oğuz Kılınç, Ahu Hayretdağ, fatih Demirkan, Oya İtil, Funda Uğur, Can Sevinç

 10. Türk Toraks Derneği 4. Ulusal Kongresi 30 Mayıs- 2 Haziran 2001 İzmir P-260 Dispne Ayırıcı Tanısında İlginç Bir Neden Atrial Miksoma Oğuz Kılınç, Zühal Güllü, Can Sevinç,Özgür Arslan, Arif Hikmet Çımrın, Ali Küpelioğlu

 11. Türk Toraks Derneği 4. Ulusal Kongresi 30 Mayıs- 2 Haziran 2001 İzmir P-301 Obstruktif Uyku Apne Sendromu: 61 Olgunun Değerlendirilmesi Oya İtil, Nalan Eşrefoğlu, Ahmet Ömer İkiz, İbrahim Öztura, Can Sevinç, Zühal Güllü, Oğuz Kılınç, Barış Baklan

 12. 10. Ulusal Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi  27-30 Kasım 2013 İstanbul Yoğun Bakımda Hipokalsemi Tanısında Düzeltilmiş Kalsiyum Değerlerinin Kullanımı SS-11 Güllü Z, F. Yıldırım, B. Başarık Aydoğan, A. Zerman, K. Gönderen, G. Aygencel, M. Turkoğlu,

 13. 10. Ulusal Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi  27-30 Kasım 2013 İstanbul SS-12 Yoğun Bakım Ünitesinde Furosemid Kullanımına Bağlı Kontraksiyon Alkalozu Gelişimi Hiperkapnik Solunum Yetmezliğinin Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Tedavisine Cevabını Etkiliyor Mu?

 14. 10. Ulusal Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi  27-30 Kasım 2013 İstanbul SS-14  Kan Kreatı̇nı̇ne Dayalı Bası̇t MDRD Formülüne Göre Glomerül Fı̇ltrasyon Hızı Normal Olan Krı̇tı̇k Hastalarda Yatış Serum Cystatı̇n C Düzeyı̇ YBÜ’de Gelı̇şebı̇lecek Akut Renal Dı̇sfonksı̇yonu Öngörebı̇lı̇r mı̇? Ümmügülsüm Gaygısız, Müge Aydoğdu, Melike Badoğlu, Nazlıhan Boyacı, Zuhal Güllü, Gül Gürsel 

 15. 10. Ulusal Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi 2. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı 27-30 Kasım 2013 İstanbul P 056 İnvazı̇v Mekanı̇k Ventı̇lasyon Uygulanan Hastaların Hemodı̇namı̇k Monı̇torizasyonunda Kullanılan Parametreler İle Yoğun Bakım Sonuçları Öngörülebı̇lı̇r mı̇? Fatma Yıldırım, Zuhal Güllü, Nazlıhan Boyacı, Melike Badoğlu, Özlem Özdedeoğlu, Ümmügülsüm Gaygısız, Müge Aydoğdu, Gül Gürsel 

 16. 11. Ulusal Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi 3. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı 12-15 Kasım 2014 Antalya SS 03 Yoğun Bakım Ünı̇tesı̇nde Multı̇dı̇sı̇plı̇ner Vı̇zı̇tler(Mdv) Ve Checklı̇st Uygulamalarının Kalı̇te Göstergelerı̇ Ve Hasta Güvenlı̇ğı̇ Üzerı̇ne Etkı̇sı̇ Kamil Gönderen, Burcu Başarık Aydoğan, Avşar Zerman, Gülsüm Gaygısız, Zuhal Güllü, Zeynep Işıkdoğan, Seriyye Memmedova, Müge Aydoğdu, Gül Gürsel 

 17. 11. Ulusal Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi 3. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı 12-15 Kasım 2014 Antalya PS 26 Beta Bloker Ve Kalsı̇yum Kanal Blokerı̇ Zehı̇rlenmesı̇nde İntravenöz Lı̇pı̇d Tedavı̇sı̇: Olgu Sunumu Zuhal Güllü, Nazlıhan Boyacı,Elif Yayla, Lale Karabıyık

 18. 11. Ulusal Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi 3. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı 12-15 Kasım 2014 Antalya PS 39 Akut Solunum Sıkıntı Sendromu Gelı̇şen Bı̇r Mantar Zehı̇rlenme Olgusu Nazlıhan Boyacı , İsmail Katı , Zuhal Güllü , Elif Beşkardeş , Muhammed Enes Aydın , Koray Kılıç 

 19. 11. Ulusal Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi 3. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı 12-15 Kasım 2014 Antalya PS 40 Propofol İnfüzyonuna Bağlı Yeşı̇l İdrar: Olgu Sunumu Nazlıhan Boyacı, Hasan Kutluk Pampal, Fikriye Doğrul, Elif Beşkardeş, Zuhal Güllü

 20. 12. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi, 4. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı,  ANKARA, (4-7 Kasım 2015). PS 37 Güllü Z, N. Boyacı, H. Turgut, G. Aygencel, “Feeding tüpün plevral aralığa malpozisyonu: olgu sunumu” 

 21. 12. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi, 4. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı,  ANKARA, (4-7 Kasım 2015). SS-01 Zerman A, M. Türkoğlu, G. Arık, F. Yıldırım, Z. Güllü, İ. Kara, N. Boyacı, B. Başarık Aydoğan, Ü. Gaygısız, K. Gönderen, G. Aygencel, M. Aydoğdu, Z. Ülger, G. Gürsel, İnvaziv mekanik ventilasyon uygulanan 50 yaş üstü hastalarda kırılganlık durumunun başarı üzerine etkileri: ön sonuçlar

 22. 12. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi, 4. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı,  ANKARA, (4-7 Kasım 2015). SS-02 Kara İ,  F. Yıldırım, A. Zerman, Z. Güllü, N. Boyacı, B. Başarık Aydoğan, Ü. Gaygısız, K. Gönderen, G. Arık, M. Türkoğlu, M. Aydoğdu, G. Aygencel, Z. Ülger, G. Gürsel, “Kırılganlığın noninvaziv mekanik ventilasyon uygulaması ve sonuçları üzerine etkisi, 12. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi, 4. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı,  ANKARA, (4-7 Kasım 2015).

 23. 12. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi, 4. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı,  ANKARA, (4-7 Kasım 2015). SS-05 Hematolojik maligniteli hastalarda yoğun bakım mortalitesine etkili faktörler Boyacı N, Z. Güllü, Z. N. Özkurt, M. Yağcı, M. Türkoğlu, G. Aygencel,

 24. 12. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi, 4. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı,  ANKARA, (4-7 Kasım 2015). SS-06 Hematolojik maligniteli hastalar için ayrı bir yoğun bakım ünitesi gerekli midir? Boyacı N, Z. Güllü, Z. N. Özkurt, M. Yağcı, M. Türkoğlu, G. Aygencel, 

 25. 12. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi, 4. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı,  ANKARA, (4-7 Kasım 2015). SS-10 ,  Kritik hastalarda prokalsitonin düzeyinin enfeksiyon tanısındaki değeri, böbrek fonksiyonlarından etkilenir mi?: ön sonuçlar. Türkoğlu M, B. Başarık Aydoğan, N. Boyacı, Z. Güllü, H. Aksu, G. Aygencel, M Dizbay

 26. 12. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi, 4. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı,  ANKARA, (4-7 Kasım 2015) PS 08 İmmunsupresı̇f Konakta Mycoromycotı̇na Bağlı Dı̇ssemı̇ne İnvazı̇f Fungal İnfeksı̇yon Nazlıhan Boyacı , Zühal Güllü , Hüseyin Barkın Yavuz , Şeyma Yıldız ,Melda Türkoğlu , Özlem Güzel Tunç , Lale Aydın Kaynar , Zeynep Arzu Yeğin, Gonca Erbaş, Ali Yusuf Öner

 27. 12. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi, 4. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı,  ANKARA, (4-7 Kasım 2015) PS 18 Uzamış Kardı̇yopulmoner Resüsı̇tasyon Sonrası Beyı̇n Ölümü Gelı̇şen Bı̇r Olguda İnfeksı̇yon Dışı Prokalsı̇tonı̇n Yükseklı̇ğı̇ Nazlıhan Boyacı, Zühal Güllü, Burak Dumludağ, Melda Türkoğlu 

 28. 12. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi, 4. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı,  ANKARA, (4-7 Kasım 2015) PS 44 Böbrek Transplantasyonlu Bı̇r Olguda İnvazı̇f Fungal İnfeksı̇yona Bağlı Beyı̇n Ölümü Nazlıhan Boyacı, Zühal Güllü, Betül Kübra Tüzün, Melda Türkoğlu, Koray Kılıç

 29. 20. ULUSLARARASI YOĞUN BAKIM SEMPOZYUMU 8-9 MAYIS 2015 İSTANBUL P-127 Differential Ventilation in a Patient with Difficult Airway Management Due to the Tracheal Obstruction and Superior Vena Cava Syndrome Lale Karabıyık, Zuhal Güllü, Nazlıhan Boyacı 

 30. 20. ULUSLARARASI YOĞUN BAKIM SEMPOZYUMU 8-9 MAYIS 2015 İSTANBUL P-199 Intoxications Due To Synthetic Cannabinoids İn Intensive Care Unit: Three Bonsai Cases Ümmügülsüm Gaygısız, Zuhal Güllü, Kamil Gönderen, Burcu Başarık Aydoğan, Lale Karabıyık

 

KURS SEKRETERLİĞİ

 1.  Türk Dâhili Ve Cerrahi Yoğun Bakım Derneği 5. Yoğun Bakım Yeterlilik Kursu 14-16 Haziran Ankara Kurs Sekreterliği

 

EĞİTİMCİ OLARAK KATILINAN BİLİMSEL ETKİNLİKLER

 1. ASYOD İleri Mekanik Ventilasyon Uygulamaları Kursu 9 Kasım 2019 Ankara Nasıl Yaparım? Obstruktif Akciğer Hastalığı

 2. 16. Türk Dahili Ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi 13-16 Kasım Antalya Pozitif Basınçlı Ventilasyon Ve Serebral Perfüzyon Etkileşimi  

Kurs, Kongre ve Sempozyum Katılımları

KATILDIĞI KURSLAR VE SERTİFİKALAR

 • Polisomnografi Sertifikası Uyku Derneği 2. Polisomnografi Sertifika Programı 2009

 • Sigara Bıraktırma Hizmetleri Eğitimi Sertifikası 2011

 • Organ Bağışında Uyum İçin Teknik Yardım Projesi Uzman Eğitimi Sertifikasyon Programı 2014

 • Deney Hayvanları Uygulama ve Etik Kursu XVI. Sertifika 2014

 • Türk Toraks Derneği Okulu Torasik Ultrasonografi Kursu 2011

 • Türk Toraks Derneği Yoğun Bakımda EKO kursu 2011

 • European Resuscitation Council ALS PROVIDER COURSE 2012

 • Türk Dahili ve Cerrahi Yoğun Bakım Derneği Yoğun Bakımda Başlangıç Düzeyinde Doppler Ekokardiyografi Kursu 2013

 • Türkiye Acil Tıp Derneği Temel Acil Ultrason Eğitim Programı 20-21 Nisan 2013

 • Türkiye Acil Tıp Derneği İleri Ultrasonografi Eğitim Programı 14 Ocak 2015

 • Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği (ASYOD) Girişimsel Pulmonoloji Sempozyumu 2018

 • Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği (ASYOD) Girişimsel Pulmonoloji Kursu 2019