Bize Sorun

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.

Prof. Dr. Birnur Yılmaz

Randevu Al Ahat Andican Radyoloji

Biyografi

Prof. Dr. Birnur Yılmaz, 1997 yılında Bursa’da Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. Daha sonra Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi’ den Radyoloji Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini tamamlayarak Radyoloji uzmanı oldu.

2023 yılı itibari ile İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi’nde Radyoloji Bölümünde görev yapmaya başlamıştır.


Tıbbi İlgi Alanları:    

  • Tanısal Radyoloji, 

  • Koroner BT Anjiografi, 

  • Kardiak MR,  

  • Multiparametrik Prostat MR, 

  • Meme Radyolojisi, 

  • Pediatrik Radyoloji,

  • Toraks-Batın Radyolojisi


Eğitimi: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi-1997

Uzmanlık Eğitimi: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi-2007


Yabancı Dil: İngilizce


Çalıştığı Kurumlar:

1997-2002 Doktor SAĞLIK BAKANLIĞI, Kırıkhan Saylak Sağlık Ocağı Pratisyen Hekim

2007-2009 Radyoloji Uzmanlığı DÖRTYOL DEVLET HASTANESİ, Mecburi Hizmet

2009-2014 Radyoloji Uzmanlığı ÖZEL ODAK TIP MERKEZİ, Radyoloji Uzmanı

2013-2016 Öğretim Görevlisi BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ

2016-2018 Yardımçı Doçent Doktor OKAN ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ

2018-2020 Doçent Doktor OKAN ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ

2021-2022 Fenerbahçe Üniversitesi-Medicana Ataşehir Hastanesi

2022 Nisan -2023 Temmuz İstanbul Cerrahi hastanesi ( Nişantaşı Üniversitesi)

 

Ödüller ve Teşekkürler

2008 – Yılın Doktoru, SAĞLIK BAKANLIĞI


Üyelikler

1. 2009 – European Society of Radiology, Üye

2. 2005 – Türk Manyetik Rezonans Derneği, Üye

3. 2002 – Türk Radyoloji Derneği, Üye

 

Makale ve Yayınları

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A.1 Karabulut Nevzat,TAVASLI BİRNUR,Kıroğlu Yılmaz (2008). Intra abdominal spilled gallstones simulating peritoneal metastasis CT and MR imaging features 2008 1b. European Radiology, 18(4), 851-854., Doi: 10.1007/s00330-007-0703-1, (Kontrol No: 1304244) A.2 Bildacı Tevfik Berk,ÇEVİK HALİME,YILMAZ BİRNUR,Aksan Desteli Güldeniz (2017). Value of in vitro acoustic radiation force impulse application on uterine adenomyosis. Journal of Medical Ultrasonics A.3 TEKİN HÜSEYİN OZAN,Manici Tugba,Altunsoy Elif Ebru,YILANCIOĞLU KAAN,YILMAZ BİRNUR (2017). An Artificial Neural Network-Based Estimation of Bremsstarahlung Photon Flux Calculated by MCNPX. Acta Physica Polonica A, 132(3-II), 967-969., Doi: 10.12693/APhysPolA.132.967, A.4 TEKİN HÜSEYİN OZAN,Altunsoy Elif Ebru,Manici Tugba,YILMAZ BİRNUR (2017). Quantitative Characteristic X-Ray Analysis for Different Compound Samples by Using Monte Carlo Method. Acta Physica Polonica A, 132(3), 439-441., Doi: 10.12693/APhysPolA.132.439, A.5 YILMAZ BİRNUR (2017). Achilles tendon elasticity decreases with intermittent claudication in patients by Acoustic Radiation Force Impulse Imaging (ARFI). Journal of Pakistan Medical Association, 68(1), 16-20 A.6 YAĞCI AHMET BAKİ,TAVASLI BİRNUR,KARABULUT NEVZAT,KIROĞLU YILMAZ (2008). Clinical significance and renal haemodynamics of incidentally detected retroaortic left renal vein assessment with venous Doppler sonography. The British Journal of Radiology, 81(963), 187-191., Doi: 10.1259/bjr/28555221 A.7 Bildacı Tevfik Berk,ÇEVİK HALİME,Aksan Desteli Güldeniz,Tavaslı BİRNUR,Özdoğan Serdinç (2017). Placental Elasticity on Patients with Gestational Diabetes Single Institution Experience. Journal of the Chinese Medical Association A.8 YAĞCI AHMET BAKİ,KARABULUT NEVZAT,A. SABİR AKKOYUNLU NURAN,TAVASLI BİRNUR (2005). Intrahepatic portal vein aneurysm: Color doppler US and helical CT findings. European Radiology, 15(3) A.9 YILMAZ BİRNUR,ÇEVİK HALİME,Bildaci Tevfik Berk,Özdoğan Serdinç (2017). Renal Stiffness on Patients with Gestational Diabetes. Acta Medica Mediterranea A.10 YILMAZ BİRNUR,ÇEVİK HALİME (2016). Can Shear -Wave Elastography be used to detect liver decreased stiffness in liver due to hepatic steatosis?. International Journal Of Medical Science And Clinical Inventions, 3(12), 2509-2513. A.11 YILMAZ BİRNUR,A. SABİR AKKOYUNLU NURAN (2016). Can Achilles tendon be affected in patients with intermittent claudication?. International Journal Of Medical Science And Clinical Inventions,3(13), 2485-2491 A.12 YILMAZ BİRNUR,A. SABİR AKKOYUNLU NURAN (2016). Role of ultrasound in diagnosis of Carpal Tunnel Syndrome in diabetic patients. International Journal Of Medical Science And Clinical Inventions, 3(12), 2514-2519. A.13 Şimşek Ergün,KÖSEOĞLU HİKMET,Çevik Halime,TAVASLI BİRNUR,Tilkioğlu Erbey (2016). Incidental urological problems of hemodialysis patients. SAS Journal of Medicine, 2(4), 92-94. A.14 TAVASLI BİRNUR,KÖSEOĞLU HİKMET,Çevik Halime (2016). Segmental ischemia in testicular torsion. Proceedings (Baylor University. Medical Center), 29(1), 58-9. A.15 YILMAZ BİRNUR,Kızıltaş Şafak,Yıldız Şemsi,Gümüş Burçak,Çevik Halime (2017). Simultaneous Immunoglobulin G4-associated Autoimmun Hepatitis and Autoimmun Pancreatitis. Euroasian Journal of Hepato-Gastroenterology. Euroasian Journal of Hepato-Gastroenterology, 7(1), 95-96.  

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

B1. YAĞCI AHMET BAKİ,KARABULUT NEVZAT,A. SABİR AKKOYUNLU NURAN,TAVASLI BİRNUR (2008).Intrahepatic portal vein aneurysm: Color doppler US and helical CT findings. ESGAR 2005, B2.YAĞCI AHMET BAKİ,KARABULUT NEVZAT,A. SABİR AKKOYUNLU NURAN,TAVASLI BİRNUR (2005). Intrahepatic portal vein aneurysm: Color Doppler US and helical CT findings. European Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiology 16th Annual Meeting and Postgraduate Course (ESGAR 2005), 118, (Tam metin bildiri B3.A. SABİR AKKOYUNLU NURAN,TAVASLI BİRNUR,FENKÇİ SEMİN,KARABULUT NEVZAT,YAĞCI AHMET BAKİ (2006). How far can ultrasound helps in the diagnosis of a diabetic hand?. ESSR2006, 35(6), 126, (Tam metin bildiri) B.4 A. SABİR AKKOYUNLU NURAN,BALTALARLI AHMET,TAVASLI BİRNUR,KARABULUT NEVZAT,AKDAĞ BEYZA (2005). Can Achılles Tendon Be Involved In Cases Of Intermittant Claudıcatıon Due ToLower Extremıty Ischaemıa?. The International Skeletal Society ISS Singapore 2005, (Tam metin bildiri), B. 5 A. SABİR AKKOYUNLU NURAN,TAVASLI BİRNUR,KARABULUT NEVZAT,YAĞCI AHMET BAKİ,COŞKUN MEHMET ERDAL,ÇAKMAK VEFA (2005). Comparıson Between Standart Radıografy And Spıral CT Wıth Multıplanar Reconstructıon ın the Evaluatıon And Classıfıcatıon of Fractures Of The Spıne. ESSR Congress Oxford, (Tam metin bildiri  

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

C2.1 Omurganın Sagittal Dengesinin Klinik Önemi, Bölüm adı:(Omurganın Sagittal Denge Kitabı) (2017)., YILMAZ BİRNUR, Rekmay Yayıncılık, Editör:İ.Teoman Benli, Mehmet Aydoğan, Ender Ofluoğlu, Basım sayısı:1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Kontrol No: 3667345) C2.2 Manyetik Rezonans Görüntüleme Teknikleri ve Temel Prensipleri, Bölüm adı:(Puls Sekansları ve Sekans Parametreleri) (2017)., YILMAZ BİRNUR, Kongre Kitabevi, Editör:Hüseyin Ozan Tekin, Murat Dündar, Ali Salar, Barış Çavlı, Mustafa Cantay Gök, Basım sayısı:1, Türkçe(Ders Kitabı), C2.3 Manyetik Rezonans Görüntüleme Teknikleri ve Temel Parametreleri, Bölüm adı:(Görüntü Kontrastı) (2017)., YILMAZ BİRNUR, Kongre Kitebevi, Editör:Hüseyin Ozan Tekin, Murat Dündar, Ali Salar, Barış Çavlı, Mustafa Cantay Gök, Basım sayısı:1, Türkçe(Ders Kitabı)  

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D.1 YILMAZ BİRNUR (2017). Karbondioksit Anjiografi Yöntem ve Kullanım Alanları. Turkiye Klinikleri J Radiol-Special Topics, 1(1), 5-7. D.2 ÇEVİK HALİME,YILMAZ BİRNUR,UYANIK SADIK AHMET,GÜMÜŞ BURÇAK (2017). Comparision of Cervical Sagittal Parameters in Patients with Cervical Degenerative Disease. The Journal of Turkish Spinal Surgery, 28(1), 11-14. D.3 UYANIK SADIK AHMET,YILMAZ BİRNUR,ÇEVİK HALİME,YAKAR FATİH,GÜMÜŞ BURÇAK (2017). Comparision of Preoperative and Postoperative Cervical Sagittal Parameters in Patients with Cervical Degenerative Disease. The Journal of Turkish Spinal Surgery, 28(2), 109-112) D.4 UYANIK SADIK AHMET,YILMAZ BİRNUR (2017). Maksillofasiyal Travmalarda Paranazal Sinüslerin Değerlendirilmesi. Turkiye Klinikleri J Oral Maxillofac Radiol-Special Topics, 3(3), 176-183., D.5 CANDEMİR MAŞALLAH,SEMİZ SERAP,YAĞCI AHMET BAKİ,TAVASLI BİRNUR (2008). Konjenital Subglottik Laringeal Hemanjiom : Süt Çocuklarında Solunum Sıkıntısının Nadir Bir Nedeni. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi, 2(3), 46-49., (Kontrol No: 3669006) D.6 YILMAZ BİRNUR (2017). Omurganın Sagittal Plan Analizinde Üç Boyutlu (3-D) Değerlendirme: EOS Sistemi. Turkiye Klinikleri J Radiol-Special Topics, 1(1), 1-4., (Kontrol No: 3669046) D.7 ÖZDEMİR LEVENT,TAVASLI BİRNUR,ÖZDEMİR BURCU,HAVLUCU YAVUZ (2009). İkinci Basamakta Pulmoner Emboli Tanısı. İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi, 23(3), 117-122., (Kontrol No: 3669011) D.8 YILMAZ BİRNUR,ÇEVİK HALİME,UYANIK SADIK AHMET,GÜMÜŞ BURÇAK,KÖSE TUFAN (2017). Evaluation of Cervical Sagittal Parameters in normal Individual Between 20-40 years of Age. The Journal of Turkish Spinal Surgery, 28(1), 5-10., D.9 YILMAZ BİRNUR,GÜMÜŞ BURÇAK,ÇEVİK HALİME,UYANIK SADIK AHMET (2017). Lumbar Spinal Canal Diameters and Area Measurements in Healthy Individuals. The Journal of Turkish Spinal Surgery, 28(3), 151-154.,  

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

TAVASLI BİRNUR,CAYMAZ İSMAİL,ÇEVİK HALİME,GÜMÜŞ BURÇAK (2014). Santral venöz katater takılan hastada, laringeus rekkurens sinir paralizisine bağlı ses kısıklığı. 35. Ulusal Radyoloji Kongresi, (Kontrol No: 3679581) E.1 TAVASLI BİRNUR,A. SABİR AKKOYUNLU NURAN,KARABULUT NEVZAT,YAĞCI AHMET BAKİ,TANRIVERDİ SEYHAN (2006). Diyabetik elin tanısında US yardımcımıdır?. 27. Ulusal Radyoloji Kongresi, (Kontrol No: 3679333) E.2 YILMAZ BİRNUR (2017). Omurganın Sagittal Plan Analizinde Üç Boyutlu (3-D) Değerlendirme: EOS Sistemi. 12.Uluslararası Katılımlı Radyoteknoloji Kongresi ve Eğitim Seminerleri, E.3 YAĞCI AHMET BAKİ,TAVASLI BİRNUR,KARABULUT NEVZAT,KIROĞLU YILMAZ,A. SABİR AKKOYUNLU NURAN (2006). Retroaortik Sol Renal Ven ile Hematüri, Proteinürü ve Varikosel Birlikteliği. 27. Ulusal Radyoloji Kongresi, (Kontrol No: 3679130) E.4ÇEVİK HALİME,TAVASLI BİRNUR,IŞIKLAR İCLAL (2016). Neonatal İmperfore Himen ve Hidrokolpos. Türk Manyetik Rezonans Derneği 21. Yıllık Bilimsel Toplantısı, E.5YILMAZ BİRNUR,KARAKOÇ SAVAŞ (2014). Adolesan yaş, filloides tümör, meme. 35. Ulusal Radyoloji Kongresi, (Kontrol No: 3673272) E.6 ÇEVİK HALİME,CAYMAZ İSMAİL,TAVASLI BİRNUR,IŞIKLAR İCLAL (2014). Popliteal arter entrapment sendromu. 35. Ulusal Radyoloji Kongresi, (Kontrol No: 3679566) E.7 KARABULUT NEVZAT,YAĞCI AHMET BAKİ,ÖDEMİŞ GONCA,YILMAZ TAVASLI BİRNUR,A. SABİR AKKOYUNLU NURAN (2003). Torasik Desmoid Tümör Olgu Bildirisi. 24. Ulusal Radyoloji Kongresi, E.8 UYANIK SADIK AHMET,YILMAZ BİRNUR,ÇEVİK HALİME,YAKAR FATİH,GÜMÜŞ BURÇAK (2017).Servikal Dejeneratif Hastalığı Olan Hastalarda Servikal Sagittal Parametrelerin Pre-operatif ve Post-Operatif Karşılaştırılması. 12. Uluslararası Türk Omurga Kongresi, (Kontrol No: 3671315) E.9 ARSLAN GÖZDE,KIZILDAĞ YİRGİN İNCİ,ALTINTOPRAK MURZOĞLU KUBRA,ÇUBUK RAHMİ,ÇELİK LEVENT,YILMAZ BİRNUR (2017). Understanding the Signs of Malignant Breast Tumours on Magnetic Resonance Imaging. 14. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, (Kontrol No: 3671322) E.10 YILMAZ BİRNUR,ÇEVİK HALİME,CAYMAZ İSMAİL (2016). Kemik Anjiomatozisi. Türk Manyetik Rezonans Derneği 21. Yıllık Bilimsel Toplantısı, (Kontrol No: 3670545) E.11 CAYMAZ İSMAİL,GYULTEN ALİEVA,ATASOY MEHMET MAHİR,ÇEVİK HALİME,YILMAZ BİRNUR,ÖZKER EMRE,GÜMÜŞ BURÇAK (2014). Endovasküler Tedavilerde, Yeni Bir Damar Kapama Cihazı (DKC) Olan Exosealin Başarısı ve Yeni Kullanım Şekilleri. 35. Ulusal Radyoloji Kongresi, E.12 ÇEVİK HALİME,TAVASLI BİRNUR,CAYMAZ İSMAİL,GÜMÜŞ BURÇAK (2016). İki Olgu ile PRES. Türk Manyetik Rezonans Derneği 21. Yıllık Bilimsel Toplantısı, (Kontrol No: 3670280) E.13 A. SABİR AKKOYUNLU NURAN,TAVASLI BİRNUR,KARABULUT NEVZAT,BALTALARLI AHMET,AKDAĞ BEYZA (2005). Alt ekstremite iskemisine bağlı klaudikasyo intermmittanlı hastalarda aşil tendonu etkilenir mi?. 26.Ulusal Radyoloji Kongresi, (Kontrol No: 3669492) E.14 TAVASLI BİRNUR,KARABULUT NEVZAT,A. SABİR AKKOYUNLU NURAN,YAĞCI AHMET BAKİ,KIROĞLU YILMAZ (2006). Sinüs Valsalva Anevrizması. 27. Ulusal Radyoloji Kongresi, E.15 TAVASLI BİRNUR,KARABULUT NEVZAT,A. SABİR AKKOYUNLU NURAN,YAĞCI AHMET BAKİ (2006). Sol İzomerizm ve Polispleni. 27. Ulusal Radyoloji Kongresi, E.16YAĞCI AHMET BAKİ,TAVASLI BİRNUR,KARABULUT NEVZAT,KIROĞLU YILMAZ (2006). Retroaortik Sol Renal Venli Hastalarda Renal Venöz Doppler US. 27.Ulusal Radyoloji Kongresi, E.17 KIROĞLU YILMAZ,KARABULUT NEVZAT,A. SABİR AKKOYUNLU NURAN,YAĞCI AHMET BAKİ,ÇAKMAK VEFA,ÖZGÜLER ULAŞ,TAVASLI BİRNUR (2006). Pnömosinüs Dilatans ve Multiplex: 3 nadir olgu. 27. Ulusal Radyoloji Kongresi E.18 HEREK DUYGU,KOÇAK TEVFİK BARIŞ,KARABULUT NEVZAT,TAVASLI BİRNUR,ŞAFAK ÇALIŞKAN (2005). Skrotal Sistosel ya da Mesanenin İnguinoskrotal Herniasyonu: Görüntüleme Bulguları. 26.Ulusal Radyoloji Kongresi, E.19 YILMAZ BİRNUR (2017). Achilles tendon elasticity decreases with intermittent claudication in patients by Acoustic Radiation Force Impulse Imaging (ARFI). 38. Ulusal Radyoloji Kongresi, E.20 YILMAZ BİRNUR,ÇEVİK HALİME,UYANIK SADIK AHMET,GÜMÜŞ BURÇAK,KÖSE TUFAN (2017). 20- 40 Yaş Arası Normal Bireylerde Servikal Sagittal Parametrelerin Değerlendirilmesi. 12. Uluslararası Türk Omurga Kongresi 2017, E.21 ÇEVİK HALİME,YILMAZ BİRNUR,UYANIK SADIK AHMET,GÜMÜŞ BURÇAK (2017). Servikal Dejeneratif Hastalığı Olan Hastalar ile Normal Sağlıklı Bireylerde Servikal Sagittal Parametrelerin Karşılaştırılması. 12. Uluslararası Türk Omurga Kongresi, E.22 A. SABİR AKKOYUNLU NURAN,TAVASLI BİRNUR,KARABULUT NEVZAT,YAĞCI AHMET BAKİ,ÇAKMAK VEFA (2005). Vertebra Kırıklarının değerlendirilmesi ve sınıflandırılmasında multiplanar rekonstrüksüyon BT ile standart radyografinin karşılaştırılması. 26.Ulusal Radyoloji Kongresi, E.23 A. SABİR AKKOYUNLU NURAN,TANRIVERDİ SEYHAN,ÇOBANKARA VELİ,KIROĞLU YILMAZ,TAVASLI BİRNUR (2006). Radyal inklinasyon açısının romatoid artritli hastalarda distal radyoulnar eklem tutulumunda prognozu değerlendirmedeki önemi. 27. Ulusal Radyoloji Kongresi, E.24 KIROĞLU YILMAZ,TAVASLI BİRNUR,YAĞCI AHMET BAKİ,BOYACI NUREFŞAN,KARABULUT NEVZAT (2006). Metotraksata Bağlı Akut Ensefalopati : 2 Olgu. 27. Ulusal Radyoloji Kongresi, E.25 YILMAZ BİRNUR (2017). Karbondioksit Anjiografi Yöntem ve Kullanım Alanları. 12.Uluslararası Katılımlı Radyoteknoloji Kongresi ve Eğitim Seminerler, E.26 TAVASLI BİRNUR,YAĞCI AHMET BAKİ,A. SABİR AKKOYUNLU NURAN,HEREK DUYGU,SEMİZ SERAP,CANDEMİR MAŞALLAH (2005). Subglottik hemanjiom: BT Bulguları. 26.Ulusal Radyoloji Kongresi, E.27 YILMAZ BİRNUR,ÇEVİK HALİME,AĞILDERE AHMET MUHTEŞEM,AKÇAY YILMAZ EDA (2015). Coexistence of Dentigerous Cysts and Ectopic Teeth in Maxillary Sinuses Unilaterally: A case report. 36. Ulusal Radyoloji Kongresi, (Kontrol No: 3746680) E.28 YILMAZ TAVASLI BİRNUR,ŞENER KÜRŞAT,ÇEVİK HALİME,CAYMAZ İSMAİL,GÜMÜŞ BURÇAK (2016). Tip II Diyabetli Hastalardaki Hepatosteatozu Değerlendirmede Acoustic Radiation Force Impulse Değerleri Anlamlımıdır?. 37. ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ, E.29 ŞENER ÖZGÜR KÜRŞAT,TAVASLI BİRNUR,ÇEVİK HALİME,CAYMAZ İSMAİL,AKAN ERTAN GÜLHAN,AKSOY SEMA,GÜMÜŞ BURÇAK (2016). Ultrasonografide Biyopsi İğnesinin Görünürlüğünü Arttırmak İçin Kolay ve Basit Bir Yöntem: İn Vitro Çalışma. 37. ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ, E.30 YILMAZ BİRNUR,ÇEVİK HALİME (2016). Hepatosteatoz Derecelendirilmesinde Shear-Wave Elastografinin Etkinliği ve Sonografik Derecelendirme İle Karşılaştırılması. 37. ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ, (Kontrol No: 3757712)