Doktorunuza Sorun

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.

Dr. Öğr. Üyesi Birnur Yılmaz

Ahat Andican Radyoloji

Biyografi

Eğitim

 • Tıpta Uzmanlık (2007), Pamukkale Üniversitesi, Radyodiagnostik
 • Tıp Doktoru (1990), Uludağ Üniversitesi, Tip Eğitimi 

  Yabancı Dil

  İngilizce

Makale ve Yayınları

Makaleler

 • Tavaslı B, Köseoğlu H, Çevik H. ;Segmental ischemia in testicular torsion. Proc (Bayl Univ Med Cent)., 2016; 29(1):58-59. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )
 • Özdemir L, Tavaslı B, Özdemir B, Havlucu Y. ;İkinci Basamakta Pulmoner Emboli Tanısı.. İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi., 2009; :-.
 • Candemir M, Semiz S, Yağcı A, Tavaslı B. ;Konjenital Subglottik Laringeal Hemanjiom : Süt Çocuklarında Solunum Sıkıntısının Nadir Bir Nedeni.. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi,, 2008; :-.
 • Yağcı B, Tavaslı B, Karabulut N, Kıroğlu Y. ;Clinical significance and renal haemodynamics of incidentally detected retroaortic left renal vein: assessment with venous Doppler sonography. BJR Radiology, 2008; 81(963):187-191. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )
 • Karabulut N, Tavaslı B, Kıroğlu Y. ;Intra-abdominal spilled gallstones simulating peritoneal metastasis: CT and MR imaging features.. European Radiology, 2007; 5(18):851-854. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )
 • Sabir N, Tavaslı B, Fenkçi S, Yağcı B. ;How far can ultrasound helps in the diagnosis of a diabetic hand?. Skeletal Radiology, 2006; 35(6):-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )
 • Yağcı B, Karabulut N, Sabir N, Tavaslı B. ;Intrahepatic portal vein aneurysm: Color doppler US and helical CT findings.. European Radiology, 2005; mayıs(15):15-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

Bildiriler

 • Çevik H, Tavaslı B, Caymaz İ, Gümüş B. ;İki Olgu ile PRES. Türk Manyetik Rezonans Derneği 21. Yıllık Bilimsel Toplantısı: Ankara; 26/05/2016 - 28/05/2016
 • Yılmaz B, Çevik H, Caymaz İ. ;Kemik Anjiomatozisi. Türk Manyetik Rezonans Derneği 21. Yıllık Bilimsel Toplantısı: Ankara; 26/05/2016 - 28/05/2016
 • Çevik H, Tavaslı B, Işıklar İ. ;Neonatal İmperfore Himen ve Hidrokolpos. Türk Manyetik Rezonans Derneği 21. Yıllık Bilimsel Toplantısı: Ankara; 26/05/2016 - 28/05/2016
 • Yılmaz Tavaslı B, Çevik H, Ağıldere A, Yılmaz Akçay E. ;Coexistence of Dentigerous Cysts and Ectopic Teeth in Maxillary Sinuses Unilaterally: A case report. 36. Ulusal Radyoloji Kongresi: Antalya; 21/10/2015 - 25/10/2015
 • Çevik H, Caymaz İ, Tavaslı B, Işıklar İ. ;Nadir Bir Olgu:Popliteal arter entrapment sendromu. 35. Ulusal Radyoloji Kongresi: Antalya; 11/10/2014 - 16/11/2014
 • Tavaslı B, Caymaz İ, Çevik H, Gümüş B. ;Santral venöz katater takılan hastada, laringeus rekkurens sinir paralizisine bağlı ses kısıklığı. 35. Ulusal Radyoloji Kongresi: Antalya; 11/10/2014 - 16/11/2014
 • Tavaslı B, Çevik H, Işıklar İ, Suma S. ;Kardiyak Kist Hidatid. 35. Ulusal Radyoloji Kongresi: Antalya; 11/10/2014 - 16/11/2014
 • Caymaz İ, Alivea G, Atasoy M, Çevik H. ;Endovasküler Tedavilerde, Yeni Bir Damar Kapama Cihazı(DKC) Olan Exosealin Başarısı ve Yeni Kullanım Şekilleri. 35. Ulusal Radyoloji Kongresi: Antalya; 11/10/2014 - 16/11/2014
 • Tavaslı B, Karakoç S. ;Adolesan yaş, filloides tümör,meme. 35. Ulusal Radyoloji Kongresi: Antalya; 11/10/2014 - 16/11/2014
 • Tavaslı B, Sabir N, Karabulut N, Yağcı B. ;Diyabetik Elin Tanısında US Yardımcı mıdır ?. 27.Ulusal Radyoloji Kongresi: Antalya; 11/10/2006 - 14/10/2006
 • Tavaslı B, Karabulut N, Sabir N, Yağcı B. ;Sol İzomerizm ve Polispleni. 27.Ulusal Radyoloji Kongresi: Antalya; 11/10/2006 - 14/10/2006
 • Kıroğlu Y, Tavaslı B, Yağcı B, Boyacı N. ;Metotraksata Bağlı Akut Ensefalopati : 2 Olgu. 27.Ulusal Radyoloji Kongresi: Antalya; 11/10/2006 - 14/10/2006
 • Tavaslı B, Karabulut N, Sabir N, Yağcı B. ;Sinüs Valsalva Anevrizması. 27.Ulusal Radyoloji Kongresi: Antalya; 11/10/2006 - 14/10/2006
 • Yağcı B, Tavaslı B, Karabulut N, Kıroğlu Y. ;Retroaortİk Sol Renal Ven ile Hematüri, Proteinüri ve Varikosel Birlikteliği. 27.Ulusal Radyoloji Kongresi: Antalya; 11/10/2006 - 14/10/2006
 • Kıroğlu Y, Karabulut N, Sabir N, Yağcı B. ;Pnömosinüs Dilatans ve Multiplex: 2 Nadir Olgu. 27.Ulusal Radyoloji Kongresi: Antalya; 11/10/2006 - 14/10/2006
 • Sabir N, Tanrıverdi S, Çobankara V, Kıroğlu Y. ;Radyal İnklinasyon Açısının Romatoid Artritli Hastalarda Distal Radyoulnar Eklem Tutulumunda Prognozu Değerlendirmede Önemi. 27.Ulusal Radyoloji Kongresi: Antalya; 11/10/2006 - 14/10/2006
 • Yağcı B, Tavaslı B, Kıroğlu Y, Karabulut N. ;Retroaortİk Sol Renal Venli Hastalarda Renal Venöz Doppler US. 27.Ulusal Radyoloji Kongresi: Antalya; 11/10/2006 - 14/10/2006
 • Sabir N, Tavaslı B, Fenkçi S, Karabulut N. ;How far can ultrasound helps in the diagnosis of a diabetic hand?. ESSR CONGRESS: Belçika; 09/10/2006 - 10/10/2006
 • Sabir N, Tavaslı B, Fenkçi S, Karabulut N. ;How far can ultrasound helps in the diagnosis of a diabetic hand?. ESSR CONGRESS: Belçika; 09/10/2006 - 10/10/2006
 • Sabir N, Tavaslı B, Karabulut N, Baltalarlı A, Akdağ B. ;Alt ekstremite iskemisine bağlı klaudikasyo intermmittanlı hastalarda aşil tendonu etkilenir mi?. 26.Ulusal Radyoloji Kongresi: Antalya; 26/10/2005 - 30/10/2005
 • Herek D, Koçak B, Karabulut N, Tavaslı B, Çalışkan Ş. ;Skrotal Sistosel ya da Mesanenin İnguinoskrotal Herniasyonu:Görüntüleme Bulguları. 26.Ulusal Radyoloji Kongresi: Antalya; 26/10/2005 - 30/10/2005
 • Tavaslı B, Yağcı B, Sabir Akkoyunlu N, Karabulut N, Herak D, Semiz S. ;Subglottik hemanjiom: BT Bulguları. 26.Ulusal Radyoloji Kongresi: Antalya; 26/10/2005 - 30/10/2005
 • Sabir N, Tavaslı B, Karabulut N, Yağcı B, Çakmak V. ;Vertebra Kırıklarının değerlendirimesi ve sınıflandırılmasında multiplanar rekonstrüksüyon BT ile standart radyografinin karşılaştırılması. 26.Ulusal Radyoloji Kongresi: Antalya; 26/10/2005 - 30/10/2005
 • Sabir N, Tavaslı B, Karabulut N, Yağcı B. ;Vertebra Kırıklarının değerlendirimesi ve sınıflandırılmasında multiplanar rekonstrüksüyon BT ile standart radyografinin karşılaştırılması. 26.Ulusal Radyoloji Kongresi: Antalya; 26/10/2005 - 30/10/2005
 • Sabir N, Baltalarlı A, Tavaslı B, Karabulut N. ; Can Achılles Tendon Be Involved In Cases Of Intermittant Claudıcatıon Due To Lower Extremıty Ischaemıa?. ISS Singapore 2005: Singapur; 28/09/2005 - 02/10/2005
 • Sabir N, Baltalarlı A, Tavaslı B, Karabulut N. ;Can Achılles Tendon Be Involved In Cases Of Intermittant Claudıcatıon Due To Lower Extremıty Ischaemıa?. ISS Singapore 2005: Singapur; 28/09/2005 - 02/10/2005
 • Sabir Akkoyunlu N, Tavaslı B, Karabulut N, Yağcı B. ;Comparıson Between Standart Radıografy And Spıral CT Wıth Multıplanar Reconstructıon ın the Evaluatıon And Classıfıcatıon of Fractures Of The Spıne. BSSR ESSR CONGRESS: İngiltere; 07/06/2005 - 09/06/2005
 • Sabir N, Tavaslı B, Karabulut N, Yağcı B. ;Comparıson Between Standart Radıografy And Spıral CT Wıth Multıplanar Reconstructıon ın the Evaluatıon And Classıfıcatıon of Fractures Of The Spıne. BSSR ESSR CONGRESS: İngiltere; 07/06/2005 - 09/06/2005
 • Yağcı B, Karabulut N, Sabir N, Tavaslı B. ;Intrahepatic portal vein aneurysm: Color doppler US and helical CT findings.. ESGAR 2005: İtalya; 28/05/2005 - 31/05/2005

Yağcı B, Karabulut N, Sabir N, Tavaslı B. ;Intrahepatic portal vein aneurysm: Color doppler US and helical CT findings.. ESGAR 2005: İtalya; 28/05/2005 - 31/05/2005

Kurs, Kongre ve Sempozyum Katılımları

KATILDIĞIM KONGRE VE SEMPOZYUMLAR

1.    22. Ulusal Türk Radyoloji Kongresi (2001)- Antalya

2.    Yüzeyel ve Lokomotor Sistem  Ultrason Sempozyumu (2002)- İstanbul

3.    24. Ulusal Türk Radyoloji Kongresi (2003)- Ankara

4.    26.Ulusal Türk Radyoloji Kongresi (2005)- Antalya

5.    Toraks Radyolojisi Sempozyumu (2005)- Ankara

6.    Doppler US  Kursu  (2006) -Ankara

7.    27. Ulusal Türk Radyoloji Kongresi (2006)- Antalya

8.    European Socıety For Muskuloskeleteal Radıology  ESSR CONGRESS JUNE 9 – 10, 2006 Bruges / BELGIUM

9.    28. Ulusal Türk Radyoloji Kongresi (2007)- Antalya

10.  European Congress Of Radiology (2008)- Vienna / AUSTRIA

11.  III. Pediyatrik Radyoloji Sempozyumu 2008- Kayseri

Kurum Üyelikleri:

Türk Radyoloji Derneği

Türk Manyetik Rezonans Derneği