Bize Sorun

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.

Dr. Öğr. Üyesi Belçin İzol

Randevu Al Ahat Andican Dermatoloji

Biyografi

Lise eğitimini Tarsus Amerikan Koleji’nde tamamladıktan sonra 2001 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2002-2008 yılları arasında S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği’nde Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanlık Eğitimini tamamladı. 2008-2010 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi’nde mecburi hizmetini bitirdi. 2010 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı’na öğretim görevlisi olarak atandı. 2011 yılında Oregon Health and Science University Dermatoloji Anabilim Dalı Dermatolojik Cerrahi-Kozmetik Dermatoloji ve Pediatrik Dermatoloji Kliniği’nde gözlemci olarak bulundu. 2011-2017 yılları arasında Özel Hospitalium Çamlıca Hastanesi ve ardından Özel Kurtköy Ersoy Hastanesi’nde çalıştı. 2017 Ekim ayı itibariyle Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Yardımcı Doçent olarak göreve başladı.

Eğitim

Lisans-Yükseklisans: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Doktora: S.B Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği

Makale ve Yayınları

 

A-Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A1. Uzuncakmak TK, Karadag AS, Izol B, Akdeniz N, Cobanoglu B, Taskin S. Erythema multiforme like allergic contact dermatitis associated with laurel oil:a rare presentation.

Dermatol Online J. 2015 apr 16;21(4):7.

A2. Izol B, Karabulut AA, Biyikoglu I, Gonultas M, Eksioglu M. Investigation of upper gastrointestinal tract involvement and H. pylori presence in lichen planus: a case-controlled study with endoscopic and histopathological findings. Int J Dermatol 2010; 49 (10):1121-6.

A3. Karabulut AA, Izol B, Eksioglu HM. A randomized, single-blind, placebo-controlled, split-face study with pimecrolimus cream 1% for papulopustular rosacea. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2008;22(6):729-34.

A4. Serel S, Izol B, Uluç A, Okçu Heper A, Gültan SM. Congenital Retiform Hemangioendothelioma: A Case Report. Indian J Dermatol 2007;52(3):160-2.

            

B-Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

B1. Sarıcaoğlu H, Ovali Toka S, Izol B, Uner SI, Yılmazlar A. Latex Allergy in healthcare

workers. 20th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology, Oct 20-24, 2011. Lisbon-Portugal. (Poster no: P0237)

B2. Izol B, Bulbul Baksan E, Gullulu M, Ozcelik T, Balaban Adim S, Saricaoglu H. Sarcoidosis and Lymphoma Syndrome: A Case Report and Review of the Literature. 22nd World Congress of Dermatology, May 24-29, 2011. Seoul-Korea. (Poster no: 1950)

B3. Izol B, Karabulut AA, Biyikoglu I, Gonultas M. Eksioglu M. Investigation of upper gastrointestinal tract involvement and H. pylori presence in lichen planus: a case controlled study with endoscopic and histopathological findings. 5th EADV Spring Symposium May 22-25, 2008, Istanbul, Turkey. (Sözel bildiri no: FC01-7)

B4. Izol B, Yüksel N, Eken A, Ekşioğlu M. Caution: Concomitant Use of Statins in Dermatology: Report of a Case. The 16th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology, May 16-20, 2007. Vienna-Austria. (Poster no: P1502)

 

C-Kitap Çevirmenliği-Kitapta Bölüm Çevirmenliği

C1. Dermatoloji. Alopesiler. Bolognia JL, Jorizzo JL, Rapini RP. Çeviri Editörleri: Sarıcaoğlu H, Bülbül Başkan E. Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. Şti. 2. Baskı, İstanbul (ISBN No: 978-975-420-903-7, 2012) (kitap bölüm çevirmenliği)

C2. Dermatoloji. Eritema multiforme, Stevens-Johnson Sendromu ve Toksik Epidermal Nekroliz. Bolognia JL, Jorizzo JL, Rapini RP. Çeviri Editörleri: Sarıcaoğlu H, Bülbül Başkan E. Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. Şti. 2. Baskı, İstanbul (ISBN No: 978-975-420-903-7, 2012)(kitap bölüm çevirmenliği)

C3. Türkiye Psoriasis Anti-TNF Tedavi Atlası. Psoriazis Çalışma Grubu. Çalışma Koordinatörü: Koç E. Cortex İletişim Hizmetleri AŞ. 1. Baskı, İstanbul (ISBN No: 978-605-5720-11-7, 2012)(kitap yazarlığı)

 

D- Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

D1.Öz A, Aydoğan K, Balaban Adım Ş, İzol B, Sarıcaoglu H, Başkan EB, Tunalı Ş. Eritema nodozum Epidemiyolojisi:Beş Yıllık Retrospektif Çalışma. Turk J Dermatol 2012;6:87-90.

D2. İzol B, Baskan EB, Basar Z, Tunalı Ş, Sarıcaoğlu H. Orta şiddetli akne vulgaris tedavisinde aralıklı düşük doz izotretinoin tedavisi. Turk J Dermatol 2012;6:7-12.

D3. İzol B, Saricaoglu H, Baskan EB, Ovali S, Adim SB, Aydogan K, Tunali S. Pediyatrik morfea (Lokalize skleroderma): 14 olguya ait epidemiyolojik, klinik ve laboratuar Bulguları. Turkderm 2011;45:132-6.

D4. İzol B, Sarıcaoğlu H. Botulinum Toksin Tipleri ve Farklılıkları. Turkiye Klinikleri J Dermatol-Special Topics 2011; 4(3):17-22.

D5. İzol B, Sarıcaoğlu H. Selülit ve Taklitçileri. Turkiye Klinikleri J Dermatol-Special Topics 2010;3(3):16-25.

D6. Karabulut AA, Özer E, Vahaboğlu G, İzol B, Ekşioğlu HM, Üstün H. Ekrin Spiradenoma: Olgu Sunumu. Turkiye Klinikleri J Dermatol 2008;18:114-7.

D7. Karabulut AA, İzol B, Vahaboğlu G, Astarcı M, Ulusoy G, Ekşioğlu M. Meme Başının Tip II Hiperkeratozu. MÜ Tıp Fak Derg 2008;9(1-4):65-7.

D8. Karabulut AA, İzol B, Güngör E, Astarcı M, Ekşioğlu M, Üstün H. Pemfigus Foliyaseuslu Hastada Kaposi’nin Variselliform Erüpsiyonu. KÜ Tıp Fak Derg 2007;9(2):26-8.

D9. İzol B, Vahaboğlu G, Karabulut AA, Çaydere M, Üstün H, Güngör E, Ekşioğlu M. Bowen Hastalığı: Bir Olgu Sunumu. Lepra Mecmuası 2007;38(3-4):75-80.

D10. İzol B, Karadağ AS, Akbay G, Astarcı M, Ekşioğlu M. Wells Sendromlu İki Olgu Sunumu. Lepra Mecmuası 2005;36(1-2): 71-6.

 

E- Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

E1. İzol B, Bülbül Başkan E, Aydoğan K, Aydın Y, Sarıcaoğlu H, Tunalı Ş. Pediatrik olgularda Fototerapi: Retrospektif Bir Çalışma. XX. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu, 16-20 Kasım, 2011, Ankara, Türkiye. (Sözel bildiri no: 15)

E2. Öz A, Aydoğan K, Balaban Adım Ş, İzol B, Sarıcaoglu H, Başkan EB, Tunalı Ş. Eritema Nodozum Epidemiyolojisi. 6. Ege Dermatoloji Günleri, 04-08 Mayıs, 2011, Muğla-Türkiye. (Sözel bildiri no: 4) (2012'de Turk J Dermatol'da yayınlanmıştır)

E3. Bülbül Başkan E, İzol B, Sarıcaoglu H. Monozigotik İkizlerde Liken Sklerozus: Olgu Sunumu. 5. Ulusal Pediatrik Dermatoloji Günleri, 13-16 Nisan, 2011, Kuşadası-Türkiye. (Poster no: 34)

E4. Bülbül Başkan B, Sarıcaoğlu H, İzol B, Durukan Y, Balaban Adım B. Rifampisin, Ofloksasin ve Minosiklin Kombinasyonu ile Tedavi Edilen Yaygın Granuloma Annulare. XXIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 19-23 Ekim, 2010, Antalya-Türkiye. (Poster no: 93)

E5. İzol B, Sarıcaoğlu H, Bülbül Başkan E, Ovalı S, Balaban Adım Ş, Aydoğan K, Tunalı Ş. Pediatrik Hastalarda Morfea (Lokalize Skleroderma): 14 Olguya Ait Epidemiyolojik Klinik ve Laboratuvar Bulguları. 4. Ulusal Pediatrik Dermatoloji Günleri Kongresi 02-05 Haziran, 2010, Mersin, Türkiye. (Sözel bildiri no:S-03)(2011 Yılında Turkderm Dergisinde yayınlanmıştır)

E6. Karabulut AA, İzol B, Gönültaş M, Ekşioğlu M. Pimekrolimus Krem Tedavisinin Etkili Olduğu Bir Granülomatöz Rozase Olgusu. XVIII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu, 6-10 Kasım, 2007, Ankara-Türkiye. (Poster no: PS-134)

E7. İzol B , Vahaboğlu G, Karabulut AA, Çaydere M, Üstün H, Güngör E, Ekşioğlu M. Bowen Hastalığı: Olgu Sunumu.  XXI. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 5-10 Eylül, 2006, Antalya-Türkiye. (Poster no: 89)

(2007 yılında Lepra Mecmuasında yayınlanmıştır.)

E8. Karabulut AA, Özer E, Vahaboğlu G, İzol B, Ekşioğlu HM, Üstün H. H. Ekrin Spiradenoma: Bir Olgu Sunumu. XXI. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 5-10 Eylül, 2006, Antalya-Türkiye. (Poster no: P90)

(2008 yılında Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisinde yayınlanmıştır.)

E9. İzol B, Yüksel N, Eken A, Ekşioğlu M. Rabdomiyoliz İzlenen Bir Olgu Nedeniyle Dermatolojide Statin Kullanımının İrdelenmesi. XXI. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 5-10 Eylül, 2006, Antalya-Türkiye. (Poster no: P117)

E10. İzol B, Karabulut AA, Vahaboğlu G, Astarcı M, Eken A, Ekşioğlu M. Epidermodisplazya Verrüsiformis: Kardeş 2 Olgunun Sunumu. XVII. Prof. Dr. A. Lütfü TAT Sempozyumu, 15-19 Kasım , 2005, Ankara-Türkiye. (Poster no: P38)

(2007 yılında Kırıkkale Üniversitesi Tıp fakültesi Dergisinde yayınlanmıştır.)

E11. Karabulut AA, İzol B, Vahaboğlu G, Astarcı M, Ulusoy G, Ekşioğlu M. Meme Başının Tip II Hiperkeratozu. XVII. Prof. Dr. A. Lütfü TAT Sempozyumu, 15-19 Kasım, 2005, Ankara-Türkiye. (Poster no: P83)

(2008 yılında Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisinde yayınlanmıştır.)

E12. Karabulut AA, İzol B, Taşkın S, Astarcı M, Güngör E, Ekşioğlu M, Üstün H. Romatoid Artritli Bir Hastada Zengin Deri Bulguları ve Tanısal Önemleri. XX. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 7-12 Eylül, 2004, Çeşme-Türkiye. (Poster no: P165)

E13. Karabulut AA, İzol B, Güngör E, Ekşioğlu M, Üstün H. Pemfigus Foliyaseuslu Hastada Kaposi’nin Variselliform Erüpsiyonu. XX. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 7-12 Eylül, 2004, Çeşme-Türkiye. (Poster no: P209)

E14. İzol  B, Karadağ AS, Akbay G, Astarcı M, Ekşioğlu M. Wells Sendromlu İki Olgu Sunumu. XVI. Prof. Dr. A. Lütfü TAT Sempozyumu, 31 Ağustos - 4 Eylül, 2003, Ankara-Türkiye. (Poster no: P126)

(2005 yılında Lepra Mecmuasında yayınlanmıştır.)

E15. İzol B, Yüksel N, Ekşioğlu M. Livedo Retikülaris-Hashimato Tiroiditi Birlikteliği. XVI. Prof. Dr. A. Lütfü TAT Sempozyumu, 31 Ağustos - 4 Eylül, 2003, Ankara-Türkiye. (Poster no: P164)

E16. Karabulut A, Güngör E, İzol B, Şensoy E, Ekşioğlu M. Loratadin Almakta Olan Pemfigus Vulgarisli Hastada Gözlenen Bradikardi. XVI. Prof. Dr. A. Lütfü TAT Sempozyumu, 31 Ağustos - 4 Eylül, 2003, Ankara-Türkiye. (Poster no: P288)

Kurs, Kongre ve Sempozyum Katılımları

1. 26. Ulusal Dermatoloji Kongresi. 19-23 Ekim 2016, Antalya, Türkiye.

2. 11. Ege Dermatoloji Günleri. 11-15 Mayıs 2016, Çeşme-Türkiye.

3. 8.Uludağ Dermatokozmetoloji Günleri. 01-04 Mart 2015, Bursa-Türkiye.

4. 8. Uludağ Dermatokozmetoloji Günleri Lazer ve Botulinum Toksin Uygulamalı Kursları. 01-04 Mart 2015, Bursa-Türkiye.

5. Pierre Fabre Dermatology Forum. 23-24 April 2015, Paris-France.

6. XXV. Ulusal Dermatoloji Kongresi. 21-25 Ekim 2014, İstanbul-Türkiye.

7. Mezoklinik Butik Workshop. 20 Kasım 2013, İstanbul-Türkiye.

8.  22nd Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology. 2-6 October 2013, İstanbul-Türkiye.

9. Mesotherapy Workshop ‘Introduction to the Aesthetic Medicine.’ March 2012, İstanbul-Türkiye.

10. A’dan Z’ye Dermokozmetik Uygulamalar-IV. 24-25 Kasım 2012, İstanbul-Türkiye.

11. 21st EADV Congress. 27-30 September 2012, Prague, Czech Republic.

12. Clinical Observation Programme Department of Dermatology University of Verona. 12-13 September 2011, Verona, Italy.

13. XII. Temek Kök Hücre Teknikleri ve Moleküler Biyoloji Uygulamaları Kursu. Flow Sitometri Eğitimi. 30 Kasım 2010, Kocaeli-Türkiye.

14. XII. Temek Kök Hücre Teknikleri ve Moleküler Biyoloji Uygulamaları Kursu. 29 Kasım- 3 Aralık 2010, Kocaeli-Türkiye.

15. M04-717 Investigator Meeting. 05 November 2010, Budapest, Hungary.

16. 3. Dermatoimmunoloji Güz Okulu. 22-26 Eylül 2010, Bodrum-Türkiye.

17. 4. Ulusal Pediatrik Dermatoloji Günleri. 2-5 Haziran 2010, Mersin-Türkiye.

18. Berlin Dermatoloji Günleri. 08 Mayıs 2010, Berlin-Almanya.  

19. XIX. Prof Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu. 11-15 Kasım, 2009, Ankara-Türkiye.

20. Summer School for Pediatric Dermatology. June 05-07, 2009, İstanbul-Türkiye.

21. V. Ege Dermatoloji Günleri. 7-11 Mayıs, 2009, Bodrum-Türkiye.

22. Dermatoloji 2009 Bahar Sempozyumu.14-17 Nisan, 2009, İstanbul-Turkey.

23. V. Uludağ Dermatokozmetoloji Günleri Lazer, Peeling ve Skleroterapi Kursu.

26 Subat - 01 Mart, 2009, Bursa-Türkiye.

24. XXII. Ulusal Dermatoloji Kongresi. 14-18 Ekim, 2008, Konya-Türkiye.

25. 3rd Interactive Training Dermoscopy and Computer Dermoscopy Course. October 23-24 2008, Istanbul-Turkey.

26. 5th EADV Spring Symposium. May 22-25, 2008, Istanbul, Turkey

27. IV. Ege Dermatoloji Günleri. 7-10 Mayıs, 2008, Marmaris-Türkiye.

28. IV. Ege Dermatoloji Günleri. Dermatoallerji Kursu. 7-10 Mayıs, 2008, Marmaris-Türkiye.

29. IV. Ege Dermatoloji Günleri. Kozmetoloji Kursu 7-10 Mayıs, 2008, Marmaris-Türkiye.

30. XVIII. Prof. Dr. A. Lütfü TAT Sempozyumu. 6-10 Kasım, 2007, Ankara-Türkiye.

31. Ankara Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği Temel Dermoskopi Kurs Programı. 8 Nisan, 2007, Ankara-Türkiye.

32. III. Ege Dermatoloji Günleri. 02-06 Mayıs, 2007, Girne- Kuzey Kıbrıs.

33. III. Ege Dermatoloji Günleri. Kozmetoloji Kursu. 4 Mayıs, 2007, Girne- Kuzey Kıbrıs.

34. III. Ege Dermatoloji Günleri. Uygulamalı Alerji Kursu. 3 Mayıs, 2007, Girne- Kuzey Kıbrıs.

35. III. Ege Dermatoloji Günleri. Dermatoskopi Kursu. 5 Mayıs, 2007, Girne- Kuzey Kıbrıs.

36. 16. XXI. Ulusal Dermatoloji Kongresi. 5-10 Eylül 2006, Belek-Türkiye.

37. III. Uludağ Dermatokozmetoloji Antiaging Günleri. 3-6 Mart, 2005, Bursa-Türkiye.

38. III. Uludağ Dermatokozmetoloji Anti-Aging Günleri. Diode/AFT/Epilasyon, Pigmentasyon ve Non-ablative/ Nd:Yag Laserler Kursu. 3-6 Mart, 2005, Bursa-Türkiye.

39. XVII. Prof. Dr. A. Lütfü TAT Sempozyumu. 15-19 Kasım, 2005, Ankara-Türkiye.

40. Gazi Dermatoloji Günleri. 27-28 Mayıs, 2004, Ankara-Türkiye.

41. 6th Dermatology and Dermatopathology Update. December 2-5, 2004, Istanbul-Turkey.

42. XX. Ulusal Dermatoloji Kongresi. 7-12 Eylül, 2004, İzmir-Türkiye.

43. XX. Ulusal Dermatoloji Kongresi. Temel Dermatopatoloji Kursu. 7-12 Eylül, 2004, İzmir-Türkiye.

44. XX. Ulusal Dermatoloji Kongresi. Rofil Medical International Workshop. 7-12 Eylül, 2004, İzmir-Türkiye.

45. XVI. Prof. Dr. A. Lütfü TAT Sempozyumu. 31 Ağustos - 4 Eylül, 2003, Ankara-Türkiye.

46. Meme Kanseri Sempozyumu. Wayne State University, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı İşbirliği 2003.