Doktorunuza Sorun

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.

Doç. Dr. Hakan Atalay

Randevu Al Ahat Andican Psikiyatri

Biyografi

1985 yılında Ankara Tıp’tan mezun oldu. 1991’de Bakırköy Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde psikiyatri ihtisasını bitirdi. 1995’ten sonra Balıklı Rum Hastanesi’nde, Beyoğlu Devlet Hastanesi’nde, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalıştı. 2005-2016 yılları arsında Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi‘nde çalıştı. Eylül 2016'dan itibaren Okan Üniversitesi'nde çalışıyor. Klinik çalışmaları (hastanede hasta görüşmeleri), eğitim faaliyetleri (tıp fakültesi dersleri) ve kişisel okumaları dışında, hem mesleki olarak, hem de kişisel olarak ilgisini çeken alanlarda çalışıyor: Psikanaliz (kuramsal alarak), psikodinamik psikoterapiler (uygulama ve kuram olarak)  ve nöropsikanaliz (nörobilim ve psikanalizin kesişme alanları) gibi... Yazmayla ve çeviriyle de ilgileniyordu. Şizofrengi, Denizyıldızı, Başka, Psikeart gibi dergilere yazdı, çevirdi. Yerel ve uluslararası birkaç akademik makalesi yayımlandı

Eğitim

Eğitim

Lisans: Ankara Tıp Fakültesi 

Uzmanlık ve İlgi Alanları 

Psikanaliz

Psikodinamik psikoterapiler 

Nöropsikanaliz 

Yabancı Dil

İngilizce

Makale ve Yayınları

* Belleğini Yitiren Toplum: Adler’den Laing’e Konformist Psikolojinin Eleştirisi. (Jacoby R.) 184 sayfa. Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 1996.

* Psikopatoloji. (Freud S). 340 sayfa. Payel Yayınevi, İstanbul, 1999.

* Freud Savaşları. (Forrester J). 303 sayfa. Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2000.

* Kurtlarla Koşan Kadınlar: Vahşi Kadın Arketipine Dair Mit ve Öyküler. (Pinkola-Estes C). 558 sayfa. Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2003, (7. Baskı 2013).

* Dinamik Psikiyatri: Kuramı ve Uygulaması. (Wallace ER). 449 sayfa. Okuyanus Yayınları, İstanbul, 2008. (2. Baskı 2013)

* Uzun Süreli Psikodinamik Psikoterapi: A Basic Text. (Gabbard GO). 217 sayfa. Türkiye Psikiyatri Derneği Yayını. Ankara 2011

* Beyin ve İç Dünya – Öznel Deneyimin Sinirbilimine Giriş. (Solms M, Turnbull O). 295 sayfa. Metis Yayınları, İstanbul 2013 

Kurs, Kongre ve Sempozyum Katılımları

Kurum Üyelikleri

Türkiye Psikiyatri Derneği ve Şizofreni Dostları Derneği kurucu üyesi, halen TPD ve Türk Tabipler Birliği İstanbul Şubesi üyesi.