Bize Sorun

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.

Dr. Öğr. Üyesi Ali Yıldız

Randevu Al Ahat Andican Üroloji
Erkek Cinsel Sağlığı

Biyografi

1988 Antalya doğumlu. İlköğretim ve liseyi Antalya’ da okuduktan sonra 2006 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazandı ve 2012 yılında mezun oldu. Uzmanlık eğitimine Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği’nde asistan olarak başladı ve 2018 yılında uzman oldu. Aynı yıl Varto Devlet Hastanesi’ne atandı ve devlet hizmet yükümlülüğünü burada tamamladı. Aralık 2019’dan itibaren İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi’nde üroloji uzmanı olarak görev yapmaktadır.

Eğitim

Uzmanlık ve Tıbbi İlgi Alanları

Laparoskopik Standart (0.5cm lik 3 veya 4 delikten) Cerrahi (böbrek, prostat, mesane)

 Endoskopik Taş Cerrahisi PNL, URS (fleksible aletlerle RIRS) (pnömatik ve laser ile) (böbrek, üreter, mesane taşları, kesisiz ve bıçaksız)

Transüretral Endoskopik cerrahisi (prostat, mesane boynu bozuklukları)

Üroonkoloji (Ürolojik Kanserler)

Çocuk ürolojisi (inmemiş testis, gece alt ıslatma, hipospadias, sünnet)

Androloji (erkek cinsel ve genital sağlığı, penil protez) ve erkek infertilitesi (kısırlık)

İdrar kaçırma ve mesane sarkması

Makale ve Yayınları

Yayınlar

A.Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A1. M Yüksel, S Yılmaz, H Tokgöz, S Yalcinkaya, S Baş, T İpekçi, A Yıldız, N Ateş. Efficacy of silodosin in the treatment of distal ureteral Stones 4 to 10 mm in diameter. International Journal of Clinical and Experimental Medicine 2015; 8 (10):19086-92. (ISSN: 1940-5901/IJCEM0014555 ) 

A2.S Yalçınkaya, N Ateş, M Yüksel, E İslamoglu, H Tokgöz, EU Ateş, A Yıldız, S Yılmaz, M Savaş. The evaluation of renal parenchymal scarring using static renal scintigraphy after percutanousnephrolithotomy operations. Nigerian Jorunal Clinical Practice 2017; 20(3):376-381.(doi: 10.4103/1119-3077.187318).

A3. M Yüksel, A Yıldız, G İnal, T İpekçi, Ö İpekçi. An extremely rare kidney tumor: Primary intraparenchymal squamous cell carcinoma. Journal Urological Surgery 2017;4:208-210. (doi:10.4274/jus.1235).

A4.H Tokgöz, G Tetik, S Yalçınkaya, A Yıldız, M Savaş. Urethroplasty using a turnover flap for correction of problematic urethrocutaneous fistula: A case report. World Journal Plastic Surgery 2017;6(2):230-232.(PMID:28713716).

A5.H Anıl, K Karamık, M Ateş, M Yüksel, Y Aktaş, İ Erol, A Yıldız, M Savaş. A rare clinical entity in bladder cancer:Paraneoplastic cerebellar degeneration. Clinical Genitourinary Cancer 2017; 15(5):e863-e865.(doi:10.1016/j.clgc.2017.04.026.)

A6.S Taş, K Karamık, E İslamoğlu, M Ateş, İA Karaçay, H Anil, A Yıldız, M Savaş. Inflammatory myofibroblastic tumor of the bladder in a 15-year-old boy. SM Journal Urology 2017;3(3):1036.(ISSN: 2575-8017)

A7.E İslamoğlu, B Çekiç, A Yıldız, K Saraç, K Karamık, M Savaş. Does robot-assisted radical prostatectomy affect renal intravascular parameters and glomerulation filtration rate? Journal Laparoendoscopic and Advanced Surgical Techniques-Part A 2018. (doi:10.1089/lap.2018.0457.)

A8.E İslamoğlu, H Anıl, K Karamık, Y Aktaş, A Yıldız, M Ateş, M Savaş. Complication of robotic surgery in urology: Our experience of 342 procedures including the learning curve. Journal of Urological Surgery 2018; 5(4):194-198.(doi:10.4274/jus.2148)

A9.S Yalçınkaya, A Yıldız, M Yüksel, E İslamoğlu, N Ateş, H Tokgöz, M Savaş. Can We Predict Mortality in Patients with Fournier’s Gangrene Using Questionnaires? A Pilot Study with Eighty-seven Patients. Journal of Urological Surgery 2019;6(2):118-124. (doi: 10.4274/jus.galenos.2018.2327).

A10.E İslamoğlu, Y Aktaş, Ö Arı, H Anıl, A Yıldız, M Ateş, M Savaş. Robotic-Assisted Laparoscopic Prostatectomy: Initial Experience With 267 Cases. Bulletın of Urooncology 2019;18:14-17. (doi: 10.4274/uob.galenos.2018.1109)

A11.A Yıldız, K Karamık, Y Aktaş, H Anıl, E İslamoğlu, M Ateş, M Savaş. When should the evaluation of erectile function be done before radical prostatectomy? Urologia 2019 Aug;86(3):148-151. (doi: 10.1177/0391560319842956).

B. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

B1.S Yılmaz, S Yalçınkaya, E İslamoğlu, H Tokgöz, A Yıldız, S Baş, M Savaş. The correlation between metabolic syndrome and clinical progression in benign prostatic hyperplasia patients. The EAU 10th South Eastern European Meeting, 24-26 October 2014, Belgrade Serbia. European Urology Supplements 13(7):e1553. (doi:10.1016/s1569-9056(14)61755-3).

 C. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

C1.A Yıldız, T İpekçi, M Yüksel, H Yazısız, G Koçlar. Erkek üriner traktında enterobius vermicularis: Olgu sunumu. Yeni Üroloji Dergisi 2018;13(1):53-55.

D. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

D1.K Karamık, M Ateş, İ Erol, A Yıldız, M Savaş, Ç Özsoy.Vaka takdimi: İdiopatik retroperitoneal fibroziste laparoskopik üreterolizis (video). Ulusal Endoüroloji Kongresi 12-15 Nisan 2017, Kapadokya, Nevşehir.

D2.K Karamık, İ Erol, M Ateş, M Savaş, H Anıl, A Yıldız, M Yüksel. Robotik radikal prostatektomi deneyimiz: Perioperatif, patolojik ve onkolojik sonuçlar. Ulusal Endoüroloji Kongresi 12-15 Nisan 2017, Kapadokya, Nevşehir.

D3.İ Erol, Y aktaş, K Karamık, Ç Özsoy, H Anıl, A Yıldız, S Taş, M Ateş, E İslamoğlu, M Savaş. Robot yardımlı laparoskopik üreterolizis (video). 26. Ulusal Üroloji Kongresi 12-15 Ekim 2017, Girne, Kıbrıs.

D4.İ Erol, Ç Özsoy, Y Aktaş, K Karamık, H Anıl, K Saraç, A Yıldız. Çocuk vakada robot yardımlı laparoskopik Mitrofanoff appendiko-vesikostomi (video). 26. Ulusal Üroloji Kongresi 12-15 Ekim 2017, Girne, Kıbrıs.

D5.H Anıl, K Saraç, İ Erol, Y Aktaş, K Karamık, E İslamoğlu, M Savaş, Ç Özsoy, A Yıldız, M Ateş. Komplet endofitik yerleşimli, böbrek kitlesinde robot yardımlı nefron koruyucu cerrahi. 26. Ulusal Üroloji Kongresi 12-15 Ekim 2017, Girne, Kıbrıs.

D6.İ Erol, Y Aktaş, K Karamık, Ç Özsoy, H Anıl, A Yıldız, S Taş, M Ateş, E İslamoğlu, M Savaş. Robot yardımlı laparoskopik üreterolizis. 26. Ulusal Üroloji Kongresi, 12-15 Ekim 2017, Girne, Kıbrıs.

D7.E İslamoğlu, H Anıl, K Karamık, A Yıldız, M Ateş, M Savaş. Kasa İnvazif Mesane Kanserinde Robot Yardımlı Radikal Sistektomi Tekniğimiz (video). 13. Üroonkoloji Kongresi, 8-12 Kasım 2017, Belek, Antalya.

D8.İ Erol, K Karamık, Y Aktaş, A Yıldız, H Anıl, E İslamoğlu, M Ateş, M Savaş. Sol üst üreter ürotelyal tümör vakasında robot yardımlı laparoskopik parsiyel üreterektomi ve üreteropyelostomi (video). 13. Üroonkoloji Kongresi, 8-12 Kasım 2017, Belek, Antalya.

D9.A Yıldız, E İslamoğlu, M Yüksel, İ Erol, K Karamık, T Çakır, M Ateş, M savaş, Radikal prostatektomi sonrası penil duyudaki değişimin elektrofizyolojik olarak değerlendirilmesi: Pilot çalışma. 13. Ulusal Androloji Kongresi, 18-21 Nisan 2019, Dalaman Sarıgerme, Muğla.

D10.A Yıldız, K Karamık, Y Aktaş, H Anıl, E İslamoğlu, M Ateş, M Savaş. Radikal prostatektomi öncesi erektil fonksiyon değerlendirmesi ne zaman yapılmalı? 13. Ulusal Androloji Kongresi, 18-21 Nisan 2019, Dalaman Sarıgerme, Muğla.

E. Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

E1.A. Yıldız, M. T. Ölçücü. Tek-port Robot Yardımlı Radikal Prostatektomi. Sağlıkta Yeni Nesil Teknolojile, Kitap. Editör: Can Özlü. 2019, ISBN: 978-605-258-649-5. Akademisyen Kitapevi. Sayfa: 289-98.

E2.A. Yıldız,  M. T. Ölçücü. Renal Travmalar. Acil Yaklaşımlar, Kitap. Editörler: Alten Oskay, Atakan Yılmaz, Can Özlü, Mert Seven, Murat Seyit. 2019, ISBN: 978-605-258-642-6. Akademisyen Kitapevi. Sayfa: 261-70.

E3.K. Yılmaz, A. Yıldız. Testiste Epidermoid Kist: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi. Ürolojik Vakalara Literatür Eşliğinde Yaklaşım, Kitap. Editörler: Şahin Kabay, Yusuf Özlülerden, Sinan Çelen, Aykut Başer, Okan Alkış. 2019, ISBN: 978-605-258-647-1. Akademisyen Kitapevi. Sayfa: 259-75.

Kurs, Kongre ve Sempozyum Katılımları

Kurs ve Kongre Katılımları

2014 23. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya

2015 da Vinci Robotik Cerrahi Eğitimi, İstanbul

2015 11. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Antalya

2016 Laparoskopi ve Robotik Cerrahi Kursu, İstanbul

2016 25. Ulusal Üroloji Kongresi, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

2019 13. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Antalya

2019 28. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya

Kurum Üyelikleri

1.Türk Üroloji Derneği

2.İstanbul Tabip Odası