Bize Sorun

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.

7/24 Yanınızdayız

Kardiyoloji

Yaklaşımımız

Okan Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Bölümü, profesyonel ekibiyle günün her saatinde hizmet vermektedir. Hastanemizde kalp hastalığı olan hastalara yönelik teşhis ve tedavi amaçlı ileri teknolojiye sahip gelişmiş sistemler kullanılmaktadır. Yataklı servislerde hastalar ev sıcaklığında ve konforunda, bireylerin kişisel hassasiyetleri de gözetilerek tedavi edilmekte, bakım ve takipleri yapılmaktadır.

Toplumsal kalp hastalığının önemini bilen kardiyoloji bölümü ekibimiz henüz hasta olmayan kişilere birincil koruma, hastalara ise ikincil koruma amaçlı beslenme, kötü alışkanlıkları terk etme ve fiziksel performansı artırma amaçlı destekleyici programlar hazırlamaktadır. Laboratuvarlarımızda kalp hastalığına yönelik tüm testler yapılmaktadır. Genel popülasyonda sıklıkla görülen hipertansiyon, diyabet, obezite ve yağ metabolizması sorunları için kişiye özel tedavi ve uzun süreli takip programları da kardiyoloji bölümünde mevcuttur.
 

Kardiyoloji Bölümünde Sunulan Hizmetler

 • Elektrokardiyografi (EKG)
 • Holter Takibi (24 Saat EKG Kaydı)
 • Ekokardiyografi (Transtorasik Ve Transösofageal 3 Boyutlu)
 • Ambulatuar Kan Basıncı Takibi
 • Egzersiz EKG Testi
 • Tilt Testi
 • Nükleer Kardiyolojik Çalışmalar
 • Kalp Pili Ve Kardiyoverter Defibrilatör Takibi (ICD)
 • Endotel Fonksiyon Testleri


Kateterizasyon Laboratuvarı

Okan Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Bölümü’nde teşhis ve önleyici kardiyolojiye ek olarak; koroner arter hastalığı teşhisinde tecrübeli bir ekip tarafından teşhis ve tedavi yapılmaktadır. Merkezimizde çalışan hekimlerin yıllık ortalama invazif işlem sayısı en üst yetkinlik seviyesindedir. Hastanemizin laboratuvarında hizmet veren doktorlar, koroner arter hastalıklarının tedavisinde; balon anjiyoplasti, stentimplantasyonu, lazer anjiyoplasti, aterektomi ve rotablatör gibi tedavi ve teşhis yöntemlerini uygulamaktadır.

Hastanemizde, kalp kapak bozuklukları, pulmoner arter hastalıkları, konjenital kalp hastalıklarında tanı ve tedavi hizmetleri de verilmektedir. Kardiyak kateterizasyon işlemlerini uygulayan hekimlerimiz aynı zamanda mitral ve diğer kapak bozukluklarının balon valvüloplastisi gibi özellikli tedavileri de yapmaktadır. Doğuştan kalp delikleri olan hastaların ameliyatsız yöntemlerle yani özel cihazlarla kapama işlemleri gerçekleştirilmektedir. 

Ritim bozukluklarının teşhis ve tedavisinde, merkezimiz, en son medikal yenilikleri takip etmektedir. Kalıcı kalp pili ve kardiyoverter defibrilatör (ICD) implantasyonları, merkezimizde uygulanmaktadır. Merkezimizde başarıyla uygulanan elektrofizyolojik çalışmalar ile aritmilerin mekanizmasının tayin edilmekte ve “ablasyon” olarak bilinen oldukça güvenilir bir metot ile elimine edilmektedir.
 

Kateter Laboratuvarında verilen hizmetler

 • Koroner Anjiografi
 • Primer PTCA
 • Koroner Stentleme
 • Tüm Versiyonlarda Kalp Pili ve ICD İmplantasyonu
 • Mitral Balon Valvüloplasti
 • Elektrofizyolojik Çalışma
 • Ablasyon
 • Konjenital Defektlerin ve Fistüllerin Transkateter Yolla Kapatılması
 • Periferik Arter PTA İşlemleri

Bölüm Doktorlarımız