Bize Sorun

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.

Prof. Dr. Funda Gümüştaş

Randevu Al Ahat Andican Çocuk ve Ergen Psikiyatri

Biyografi

Prof. Dr. Funda Gümüştaş, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesinden 2005 yılında mezun oldu. Uzmanlık eğitimini 2011 yılında Marmara Üniversitesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim dalında tamamladı. Adıyaman Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi’nde 2011-2014 yılları arasında uzman doktor olarak çalıştı,  aynı dönemde Adıyaman’da zihinsel gelişim geriliği olan erkek çocuk ve ergenler ile travma mağduru gençlik dönemindeki kızların kaldığı sosyal hizmetler bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde gönüllü çocuk ve genç psikiyatrı olarak görev yaptı. 2014-2015 yılları arasında Trabzon Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi’nde, 2015-2016 yılları arasında Tekirdağ Devlet Hastanesi’nde uzman doktor olarak çalışmalarını sürdürdü. 2016-2020 yılları arasında İstanbul Marmara Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi’nde görev yaptı. 2018 yılında doçent doktor unvanını almaya hak kazandı. Bu süreçte Sağlık Bakanlığı Otizm Eylem Planı kapsamında Otizm erken tanı ve tedavi polikliniğinde sorumlu hekim olarak çalıştı. 2020-2021 tarihleri arasında Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim dalında öğretim üyeliği görevinde bulundu.2024 yılı Mart Ayı itibariyle İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi’nde Çocuk ve Ergen Psikiyatri Bölümünde görev yapmaya başlamıştır.
 

Eğitim

1996 -1999 Kadir Has Lisesi, İstanbul/Türkiye.

1999-2005 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi,  Kocaeli/Türkiye.

 

Uzmanlık Eğitimi

2006-2011 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi, İstanbul/Türkiye.

 

Uzmanlık Alanları

 • Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu

 • Otizm

 • Özel Öğrenme Bozuklukları

 • Yıkıcı Davranış Bozuklukları

 • Tik Bozuklukları

 • Obsesif Kompulsif Bozukluk

 • Konuşma Bozuklukları

 • Kaygı Bozuklukları

 • Depresyon

 • Duygu durum Bozuklukları

 • Psikotik Bozukluklar

 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu

 • Uyku Bozuklukları

 • Bilişsel davranışçı terapi 

 • EMDR terapisi

 

Deneyim

2006-2011 Asistan Doktor, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatri ABD. İstanbul/Türkiye.

2011-2014 Uzman Doktor, Adıyaman Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi, Adıyaman/Türkiye.

2014-2015 Uzman Doktor, Trabzon Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi, Trabzon/Türkiye.

2015-2016 Uzman Doktor, Tekirdağ Devlet Hastanesi, Tekirdağ/Türkiye.

2016-2020 Uzman Doktor, İstanbul Marmara Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi, İstanbul/Türkiye.

2020 -2021 Mayıs Doçent Doktor, Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatri Anabilim dalı, İstanbul/Türkiye.

 

Makale ve Yayınları


Uzmanlık Tezi

“Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tanısı Alan Çocuk Ve Ergenlerde Empatik Yanıt Verebilme, Duygusal Yüz İfadelerininTanınması, Empati-Agresyon İlişkisi Ve İlaç Tedavisinin Empati Becerileri Üzerine Etkileri” Aralık, 2011.
 

Uzmanlık Dışı Eğitimleri

2007 “Ergenlik Dönemi Gelişimi ve Psikopatolojileri’’ Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği, Ankara/Türkiye.

2008 “K-SADS Tanı Koydurucu Görüşme’’ Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği, Ankara/Türkiye.

2008 “Çocuğun Cinsel İstismarına Yaklaşım’’ Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği, Ankara/Türkiye.

2009 “Bebek Ruh Sağlığında Değerlendirme’’ Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği, Ankara/Türkiye.

2010 “Okul Dönemi Sorunları ve Ruhsal İşleyişi’’ İstanbul Psikanaliz Derneği, İstanbul/Türkiye.

2010-2011 “Serinkanlı Çocuklar Programı’’ Bilişsel Davranışçı Terapi Temelli Çocuklara ve Ergenlere Yönelik Kaygı Eğitim Programı Composmentis Psikiyatri Eğitim ve Araştırma Merkezi.Prof. Emine Gül Kapçı, Ankara.

2011 “Ergenlerde Psikotik Durumlar’’ Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği, İstanbul/Türkiye

2013 “Bilişsel ve Davranışçı Terapi Eğitimi” Prof. Dr. Hakan Türkçapar, İstanbul/Türkiye.

2015 “Anket Düzenleme ve SPSS Analizi Eğitimiʺ, İkon Araştırma Danışmanlık Eğitim, Tekirdağ/Türkiye

2016 “Mentalization-Based Treatment For Familiesʺ, Anna Freud Center

2017 “Otizm Eylem Planı- Otizm Farkındalık Amaçlı Eğitici Eğitimiʺ, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Ankara

2019 Travma Sonrası Stres Bozukluğunda EMDR Eğitimi. T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ruh Sağlığı Dairesi Başkanlığı, Ankara/Türkiye

2019 “Çocuk & Ergen Şema Terapi Eğitimi” Christof Loose, Psikonet, İstanbul/Türkiye.

2021 Sistemik Aile Terapisi Eğitimi (devam ediyor)

 

Uluslararası Dergilerde Yayınlanmış Makaleler

 1. Gumustas F, Yilmaz I, Yulaf Y, Gokce S, Sabuncuoglu O. Empathy and Facial Expression Recognition in Children With and Without Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: Effects of Stimulant Medication on Empathic Skills in Children with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. J Child Adolesc Psychopharmacol. 2017 Jun;27(5):433-439. doi: 10.1089/cap.2016.0052.

 2. Gumustas F, Yilmaz I, Sirin DY, Gumustas SA, Batmaz AG, Isyar M, Akkaya S, Mahirogullari M. Chondrocyte proliferation, viability and differentiation is declined following administration of methylphenidate utilized for the treatment of attention-deficit/hyperactivity disorder. Hum Exp Toxicol. 2016 Nov 11. DOI: 10.1177/0960327116678294.

 3. Gumustas F, Kutuk EK, Yulaf Y, Han Almis B. Psychiatric disorders, developmental and academic difficulties among children and adolescents at-risk for schizophrenia: A controlled study. Psychiatry and Clinical Psychopharmacology. It was accepted on Oct 16, 2017. Doi: 10.1080/24750573.2017.1394803.

 4. Gümüştaş F, Fiş NP, Yulaf Y, Kütük EK, Akgül GY, Kuşçu TD. Şizofreni açısından yüksek riskli çocuk ve ergenlerde algılanan anne-baba tutumları ve yaşam kalitesi düzeyleri. Anatolian Journal of Psychiatry/Anadolu Psikiyatri Dergisi. 2018 Jun 1;19(3).

 5. Funda Gümüştaş, Yasemin Yulaf. Effects of parents’ attachment styles and attention deficit symptoms on social responsiveness in children with ADHD [Turkish]. Anatolian Journal of Psychiatry. doi: 10.5455/apd.30826 Published Online :Mar 24, 2019 Original Research (Original Article)

 6. Kütük EK, Gümüştaş F, Almış BH. Predictors of dating violence in college girls and differences from non-dating violence in psychiatric outcomes. Anatolian Journal of Psychiatry. doi: 10.5455/apd.274195.

 7. Yulaf Y, Gümüştaş F. The relationship between psychiatric problems and gender in the presence of epilepsy in children and adolescents who referred to child psychiatry outpatient clinic. Anatolian Journal of Psychiatry. 2019;20(2):204-10.

 8. Özçetin M, Gümüştaş F, Çağ Y, Gökbay İZ, Özmel A. The relationships between video game experience and cognitive abilities in adolescents. Neuropsychiatric Disease and Treatment. 2019;15:1171-80.

 9. Fis, NP & Gumustas, F. Early-onset psychosis: What is the diagnostic outcome? The European Journal of Psychiatry. 2018;32(4). DOI: 10.1016/j.ejpsy.2018.02.002. Available online: Mar 7, 2018

 10. Kuscu TD, Gumustas F, Rodopman Arman A & Goksu M. The relationship between nomophobia and psychiatric symptoms in adolescents. International Journal of Psychiatry in Clinical Practic. 2020: 1-6.

 11. Almış BH, Kütük EK, Gümüştaş F, Çelik M. Kadınlarda Ev İçi Şiddet için Risk Faktörleri ve Ev İçi Şiddete Uğrayan Kadınlarda Ruhsal Bozulmanın Belirleyicileri. Arch Neuropsychiatry. DOI: 10.5152/npa.2017.19355.

 12. Ekmekci B, Bulut HT, Gümüştaş F, Yıldırım A, Kuştepe A. The relationship between white matter abnormalities and cognitive functions in new-onset juvenile myoclonic epilepsy. Epilepsy Behav. 2016 Sep; 62:166-70. doi: 10.1016/j.yebeh.2016.07.015

 13. Ayaz AB, Gokce Imren S, Gumustas F, Muhammed Ayaz. Autistic Spectrum Symptoms in Subtypes of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. Journal of Intellectual & Developmental Disability. 2014; 39(3):290-297. Doi: 10.3109/13668250.2014.916184.

 14. Poyraz Fındık OT, Murat D, Gümüştaş F, Rodopman Arman A & Özer I. Assessing mental health in children and adolescent with MTHFR polymorphisms: psychiatric disorders, executive functioning, and symptom profile in a Turkish clinical sample. Children’s Health Care. 2021: 1-18.

 15. Almış BH, Almış H, Çelik M, Gümüştaş F, Turgut M. Methylphenidate induced gynecomastia in a prepubertal boy: a case report. Anatolian Journal of Psychiatry. 2016; 17(Suppl.3):74-76. doi:10.5455/apd.177010.

 16. Ekinci O, Topcuoglu V, Sabuncuoglu O, Berkem M, Akin E, Gumustas The association of tattooing/body piercing and psychopathology in adolescents: a community based study from Istanbul. Community Ment Health J. 2012 Dec;48(6):798-803. doi: 10.1007/s10597-012-9509-y.

 

Ulusal Dergilerde Yayınlanmış Makaleler

 1. Gümüştaş F, Yulaf Y, Gökçe S, Sağlam S, Kütük EK. One-Year Retrospective Analysis of Forensic Cases Referred to Child and Adolescent Psychiatry Outpatient Clinic in the Province of Adiyaman. Cukurova Medical Journal 2014;39(2): 280-289. Turkish.

 2. Gümüştaş F, Yulaf Y, Gökçe S. Çocuk ve ergenlerde okul reddi davranışının nedenlerinin incelenmesi. Marmara Medical Journal 2014; 27: 27-31. DOI: 10.5472/MMJ.2013.03119.1

 3. Yulaf Y, Gümüştaş F, Ayaz M. Characteristics Of Children And Their Parents Referred To A Child Psychiatry Clinic Of A State Hospital For School Readiness Assessment. TURK J CHILD ADOLESC MENT HEALTH. 2015; 22(2): 107-116.

 4. Yulaf Y, Gümüştaş F. Çocuk ve Ergenlerde Cinsel İstismarın Psikiyatrik Sonuçlarını Etkileyen Faktörler. Klinik Psikiyatri Derg. 2013; 16:197-205.

 5. Yulaf Y, Gümüştaş F. Kurum bakımında yaşayan ve evlat edinilen çocuk ve ergenlerin ruhsal bozukluklar açısından karşılaştırılması. Cukurova Medical Journal. 2019;44(3):1-.

 6. Almis BH, Gumustas F & Kutuk EK. Effects of Domestic Violence Against Women on Mental Health of Women and Children Kadina Yonelik Aile Ici Siddetin Kadin ve Cocuklarin Ruh Sagligina Etkileri. Psikiyatride Guncel Yaklasimlar/Current Approaches to Psychiatry. 2020; 12(2), 232-243.

 7. Cag Y, Gumustas F & Yulaf, Y. Psychiatric disorders and characteristics of patients in asthmatic children and adolescents. Children. 2020; 104, 54-2.

 8. Kuşçu TD, Gümüştaş F. Ebeveynlerinde Ruhsal Bozukluk Olan Çocuk ve Ergenler. Perdahlı Fiş N, editör. Yüksek Riskli Gruplarda Psikiyatrik Bozukluklar. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2021. p.41-48.

 9. Tarımtay Altun F, Gümüştaş F. Ergenlerde yeme bozuklukları tedavisinde psikososyal yaklaşımlar. Çöpür M, editör. Çocuk ve Ergenlerde Yeme Bozuklukları. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2020. p.67-73.

 10. İmren SG, Arman AR, Gümüştaş F, Yulaf Y, Çakıcı Ö. Family Functioning in Attention Deficit Hyperactivity Disorder with or without Oppositional Defiant Disorder/Conduct Disorder Comorbidity. Cukurova Med J. 2013; 38(1): 22-30. Turkish.

 11. Fındık OTP, Özcan BG, Arman AR & Gümüştaş F. Erken Evlendirilmeleri için Adli Rapor Talebi ile Çocuk Psikiyatri Polikliniğine Yönlendirilen Ergenlerin Sosyodemografik ve Ruhsal Özelliklerinin Değerlendirilmesi. Turk J Child Adolesc Ment Health. 2019; 26(3), 125-30.

 

Uluslararası ve Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 1. Yulaf Y, Gumustas F, Yazgan Y. [PP-294] Psychopharmacology A case report of persistent hyperkinetic movement disorder treatment with tetrabenazine and clonazepam Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2013; 13: S289 .

 2. Yulaf Y, Gumustas F, Ayaz M. [PP-193] Learning disabilities School starting age: parent’s views about school readiness and children’s emotional and behavioral characteristics Bulletin of Clical Psychopharmacology 2003; 13: S224

 3. Gumustas F, Yulaf Y. [PP-192] Psychopharmacology A case report of sexual side effect with sustained release methylphenidate Bulletin of Clical Psychopharmacology 2003; 13: S223-S4.

 4. Ayse Burcu Ayaz, Sebla Gokce Imren, Funda Gumustas, Muhammed Ayaz. [PP-049] Childhood and adolescence disorders Autistic spectrum symptoms in subtypes of attention deficit hyperactivity disorder Bulletin of Clical Psychopharmacology 2003; 13: S137-S8.

 5. Gumustas, S.G. Imren, Y. Yulaf , O. Sabuncuoglu. Empathy and facial expression recognition in children with ADHD and non-ADHD: Effects of stimulant medication in the ADHD group. Neuropsychiatrie de l’Enfance et de l’adolescence. 2012; 60: 261.

 6. Gokce Imren, F. Gumustas, A.S. Guler , Y. Yazgan. Does methylphenidate improve social impairment in ADHD? Neuropsychiatrie de l’Enfance et de l’adolescence. 2012; 60: 268.

 7. Funda Gümüştaş, Emel Koyuncu Kütük. Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezinde Kalan Ergen Kızların Sosyodemografik verilerinin ve Maruz Kaldıkları İstismarla ilişkili Özelliklerinin İncelenmesi. 25. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Kongresi 1-4 Nisan 2015, İstanbul.

 8. Funda Gümüştaş, Emel Koyuncu Kütük, Yasemin Yulaf. Şizofreni tanısı olan ebeveynlerin çocuklarında psikiyatrik tanıların, depresyon, kaygı ve yıkıcı davranış sorun düzeylerinin kontrol grubuyla karşılaştırılmalı incelenmesi.. 26. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Kongresi 13-16 Nisan 2016, İzmir.

 9. Funda Gümüştaş, İbrahim Yılmaz, Duygu Yaşar Şirin, Seyit Ali Gümüştaş, Ahmet Güray Batmaz, Mehmet İşyar, Semih Akkaya, Mahir Mahiroğulları.Çocuklarda dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tedavisinde metilfenidat kullanarak boy uzamasını baskılıyor muyuz? 26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. 25-30 Ekim 2016, Antalya

 10. Ekmekci B, Bulut HT, Gümüştaş F, Yıldırım A, Kuştepe A. Yeni başlangıçlı Jüvenil Myoklonik Epilepside Talamofrontal Mikroyapısal Anomalilerin Kognitif Fonksiyonlarla İlişkisi. 51. Ulusal Nöroloji Kongresi 27 Kasım-3 Aralık 2015, Antalya.

 11. Tuğba Didem Kuşcu, Muhsine Göksu, Funda Gümüştaş, Ayşe Rodopman Arman. Relationshıp Between Nomophobia And Psychiatric Symptoms In A Clinical Sample Of Turkish Adolescents. 27. Ulusal Çocuk ve ergen psikiyatrisi Kongresi. 10-13 Mayıs 2017, Çeşme-İzmir.

 12. Yasemin Yulaf, Funda Gumustas, Osman Sabuncuoglu. Attachment styles and Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) symptoms in parents of the children and adolescents with ADHD. 4th World Congress on ADHD 6-9 June 2013 Milan, Italy.

 13. Yasemin Yulaf, Funda Gumustas, Sebla Gokce Imren, Yanki Yazgan. Executive functions profile in children and adolescents with or without ADHD; by using performance based measures and homework and work habits (HWH) questionnaire. 15th International Congress of ESCAP 6th-10th July 2013 Dublin, Ireland.

 14. Özalp Ekinci, Sebla Gökçe İmren, Funda Gümüştaş, Yankı Yazgan. Görme Engeli Olan Bir Yüksek Fonksiyonlu Otizm Vakası.18. Ulusal Çocuk ve Ergen Psikiyatri Kongresi, Nisan 2008, İstanbul.

 15. Özalp Ekinci, Funda Gümüştaş, Sebla Gökçe İmren, Elif Akın, Meral Berkem. Cohen Sendromlu Bir Vakada Otizm. 18. Ulusal Çocuk ve Ergen Psikiyatri Kongresi, Nisan 2008, İstanbul.

 16. Sebla Gökçe İmren, Ayse Arman, Yasemin Yulaf, Funda Gümüştaş, Meral Berkem. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Özbildirim ve Ebeveyn Bildirimli Kaygı Belirtileri. 21. Ulusal Çocuk ve Ergen Psikiyatri Kongresi, Nisan 2011, Antalya.

 17. Yasemin Yulaf, Funda Gümüştaş, Sebla Gökçe. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Polikliniğine Okul Reddi Davranışı Nedeniyle Getirilen Çocuk ve Ergenlerin İncelenmesi. 22. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 24-27 Nisan 2012, Bolu.

 18. Funda Gümüştaş, Emel Koyuncu Kütük. Depressive and anxiety symptoms and cigarette smoking among college girls. 7. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi, 15-19 Nisan 2015, Antalya.

 19. Funda Gümüştaş, Emel Koyuncu Kütük. Üniversite öğrencisi kızlarda çocukluk döneminde aile içi fiziksel şiddete uğrama ile depresif ve kaygı belirti düzeyleri ilişkisi ve genç kızların şiddet algısı.. 25. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Kongresi 1-4 Nisan 2015, İstanbul.

 20. Yasemin Yulaf, Funda Gümüştaş. Kurum bakımında olan çocuklarının davranış sorun düzeylerinin incelenmesi. 25. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Kongresi 1-4 Nisan 2015, İstanbul.

 21. Rahşan Yiğit, Funda Gümüştaş. Kekemelik tanısı olan çocukların el tercihi, çift dillilik ve eşlik eden duygusalve davranışsal belirtiler açısından sağlıklı kontrollerle karşılaştırılması. 7. Ulusal Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi 9-12 Ekim 2014, Ankara.

 22. Leyla Ezgi Tüğen, Funda Gümüştaş, Neşe Perdahlı Fiş. Unilateral Gynecomastia Following Low Dose Aripiprazole Use In A Child With Atypical Autism . 27. Ulusal Çocuk ve ergen psikiyatrisi Kongresi. 10-13 Mayıs 2017 Çeşme-İzmir.

 23. Yasemin Yulaf, Funda Gümüştaş. Relation Between Parental Divorce And / Or Parental Death And Mental Disorders In Children And Adolescents. 27. Ulusal Çocuk ve ergen psikiyatrisi Kongresi. 10-13 Mayıs 2017 Çeşme-İzmir.

 24. Gümüştaş, S. Gökçe, A.B. Ayaz. Comparison of impulsivity levels in internalizing, externalizing and combined disorders among adolescents. IACAPAP. 23-27 July 2018, Prague, Czech Republic.

 25. Ferda Volkan Gönüllü, Funda Gümüştaş, Muhsine Göksu, Neşe Perdahlı Fiş. Cinsel İstismar İddiası ile Başvuran ”Folie a Deux” Olgusu. III. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi. 30 Eylül-3 Ekim 2018, Ünye- Ordu.

 26. D. Kuscu, F. Gümüştaş, O. Sabuncuoglu. Preschool ADHD and its relationship with attachment. IACAPAP. 23-27 July 2018, Prague, Czech Republic.

 27. Yulaf Yasemin, Gümüştaş Funda, Yazgan Yanki (2013). A case report of persistent hyperkinetic movement disorder treatment with tetrabenazine and clonazepam. 5. Uluslararası psikofarmakoloji kongresi/Uluslararası çocuk ve ergen psikofarmakoloji sempozyumu, Antalya.

 28. Gümüştaş Funda, Yulaf Yasemin (2013). A Case Report of Sexual Side Effect with Sustained Release Methylphenidate. 5. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi/Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakoloji Sempozyumu, Antalya.

 

Uluslararası ve Ulusal Kongrelerde Sunulan Paneller

 • Kronik psikiyatrik Hastalığı olan ebeveynlerin çocuklarında bağımlılığa yaklaşım. 8. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi, 20-24 Nisan 2016, Antalya.

 • The Relationship Between Negative Life Events and Psychopathology; Mediators and Triggers. 27. Ulusal Çocuk ve ergen psikiyatrisi Kongresi. 10-13 Mayıs 2017, Çeşme-İzmir.

 • Autonomic Dysfunction/ Autonomic Nerve System and Emotions. 9. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi, 26-30 Nisan 2017, Antalya.

 • Psikoz için klinik risk gruplarının tanımlanması. 28. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. 9-12 Mayıs 2018, İstanbul.

 • Olgu Örnekleriyle Ergenlerde Görülen Atipik Kendine Zarar Verme Girişimleri. 29. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. 2-5 Mayıs 2019, İstanbul.