Bize Ulaşın

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.

7/24 Yanınızdayız

Teknoloji

Yaklaşımımız

General Electric’in geniş cihaz portföyünün yer aldığı bir referans merkezi konumunda olacak hastanemiz, Türkiye’de sağlık sektörünün hizmetine ilk defa sunulacak yüksek teknolojili bazı cihazları da barındırarak AR-GE çalışmalarına olanak sağlayacak.. Teknolojik olarak global bakış açısı ile hareket ettiğimiz, hizmet kalitemiz ile örtüşen; sağlıkta dünya teknolojisi arayanlar için alt yapısını başından itibaren öncü olacak şekilde planladığımız bir hastanemiz General Electric ile referans anlaşması imzaladı. Bu yatırım sürecinde hastalarımızın doğru tanıya en hızlı ve konforlu şekilde ulaşmaları amacıyla, yüksek teknolojideki cihazlara odaklandık. Geniş ve üst düzey teknolojili cihaz portföyü ile GE Sağlık’ın, bu alanda ihtiyaçlarımızı en etkin şekilde belirleyerek iş ortağımız olmasından, deneyimi ve teknolojisi ile öne çıkan GE ile işbirliği yapmış olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz.

Elekta HD Versa!

Kanserden Korkmayın Artık Teknoloji Var!

Merkezimizde kullanılan Elekta HD Versa cihazı alanında en yüksek sayı olan 160 adet alan şekillendiriciye (MLC) sahip olması ile hedef hacmin şeklini daha iyi kapsamakta ve sağlam organların alacağı doz miktarlarını azaltmaktadır. Yine alanında en yüksek MLC (alan şekillendirici) hızına sahip olması sayesinde diğer cihazlara göre tedavi süresini kısaltmaktadır.

5 kat daha az sızıntı doz geçirgenliğine sahip kolimatör yapısı sayesinde, sağlam organların radyasyondan etkilenmesinin en aza indirir ve ikincil kanser oluşum risklerinde en düşük değerlere sahiptir. Bu da özellikle ÇOCUKLUK ÇAĞI TÜMÖRLERİNDE önemli bir avantaj sağlamaktadır.

Artık Modacılar Gibi Kişiye Özgü Tedavi Yapılıyor!

Geçmiş yıllarda tedavi ettiğimiz bölgeyi net olarak göremediğimiz için çok geniş alanlar kullanıyorduk böylece tümörü tedavi edebilmek için gereğinden büyük bölgeye radyoterapi uyguluyorduk yani herkese XL elbise giydiriyorduk, ancak şu an kullandığımız Elekta HD Versa cihazında bulunan coneBeam CT bize her gün tedavi ettiğimiz bölgeyi net bir şekilde gösterdiği için her hastaya en uygun, ''haute couture'' tedaviyi yapabilir hale geldik. İGRT olarak adlandırılan bu tedavi sayesinde sadece tümöre yüksek doz verirken sağlam dokuyu maksimum oranda koruyabiliyoruz.

Radyoterapi İle Kansız Ameliyat

Herhangi bir nedenle ameliyat olamayan erken dönem akciğer tümörleri Elekta HD Versa ile radyo-cerrahi yöntemi kullanılarak 1-3 günde halk arasında ''nokta atış'' diye adlandırılan sadece tümör bölgesine çok yüksek doz verilerek cerrahiye yakın başarı ile tedavi edilebilmektedir. Böylece eski yıllarda cerrahi yapılamayan ve tedavi edilemeyen akciğer kanseri olguları ameliyat olanlarla yakın şifaya kavuşabilmektedirler.

Radyoterapi Artık Daha Kısa Süren Bir Tedavi

Bilindiği gibi radyoterapi 5 ila 8 hafta sürebilen bir tedavi iken Elekta HD Versa ve benzeri cihazlar üstün teknoloji özellikleri sayesinde 3 veya 5 tedavide eskiden uzun sürelerde yapılan tedavileri kısa sürede ve güvenli bir şekilde yapabilmektedir. Uygun prostat kanserli hastalara 5 günlük tedavide normalde 8 hafta süren tedaviyi gerçekleştirebiliyoruz ve hasta hastanede daha kısa kalıp normal hayatına dönebiliyor.

Beyin ve vertebra ( omurga ) metastazlarında çevre doku ve omurilik bölgesine zarar vermeden bir günde verilen yüksek doz radyoterapi hem çok hızlı ve uzun süreli ağrı kontrolü sağlıyor hem de sağlam beyin dokusuna zarar vermiyor.

Teknoloji Sürat Getiriyor

Elekta HD Versa ve benzeri cihazlarda diğer cihazlarda uzun süren streotaktik ve İMRT tedavileri 2-3 kat daha hızlı gerçekleşmekte böylece özellikle ağrılı hastalarda cihazda uzun süre hareketsiz kalmanın getirdiği sorunlarla karşılaşmadan hızlı güvenli bir tedavi yapılabilmektedir.

CT Cihazı: 128 kesitli üst düzey Bilgisayarlı Tomografi Cihazı

Vücutta incelenen bölgenin kesitsel görüntülenmesini sağlayan cihaz karaciğer, pankreas, adrenal bezler, akciğerler ve kemiklerdeki kanserlerin saptanması ve bunlar hakkında bilgi edinilmesinde oldukça yararlıdır.

Anjiyo Cihazı

İnsan vücudundaki tüm damarların, içlerine yüksek yoğunlukta bir madde verilerek grafilerinin çekildiği “anjiyo” yeni cihazlarla çok daha az radyasyon ile gerçekleştirilebilmekte ve daha net sonuçlara ulaşılmaktadır. İleri teknoloji anjiyo cihazları Türkiye’de ilk kez Okan Üniversitesi Hastanesi’nde kullanılmaktadır.

PET-CT Cihazı: 4-Ring Discovery IQ cihazı

En güncel onkoloji teşhis teknolojisi olan Pet-CT pozitron emisyon tomografisi ve bilgisayarlı tomografinin birleşiminden oluşan bir görüntüleme cihazıdır. Bir kitlenin iyi ya da kötü huylu ayrımı hakkında bilgi verebildiği gibi, kanserin vücuttaki dağılımı hakkında da önemli veriler sağlamaktadır. Hastanemizde kurulu PET-CT cihazı Türkiye’deki ilk 4-Ring Discovery IQ cihazıdır.

Contrast Spectral(CESM) Mamografi Cihazı

Tüm görüntüleme ve tanı yöntemleri içinde meme kanserini en erken saptayabilen yöntemdir. Hastanemizde bulunan mamografi cihazı, Contrast Spectral(CESM) özelliği ile üç boyutlu ve net görüntü kalitesi sunmaktadır.

MR Cihazı

Teknik olarak alanının en kuvvetli alt yapısına sahip MR cihazı beyin uygulamalarında sessiz MR teknolojisine sahip olup, üstün aplikasyonlarla güçlendirilmiştir. Radyasyon içermeyen bir teknik olan MR’la, özellikle yumuşak dokuların görüntülenmesinde başarılı sonuçlar alınmakta, diğer yöntemlerle tespit edilemeyen pek çok kanser odağı yakalanabilmektedir.

 


Excimer Laser

Gözlüklerden Kurtulmak Mümkün mü?

Kırma kusurları olan bir çok hasta gözlükleri ve kontakt lensleri sayesinde net görmeye sahiptirler. Ancak bazı erişkinlerin işleri ve kariyerleri nedeni ile gözlüksüz mümkün olabilecek en net görmeye ihtiyaçları vardır. İnsanlar kontakt lenslerinden veya gözlüklerinden kurtulup, gözlüksüz yaşamak isteyebilmektedirler. Yapılan çalışmalar kırma kusuru olan hastaların %75’inin refraktif cerrahiyi gözlük veya kontakt lens olmaksızın görmeyi diledikleri, diğerlerinin de kozmetik görünüşleri açısından istediklerini göstermektedir.

Miyopi, hipermetropi, astigmatizma gibi kırma kusurlarının tedavisi genel olarak refraktif cerrahi olarak isimlendirilir. Refraktif cerrahide ana unsur; Korneanın çeşitli yöntemlerle yeniden şekillendirilerek korneal kırma gücünün değerlerini değiştirme, yani kornea yüzeyini yeniden şekillendirme esasına dayanır.

Excimer Laser Kimlere Uygulanır?

Hangi teknikle yapılırsa yapılsın excimer laser tedavisi öncesinde tüm göz ve retina muayenesi detaylı olarak yapılmalıdır. Kornea topografilerinin (haritalarının) ve kornea kalınlığının mutlaka dikkatle incelenmesi gerekmektedir. Excimer laser tedavisi uygulanabilmesi için kişinin genel olarak 20 yaş üzerinde olması ve işlemi engelleyecek başka bir göz hastalığının olmaması gerekmektedir. Katarakt veya kataraktın başlangıç safhası olan nükleer skleroz olmadığı müddetçe tedavi için üst yaş sınırı bulunmamaktadır.

Excimer Laser Nasıl Uygulanır?

Günümüzde excimer laser tedavisinde iki teknik uygulanmaktadır. Yüzeyel yapılan tedaviler EPİLASEK-LASEK - PRK (kırma kusurlarının yüzeyel tedavisi) ve PTK (korneal leke düzensizliklerin tedavisi) olarak ikiye ayrılır. Daha derine yapılan LASİK (stromal kornea cerrahisi) yöntemi ise daha yüksek numaralı kırma kusurlarının tedavisinde kullanılır.

EPİLASEK-LASEK - PRK ve LASIK tedavileri kırma kusurlarının (miyopi, hipermetropi, kompoze veya basit astigmatizma) tedavilerinde kullanılan yöntemdir. Her iki yönteminden birbirlerine göre avantajlı ve dezavantajlı yönleri mevcuttur.

Excimer Laser: Lasık

LASIK tedavisi bir mikrokeratom cihazı ve excimer laserin beraber kullanıldığı tekniktir. LASIK tedavisinin günümüzde giderek yaygınlaşmasındaki en önemli etken, korneada belli bir kalınlıktaki dokunun kaldırılıp, menteşe dediğimiz kısmının bırakılarak bir flep (kapak) oluşturulmasını sağlayan laser ve otomatik mikrokeratomlardır.

LASIK tedavisinde her ne kadar flebin hazırlanması önemli ise de, kırma kusurunu düzelten tedavi, açılmış olan yatağa yapılan excimer laser uygulaması ile mümkündür.

Refraktif cerrahide excimer laserlerin keşfi ile başlayan gelişme LASIK tedavisi ile daha geniş ufuklar kazanmıştır. Keratomlar ve laserlerdeki gelişme düzgün flap kaldırılarak tedavinin tam olarak yapılmasını sağlayan yeni jenerasyon laserlerle birleşince hastaları tatmin edici sonuçlar artmıştır.

Özellikle kapak hazırlamada femtosaniye laserlerin kullanılması komplikasyon oranını azaltmış, daha ince kapak hazırlanmasına olanak sağlamıştır. Femtosaniye laserler ve yeni jenerasyon excimer laser cihazlarının beraber kullanımı, refraksiyon kusurlarının düzeltilmesindeki en önemli gelişmedir.

Yine günümüzde gelişen cihazlar yardımı ile (topografi ve wavefront analizi) kişiye özel tedavilerde uygulanabilmektedir.

Operasyon sonrası ağrı olmaması, regresyonun az oluşu, haze gelişmemesi, astigmatik tedavi uygulanabilmesi ve post operatif ilaç kullanma (damla) süresinin kısalması, günümüzde LASIK uygulamalarının yaygınlaşmasının nedenidir.

Excimer Laser: Prk – Lasek- Epilasek

PRK korneanın en dış tabakası olan epitelin kazınarak yüzeye tedavi yapılmasıdır. Günümüzde PRK tedavisi giderek eski önemini kaybetmektedir. Bunun başlıca nedeni yüksek dioptirili tedavilerde haze denilen bulanıklıkların ortaya çıkabilmesidir. Ayrıca epitelin kaldırılmış olması sonucu, hastaların ilk 48 saatte değişen seviyelerde ağrı hissi duymaları da az tercih edilmesinde bir etkendir.

PRK’nın avantajı ise 7-9 mm.ye kadar tedavi edilecek optik zonun genişletilebilmesidir. Bugün için PRK 4 dioptiriye kadar olan miyopi, hipermetropi ve astigmatizma tedavilerinde, ağrı dışında diğer komplikasyonların az olması nedeniyle tercih edilebilir.

PRK, düşük dioptirili kırma kusurları tedavisinde güvenilir ve efektif bir yöntemdir. Post operatif ağrı ve yara iyileşmesinin iyi takip edilmesi, gözyaşı film tabakasının analizi ve post operatif damlaların uygun biçimde kullanılmasıyla güvenli olarak uygulanabilir.

LASEK ise, epitelin alkol debridmanı ile flep olarak kaldırılması esasına dayanır. Laser uygulamasıı sonrası bı flep kapatılır. PRK ile benzer bir uygulama olmasına rağmen flep nedeni ile eğrinin düzgün olduğu söylenmektedir.

Excimer Laser: Ptk

PTK’da ise PRK’daki cerrahi teknik uygulanarak, ön korneada travma ve lekeler sonrasında oluşan bulanıklıklar, korneal enflamasyonlar, tekrarlayan epitel ülserleri, korneal distrofiler ve dejenerasyonlar, bant keratopati tedavi edilebilmektedir.

Excimer Laser: Wavefront

Wavefront; excimer laser teknolojisinin zaman içinde büyük değişiklikler ve ilerlemeler kaydetmesi ile ortaya çıkmıştır. 2000 yılı başlarında gözün optik sisteminin sadece gözlük numaralarından ibaret olmadığı, daha farklı optik sapmaların (aberrasyonların) da ölçülebildiği gösterilmiştir.

Wavefront aberrometre denilen cihazlar ile gözün miyop, hipermetrop ve astigmat haricindeki diğer optik sapmalarının da varlığını tespit edebilir ve tedavi edilebilir duruma gelmiştir.

Wavefront teknolojisinde kişiye özel sapmaların yada düzensizliklerin giderilmesini amaçlamaktadır. Fakat görme kalitesi optik sistemin mükemmelliği yanında diğer sistemlerin de mükemmelliğine dayanmaktadır. Mükemmel optik sistemin dışında mükemmel bir yakına uyum refleksi, mükemmel bir retina sağlığı, mükemmel iki gözün birlikte görmesi ve mükemmel bir göz- beyin iletişiminin ancak hepsinin birlikte iyi çalışması durumunda görme kalitesinin performansını en üst düzeylere çıkabilmektedir.

Wavefront teknolojisinin kullanımdaki amaç; kişinin sadece kırma kusurunu düzeltmek değil farkı aberasyonlarını da düzelterek daha iyi bir görme kalitesi sağlamaktır.

Excimer Laser Tedavi Sonuçları Nedir?

Günümüz insanı daha iyi, daha rahat ve daha bağımsız bir yaşamı kovalamaktadır. Birçok kişi gözlük ve kontakt lenslerinin kendilerini bağlayıcı öğeler olduğunu düşünmektedir. Son yıllarda genel olarak hastalar tüm estetik cerrahi yaklaşımlarındaki gelişmeleri takip etmekte ve kendilerine uygun çözümü aramaktadırlar. Teknolojik gelişmenin yardımıyla excimer laser refraktif cerrahi tekniği günümüzde en yaygın kullanılan sistemdir.

Sağlam bir dokuya yapılan excimer laser refraktif cerrahi tedavisinin teknolojik aletler yanında iyi eğitilmiş ve deneyimli hekimlere ihtiyaç gösterdiği bir gerçektir. Hekimlerin ve hastaların doğru yönlendirilmesi, komplikasyonların azalmasına ve sonuçta her iki taraf içinde tatmin edici neticelerin elde edilmesine neden olacaktır.

Lazer tedavisinde yenilik var mı?

Yeni gelişen excimer laser teknolojileri kişiye özel tedavide önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Daha hızlı, daha güvenli ve etkili tedavilerle refraktif kusurlar başarıyla düzeltilebilmektedir. Femtosaniye laserlerdeki gelişmeler istenilen kalınlıkta, büyüklükte kornea kapaklarının hızlı biçimde oluşmasına olanak sağlamıştır. İşlem öncesi korneanın tam ölçümleri ve gözü tanıma sistemleri ile tedavide başarı oranı artmıştır. OptiLasik gibi yeni tedavi protokolleri ve teknoloji bir araya gelince refraktif kusurların en iyi şekilde tedavisi sağlanmıştır. Komplikasyonların azalması ve iyileşme sürecindeki hızlanma kişilerin günlük yaşantılarına en kısa sürede dönmelerine olanak sağlamıştır.