Bize Ulaşın

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.

Doç. Dr. Aşkın Ali Korkmaz

Randevu Al Ahat Andican Kardiyovasküler Cerrahi

Biyografi

01.01.1967’de doğan Dr. Aşkın Ali KORKMAZ, 1991 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirmiştir. 1991-1993  yıllları arası Düziçi Devlet Hastanesi Acil Polikliniği’nde mecburi hizmetini yapmıştır. Uzmanlık eğitimini 1993-1998 yılları arasında İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, kalp ve damar cerrahisi bölümünde tamamlamıştır. Daha sonra  1998-2006 yılları arasında Florence Nightingale Hastanesinde hem pediatrik hemde yetişkin kalp ve damar cerrahisinde  uzman olarak çalışmıştır. Bu arada 2000-2001 yıllarında Belçika OLV hastanesinde fellowship olarak görev yapmış, özellikle minimal invaziv kalp cerrahisi ve mitral kapak tamiri konularında bilgi ve tecrübesini artırmıştır. 2013 yılında Doçentlik ünvanını almış, yerli ve yabancı birçok kalp ve damar cerrahisi uzmanının minimal invaziv kalp cerrahisi, mitral kapak tamiri ve RF ablasyon konusundaki eğitimlerine katkıda bulunmuştur. 2016 yılında Azerbeycan Gence International Hospital’ de konsültan kalp ve damar cerrahı olarak çalışmıştır. Ekim 2016’da Okan Üniversitesi kalp ve damar cerrahisinde göreve başlamıştır.

Eğitim

Eğitim

Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Düziçi Devlet Hastanesi, Uzmanlık İhtisası

Deneyim ve İlgi Alanları

Koroner by-pass ameliyatları (Bilateral göğüs damarı kullanımı)

Mitral ve aort kapak tamiri

Küçük yaradan kalp ameliyatları

Aort cerrahisi

Endovasküler girişimler (EVAR, TEVAR)   

Periferik damar cerrahisi

Varis tedavisi (Laser veya Radyofrekans ameliyatları)

Makale ve Yayınları

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler  

A1. A.A.Korkmaz, B.onan, B.Tamtekin, K.Oral, V.Aytekin, C.Bakay, "Right coronary revascularization by coronary-coronary bypass with a segment of internal thoracic artery", Texas Heart Institute Journal (ISI) ,170-174 pp.,2007.

A2. A.A.Korkmaz, B.Onan, B.Tamtekin, K.Oral, V.Aytekin , C.Bakay, "Correspondence (Coronary–coronary bypass with a segment of İnternal thoracic artery to revascularize the right coronary artery)", Texas Heart Institute Journal (ISI) ,501-502 pp.,2007

A3. A.A.Korkmaz, M.Guden, F.Korkmaz, M.Yuce, "Coronary air embolism in off-pump surgery caused by blower-mister device", Journal of Cardiac Surgery (ISI) ,583-585 pp., 2008

A4. A.A.Korkmaz, M.Yuce, F.Korkmaz, F.Gulcan, M.Guden, "Stuck mechanical valve in pregnancy", Journal of Cardiac Surgery (ISI),790-792 pp.,2008

A5. A.A.Korkmaz, B.Onan, S.Onan, A.Ozkara, M.guden, C.Bakay, "Combined internal mammary artery graft in coronary bypass:18-year follow-up", Annals of Thoracic Surgery (ISI),57-58 pp.,2009

A6. M.Guden, A.A.Korkmaz, E.Sagbas, I.Sanisoglu, B.Akpinar, "An alternative method for cardioplegia delivery totally endoscopic robotic surgery", Journal of Cardiac Surgery (ISI),661-663 pp.,2009

A7. A.A.Korkmaz, B.Tamtekin, B.Onan, A.S.Demir, M.Guden, Y.Uckurt, "Combination of right atrial and left ventricular myxoma", Annals of Thoracic Surgery (ISI),33-35 pp., 2009

A8. C.E.Yıldız, K.Babaoğlu, A.Korkmaz, M.Dursun, İ.Altun, M.Mert, M.Guden, G.Çetin, "Rare variation in partial anomalous venous drainage in 2 cases: Diagnois, assessment, methods, and surgical approach", Heart Surgery Forum (ISI),373-375 pp.,2010

A9. K.Oral, A.A.Korkmaz, B.onan, B.Tamtekin, M.Güden, İ.Sanisoğlu, "Left ventricular mass regression after aortic valve replacement", Anadolu Kardiyoloji Dergisi (ISI),452457 pp.,2010,DOI:10.5152/akd.2010.145.Turkish

A10. A.A. Korkmaz, M. Guden, B. Onan, S.I. Tarakci, A.S. Demir, E. Sagbas, T.Sarikaya. “New technique for single-staged repair of aortic coarctation and coexisting cardiac disorder”, Texas Heart Institute Journal (ISI),404-408 pp.,2011

A11. B.Onan, İ.S.Onan, B.Çaynak, A.A.Korkmaz, "Comparison of the results of irrigated monopolar and radiofrequency ablation in the surgical treatment of atrial fibrilation", Anadolu Kardiyoloji Dergisi (ISI),39-47 pp.,2011,DOI:10.5152/akd.2011.011.Epub 2011 Jan 11.Turkish

A12. A.A.Korkmaz, B.Onan, A.S.Demir, S.İndelen Tarakçı, R.Gündoğdu, İ.Akdemir, M.Güden, "Clinical outcome of mitral valve repair in mitral regurgitation: prospective analysis of 100 consecutive patients",Anadolu Kardiyoloji Dergisi (ISI),542-550 pp., 2011
 
A13. A.A. Korkmaz, C.E. Yıldız, B. Onan, M. Guden, G. Çetin, K. Babaoglu, “Scimitar syndrome: a complex form of anomalous pulmonary venous return”,Journal of Cardiac Surgery (ISI),529-534 pp., 2011, DOI: 10.1111/j.1540-8191.2011.01309.x. Epub 2011 Aug 31.
 
A14. I.S. Onan, B. Onan, A.A. Korkmaz, L. Oklu, L. Kilickan, S. Gonca, H. Dalcik, I. Sanisoglu, “Effects of thoracic epidural anesthesia on flow and endothelium of internal thoracic artery in coronary artery bypass graft surgery”, Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia (ISI),1063-1070 pp., 2011, Epub 2011 Aug 11.
 
A 15. Yazgan H, Demirdoven M, Korkmaz AA, Mahmutyazicioglu K, Toraman AR. “A Mild Chest Trauma in an Infant who Developed Severe Pulmonary Hemorrhage”, Eurasian J Med. 2011 Aug;43(2):119-21. doi: 10.5152/eajm.2011.26.
 
A 16. M. Guden, A.A. Korkmaz, B. Onan, İ.S. Onan, S.İ. Tarakci, F. Fidan, “Subxiphoid versus intercostal chest tube insertion in coronary bypass grafting: a comparison of postoperative pain and pulmonary morbidities”,Texas Heart Institute Journal (ISI), 507512 pp.,2012
  
A 17. C. Bakay, B. Onan, A.A. Korkmaz, İ.S. Onan, A. Ozkara, “Sequential in situ left internal thoracic artery grafting to the circumflex and the right coronary artery areas”, Annals of Thoracic Surgery (ISI), 63-70 pp, doi: 10.1016/j.athoracsur.2012.08.053. Epub 2012 Oct 22.
 
A 18. Kızıltan HT, İdem A, Salihi S, Demir AS, Korkmaz AA, Güden M. “Mitral valve surgery using video-assisted right minithoracotomy and deep hypothermic perfusion in patients with previous cardiac operations”, J Cardiothorac Surg. 2015 Apr 17;10:55. doi: 10.1186/s13019-015-0259-0.
  
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 

B1. K.Kaynak,S.Erdamar,C.Köksal,A.A.Korkmaz,K.Bozkurt, E.Kutluk, H.Tüzün, M.Özer, International Congress of Thorax Surgery konferansı dahilinde "Kongre özet kitabı" bildiri kitapçığındaki "Long term results of surgically treated thymomas", 174 pp., Atina,Yunanistan, 1997

B2. K.Kaynak, A.A.Korkmaz, C.Köksal, K.Beşirli, M.Ünal, A.Sayın, M.Özer, International Congress of Thorax Surgery konferansı dahilinde "Final programme" bildiri kitapçığındaki "Bronchopleural Fistula After Stapled and Handclosure of Bronchus", 173 pp., Atina, 1997

B3. K.Kaynak, C.Köksal, A.A.Korkmaz, N.Uzun, M.Özer, International Congress of Thorax Surgery konferansı dahilinde "Final programme" bildiri kitapçığındaki "Long Term Results of Myastenia Gravis Treated with Thymectomy", 174 pp., Atina, 1997

B4. Bakay C., Korkmaz A.A., Caynak B., Korkut A.K., Tamtekin B., Aytekin V., 52nd International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery konferansı dahilinde "Cardiovascular Surgery, ESCVS absract" bildiri kitapçığındaki "Is It Possible to Revascularizate Whole Myocardium With İn Situ Bilateral İnternal Thoracic Artery ?", 163 pp., İstanbul, 2003

B5. Bakay C., Korkut A.K., Caynak B., Korkmaz A.A., Aşkın H., 52nd International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery konferansı dahilinde "Cardiovascular Surgery, ESCVS absract" bildiri kitapçığındaki "Bridging of the Right Coronary Artery: A Method of Bypass Surgery With A Distal Segment of İnternal Thoracic Artery", 223 pp., İstanbul, 2003

B6. Bakay C., Korkmaz A.A., Caynak B., The 12th Annual Meeting of The Asian Society for Cardiovascular Surgery konferansı dahilinde "Abstracts" bildiri kitapçığındaki "Coroner-coroner Bypass Operation (Bridging): Right Coronary Revascularization With A Segment of Distal İnternal Thoracic Artery", ? pp., İstanbul, 2004

B7. Bakay C., Korkmaz A.A., Caynak B., The 12th Annual Meeting of The Asian Society for Cardiovascular Surgery konferansı dahilinde "Abstracts" bildiri kitapçığındaki "A Case Report of Right Pulmonary Thromboendarterectomy by Right Posterolateral Thoracotomy", ? pp., İstanbul, 2004

B8. A.Korkmaz,M.Güden,Z.Bayramoğlu, 56th Internatinal Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery konferansı dahilinde "Abstract" bildiri kitapçığındaki "Concurrent cesarean section and redo MVR for mechanical stuck valve", 123 pp., Venedik, 2007

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler  

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler  

D1. K.Bozkurt, K.Beşirli, A.A.Korkmaz, C.Köksal, H.Sunar, S.Burhani, H.Tüzün, "İatrojenik damar yaralanmaları", Damar Cerrahisi Dergisi,128-130 pp.,1995

D2. K.Kaynak, A.A.Korkmaz, K.Beşirli, C.Köksal, H.Sunar, F.Kocamaz, H.Tüzün, "Popliteal arter yaralanmaları", Damar Cerrahisi Dergisi,115-119 pp.,1996

D3. F.Kocamaz, K.Beşirli, K.Kaynak, C.Köksal, E.Kutluk, A.A.Korkmaz, A.G.Sayın, "Arterial thrombectomy in cancer patients", Koşuyolu heart journal ,118-123 pp.,1996

D4. S.Topdağ, U.Cangel, A.A.Korkmaz, K.Kaynak, K.Beşirli, K.Bozkurt, H.Tüzün, A.G.Sayın, "Arka mediastenin nörolojik halter tümörleri", Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi (ISI),63-66 pp.,1999

D5. K.Beşirli, C.Arslan, A.A.Korkmaz, S.Burhani, K.Kaynak, H.Tüzün, "Derin ven trombozu gösteren arteryel anevrizmalar", Damar Cerrahisi Dergisi,32-35 pp.,2000

D6. B.Polat, Y.Yalçın, K.Korkut, A.R.Karacı, A.A.Korkmaz, M.Yılmaz, R.Beşikçi, "Büyük arter transpozisyonunda arteryel switch operasyonu (Jatene prosedürü)", Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi,549-556 pp.,2001

D7. A.A.Korkmaz, C.Arslan, K.Beşirli, A.Turan, H.Tüzün, "Balon hasarı oluşturulan sıçan karotisinde intimal hiperplazinin baskılanması: asetilsalisilikasit ve ticlopidin karşılaştırılması", Damar Cerrahisi Dergisi,109-113 pp.,2002

D8. A.A.Korkmaz, A.R.Karacı, B.Çaynak, K.Oral, B.Tamtekin, "İskemik mitral yetersizliğinde mitral kapak cerrahisi", Türk Göğüs kalp Damar Cerrahisi Dergisi,90-94 pp.,2004

D9. A.A.Korkmaz, B.Onan, Ü.Aydın, K.Oral, C.Bakay, M.Kayabalı, "Tip-2 Takayasu hastalığında torakoabdominal bypass ile reoperasyon:Olgu sunumu", Damar Cerrahisi Dergisi,45-48 pp.,2006

D10. A.A.Korkmaz, Ü.Aydın, B.Onan, B.Tamtekin K.Oral, C.Bakay, V.Aytekin, "Sağ koroner arter ve sağ ventrikül ilişkili fistülün cerrahi tedavisi", Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi,214-216 pp.,2010

D11. M.Yüce, A.A.Korkmaz, A.S.Demir, V.Davutoğlu, "Beta bloker ve kalsiyum kanal blokerinin toksik doz kullanımı: olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi", MN Kardiyoloji,321 pp.,2010

D12. Ö.Etlik, A.A.Korkmaz, Y.Üçkurt, S.İndelen, R.Gündoğdu, A.Öztürk, S.Alsalehi, S.M. Aung “Endovenous laser ablation for saphenous vein insufficiency: Long-term results” Turkish Journal of Medical Sciences, 470-473 pp, 2013, DOI: 10.3906/sag-120668

D13. Guden M, Korkmaz AA Günümüzde Kalp Cerrahisinde Minimal İnvaziv Girişimler Türkiye Klinikleri J Cardiovasc Surg- Special Topics 2014;6(2):14-20
 
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler 

E1.  K. Kaynak, A. A. Korkmaz, H. Sunar, C. Köksal, F. S. Vural, E. Ahat, A. Erdağ, VII. Periferik Damar Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde "Kongre özet kitabı" bildiri kitapçığındaki "Popliteal Arter Anevrizmaları", 115 pp., İstanbul, 1994

E2. K. Bozkurt, A. A. Korkmaz, C. Köksal, H. Tüzün, A. Erdağ, Y. Karaözbek, VII. Periferik Damar Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde "kongre özet kitabı" bildiri kitapçığındaki "İatrojenik Damar Yaralanmaları.", 128 pp., İstanbul, 1994

E3. K. Bozkurt, C. Köksal, A. A. Korkmaz, K. Kaynak, K. Beşirli, U.Cangel, P.Bozkurt, A.G.Sayın, G.Erdoğ, M.Özer, IV. Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Ulusal Kongresi konferansı dahilinde "Kongre özet kitabı" bildiri kitapçığındaki "Femoro-popliteal Baypas Yapılan Olguların 2-3 Yıllık Takip Sonuçları", 36 pp., Marmaris, 1996

E4. K. Beşirli, K. Kaynak, K. Bozkurt, B.Eryüksel, A..Korkmaz, A.Sayın, Y.Karaözbek., VIII.Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde "Kongre özet kitabı" bildiri kitapçığındaki "Behçet anevrizmalarında cerrahi girişimlerimiz ve geç dönem sonuçları", 5 pp., İzmir, 1996
E5. K. Beşirli, K. Kaynak, K. Bozkurt, C. Köksal, U. Cangel, A.A. Korkmaz, IV. Göğüs ve Kalp-Damar Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde "Kongre Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Primer Akciğer Kanserlerinde T3 Tümörünün Cerrahi Tedavisi", 82 pp., Marmaris, 1996

E6. K. Kaynak, A. A. Korkmaz, U. Cangel, C. Köksal, K. Bozkurt, K. Beşirli, A. Sayın, IV. Göğüs ve Kalp-Damar Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde "Kongre Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Neoadjuvan Kemoterapi ve Radyoterapi Sonrası Akciğer Rezeksiyonu Uygulanan Olgularımız", 84 pp., Marmaris, 1996

E7. K. Kaynak, A. A. Korkmaz, C. Köksal, K. Beşirli, K. Bozkurt, S. Burhani, H. Coşkun, G. Erdoğ, IV. Göğüs ve Kalp-Damar Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde "Kongre özet kitabı" bildiri kitapçığındaki "Myastenia Gravis ve Timoma Nedeniyle Timektomi Olgularımız", 92 pp., Marmaris, 1996

E8. K. Bozkurt, K. Kaynak, C. Köksal, A. Nur Sözüdoğru, K. Beşirli, U. Cangel, A. A. Korkmaz, A. Sayın, A. Erdağ, IV. Göğüs ve Kalp-Damar Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde "Kongre Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Cerrahi Girişim Yapılan N2 Primer Akciğer Tümörleri", 81 pp., Marmaris, 1996

E9. K. Kaynak, C. Köksal, C. Arslan, K. Beşirli, K. Bozkurt, A. A. Korkmaz, B.Eryüksel, S. Burhani, H. Tüzün, A. Erdağ, IV. Göğüs ve Kalp-Damar Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde "Kongre Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Kombine periferik ve koroner arter revaskülarizasyonu", 29 pp., Marmaris, 1996

E10. K. Beşirli, A. A. Korkmaz, K. Bozkurt, C. Arslan, S. Burhani, S. Topdağ, K. Kazımoğlu, C. Özbek, H. Tüzün, M. Özer, IX. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde "Kongre özet kitabı" bildiri kitapçığındaki "Alt ekstremitede sekonder arteriyel girişimler", 59 pp., Antalya, 1998

E11. B.Polat, Y. Yalçın, A. R. Karacı, M.Yılmaz, A. A. Korkmaz, R. Beşikçi, F. Sorkun, O. Bayındır, II. Ulusal Pediatrik Kardioloji ve Kardiak Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde "Özet kitabı" bildiri kitapçığındaki "Büyük Arter Transpozisyonunda Arteryel Switch (Jatene) Operasyonu", 20 pp., Pamukkale, 1999

E12. B.Polat, A. R. Karacı, M.Yılmaz , A. A. Korkmaz, Y. Yalçın, R. Beşikçi, F. Sorkun, O. Bayındır, II. Ulusal Pediatrik Kardioloji ve Kardiak Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde "Özet kitabı" bildiri kitapçığındaki "Konjenital Kalp Anomalilerinde Venriküler Septal Defektin Kapatılmasında Perikard Yama", 67 pp., Pamukkale, 1999

E13. B.Polat, A. R. Karacı, Y. Yalçın, M.Yılmaz , R. Beşikçi, A. A. Korkmaz, F. Sorkun, O. Bayındır, II. Ulusal Pediatrik Kardioloji ve Kardiak Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde "Özet kitabı" bildiri kitapçığındaki "Fallot Tetralojisinde Total Korreksiyon; Endikasyon, Strateji ve Yeni Yaklaşımlar", 67 pp., Pamukkale, 1999

E14. B.Polat, Y. Yalçın, M.Yılmaz , A. R. Karacı, A. A. Korkmaz, R. Beşikçi, F. Sorkun, O. Bayındır, II. Ulusal Pediatrik Kardioloji ve Kardiak Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde "Özet kitabı" bildiri kitapçığındaki "Ekstrakardiak Fontan Operasyonu: Yeni Bir Alternatif, Erken ve Orta Dönem Sonuçları.", 68 pp., Pamukkale, 1999

E15. M. Yılmaz, A. A. Korkmaz, B. Çaynak, K. Karaman , C. Bakay, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde "Özet kitabı" bildiri kitapçığındaki "Uzun Torakoabdominal Koarktasyonda Ekstraanatomik Baypas", 238 pp., Antalya, 2002

E16. A. A. Korkmaz, B. Polat, K. Korkut, A.R. Karacı, F. Wellens, R. De Geest, H. Vanermen, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde "Özet kitabı" bildiri kitapçığındaki "Radyofrekans Teknolojisi Kullanarak Atriyal Fibrilasyonun Cerrahi Tedavisi", 511 pp., Antalya, 2002

E17. B .Polat, A. A. Korkmaz, A. R. Karacı, K. Korkut, B. Çaynak, B. Tamtekin, K. Oral, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde "Özet kitabı" bildiri kitapçığındaki "İskemik mitral Yetersizliğinde Mitral Kapak Cerrahisi", 521 pp., Antalya, 2002

E18. C.Bakay, A.Korkmaz, B.Çaynak, B. Onan, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VIII. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde "Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Cilt 12-ek sayı 1" bildiri kitapçığındaki "İnternal torasik arterin distal segmenti ile revaskülarizasyon tekniği:Koroner-koroner baypas", 108 pp., Kapadokya, 1-5 Eylül 2004

E19. C.Bakay, A.Korkmaz, B.Çaynak, B.Tamtekin, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VIII. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde "Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, Cilt 12-ek sayı 1" bildiri kitapçığındaki "İnsitu bilateral internal torasik arterle tüm myokardın revaskülarizasyonu", 117 pp., Kapadokya, 2004

E20. A.A.Korkmaz, M.Yüce, S.Alsalihi, F.Gülcan, G.Çetin, M.Güden, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği X. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde "Türk Göğüs Kalp Damar
Cerrahisi Dergisi, Cilt 16-ek sayı 1" bildiri kitapçığındaki “Sistemik Lupus Eritematozuslu bir olguda dev ana pulmoner arter anevrizması” 314 pp., Çeşme, 2008

E21. A.Korkmaz, B.Onan, A.Demir, S.İndelen, M.Güden, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği XI. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde "Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, Cilt 18-ek sayı 1" bildiri kitapçığındaki "Clinical outcome of mitral valve repair in mitral regurgitation: A comprehensive analysis of consecutive patients", 97 pp., Antalya, 2010

E22. A.Korkmaz, B.Onan, A.Demir, S.İndelen, M.Güden, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği XI. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde "Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, Cilt 18-ek sayı 1" bildiri kitapçığındaki "Intraoperative TEE for testing mitral valve competence: An essential component of mitral in cardiac surgery", 101 pp., Antalya, 2010
 
F. Diğer

 F1. 16. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi & 14. Asya Vasküler Cerrahi Kongresi oturum başkanlığı. 27.10.2013, ASVS free papers, Case presantation 2, Miscellaeous 1. Chairs: Louay Altarazi, Aşkın Ali Korkmaz

F2. 17. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi & 8. Ulusal Fleboloji Kongresi. 31.10.2015, Damar Erişim Sempozyumu, “80 yaş üzerindeki hastalarda damar erişim yolu nasıl sağlanmalı”. Konuşmacı: Aşkın Ali Korkmaz

F3. ISCMICS 2015 winter workshop & MIRC 2015 sempozyumu. “Endovasküler ve Transkateter Tedaviler Kursu”, kurs direktörü: Aşkın Ali Korkmaz

F4. ISMICS 2015 winter workshop. 12.12.2015, Panel, Coronary Session. “Non-robotic CABG “, Speaker: Aşkın Ali Korkmaz

F5. MIRC 2015 sempozyumu. 13.12.2015, Panel, Hybrid. “ Total Abdominal Debranching”, Speaker: Aşkın Ali Korkmaz

F6. 12. Uluslararası Kardioloji ve Kalp Cerrahisinde Yenilikler Konresi. 10.3.2016, Panel, Coronary Revascularization, “Mini mally Invasive CABG”, Speaker: Aşkın Ali Korkmaz

Kurs, Kongre ve Sempozyum Katılımları

Bilimsel Kuruluşlar ve Üyelikler

  Türk Kalp Damar Cerrahi Derneği (TKDCD)

  European Society of Vascular Surgery (ESVS)

  Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği (UVCD)

  Eurepean Society of Cardiovascular Surgery (ESCVS)

  Minimal İnvaziv ve Robotik Kalp Damar Cerrahisi Derneği (MİRC)

  Fleboloji Derneği