Bize Sorun

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.

7/24 Yanınızdayız

PA Akciğer Grafisi Nedir?

PA Akciğer Grafisi Nedir?

PA akciğer grafisi nedir?

Posteroranterior akciğer grafisi olarak kısalttığımız PA akciğer grafisi; göğüs boşluğunun görüntülemesin ve değerlendirilmesi sürecinde en sık kullanılan yöntemdir. Posteroranterior akciğer (PA) grafisinde; hastanın göğüsü ön duvar kasetine yaslanır ve X-ışınları yaklaşık 180 cm arkasından gelir. Anteroposterior (AP) grafilerinde büyütme etkisi meydana gelir. Yani, kalp ve vasküler bölgeler kasetten uzaklaşarak daha büyük görünür. Değerlendirilmesine elverişli dozda çekilen bir posteroranterior (PA) akciğer grafisinde; intervertebral disk mesafeleri görüntülenebiliyor olmalı; ancak kemik detay seçilememelidir. Dozu yüksek grafilerde, akciğerler daha koyu görülür ve patolojik dansitelerin farkına varılamayabilir.

PA akciğer grafi çekiminde nelere dikkat edilir?

Posteroranterior (PA) akciğer grafisinde; filmin ayrımı kesinlikle yapılmalıdır. Bu ayrımları; R, L olarak ya da sağ, sol olarak görürsünüz. Eğer belirtilmemişse; mide fundus gazının olduğu yerdir. Aort topuzu ve kalbin sivri kısmı ise sola bakar. Karaciğerin bulunduğu yer nedeniyle; sağ diyafram genel olarak solun yukarısındadır. Tabii ki bunlar; situs inversus ya da dekstrokardi yoksa bu şekildedir.

PA akciğer grafisi nasıl çekilmelidir?

Posteroranterior (PA) akciğer grafisinin çekimi; mümkün ise her zaman ayakta çekilmiş olmalıdır.

PA akciğer grafisinin değerlendirmesi nasıl yapılır?

  • Trakea: Orta hat ile ilişkisi ve çapı incelenmelidir.
  • Kardiotorasik oran: Yetişkinlerde 1:2’nin üstünde olmamalıdır.
  • Aort ve pulmoner arterler: Kalibrasyonlarına bakılmalıdır.
  • Hilusler: Genişlikleri ve lenfadenopatiler değerlendirilir.
  • Akciğer parankimi: Opasite veya radyolusan alanları değerlendirilmelidir.
  • Pnömotoraks varlığı: Ayakta görüntülenen posteroranterior (PA) akciğer grafisinde; hava miktarına göre apeksten başlayarak, lateralden aşağıya doğru bir hat olarak görüntülenir. Hava; akciğerden biraz daha siyah ve homojendir.
  • Plevral effüzyon: Plevral effüzyon durumunda öncelikli olarak kostofrenik açı kapanmaktadır.
  • Kemik yapılarının kontrol edilmesi işlemi, genel olarak son evrede yapılır. Kostalar ve vertebralar incelenir. Kadın hastalarda bu incelemeye meme gölgesi de dahil edilir.

Benzer Yazılar

Trigliserid Nedir? Yüksekliği Ne Anlama Gelir?
Trigliserid Nedir? Yüksekliği Ne Anlama Gelir?

Kan testi yaptırırken rutin parametrelerden biri olan trigliseridler; kalp ve damar hastalıkları başta olmak üzere, pek çok rahatsızlığın meydana gelişinde etkisi bulunabilir.

Devamı

Tüm Batın USG Nedir?
Tüm Batın USG Nedir?

Tüm batın USG, karın bölgesinin ultrasonografi ile incelenmesi işlemidir. Batın ultrasonu; alt batın ve üst batın olmak üzere ikiye ayrılır.

Devamı

PSA Total ve PSA Serbest Değerleri Ne Anlama Gelir?
PSA Total ve PSA Serbest Değerleri Ne Anlama Gelir?

PSA (prostat spesifik antijen), prostatta üretilen ve menini kıvamı ile yakından ilişkili olan enzimdir. Üretilen PSA’nın bir miktarı kanda dolaşır.

Devamı

SGOT (AST) ve SGPT (ALT) Değerleri Nedir?
SGOT (AST) ve SGPT (ALT) Değerleri Nedir?

Alanin aminotransferaz (ALT), bir enzim türüdür. Aynı zamanda “serum glutamik piruvik transaminaz” (SGPT) olarak da isimlendirilir. Öncelikli olarak karaciğerde, az miktarda ise böbrek ile diğer bazı organlarda bulunmaktadır.

Devamı

Sedimantasyon Hızı (ESR) Nedir?
Sedimantasyon Hızı (ESR) Nedir?

Kırmızı kan hücreleri olarak bilinen eritrositler, kanda sayıca en fazla miktarda bulunan hücredir. Solunum sisteminin vücut içerisinde aldığı hava, eritrositlerin yardımıyla vücudun doku ve organlarına taşınmaktadır.

Devamı

EKG Nedir? EKG Neden Çekilir?
EKG Nedir? EKG Neden Çekilir?

Kalp ve damar hastalıklarının tanısında kullanılan EKG, kalbin kasılması esnasında meydana gelen elektriksel aktivitenin grafiksel anlamda kayıt edilmesine olanak sağlar.

Devamı

Çocuk Sağlığı Check-Up Paketi
Çocuk Sağlığı Check-Up Paketi

Çocuklara belli dönemlerde yaptırılan check-up programlarının hastalıkların erken teşhis edilmesi ve tedavisinde kolaylık sağlaması; çocuğunuzun sağlığını, büyümesini ve gelişmesini daha iyi anlamanızı sağlar.

Devamı

Erkek Sağlığı Paketi
Erkek Sağlığı Paketi

Erkeklerde 40 yaş sonrasında kendini hissettirmeye başlayan prostat büyümesi; takip ve tedavi edilmemesi durumunda böbrek yetmezliğine yol açabilecek belirtiler gösterebilir.

Devamı

CEA Nedir? CEA Değerini Yükselten Durumlar Nelerdir?
CEA Nedir? CEA Değerini Yükselten Durumlar Nelerdir?

CEA, karsinoembriyonik antijeni temsil eden ve bazı hücrelerin yüzey kısmında bulunan bir maddedir. Embriyonik gelişme sürecinde; gastrointestinal sisteme ait hücrelerin ürettiği bir glikoproteindir.

Devamı

Bebeklik İtibariyle Önerilen Testler Nelerdir?
Bebeklik İtibariyle Önerilen Testler Nelerdir?

Düzenli yapılan tetkikler sayesinde pek çok önlenebilir hastalık tespit edilerek, kişinin daha sağlıklı bir yaşam sürmesi sağlanabiliyor.

Devamı

Bölüm Doktorlarımız