Doktorunuza Sorun

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.

7/24 Yanınızdayız

Hematoloji

Yaklaşımımız

Hematoloji, kan bilimi demektir.  Tıbbın kan ve kan bozuklukları ile ilgili dalına verilen isim. Kanı, kan hücreleri ve kan sıvısı olarak başlıca iki gruba ayırabiliriz. Kan sıvısında gıda maddeleri, protein su, madensel tuzlar ve bağışıklık elemanları bulunur. Kan hücreleri; eritrositler (alyuvarlar), lökositler (akyuvarlar) ve trombositlerdir (kan pulcukları).

Eritrositlerin görevi; yapısında bulundurduğu, kana kırmızı rengini veren hemoglobin ile dokular arasında oksijen ve karbondioksit gibi gazların taşınmasını sağlamaktır.

Lökositler; mikroskop altında incelendikleri zaman farklı görüntüler gösteren bir grup hücredir. Vücuda giren, aralarında mikrop ve virüs gibi hastalık etkenlerinin de bulunduğu yabancı cisimlere karşı mücadelede her biri ayrı görevler üstlenirler.

Trombositlerin görevi; kanamaya karşı vücudu korumaktır. Trombositler normal koşullarda kan sıvısı içinde birbirinden ayrı yüzerlerken, kanama halinde bu bölgede birbirlerine yapışarak ve bünyelerine, kanın sıvı kısmında bulunan fibrin gibi, pıhtılaşmada görevli diğer elemanları da alarak pıhtı oluşumunu sağlar.

Hangi hematolojik hastalıkların tanı ve tedavisi ile ilgilenilmektedir?

Eritrositler (Alyuvarlar)

 • Anemiler
 • Hemoglobinopatiler
 • Kan bankası

Lökositler (akyuvarlar)

 • Lösemiler
 • Akut myeloid lösemi (AML)
 • Akut lenfoblastik lösemi (ALL)
 • Kronik lenfosittik lösemi (KLL)
 • Nötropeniler
 • Miyeloproliferatif hastalıklar
 • Kronik myeloid lösemi (KML)
 • Polistemiva vera (PV)
 • Miyelofibrozis (MF)
 • Esansiyel trombositoz (ET)
 • Miyelodisplastik sendrom (MDS)
 • Lenfoma ve lenfoproliferatif hastalıklar
 • Hodgkin hastalığı
 • Hodgkin dışı lenfomalar (NHL)
 • Multipl miyelom (MM)

Trombositler ve koagülasyon (pıhtılaşma)

 • Kanama ve koagülasyon bozuklukları
 • Hemofililer
 • Von Willebdand hastalığı
 • Yinelenen tromboz
 • Trombositopeni ve trombositoz

Genel başvuru şikayetleri nelerdir?

 • Anemi; halsizlik, yorgunluk, çabuk yorulma, çarpıntı, nefes darlığı, göğüs ağrısı.
 • Trombositopeni ve faktör eksikleri; burun kanaması, diş eti kanaması, ciltte küçük kırmızı döküntüler, morarmalar, adet kanamalarının uzun sürmesi.
 • Lökosit düşüklüğü; ateş, sık tekrarlayan enfeksiyonlar.
 • Lenfomalar; bezelerde büyüme, ateş, kilo kaybı, gece terlemesi.
 • Akut lösemiler; ateş, kanamalar, bezelerde büyüme.
 • Kronik lösemiler; tesadüfen saptanan lökosit yüksekliği, dalak büyüklüğü, bezelerde büyüme.
 • Multiple myelom; nedeni açıklanamayan yaygın kemik ve bel ağrıları.

Hematolojik hastalıklarının tansısı için çok farklı testlere başvurmak gerekebilmektedir. Kan hücrelerinin ve hemoglobin miktarının ölçülmesi (tam kan sayımı), hemoglobin alt tiplerinin elektroforez ile analizi, kanın mikroskop altında incelenmesi (periferik yayma), kemik iliğinin incelenmesi (kemik iliği aspirasyonu ve biyopsisi), kan yapımı için gerekli olan demir, vitamin B12 ve folik asit düzeylerinin incelenmesi, kan pıhtılaşmasının tetkik edilmesi, kan hücrelerinin işlevleri ve yaşam süreleri ile ilişkili testler, bağışıklık sistemi hücrelerinin ürettikleri proteinlerin tetkik edilmesi, kan hücrelerinin ya da onları üreten kemik iliği hücrelerinin kromozomlarının ve diğer yapı taşlarının tahlil edilmesi ve radyolojik incelemeler en sık ihtiyaç duyulan testlerdir. Hastanemizde tüm hematolojik hastalıkların teşhis ve tedavisi yapılabilmektedir.

Huzursuzluk, Terleme, Ciltte Solukluk… Talasemi Olabilirsiniz!
Huzursuzluk, Terleme, Ciltte Solukluk… Talasemi Olabilirsiniz!

Akdeniz anemisi olarak da bilinen talasemi, genetik bir kan hastalığıdır.

Devamı

Beyaz Küre (WBC) Nedir? Düşüklüğü Neden Olur?
Beyaz Küre (WBC) Nedir? Düşüklüğü Neden Olur?

Açılımı “white blood cell” olan ve “beyaz kan hücresi” anlamına gelen WBC; tıpta “lökosit” olarak adlandırılır. Halk arasında; “akyuvar” ve “beyaz küre” olarak da bildiğimiz bu hücreler, vücudumuzu çeşitli mikroplardan ve zararlı toksinlerden koruyarak, savunma sistemimiz için savaşırlar.

Devamı

Lenf Hastalıkları Nelerdir?
Lenf Hastalıkları Nelerdir?

Lenf sistemi; lenf damarları, lenf bezleri, lenf sıvısı ve lenf hücrelerinden oluşan, doku ve organları kapsayan bir ağdır. Lenf sistemi; vücudun toksinlerden, atıklardan ve diğer zararlı materyallerden arınmasına yardımcı olur.

Devamı