Bize Sorun

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.

Dr. Öğr. Üyesi Tayfun Hancılar

Randevu Al Ahat Andican Radyasyon Onkolojisi
Onkoloji

Biyografi

1963 tarihinde Ordu’da dünyaya gelmiştir. Lise eğitimini Galatasaray Lisesi’nde, tıp ve uzmanlık eğitimini İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde tamamlamıştır.1992-1994 yılları arasında iki yıl Paris Hopital Tenon da görev yapmış ve  Diplome Universitaire de Stereotaxic Radiotherapy’de üst uzmanlık eğitimini almıştır. 

Makale ve Yayınları

İrradiation radiochirurgicale de 49 malformations arterioveineuses cerebrales au moyen d’un accelerateur lineaire

Bull cancer/Radiother (1994) 81.99-109

The Effect of Biphosphonate Therapy on TC-MDP bone uptake

European Journal of Nuclear Medicine 1999

Docetaxel in Metastatic Breast Cancer Previously Treated With Anthracycline

2nd European Breast Cancer Conference poster

Adjuvant Chemoradiotherapy for gastric cancer

18th UİCC İnternational Cancer Congress 2002, Abstract book 250

Raltitrexed concomitant with radiotherapy as neoadjuvant treatment in patients with locally advanced rectal carcinoma:aphase II study

Turkish Journal of Oncology 2009 Vol 24 No 3

ULUSAL

Evre II-III Rektum Kanserli Hastalarda Adjuvan Kemoradyoterapi Sonuçları

Uluslararası Hematoloji-Onkoloji Dergisi 2007. Cilt 17 Sayı 1

Mide kanserinde eşzamanlı 5-FU veya oral UFT ile yapılan postoperatif kemoradyoterapinin retrospektif olarak karşılaştırılması

18. Ulusal Kanser Kongresi poster

Mide kanserinde adjuvan kemoterapi

5. Ulusal Radyasyon Onkolojsi kongresi poster

Mide Kanserinde Postoperatif Kemoradyoterapi

8. Ulusal Radyasyon Onkolojisi poster sunumu

Meme Kanserindeki kemik metastazlarında farklı iki fraksiyonasyon şemasının ağrı palyasyonu üzerindeki etkinliği

 

Kurs, Kongre ve Sempozyum Katılımları

Radiosurgery Fransa

Bladder cancer treatment  Monaco

İntraoperative radiation therapy Londra

Kurum Üyelikleri

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği