Doktorunuza Sorun

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.

Prof. Dr. Semih Baskan

Ahat Andican Genel Cerrahi
Tıp Fakültesi Dekanı

Biyografi

Dr. Semih Baskan 1947 yılında Ankara’da doğmuştur. İlk, orta ve lise tahsilini Ankara’da tamamlamıştır. 1971 yılında Ankara Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. Aynı yıl Ankara Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniği’nde ihtisasa başlayıp 1976 yılında uzman olmuştur. 1982 yılında aynı klinikte doçent, 1988 yılında ise profesör olmuştur. Bu yıldan itibaren Genel Cerrahi Anabilim Dalında emekli olduğu 29 Nisan 2014 tarihine kadar öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. 

 

Eğitim

TIP EĞİTİMİ:

1-Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Mezuniyet Öncesi ve Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi Komisyon Başkanlığı (1991-1996)

2-Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Mezuniyet Öncesi ve Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi Komisyon Başkanlığı (1989-1991)

3- Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı Başkanlığı V. (2008-2012)

4- Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminin UTEAK tarafından onaylanan akreditasyonu için kurulan komisyonda koordinatör olarak görev almıştır. (2012-2013)

5- İlgi alanı olan Tiroid, Meme Cerrahisi, Cerrahi İnfeksiyonlar ve Mezuniyet Öncesi ve Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi konularında yurt içi ve yurt dışında yayınlanmış çok sayıda yazının sahibidir.

ÜNİVERSİTEDEKİ İDARİ GÖREVLERİ:

1-Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği (1994-1995)

2- Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcılığı (1985-1988)

3-Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı (1988-1991)

4- Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı (1991-1996)

5- Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığı  (Kasım 2009-Nisan 2014)

6- Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı  (Eylül 2012-Nisan 2014)

7- Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı Başkanlığı V. (2008-2012)

8- Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Senatörlüğü (2008-2014)

9- Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminin UTEAK tarafından onaylanan akreditasyonu için kurulan komisyonda koordinatör olarak görev almıştır. (2012-2013)

10- Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı (2014-halen)

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI:

1-Tababet Uzmanlık Kurulu Üyeliği (1994-1997)

2-İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğü İlaç Ruhsat Komisyonu Başkanlığı ve Üyeliği (1994-1999)

3-Tababet Uzmanlık Kurulu Üyeliği (1995-1997)

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU:

1-Vakıf Üniversitelerine Yapılacak Devlet Yardımlarını İnceleme Komisyon Üyeliği     (1995-2007)

2-Sağlık Bilimleri Tıp Diplomaları Denklik Komisyonu Üyeliği (1994-2007)

3-Tıpta Uzmanlık Tüzüğü Komisyonu Üyeliği  (2006-2007)

 

T.C.BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI:

1-Altıncı 5 Yıllık Kalkınma Planı Sağlık Özel İhtisas Komisyonu Başkanlığı               (1990-1994)

2-Yedinci 5 Yıllık Kalkınma Planı Sağlık Özel İhtisas Komisyonu Başkanlığı      (1996-2000)

3-Sekizinci 5 Yıllık Kalkınma Planı Sağlık Özel İhtisas Komisyonu Başkanlığı   (2001-2005)

4-Dokuzuncu 5 Yıllık Kalkınma Planı Sağlık Özel İhtisas Komisyonu Başkanlığı (2007-2013)

TIBBİ MESLEK KURULUŞLARINDAKİ GÖREVLERİ:

1-Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu Kurucu Başkanı (1994-2003)

 2-Ankara Cerrahi Derneği

1981-1982 Yönetim Kurulu Üyeliği

1984-1988 Yönetim Kurulu Genel Sekreteri

1992-1996 Yönetim Kurulu İkinci Başkanı

1996-2000 Yönetim Kurulu Başkanı

2000-2002 Yönetim Kurulu Üyeliği

 3-Kayseri Cerrahi Derneği Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı (1989-1991)

4-Türk Cerrahi Derneği

1994-2000 Yönetim Kurulu Muhasip Üyeliği

2002-2004 Yönetim Kurulu İkinci Başkanlığı

2004-2006 Yönetim Kurulu Genel Sekreterliği

2006-2008 Yönetim Kurulu Başkanı

2008-2010 Yönetim Kurulu Üyeliği

-Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (UEMS) Cerrahi Board Kurulu Üyeliği (1996-  2000 ve 2006-2008)

 -Türk Cerrahi Derneği Yeterlik Kurulu Üyeliği (2000-2008)

-Yeterlik Kurulu Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme Komisyonu Başkanı (2012-. )

5-Yara Bakımı ve Onarımı Derneği Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı (1997-2006)

6-Ankara Meme Hastalıkları Derneği Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı        (2003-2010)

7-Türkiye Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu Kurucusu ve Başkanı  (2007)

 ÜNİVERSİTEDEKİ DİĞER GÖREVLERİ:

 1-Ankara Tıp Fakültesi Vakfı Kurucu Üyesi (1989)

2- Ankara Tıp Fakültesi Vakfı Başkanı (1991-1996)

3- Ankara Üniversitesi Mezunlar Derneği Kurucu Üyesi (1994)

4- Ankara Tıp Fakültesi Vakfı Şirketi (ANTIP) Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı

(1993-1996)

5-Ankara Üniversiteliler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi (2008-.)

 

Makale ve Yayınları

Yayınlar

A- Uluslar Arası Hakemli Dergilerde yayınlanan makaleler

1- Lymphocyte subgroubs in breast cancer and the effect of tumor removal. F. Balaban, S. Baskan. The European Journal of Cancer. Vol: 34 Suppl:5:107. September 1998

2- Koçak S, Aydintug S, Ozbaş S, Koçak I, Küçük B, Baskan S. Evaluation of vocal

cord function after thyroid surgery. Eur J Surg. 1999 Mar;165(3):183-6.

3-Kocak S, Sengül N, Aydintuğ S, Baskan S. Parathyroid autotransplantation during

thyroid surgery. Ann Surg. 1999 Apr;229(4):594.

4- Ausbildung und Praxis der Allgemeinen Chirurgie in der Turkei. Semih Baskan.

Viszeralchirurgie 34: 13-14. 1999.

5-Hyalizing Trabecular Ademoma of Thyroid Associated With Follicular Carcinoma.

Heper A.O, Sak, S. D.: Baskan, S.  Virchows Archiv. Vol: 439 No:3 Sept. 2001. Pp: 386-387.

6- Gur, A.S., Unal, B., Ozbek, U., Ozmen, V., Aydoğan, F., Gokgoz, S., Gulluoglu,  B.M., Aksaz, E., Ozbas, S., Baskan, S. Koyuncu, A., A. Soran, “Validation of Breast Cancer Nomograms for Predicting the Non Sentinel Lymph Node Metastases after a Positive Sentinel Lymph Node Biopsy in a Multicenter Study”, Eur J Surg Oncol, xx, 1-6 (2009). Doi: 10.1016 / j.ejso. 2009.05.007.

7-Genç V, Çakmak V, Akyol C, Baskan S, Hazinedaroglu SM. Giant retroperitoneal liposarcoma extending into the scrotum: a case report. Scottish Medical Journal. 2009 54(2): 58.

8-Gur AS, Unal B, Ozbek U, Ozmen V, Aydogan F, Gokgoz S, Gulluoglu BM, Aksaz E,

Ozbas S, Baskan S, Koyuncu A, Soran A; Turkish Federation of Breast Disease

Associations Protocol MF08-01 investigators. Validation of breast cancer

nomograms for predicting the non-sentinel lymph node metastases after a positive

sentinel lymph node biopsy in a multi-center study. Eur J Surg Oncol. 2010

Jan;36(1):30-5.

9- Cakmak A, Orozakunov E, Genc V, Akyol C, Erverdi N, Baskan S, Hazinedaroglu SM.  Gallstone Ileus: Report of two cases. Turkish Journal of Geriatrics 2011; 14 (1) 75-78.

10-Akyol C, Kocaay F, Orozakunov E, Genc V, Kepenekci Bayram I, Cakmak A, Baskan

S, Kuterdem E. Outcome of the patients with chronic mesh infection following open

inguinal hernia repair. J Korean Surg Soc. 2013 May;84(5):287-91.

11-Eroglu A, Karasoy D, Kurt H, Baskan S. National practice in antibiotic

prophylaxis in breast cancer surgery. J Clin Med Res. 2014 Feb;6(1):30-5.

12-Ozmen V, Boylu S, Ok E, Canturk NZ, Celik V, Kapkac M, Girgin S, Tireli M,

Ihtiyar E, Demircan O, Baskan MS, Koyuncu A, Tasdelen I, Dumanli E, Ozdener F,

Zaborek P. Factors affecting breast cancer treatment delay in Turkey: a study

from Turkish Federation of Breast Diseases Societies. Eur J Public Health. 2014

Aug 5. pii: cku086. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 25096257.

B- Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.

1- Kocak, S., Ozbas, S., Aydintug, S., Baskan, S. ve S. Eraslan, “Adrenalectomy in the treatment of Cushing’s syndrome”, British Association of Endocrine Surgeons, Liverpool, 1996.

2- Kocak, S., Kocak, I., Ozbas, S., Aydintug, S. ve S. Baskan, “Examination of vocal cords by videolaryngostroboscopy before and after thyroid operations”, British Association of Endocrine Surgeons, Liverpool, 1996.

3- Balaban, F., Baskan, S., Kocak, S., Aydintug, S. ve S. Ozbas, “Lymphocyte subgroups in breast cancer and the effect of tumour removal”, 8th European Congress of Surgery, Budapest, Br J Surg, Vol 85, Suppl 2, s144, 1998.

4- Ozbas, S., Aydintug, S., Sener, O., Kocak, S., Gecim, E., Erkek, B., ve S. Baskan, “Nerve conduction velocity and pentoxifylline treatment in diabetic neuropathy”, Proc. 38th World Congress of Surgery, Vienna, s120, 1999.

5- A. Demirkan, I. Kepenkci, O. Polat ve S. Baskan, “Acute cholecystitis in the elderly”, Geriatrics 2008, Natalya, Turkey Abstract Book, p88, 2008.

6- A Çakmak, E Orozakunov, D Balcı, V. Genç, C Akyol, N Erverdi, S Baskan. Gallstone ileus: A rare complication of gallstone disease. 18th World Congress of the International Association of Surgeons, Gastroenterologistis and Oncologists. October 08-11,2008, Istanbul, Turkey.

7- Gur, A.S., Unal, B., Ozbek U.,, Ozmen, V., Aydoğan, F. , Gokgoz, S., Gulluoglu, B., Aksaz, E., Ozbas, S., Baskan, S., Koyuncu, A., A. Soran, “Validation of Breast Cancer Nomograms for Predicting the Non Sentinel Lymph Node after a Positive Sentinel Lymph Node Biopsy in a multicenter study: Protocol MF08-01”, 33rd Annual Symposium of American Society of Breast Disease, Chicago, 2009.

8- Arda Demirkan, Salih Ekinci, Onur Polat, Serdar Gürler, Müge Günalp, Semih Baskan, Electorlyte Changesand its Prognostic Significance in the Multiple Trauma 10th European Congress of Trauma and Emergency Surgery. May 13-17 2009 Antalya / Turkey.

9- Genc V, Kepenkci I, Cakmak A, Baskan S, Kuterdem E. Outcome of the patients with chronic mesh infection following open inguinal hernia repair. 32th International Congress of European Hernia Society, P5, Istanbul, 2010. Hernia 2010; (Supplement 1): S56.

10- S. Basceken, T Sarı, US Soztanacı, C Akyol, V Genc, O Bas, MS Baskan. The importance of sternalis muscle in breast surgery. 4. International Symposium of Clinical and Applied Anatomy (ISCAA), June 28-July 01, 2012, Ankara, Turkey.

C-Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1- Koçak, S., Aydıntuğ, S., Özbaş, S., Çorapçıoğlu, D. ve S. Baskan, “Feokromositoma tanısında klinik belirti ve bulguların değeri: olgu sunumu”, Cerrahi Tıp Bülteni, 4, 243-245 (1995).

2- Yara İnfeksiyonları S. Baskan, S. Koçak Türkiye Klinikleri Cerrahi Dergisi Vol:3 Sayfa 28-31. 1998.

3- Türkiye’de Genel Cerrahi Uzmanlık Eğitimi Raporu. Semih Baskan, Ayhan Koyuncu Ankara Cerrahi Dergisi Vol:1 Sayı:1 Sayfa:9-22.1999.

4- Diyabetik Ayakta Cerrahi Tedavi ve Maliyet Analizi. K. Karadayı, S. Ayduntuğ, S. Baskan. Ankara Cerrahi Dergisi Vol:1 Sayı:2 Sayfa: 89-98. 1999.

5- Sepsis ve Böbrek Yetmezliği Semih Baskan. Ankem Dergisi Cilt: 13 Sayı:3 Sayfa:194-197. 1999.

6- Türkiye’de Genel Cerrahi Uzmanlık Eğitimi Raporu. S. Baskan, A. Koyuncu. Taksim Eğitim ve ARaştırma Hastanesi Tıp Dergisi. Vol:29 Sayı:1 Sayfa: 29-53. 1999.

7- Demirkan A, Ekici Y, Uçar K, Baskan S. Kanıta Dayalı Tıp. The Journal of the Faculty of Medicine University of Ankara 2000; 53 (4):221-225.

8-Cerrahi Alan İnfeksiyonlarında Risk Faktörleri. Semih Baskan. Hastane İnfeksiyonları Dergisi Cilt:4 Sayı:4 Sayfa:223-239. 2000.

9- Kanıta Dayalı Tıp, Semih Baskan. Medikal Trend Dergisi. Vol:2 Sayfa:46-48. Ocak 2000.

10- Cushing Sendromu. Semih Baskan, Savaş Koçak. Türkiye Klinikleri Cerrahi Dergisi. Cilt:5 Sayı:3 Sayfa:127-130 Eylül 2000.

11- Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-I Sina Hastanesi’nde 1992-1998 Yıllarında Gözlenen Hastane İnfeksiyonları. Dr. Ayşe Willke, Dr. Semih Baskan. Hastane İnfeksiyonları Dergisi Vol:5 Sayı:1, 2001, Sayfa:31-37.

12- Bitmeyen Senfoni- Hekim Sayıları ve Tıp Fakülteleri. Semih Baskan. Yeni Türkiye Dergisi. Sağlık Özel Sayısı. Vol:7 Sayı:39 Sayfa 334-341. Mayıs-Haziran 2001.

13- Avrupa Birliği’nde Yüksek Öğretim ve Tıp Fakülteleri Semih Baskan ANKEM Dergisi Cilt:15 Sayı:3 Sayfa:254-259. 2001.

14- Avrupa Birliği’nde Tıpta Uzmanlık Eğitimi ve Uzmanlık Dernekleri. Semih Baskan. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Dergisi Cilt:47. Özel Sayı, Sayfa:9-12. 2001.

15- Bir Tüzük Hikayesi. Semih Baskan. Toplum ve Hekim. Cilt:16 Sayı:14 Sayfa:34-38 Ocak-Şubat 2001.

16- Primer Hiperpatiroidizmde Cerrahi Tedavi. Savaş Koçak, Semih Ayduntuğ, Semih Baskan. Medikal Network Klinik Bilimler+Doktor Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi. Cilt: 8 Sayı: 4 Sayfa: 461-466. 2002.

17- Tıpta Uzmanlık Tüzüğü Ne Getiriyor? Semih Baskan Hekim Forumu. Ekim/Kasım 2002. Sayfa: 22-24

18-Cerrahi Alan İnfeksiyonlarının Önlenmesi: Ameliyathane Koşulları Nasıl Olmalı? Semih Baskan. Hastane İnfeksiyonları Dergisi Vol:7 Sayı: 4 2003 Sayfa: 161-167.

19-Nazokominal İntraabdominal İnfeksiyonlar Klinik ve Cerrahi Tedavi. Semih Baskan. Hastane İnfeksiyonları Dergisi. Vol:8 Sayı: 2, 2004, Sayfa:186-188.

20-Damar İçi Katater İnfeksiyonlarının Önlenmesi Kılavuzu. Sercan Ulusoy, Semih Baskan. Hastane İnfeksiyonları Dergisi. Vol: 9 Supplement (1) 2005 Sayfa: 3-32.

21- Damar İçi Katater İnfeksiyonlarının Önlenmesi Kılavuzu. Sercan Ulusoy, Semih Baskan. Hastane İnfeksiyonları Dergisi. Vol: 10 Sayı:2, 2006. Sayfa: 112-142.

22- Kuruluşunun 60. Yılında Ankara Tıp Fakültesi, Semih BASKAN, Journal of Ankara University Faculty of Medicine 2006: 59 (Suppl): 1-32.

23-İ. Kepenekci, S. Demirer, S. Koçak, T. Tuğ, S. Aydıntuğ, B. Alıç ve S. Baskan, “Steroaksik Tel İle İşaretli Meme Biyopsisi Sonuçlarımız”, 9. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, Ankara, Meme Sağlığı Dergisi, 3, p15, 2007

24- F. Kocaay, İ. Kepenekci, S. Demirer, S. Koçak, T. Tuğ, S. Aydıntuğ, B. Alıç ve S. Baskan, Non-laktasyonel meme abselerine yaklaşım, 9. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, Ankara, Meme Sağlığı Dergisi, 3, p202, 2007

25- İ. Kepenekci, C. Akyol, F. Kocaay, S. Demirer, S. Koçak, T. Tuğ, S. Aydıntuğ, B. Alıç ve S. Baskan, Modifiye radikal mastektomide kullanılan diseksiyon yönteminin postoperative yara komplikasyonları üzerine etkisi”, 9. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, Ankara, Meme Sağlığı Dergisi, 3, p203, 2007.

26- C Akyol, A Çakmak, İ Kepenekçi, B Erkek, S Baskan. Memede metal yabancı cisim. Meme Sağlığı Dergisi 2008; 4(2):125-126.

27- Hasan Ali Yücel’in Genç Tıbbiye’lilere Seslenişi, Semih BASKAN, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2008, 61 (2) S:104-108.

28-Çipe G, Genç V, Karaca AS, Çakmak A, Baskan S. Cystic Hygroma Localized To Upper Extremity: A Case Report. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2009; 62 (4): 181-2.

29- Baskan S, Çakmak A, Göksoy E, Abbasoğlu O, Çelebi AE, Güllüoğlu B, Elhan A, Yüksel O, Balık E, Şen S, Fırat Ö, Canda AE, Aktaş H. Genel cerrahi uzmanlık eğitimine farklı bir bakış. Ulusal Cerrahi Dergisi 2009; 25 (4):142-145.

30- Üst Ekstremite Yerleşimli Kistik Higroma: Olgu Sunumu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2009, 62 (4): 181-182. G. Çpe, V. Genç, A. Karaca, A. Çakmak, Semih Baskan.

31- Genel Cerrahi Uzmanlık Eğitimine Farklı Bir Bakış, Semih Baskan, Atıl Çakmak, Ulusal Cerrahi Dergisi. Vl: 25(4) 141-145.2009.

32- I. Kepenekci, S. Demirer, F. S. Kocak, T. Tuğ, B. Alıç ve S. Baskan, “Timing of the reoperation in completion thyroidectomy”, Türkiye Klinikleri J. Med. Sci., 29, 1212-1216 (2009).

33- O. Polat, A. Demirkan, B. Oguz, S. Baskan. Sporcularda Göğüs ve Karın Yaralanmaları. Türkiye Klinikleri J Orthop & Traumatol-Special Topics 2010;3(1):51-57.

34- Ankem Dergisi 2010; 24(3): 152-156. Postoperatif Pnömoni: Önlem Metodları ve Destek Tedavi. Semih Baskan.

35- Cakmak A, Orozakunov E, Gen V, Akyol C, Erverdi N, Baskan S, Hazinedaroglu MS. Gallstone lleus: report of Two Cases. Turkish Journal of Geriatrics 2011; 14 (1) 75-78.

36- Meme Kanserinde Tarama ve Tanı (İstanbul Meme Kanseri Konsensus Konferansı 2010). Semih Baskan, Kemal Atahan, Erkin Arıbal, Nilüfer Özaydın, Pınar Balcı, Ekrem Yavuz. The Journal of Breast Health 2012 Vol:8. No:3 Meme Sağlığı Dergisi 2012 Cilt:8. Sayı:3 Sayfa: 100-125.

37- Ölümsüz Besteciler ve Öldürücü Mikroplar. Semih Baskan. ANKEM Dergisi 2012; 16 (EK2): 1-10.

 

E-Kitap-Bölüm Yazarlığı

1-Sorularla Cerrahi (Surgical Secrets) Charles M. Abernathy, Alden H. Harken Çeviri Editörü: Prof. Dr. Semih Baskan Güneş Kitabevi, Ocak 1994. 1. Baskı ANKARA.

2- Meme Kanseri Tanı ve Tedavisindeki Yenilikler Özel Sayısı. Editör: Semih Baskan. Türkiye Klinikleri Cerrahi Dergisi. Cilt: 7 Sayı:2 Ağustos 2001 Sayfa: 57-101.

3- Güncel Cerrahi Tedavi (Current Surgical Therapy) John Cameron MD. Çeviri Editörleri: Sabri ERGÜNEY-Yusuf ÇİÇEK. Bölüm II: Endokrin Glandlar Primer Hiperparatiroidism. Semih Baskan İstanbul-2001.

4-Meme Hastalıkları Editör: Gürcan ÜNAL, Hilal ÜNAL. Bölüm 47: Meme Hastalıklarının Evrelendirilmesi. Semih Baskan Sayfa:353-356. Nobel Kitabevi-İstanbul. 2001.

5- Cerrahi İnfeksiyonlar. Editörler: İskender Sayek, Ahmet Çoker, 18. Bölüm Anaerob İnfeksiyonlar. Semih Baskan Sayfa: 219-227. Güneş Kitabevi, 2001, ANKARA.

6- Klinik Tiroid. Editörler: Hüsrev HATEMİ, Taylan KABALAK, Gürbüz ERDOĞAN, Bölüm 8: Troid Cerrahisi. Semih Baskan. Sayfa: 451-456 Kelebek Yayıncılık-İSTANBUL-Aralık 2001.

7- Infeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji. Editörler:Ayşe Wilkee, Mehmet Doğanay. Cilt I Bölüm XIII. Gastrointestinal Sistem İnfeksiyonları 67. Appandisit, Divertikülit ve Peritonitler. Semih Baskan, Seher Demirer. Sayfa:801-808. Nobel Tıp Kitapevleri. İstanbul. 2002.

8- Bir Tüzük Hikayesi. Semih Baskan. Tıpta Uzmanlık Eğitimi. Sayfa: 93-105. Editör: mahir ÖZMEN. Türk Tabipleri Birliği Yayını Aralık 2003. ANKARA.

9- Genel Cerrahi Uzmanlık Eğitimi Raporu. Semih Baskan. Türk Cerrahi Derneği Yayını. 2004.

10- Baskan S, Koçak S, Koyuncu A ve Özbaş S, Paratiroid Bezi ve Hastalıkları. In: Temel ve Sistematik Cerrahi. (Editör: H. Gülay), Güven Kitapevi, İzmir, 2005, s1763-1785.

11- Baskan S ve Özbaş S, Normokalsemik Hiperparatiroidizm, In: Paratiroid Hastalıkları ve Cerrahisi. (Editor: A. İşgör), Avrupa Tıp Kitapçılık Ltd. Şti., İstanbul, 2006, s217-224.

12- Netter Collection of Medical Illustrations. Digestive System (Volume3,Part I-III). Translation from English. Editors: M Mahir ÖZMEN, Semih BASKAN. Günes Tıp Kitapevi, Ankara, 2010. (Netter Collection of Medical Illustrations. Ed: Netter FH,  Saunders-2006)

13- Cerrahide Karar Verme. Translation from English. Edited By: M Mahir ÖZMEN, S BASKAN. Güneş Tıp Kitapevi, Ankara, 2006. (Surgical Decision Making. 5th Edition. Editors: Robert C. McIntyre, Gregory Van Stiegmann, Ben Eiseman. Saunders, 2004)

14- Yoğun Bakım İnfeksiyonları Bası Yaraları. Editörler: Dilek Arman, Semih Baskan. Bilimsel Tıp Yayınevi-ANKARA. 2007.

15- Semih Baskan, İlknur Kepenekci ve Seher Demirer, 77. Apandisit, Divertikülit ve Peritonitler, Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi, Editörler: Ayşe Willike Topçu, Güner Söyletir, Mehmet Doğanay, Nobel Kitabevleri, 3. Baskıi 2008 İstanbul

16- İlknur Kepenekci ve Semih Baskan, 3. Karın Muayenesi, Cerrahi Hastalarda Tanı ve Fizik Muayene, Editörler: Süha Aydın, Tamer Akça, Tahsin Çolak, Nobel Tıp Kitabevleri, 1. Baskı, 2008 Adana.

17- İlknur kepenekci ve Semih Baskan, 22. Cerrahi Enfeksiyonlar, Cerrahi Hastalarda Tanı ve Fizik Muayene, Editörler: Süha Aydın, Tamer Akça, Tahsin Çolak, Nobel Tıp Kitabevleri, 1. Baskı, 2008 Adana.

18- New Horizons in Surgery: Laparoscopic Surgery (Cerrahide Yeni Ufuklar: Laparoskopik cerrahi). Mahir ÖZMEN(Ed). Seri Editörleri: Mahir ÖZMEN, Semih BASKAN. Güneş Tıp Kitapevi, Ankara, 2008.

19- İlknur Kepenekci ve Semih Baskan, Bölüm II. Ameliyat Öncesi Hazırlık, Acil Cerrahi, Editörler: Cemalettin Ertekin, Recep Güloğlu, Korhan Taviloğlu, Nobel Tıp Kitabevleri, 1. Baskı, 2009 İstanbul.

20- Cerrahi Teknik Atlası: Endokrin Cerrahi. Translation from English. S Demirer, H Kulaçoğlu(Eds). M Mahir OZMEN, M Semih BASKAN (seri editörleri), Palme Yayıncılık, Ankara-2012

21- Cerrahi Teknik Atlası: Üst GIS ve İnce Bağırsaklar. Translation from English. M. Mahir OZMEN(Ed).M Mahir OZMEN, M Semih BASKAN(seri editörleri), Palme Yayıncılık, Ankara-2012

22- Cerrahi Teknik Atlası: Meme Cerrahisi. Cihangir Özaslan(Ed). Translation from English. M Mahir OZMEN, M Semih BASKAN(seri editörleri), Palme Yayıncılık, Ankara-2012

23- Meme Kanseri Tanı ve Tadevisinde Mediko-Legal Sorunlar Bölüm 72, Sayfa:637-649. Semih Baskan. Meme hastalıkları Kitabı. Editör: Prof. Dr. Vahit Özmen. Güneş Kitabevi 2012. ANKARA.

24- Meme Hastalıklarının Tarihçesi. Semih Baskan. Bölüm: 31 Sayfa: 281-288. Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu. Meme Hastalıkları Kitabı. Editör: Prof. Dr. Vahit Özmen. Güneş Kitabevi. 2012. ANKARA.

25- Türk Cerrahi Derneği Tarihçesi, Semih BASKAN, Yilmaz KADIOĞLU, Osman AKATA. 2012. Türk Cerrahi Derneği Yayını.

26- Mediko-Legal Sorunlar. Semih Baskan. Bölüm 52E Sayfa: 981-990. Troit Editör: Prof. Dr. Adnan İşgör. Nobel Tıp Kitabevleri. Temmuz 2013 İstanbul.

27- Türkiye’de Cumhuriyet Öncesi ve Sonrası Dönemde (1890-1965) Yayımlanan Troide Ait Makalelere Bakış. Prof. Dr. Semih Baskan. Bölüm 1, Konu:2 Sayfa: 7-12. Troid Editör: Prof. Dr. Adnan İşgör. Nobel Kitabevleri. Temmuz 2013. İstanbul.

28- Ulusal Cerrahi Derneği Kongreleri (1981-2012). Semih BASKAN, Yılmaz KADIOĞLU, Osman AKATA. 2013. Türk Cerrahi Derneği Yayını.

F-Tez Danışmanlığı

1- Dr.Hatim Yahya MAHMOUD

   Mastaljide Antiprolaktin ve Antiinflamatuar Tedavisinin Etkinliği   (2000)

2- Tez yürütücülüğü: Semih Baskan.

Dr. Yahya Ekici

Massiv Karaciğer Rezeksiyonlarında Apopitoz ve Nekroz. 2003.

 

3- Ateosklerosis Obliterans ile Thromboangiitis Obliteranslı Hastaların Yaşam Kalitelerinin Karşılaştırılması.

Dr. Zeynep ŞENER

Tez Yöneticisi: Semih Baskan 2004.

4- Dr. Sefa ÖZYAZICI

İntra-Abdominal yapışıklıkların önlenmesinde Takrolimus (FK506)’un rolü (2010)

5- Dr.Yusuf SEVİM

Venöz Yetmezlikte Mikrovasküler Fonksiyonların Değerlendirilmesi   (2012)

Kurs, Kongre ve Sempozyum Katılımları

D- Ulusal Kongrelerde Sunulan ve Basılan Bildiriler

1- Demirkan A, Güler İ, Polat O, Baskan S. Yaşlı Hastalarda Akut Apandisit. 1. Ulusal Yaşlı Sağlığı Kongresi. 7-11 Nisan 2004 Antalya/ Türkiye.

2- Polat O, Güler İ, Demirkan A, Yıldız A, Baskan S. Geriatrik Hastalarda Travma Etyoloji ve Sonuçları. 1. Ulusal Yaşlı Sağlığı Kongresi. 7-11 Nisan 2004 Antalya/ Türkiye.

3- İ Kepenekci, C Ulusoy, S Demirer, T Tuğ, S Koçak, B Alıç, S Baskan, Tiroid Malignitelerinde Reoperasyon Zamanlamasının Morbiditeye Etkisi, Ulusal Cerrahi Kongresi 2006, 24-28 Mayıs 2006, Antalya.

4- İ Kepenekci, C Ulusoy, S Demirer, T Tuğ, S Koçak, B Alıç, S Baskan, Benign Tiroid Patolojilerinde Reoperasyon, Ulusal Cerrahi Kongresi 2006, 24-28 Mayıs 2006, Antalya.

5- C Akyol, İ Kepenekci, A Çakmak, B Erkek, S Baskan, Memede Metal Yabancı Cisim Ulusal Cerrahi Kongresi 2006, 24-28 Mayıs 2006, Antalya.

6- Demirkan A, Akkoca M, Gürler S, Günalp M, Polat O, Baskan S. Terörist Bir Saldırının Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi Acil Servisinde Hasta Başvuruları Üzerine Etkileri. VI.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi 4-8 Eylül 2007 Antalya / Türkiye

7- İ Kepenekci, S Demirer, S Koçak, T Tuğ, S Aydıntuğ, B Alıç, S Baskan Sterotaksik Tel İle İşaretli Meme Biyopsisi Sonuçlarımız, 9. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 5-9 Eylül 2007, Ankara.

8- İ Kepenekçi, C Akyol, F Kocaay, S Demirer, S. Koçak, T Tuğ, S Aydıntuğ, B Alıç, S Baskan. Modifiye radikal mastektomide kullanılan diseksiyon yönteminin postoperative yara komplikasyonları etkisi. 9. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 5-9 Eylül 2007, Ankara.

9- Demirkan A, Kepenekçi İ, Polat O, Baskan S. Acute Cholecystitis in the Elderly Geriatrics 2008. April 05-08 2008 Antalya / Turkey

10- Çakmak A, Orazakunaov E, Balcı D, Genç V, Akyol C, Baskan S, Erverdi N, Hazinedaroğlu SM. Safra Taşı İleusu, Ulusal Cerrahi Kongresi, Mayıs 28-31, Antalya-Türkiye, (2008)

11- Çakmak A, Akyol C, Kepenekçi İ, Orazakunaov E, Sulaimanov M, Genç V, Demirer S, Koçak S, Aydıntuğ S, Baskan S. Erken yaş başlangıçlı meme kanserli hastalarda karşı memede yeni kanser oluşumu. Ulusal Cerrahi Kongresi, MEM-P-7, 202, Antalya, 2008.

12- A. Çakmak, C. Akyol, İ. Kepenekçi, E. Orozakunov, M. Sulamainov, V. Genç, S. Demirer, S. Koçak, S. Aydıntuğ ve S. Baskan, Erken yaş başlangıçlı meme kanserli hastalarda karşı memede yeni kanser oluşumu, Ulusal Cerrahi Kongresi 2008, 28-31 Mayıs 2008 Antalya.

13- İ Kepenekçi, C Akyol, M Akkoca, S Demirer, S Koçak, T Tuğ, B Alıç, S Baskan. Primer hiperparatiroidizmde cerrahi tedavi. 16. Ulusal Cerrahi Kongresi, 28-31 Mayıs 2008, Antalya.

14- İ Kepenekçi, M Akkoca, C Akyol, S Demirer, S Koçak, T Tuğ, B Alıç, S Baskan. Sekonder hiperparatitoidizmde ultrsonografinin yeri. 16. Ulusal Cerrahi Kongresi, 28-31 Mayıs 2008, Antalya.

15- İ Kepenekçi, S Özyazıcı, E Nergiz, S Demirer, S Koçak, T Tuğ, B Alıç, S Baskan. Tiroid kanserinde lenf nodu metastazını belirlemede ultrasonografinin başarısı. Ulusal Cerrahi Kongresi 2008, 28-31 Mayıs 2008, Antalya.

16- Çipe G, Genç V, Çakmak A, Karaca S, Baskan S. Üst ekstremitenin izole kistik higroması. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi. 26-29 Mayıs 2010, Ankara.

17- Özyazıcı S, Karaca A, Genç V, Orozakunov E, Baskan S, Hazinedaroğlu SM. İntra-Abdominal Yapışkanlıkların Önlenmesinde Takrolimus (FK 506)’un Rolü, 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, Mayıs 26-29, Ankara-Türkiye, 2010.

18- Çakır F, Başçeken Sİ, Oray Ş, Akyol C, Orozakunov E, Genç V, Kepenekçi İ, Koçak S, Tuğbay T, Demirer S, Alıç B, Baskan MS. Dev meme hamartomu. 11. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi P197, Antalya, 2011.

19- F. Çakır, Ş Oray, Sİ Başçeken, C Akyol, E Orozakunov, V Genç, İ Kepenekçi, S Koçak, T Tuğ, S Demirer, B Alıç, MS Baskan. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Erkek Meme Kanseri Deneyimi. 11. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 5-9 Ekim 2011, Antalya.