Bize Sorun

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.

Dr. Öğr. Üyesi Özgür Kürşat Şener

Ahat Andican

Biyografi

1970 yılında Sivas’ ta doğdu. Ankara Atatürk Lisesi’nden mezun olduktan sonra, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ ne giriş yaptı. 1995 yılında, Tıp fakültesinden mezun oldu.  1995-1996 yılları arasında İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi- İnfeksiyon Hastalıkları Kliniği’ nde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. 1997-1998 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı’ında Araştırma görevlisi olarak çalıştı. Daha sonra Radyoloji S.B. Ankara Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Radyoloji Kliniği’inde Radyoloji ihtisasına başladı. 2001 yılında,  ‘’Koroner arter by-pass greft operasyonu uygulanan hastalarda renal kan akımlarının renkli dupleks doppler ultrasonografik incelenmesi ‘’ adlı tezi ile ihtisasını tamamladı. 2003 yılında Besancon, Fransa’da ( Centre Hospitalier Universitaire Besançon,  l’hôpital Jean Minjoz, Besancon,France)  Prof. Dr. Bonneville ile ile birlikte Nöroradyoloji alanında çalıştı. 2017 yılında Başkent Üniversitesi Hastanesi’nde çalıştı. Aynı yıl içerisinde Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Girişimsel Radyoloji bölümünde, observer olarak Nörovasküler Girişimsel Radyoloji alanında çalıştı.2018-  2019 yılında İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi ‘inde ileri Vasküler Girişimsel Radyoloji alanında Observer ve Araştırmacı olarak kariyerine devam etti. 2020 yılında İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde Dr. Öğretim Üyesi Olarak, Tibbi Görüntüleme Teknikleri alanında, halen ders vermektedir. Yerli ve yabancı dergilerde yayınları, ulusal ve uluslarası kongrelerde sözlü bildirileri mevcuttur. Ayrıca kendine ait Patent çalışmaları mevcuttur. İstanbul Gelişim Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp fakültesi ve Marmara Üniversitesi ile ortak yürütülen Yapay zeka ile ilgi TUBİTAK bilimsel araştırma proje çalışması mevcut olup, bu projede aktif akademisyen araştırmacıdır. Eylül 2020 tarihinden itibaren İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Acıbadem Polikliniği’nde görev yapmaktadır.

 

Eğitim

Lisans, Tıp Toktoru, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1995

Tıpta Uzmanlık, Radyoloji Uzmanı, S.B. Ankara Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, 2001

Dr. Öğr. Üyesi, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Öğretim Üyesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, 2020

Yabancı Dil

İngilizce

 

Makale ve Yayınları

Yayınlar

2.1. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

2.2.1. Shear wave elastography results of non –alcoholic fatty liver diease in diabetic patients B. Yılmaz, Ö. K. Şener, H. Çevik J SurgMed. 2019;3(1);00-00

2.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabındabasılan bildiriler

2.3.1. Can we increase the visibility of biyopsy needle by using acustic radiationforce  impulse ( ARFİ ) elastography in ultrasonography ? Ö.K.Şener,İ. Caymaz, B. Tavaslı, H. Çevik, B. Gümüş.

14th annual meeting of TSIR and EVIS International Joint Meeting, April 19-23 2019 ,İstanbul Türkiye, Oral presentation

2.3.2. How far can Acustic Radiation  Force Impulse (ARFI ) help in the evaluation of hepatic steatosis patients with diabetes mellitus II

B. Tavaslı,Ö. K. Şener,  H.Çevik, İ. Caymaz

ECR 2017  March 1-5 Vienna, Austria,  EPOS C-0193

2.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

2.4.1. Assesement of renalfunctions in coronary bypass patients having leftventricule dysfunction

İ. Bahar, K. Çaglı, A. Kale, M. Mahmut Ulas, O. K.Sener, M.Tola, E. Sener, O. Tasdemir T Clin J CardiovascularSurgery 2002,3

2.4.2. Porto systemic collateral veins mimicking adrenal mass on CT. N.Özbülbül, Ö.K.Şener

HYB dergisi,  ilaç ve Tedavi dergisi, Nisan 2003, 16(2):65-68

2.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

2.5.1. Tip II diyabetik hastalardaki hepatosteatozu değerlendirmede, AcousticRadiation Force impulse değerleri anlamlımıdır?.

B. Tavaslı,Ö. K. Şener, , H.Çevik,İ. Caymaz , B. Gümüş

37. Ulusal RadyolojiKongresi, 1-5 Kasım 2016, Poster presentation

2.5.2. Ultrasonografi’de biyopsi iğnesi’nin görünürlüğünü artırmak için kolay ve basit yöntem .  İn vitro çalışma

Ö. K. Şener, B.Tavaslı ,H. Çevik,İ. Caymaz ,G. E. Akan, B. Gümüş

37. Ulusal RadyolojiKongresi, 1-5 Kasım 2016, Poster presentation

2.5.3. 17. Ulusal Radyoloji Kongresi, 1-5 Kasım 2016, Poster presentation

- Assesement of renal functions in coronary bypass patients having left ventricule dysfunction 

İ. Bahar, K.Çaglı, A. Kale, M. Mahmut Ulas, O. K.Sener, M.Tola, E. Sener, O. TasdemirOral presentation 17. Ulusal kongresi 13-16 Ekim 2002 İzmir.

3.  Projeler

     3.1.  TYRAIX: Ultrasonografi Görüntüleri Yardımıyla Tiroid Nodüllerinin Ayırıcı Tanısında Kullanılacak Yapay Zeka Temelli Tirads Skorlama Sistemi Geliştirilmesi

  1005 – Ulusal Yeni Fikirler Ve Ürünler Araştırma Destek Programı, Projesi

4.  Patent

     4.1. Ulusal Patent

   Fibo anjiografi kateteri , patent pending 2019/13799 TPE Sahip Numarası 6724057

 

Kurs, Kongre ve Sempozyum Katılımları

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

     1. Türk Tabibler Birliği

     2. Türk Girişimsel Radyoloji Derneği

     3. Türk Radyoloji Derneği

     4. Avrupa Radyoloji Derneği

Sertifikalar

1.Temel Girişimsel Radyoloji Sertifikası, Türk Girişimsel Radyoloji Derneği,  6/12/2015

2. Bilirkişilik Temel Eğitim Sertifikası, Türk Tabibler Birliği, 26/05/2019

3. Medikal Estetik Uygulama Sertifikası, Sağlık Bakanlığı, 01/11/2004

4. The University of Quieensland Australia , Intraduction to Biomedical Imaging, course certificate  23/03/2020

5. John Hopkins University, Fundamental Neuroscince for Neuroimaging,  course certificate 29/04/2020

6.Write State University, Ohio, Bonshoft School of Medicine , The 11- 13 Weeks  Scan Fetal Ultrasound 18/05/2020 , and awarded  3  AMA (The American Medical Association )PRA(Physician’s recognition Award) Category 1 Credit(s).

7. Fetal Medicine Foundation, Preclampsia Screening Certificate, 18 /05/2020

8. Fetal Medicine Foundation, Fetal Abnormalities Certificate, 17/05/2020

9. Fetal Medicine Foundation, Fetal Cardiac Scaning  Certificate,17/05/2020

10. Eğiticinin Eğitimi Sertifikası,  İstanbul Gelişim Üniversitesi 26/ 08 /202