Doktorunuza Sorun

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.

Prof. Dr. Mustafa Sercan

Randevu Al Ahat Andican Psikiyatri

Biyografi

1956 Gaziantep doğumlu. 1981’de İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ni bitirdi. Uzmanlık Eğitimi’ni İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda 1987’de tamamladı. 1991 yılında doçent, 1993 yılında Klinik Şef Yardımcısı oldu. 1989 – 2007 arasında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, 2007 – 2015 yılları arasında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıklar Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalıştı. 2008’de profesörlüğe yükseldi. 2016’da Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda göreve başladı.

Eğitim

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı.

İlgi alanları

Depresyon, somatizasyon, ruhsal travma, etik, adli psikiyatri, afet psikiyatrisi

Yayınları

14’ü uluslararası  dergilerde, 20’si ulusal dergilerde yayımlanmış makalesi vardır. 20 Kitap bölümü yazmış, bir kitap bölümü çevirisi yapmıştır. Uluslararası kongre ya da sempozyumda sunulmuş 17, ulusal kongre ya da sempozyumda sunulmuş 35 bildirisi vardır.

Eğitim

Lisans: İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Uzmanlık: İÜ İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı

Yabancı Dil: İngilizce

Makale ve Yayınları

Kurs, Kongre ve Sempozyum Katılımları

Kurum Üyelikleri:

Türk Tabipleri Birliği (İstanbul Tabip Odası)

Türk Nöropsikiyatri Derneği

Türkiye Psikiyatri Derneği

Yürütülen Proje

12 uzmanlık tezi yönetmiş, üç projede çalışmıştır.