Bize Sorun

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.

Prof. Dr. Levent Tütüncü

Randevu Al Ahat Andican Kadın Hastalıkları ve Doğum

Biyografi

Aslen Ispartalı olan Prof. Dr. Levent Tütüncü 1966 yılında Ankara’da doğdu. İlk ve Orta öğretimini Ankara’da tamamladı. 1984 Yılında Kuleli Askeri Lisesinden mezun olduktan sonra girdiği GATA Tıp Fakültesinden 1990 yılında Tıp Dr. olarak derece ile mezun oldu. 1991-1993 yılları arasında Kıta hekimi ve Garnizon Baştabibi olarak 2 yıl Bayburt’ta çalıştı. 1993 Yılında GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesinde başladığı Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanlık eğitimini 1997 yılında bitirmesini takiben 2000 yılına kadar aynı Klinikte Başasistan olarak görev yaptı. 2000-2001 yılları arasında 1 yıl süre ile, ABD’nin Philadelphia şehrinde (UPENN, School of Medicine, Center for Research on Reproductive and Women’s Health) Reproduktif Endokrinoloji, Endoskopik Cerrahi ve IVF (Tüp Bebek) eğitimi aldı. 2002 Yılı başında Yrd. Doç. Ünvanı ile tekrar GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğine atandı. 2005 yılında ÜYTE sertifikasını ve 2006 yılında da Üniversiteler arası Kurulca yapılan sınavda başarılı olarak üniversite Doçenti unvanını aldı. Aynı Klinikte 2013 yılına kadar Servis Şef yardımcısı olarak çalıştı. Bu arada 2010-2012 yılları arasında GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi ÜYTE Ünite (Tüp Bebek Merkezi) sorumluluğu görevini üstelendi. 2011 yılında ilgili mevzuat gereği bilimsel çalışmalarının uygun görülmesi üzerine “Perinatoloji” yan dal uzmanlık diplomasını aldı. 2013 Yılında TSK’dan emekli oldu. 2013-2017 yılları arasında özel muayenehane hekimliği yaptı. Evli ve 1 çocuk babasıdır. 2018 Şubat ayı itibarı ile Okan Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak göreve başladı.

Eğitim

Lise: Kuleli Askeri Lisesi, İSTANBUL 1980-1984

Fakülte: GATA Tıp Fakültesi, ANKARA 1984-1990

Tıpta Uzmanlık: GATA, Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, İSTANBUL 1993-1997

Ar. Gör. (Post. Doc. Fellow): UPENN, School of Medicine, Center for Research on Reproductive and Women’s Health, Philadelphia, USA) 2000-2001

Yrd. Doç: GATA, Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, İSTANBUL 1993-1997

Doçent: GATA, Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, İSTANBUL Mart 2006

Yan Dal Uzmanlık: Perinatoloji, GATA, Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, 2011

Prof.: Okan Üniversitesi, Tıp Fakültesi Kadın Hast.ları ve Doğum Anabilim dalı Ocak 2018

Yabancı Dil:

İngilizce

Uzmanlık ve Tıbbi İlgi Alanları:

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Perinatoloji

Reprodüktif Endokrinoloji ve IVF (Tüp Bebek)

Makale ve Yayınları

 

 

Yayınlar:

A) Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 

1. Ergür AR, Küçük T, Yergök YZ, Müngen E, Ertekin A, Tutuncu L. Outcome of the ovulation induction cycles with low-dose follicle-stimulating hormone in clomiphene citrate resistant women with polycystic ovary syndrome. Middle East Fertility Society Journal 1997; 2: 140-6.

2. Ergür AR, Yergök YZ, Ertekin A, Müngen E, Tutuncu L. Miscarriage rates with different ovulation induction protocols in polycystic ovary syndrome patients. Middle East Fertility Society Journal 1998; 3: 73-9.

3. Ergür AR, Yergök YZ, Ertekin A, Küçük T, Müngen E, Tutuncu L. Clomiphene citrate-resistant polycystic ovary syndrome, preventing multifollicular development. J Reprod Med 1998; 43: 185-90.

4. Baloglu H, Turken O, Tutuncu L. Kizilkaya E. 24-year-old female with amenorhea: bilateral primary ovarian Burkitt lymphoma. Gynecol Oncol 2003; 91 (2): 449-51.

5. Tutuncu L, Stein P, Ord TS, Jorgez CJ, Williams CJ. Calreticulin on the mouse egg surface mediates transmembrane signaling linked to cell cycle resumption. Dev Biol 2004; 270 (1): 246-60.

6. Travis AJ, Tutuncu L, Jorgez CJ, Ord TS, Jones BH, Kopf GS, Williams CJ. Requirements for Glucose Beyond Sperm Capacitation During In Vitro Fertilization in the Mouse. Biol Reprod 2004; 71 (1): 139-45.

7. Yazgan Y, Demirturk L, Ozel AM, Silit E, Tutuncu L. Case of HELLP syndrome with an unusual presentation. J Gastroenterol Hepatol 2004; 19 (8); 950-51.

8. Ergür AR, Tutuncu L, Dundar O,  Yergok YZ. Basal ovarian reserve tests do not estimate follicular development in stimulated cycles of young infertile patients. International Congress Series - Research Papers in Fertility and Reproductive Medicine. Proceedings of the 18th World Congress on Fertility and Sterility (IFFS)  2004; 1271: 26-29.

9. Nipper RW, Chennothukuzhi V, Tutuncu L, Williams CJ, Gerton GL, Moss SB. Differential RNA expression and polyribosome loading of alternative transcripts of the Akap4 gene in murine spermatids. Mol Reprod Dev 2005; 70(4): 397-405.

10. Tutuncu L, Ergur AR, Mungen E, Gun I, Ertekin A, Yergok YZ. The effect of hormone therapy on plasma homocysteine levels: a randomized clinical trial. Menopause 2005;12 (2): 216-222.

11. Mungen E, Tutuncu L, Muhcu M. Pregnancy outcome in women with echogenic amniotic fluid at term gestation. Int J Gynecol Obstet 2005; 88 (3): 314-315.

12. Tutuncu L, Atasoyu EM, Evrenkaya R, Mungen E. Familial Mediterranean Fever Related Nephrotic Syndrome and Successful Full-Term Pregnancy. Arch Med Res 2006; 37(1): 178-180.

13. Ulusoy RE, Demiralp E, Kirilmaz A, Kilicaslan F, Ozmen N, Kucukarslan N, Kardesoglu E, Tutuncu L, Keskin O, Cebeci BS. Aortic elastic properties in young pregnant women. Heart Vessels 2006; 21(1): 38-41.

14. Mungen E, Tutuncu L, Muhcu M, Yergok YZ. Pregnancy outcome following second-trimester amniocentesis: A case-control study. Am J Perinatol 2006; 23(1): 25-30.

15. Serdar MA, Tütüncü L, Olgun A, Haşimi A, Ozgurtaş T, Erbil MK. The effects of analytical factors on second trimestr risk estimations. Int J Gynecol Obstet 2006; 93(1): 28-32.

16. Ergür AR, Tutuncu L, Muhcu M,  Yergok YZ. Recurrent Idiopathic Nonimmune Hydrops Fetalis - A Case Report. Military Medicine 2006; 171(10): 995-7.

17. Cincik M, Ergur AR, Tutuncu L, Muhcu M, Kilic M, Balaban B, Urman B. Combination of hypoosmotic swelling/eosin Y test for sperm membrane integrity evaluation: Correlations with other sperm parameters to predict ICSI cycles. Arch Androl 2007; 53 (1): 25-28.

18. Muhcu M, Mungen E, Dundar O, Bodur S, Tutuncu L, Atay V, Ozcan O, Yergok YZ. Reliability of second trimester triple screening for Down syndrome in rhesus-negative women. J Perinatol 2007; 27(5): 268-71. 

19. Dundar O, Yoruk P, Tutuncu L, Muhcu M, Ipcioglu O, Ergur AR, Mungen E. Second trimester amniotic fluid annexin A5 levels and subsequent development of intrauterine growth restriction. Prenat Diagn 2008; 28(10): 887-891. 

20. Yoruk P, Dundar O, Yildizhan B, Tutuncu L, Pekin T. Comparison of the risk of malignancy index and self-constructed logistic regression models in preoperative evaluation of adnexal masses. J Ultrasound Med. 2008; 27(10): 1469-77.

21. Dundar O, Yoruk P, Tutuncu L, Erikci AA, Muhcu M, Ergur AR, Atay V, Mungen E. Longitudinal study of platelet size changes in gestation and predictive power of elavated MPV in development of pre-eclampsia. Prenat Diagn 2008; 28(11): 1052-1056.

22. Dundar O, Ciftpinar T, Yoruk P, Tutuncu L, Mungen E. Yergök YZ. Effects of Timing of Episiotomy Repair on Maternal Blood Values. Trakya Universitesi Tıp Fakultesi Dergisi 2009; 26(3): 203-207. 

23. Dundar O, Çiftpınar T, Tütüncü L, Ergür AR, Atay V, Müngen E, Yergök YZ. Effects of Second Trimester Maternal Hemoglobin Levels on Birth Weight and Birth Time. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2010; 27(2): 156-160.

24. Gül I, Dündar Ö, Bodur S, Tunca Y, Tütüncü L. The status of telomerase enzyme activity in benign and gynaecologic pathologies. Balkan Med J 2013; 30: 287-92.

B) Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler:

1. Ergür AR, Yergök YZ, Ertekin A, Küçük T, Tutuncu L. Miscarriage rates with different ovulation induction protocols in polycystic ovarian syndrome patients: which protocol should be preferred ? 13th Annual Meeting of the ESHRE, Edinburgh, 1997.

2. Ergür AR, Tutuncu L, Ertekin A, Yergök YZ, Müngen E. Methods in the diagnosis of premalignant lesions of cervix and their efficacy. 3rd Congress Of Balkan Military Medical Committee, Athens, Greece, 1998.

3. Tutuncu L, Ergür AR, Ertekin A, Yergök YZ, Müngen E. Methods used in the therapy of the cervical premalignant lesions and their efficacy. 3rd Congress Of Balkan Military Medical Committee, Athens, Greece, 1998. 

4. Tutuncu L, Ergür AR, Ertekin A, Yergök YZ, Müngen E. Related factors in the etiology of cervical premalign and malign lesions. 3rd Congress Of Balkan Military Medical Committee, Athens, Greece, 1998 (Oral presentation).

5. Tutuncu L, Ergür AR, Ertekin A, Yergök YZ, Müngen E. Effects of tibolone use on lipoprotein metabolism in hysterectomized postmenopausal women. The First Amsterdam Menopause Symposium, Amsterdam, The Netherlands, 1998.

6. Tutuncu L, Demirel D, Mungen E, Ertekin A, Ergur AR, Yergok YZ. Correlation of colposcopic findings with cytologic and histopathologic results in uterine cervix. International consensus conference on the fight against cervical cancer. Chicago, IL, USA. March 18-22, 2000 (Oral presentation). 

7. Tutuncu L, Sevinç L, Ertekin A, Müngen E, Yergok YZ, Ergur AR. The effect of Goserelin on hysteroscopic endometrial resection outcome: a prospective randomized trial. Hum Reprod 2000; 15 (Suppl 1): 212-3 (p-300). (16th Annual meeting of ESHRE. Bologna, Italy. June 25-28, 2000).

8. Tutuncu L, Ord T, Stein P, Jorgez C, Williams CJ. Expression of calreticulin on the mouse egg plasma membrane surface: Potential role in sperm-egg interaction and cell cycle resumption. Mol Biol Cell 2001, 12; 622. (41th Annual meeting of The American Society for cell biology, Washington DC, USA. December 8-12, 2001) (Oral presentation).  

9. Poçan S, Acar V, Ozkan S, Tutuncu L, Gokben M. TUR Syndrome in a patient undergoing hysterescopic resection. 7th Congress Of Balkan Military Medical Committee, Athens, Greece, October 2002.

10. Tutuncu L, Ergur AR, Gun I, Mungen E, Ertekin A, Yergok YZ. The effect of estrogen replacement therapy and hormone replacement therapy on total plasma homocysteine levels. Hum Reprod 2003; 18 (Suppl 1): xviii45 (0-128). (19th Annual Meeting of the European Society of Human Reproduction and Embryology, Madrid, Spain, June 29 - July 2, 2003) (Oral presentation). 

11. Williams CJ, Brown RJ, August SL, Ord TS, Tutuncu L, Nipper RW, Moss SB. AKAP7 gamma is an embryonic RI-binding AKAP. Biology of Reproduction 68: 463 Supp. 1, 2003. (36th Annual meeting of the society for the study of reproduction, Cincinnati, Ohio, USA. July 19-22, 2003).  

12. Williams CJ, Tutuncu L, Stein P, Ord TS, Jorgez CJ. Calreticulin on the mouse egg surface mediates transmembrane signaling linked to cell cycle resumption. J Soc Gynecol Investig 11 (2): 693 Suppl. S Feb 2004. (51st Annual meeting of Society for gynecologic investigation, Houston, Texas, USA. March 24-27, 2004) (Oral presentation).  

13. Ergur AR, Tutuncu L, Dundar O, Yergok YZ. Basal ovarian reserve tests do not estimate follicular development in stimulated cycles of young infertility patients. . IFFS 18th World Congress on Fertility and Sterility, Montreal, Canada, May 23-28, 2004.

14. Tutuncu L, Ergur AR, Mungen E, Muhcu M, Yergok YZ. The long-term effects of tibolone on libido in surgically postmenopausal women. Fertil Steril 82: Suppl. 2 Sep 2004, O-193. (60th Annual Meeting of the American Society for Reproductive Medicine- ASRM Philadelphia, Pennsylvania, USA, October 16-20, 2004) (Oral presentation).

15. Tutuncu L, Ardıc N, Mungen E, Ergur AR, Yergok YZ. Urinary tract infection in pregnancy. Arch Gynecol Obstet 271: Suppl. 1, May 2005, S-12 (VI. International Congress of The Turkish-German Gynecological Association, Antalya, Turkey, May 18-22, 2005)

16. Tutuncu L, Ergur AR, Sancaktar M, Ertekin A, Yergok YZ. Primary peritoneal carcinoma: Experience of our institution. Arch Gynecol Obstet 271: Suppl. 1, May 2005, S-63 (VI. International Congress of The Turkish-German Gynecological Association, Antalya, Turkey, May 18-22, 2005)

17. Tutuncu L, Arslanhan N, Ergur AR, Mungen E, Yergok YZ. Combined usage of raloxifene and alendronate: Effects on biochemical markers of bone turnover. Arch Gynecol Obstet 271: Suppl. 1, May 2005, S-99 (VI. International Congress of The Turkish-German Gynecological Association, Antalya, Turkey, May 18-22, 2005) (Oral presentation).

18. Tutuncu L, Ozdemir E, Mungen E, Ergur AR, Yergok YZ. Maternal serum concentrations of the metabolites of nitric oxide in preeclampsia. Arch Gynecol Obstet 271: Suppl. 1, May 2005, S-15 (VI. International Congress of The Turkish-German Gynecological Association, Antalya, Turkey, May 18-22, 2005).

19. Tutuncu L, Ergur AR, Gul I, Ertekin A, Yergok YZ. Is it reasonable to determine preoperative serum level of carcinoembryonic antigen for ovarian cancer ? Arch Gynecol Obstet 271: Suppl. 1, May 2005, S-52 (VI. International Congress of The Turkish-German Gynecological Association, Antalya, Turkey, May 18-22, 2005) (Oral presentation).

20. Ergur AR, Tutuncu L, Muhcu M, Kılıc M, Balaban B, Urman B. Hypoosmotic swelling test for sperm membrane integrity evaluation and its’ correlations with other sperm parameters to predict ICSI cycles’ outcome. 13th World Congress on In Vitro Fertilization, Assisted Reproduction and Genetics, Istanbul, TURKEY, May 26-29, 2005.

21. Tutuncu L, Arslanhan N, Ergur AR, Mungen E, Yergok YZ. Effects of raloxifene and alendronate on C-reactive protein. Hum Reprod 2005; 20 (Suppl 1): i22-3 (0-062). (21st Annual meeting of ESHRE. Copenhagen, Denmark. June 19-22, 2005). (Oral presentation).

22. Tutuncu L, Yildiz K, Ertekin A, Mungen E, Yergok YZ. Ultrasound-guided fine-needle aspiration of simple ovarian cysts. Int J Gynecol Cancer 15: Suppl. 2, Sep/Oct 2005, 000464. (14th International Meeting of the European Society of Gynaecological Oncology (ESGO). Istanbul, Turkey. September 25-29, 2005).

23. Ergur AR, Tutuncu L, Muhcu M, Kilic M, Balaban B, Urman B. Are sperm strict morphology and motility only for the selection of assisted reproductive technologies or for the prediction of sperm functional capacity? Fertil Steril 2005 84: S-216 Suppl. 1: P-184. (61th Annual Meeting of the American Society for Reproductive Medicine- ASRM Montreal, Canada, October 15-19, 2005).

24. Tutuncu L, Gul I, Dundar O, Tunca Y, Yergok YZ. Telomerase activity in endometriosis. Fertil Steril 2006 86: S-271 Suppl. 2: P-368. (62th Annual Meeting of the American Society for Reproductive Medicine- ASRM New Orleans, LA, USA, October 21-25, 2006).

25. Dundar O, Çalıskan AC, Muhcu M, Tutuncu L, Mungen E, Yergok YZ. Fetal thoracic malformation at 13 weeks of gestation associated with Turner syndrome: A case report. Arch Gynecol Obstet 275: Suppl. 1, May 2007, P-050 (VII. International Congress of The Turkish-German Gynecological Association, Antalya, Turkey, May 16-20, 2007).

26. Dundar O, Mungen E, Tutuncu L, Muhcu M, Bodur S, Yergok YZ. Evaluation of multiple pregnancies who have delivered in our clinic. Arch Gynecol Obstet 275: Suppl. 1, May 2007, P-061 (VII. International Congress of The Turkish-German Gynecological Association, Antalya, Turkey, May 16-20, 2007).

27. Dundar O, Tutuncu L, Mungen E, Muhcu M, Bodur S, Yergok YZ. Maternal and neonatal results of vacuum extraction. Arch Gynecol Obstet 275: Suppl. 1, May 2007, P-080 (VII. International Congress of The Turkish-German Gynecological Association, Antalya, Turkey, May 16-20, 2007).

28. Muhcu M, Çalıskan AC, Mungen E, Dundar O, Tutuncu L. The effect of the treatment of bacterial vaginosis in pregnancy on preterm labour. Arch Gynecol Obstet 275: Suppl. 1, May 2007, P-366 (VII. International Congress of The Turkish-German Gynecological Association, Antalya, Turkey, May 16-20, 2007). 

29. Dundar O, Yoruk P, Tutuncu L, Muhcu M, Ergur AR, Atay V, Mungen E. Yergok YZ. Second trimester amniotic fluid annexin A5 levels and subsequent development of intrauterine growth restriction. J Matern Fetal Neonatal Med. 21: Suppl 1, Sep 2008, 269, P:96-97. (XXI European Congress of Perinatal Medicine, İstanbul, Turkey, September 10-13, 2008). 

30. Dundar O, Çelik S, Tutuncu L, Muhcu M, Ergur AR, Atay V, Mungen E. The prevalence of hepatitis B, hepatitis C, toxoplasmosis, HIV and rubella among pregnant women delivered in our hospital between 2000 and 2005. J Matern Fetal Neonatal Med. 21: Suppl 1, Sep 2008, 281, P:100. (XXI European Congress of Perinatal Medicine, İstanbul, Turkey, September 10-13, 2008). 

31. Dündar Ö, Yörük P, Tütüncü L, Ergür AR, Atay V, Müngen E. Comparison of treatment with metoprolol and nifedipine in conservative management of preeclampsia. J Matern Fetal Neonatal Med. 21: Suppl 1, Sep 2008, 42, P:33. (XXI European Congress of Perinatal Medicine, İstanbul, Turkey, September 10-13, 2008). (Oral presentation).

32. Dündar Ö, Yörük P, Tütüncü L, Ergür AR, Müngen E. Longitudinal study of platellet size changes in gestation and predictive power of elaveted MPV in development of preeclampsia. J Matern Fetal Neonatal Med. 21: Suppl 1, Sep 2008, 62, P:38-39. (XXI European Congress of Perinatal Medicine, İstanbul, Turkey, September 10-13, 2008). (Oral presentation).

33. Dündar Ö, Tütüncü L, Atasever B, Ergür AR, Atay V, Müngen E. Comparison of intravaginal misoprostol, oxytosin infusion and intracervical dinoproston, oxytosin infusion in postterm pregnancies for labor induction. J Matern Fetal Neonatal Med. 21: Suppl 1, Sep 2008, 438, P:144. (XXI European Congress of Perinatal Medicine, İstanbul, Turkey, September 10-13, 2008).

34. Dündar Ö, Erikçi Akyol A, Tütüncü L, Muhcu M, Müngen E, Yergök   YZ. Could mean platelet volume be a predictive marker for recurrent miscarriage. J Matern Fetal Neonatal Med. 21: Suppl 1, Sep 2008, 100, P:49-50. (XXI European Congress of Perinatal Medicine, İstanbul, Turkey, September 10-13, 2008). (Oral presentation). 

35. Yoruk P, Dundar O, Yildizhan B, Tütüncü L, Pekin T. Comparison of the risk of malignancy index and self-constructed logistic regression models in preoperative evaluation of adnexal masses.12th Biennial Meeting of International Gynecologic Cancer Society (IGCS 2008), Bangkok, Thailand, October 25-28, 2008.

36. Dundar O, Tutuncu L, Cıncık M, Yoruk P, Atay V, Ergur AR. Clinical Outcomes of two Different Soft Catheters in Embryo Transfer. Lecture and Abstract book Page: 215 (P 0001). 8th International Congress of The Turkish-German Gynecological Association, Antalya, Turkey, April 29-May 3, 2009.

37. Tutuncu L, Bodur S, Dundar O Effects of 3 mg drospirenone/30 g ethinyl estradiol alone or combined with metformin on metabolic risk factors in women with PCOS. Hum Reprod 2010; 25 (Suppl 1): I302-I303. (26th Annual Meeting of the European-Society-of-Human-Reproduction-and-Embryology, JUN 27-30, 2010 Rome, ITALY)

C) Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

1. Ertekin AA, Müngen E, Yergök YZ, Ergür AR, Tütüncü L, Yıldırım İ. Gebelik ve Emzirme Döneminde İlaç Kullanımı. MN Klinik Bilimler 1996; 2: 144-6.

2. Ertekin AA, Müngen E, Yergök YZ, Ergür AR, Uçmaklı E, Tütüncü L. Overin Malign Mikst Mezodermal Tümörleri Üç Olgu Sunumu. T Klin Jinekol Obst 1996; 6: 335-8.

3. Ergür AR, Yergök YZ, Başhekim Ç, Ertekin A, Müngen E, Tütüncü L. Yüksek Riskli Gebelerde Morbidite Tesbitinde, Umbilikal Arter Doppler Çalışmalarının, Non-Stress Test ve Biofizik Profil Skor ile Karşılaştırılması. Perinatoloji Dergisi 1996; 4: 148-51.

4. Müngen E, Ertekin AA, Yergök YZ, Ergür AR, Çelik O, Tütüncü L. Effect of tamoxifen on endometrium in postmenopausal breast cancer patients. Gynecol Obstet Reprod Med 1996; 2: 215-8.

5. Ertekin AA, Müngen E, Yergök YZ, Ergür AR, Tütüncü L. Gebelik ve Polikistik Böbrek Hastalığında Yaklaşım: İki Olgu Sunumu. GATA Bülteni 1997; 39: 111-4.

6. Müngen E, Ertekin AA, Yergök YZ, Ergür AR, Tütüncü L. Gebelikte Myomektomi : Bir olgu sunumu ve gebelikte myoma uterinin yönetimi. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 1997; 11: 179-81.

7. Yergök YZ, Ergür AR, Ertekin A, Tütüncü L, Müngen E. Nadir görülen bir kromozom anomalisi: Fetal triploidi (olgu sunumu). Ultrasonografi Dergisi 1997; 1: 39-43.

8. Ergür AR, Yergök YZ, Pabuçcu R, Müngen E, Ertekin A, Tütüncü L. Induction of ovulation with different protocols in patients with polycystic ovary syndrome. Gynecol Obstet Reprod Med 1997; 3: 423-9.

9. Ertekin AA, Müngen E, Yergök YZ, Ergür AR, Tütüncü L, Yıldırım İ. Hiperemezis gravidarumda tiroid fonksiyonları. T Klin Jinekol Obst 1998; 8: 17-20.

10. Ergür AR, Yergök YZ, Ertekin A, Müngen E, Tütüncü L. Gonadotropinler ile yapılan ovulasyon indüksiyonlarında human koryonik gonadotropin (hCG) ile luteal faz desteğinin etkinliği. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 1998; 12: 100-3 .

11. Ergür AR, Tütüncü L, Yergök YZ, Ertekin A, Müngen E. Gebelik intrahepatik kolestazı, tedavisi ve perinatal etkileri. Perinatoloji Dergisi 1998; 6: 86-8.

12. Ergür AR, Tütüncü L, Ertekin A, Müngen E, Yergök YZ. Fetal ovaryan kistler: Prenatal tanı, takip ve tedavisi. Ultrasonografi Dergisi 1998; 2: 137-9.

13. Ergür AR, Ertekin AA, Tütüncü L, Müngen E, Yergök YZ. Evaluation of the clomiphene citrate resistance with sonography in polycystic ovarian syndrome patients. Gynecol Obstet Reprod Med 1998; 4: 134-6.

14. Ergür AR, Ertekin A, Tütüncü L, Müngen E, Yergök YZ. Transvajinal renkli doppler ultrasonografi ve Ca-125’in adneksiyal kitlelerdeki malignite tesbitinde tanısal değerleri. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 1999; 13: 15-19.

15. Tütüncü L, Ergür AR, Ertekin A, Yergök YZ, Müngen E, Yıldırım İ. Serviksin premalign ve malign lezyonlarının etyolojisinde etken faktörler. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 1999; 13: 20-25.

16. Ergür AR, Ertekin A, Tütüncü L, Müngen E, Yergök YZ. Klomifen sitrat kullanımı ve klinik olarak fark edilmeyen gebelik kayıpları. Türk Fertilite Dergisi 1999; 1-2: 40-44.

17. Tütüncü L, Ergür AR, Yergök YZ, Müngen E, Ertekin AA. İkiz gebeliklerde uyumsuz gelişme ve ikizlerden birinin doğum öncesi ölümü. Perinatoloji Dergisi 1999; 7(3): 262-266.

18. Ergür AR, Tütüncü L, Müngen E, Ertekin A, Yergök YZ. Genital prolapsus ve hidroüreteronefroz. GATA Bülteni 1999; 41(3): 344-47.

19. Tütüncü L, Ergür AR, Yergök YZ, Müngen E, Ertekin A. Postmenopozal kadınların hormon replasman tedavisine uyumları. GATA Bülteni 1999; 41(3): 348-53.

20. Yergök YZ, Tütüncü L. Tekrarlayan vulvovaginal kandida enfeksiyonları. Obstetrik ve Jinekoloji Sürekli Eğitim Dergisi 1999; 3 (2): 241-50.

21. Ertekin AE, Tütüncü L. Genital sistem enfeksiyonları ile genital kanserler arasındaki ilişki. Obstetrik ve Jinekoloji Sürekli Eğitim Dergisi 1999; 3(2): 379-39.

22. Tütüncü L, Ergür AR, Ertekin A, Yergök YZ, Müngen E. Serviksin premalign lezyonlarının tanısında sitoloji ve kolposkopinin yeri. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 2000; 14: 235-243.

23. Tütüncü L, Ergür AR, Ertekin A, Müngen E, Yergök YZ. Serviksin premalign lezyonlarının tedavisinde kullanılan yöntemler ve etkinlikleri. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 2000; 14: 170-176.

24. Tütüncü L, Müngen E, Ergür AR, Ertekin A, Yergök YZ. İkinci trimesterde amniyon ve koryon zarlarının birleşmemesi ile Down sendromu birlikteliği. Perinatoloji Dergisi 2000; 8(3-4): 120-122.

25. Müngen E, Tütüncü L. İkizden fazla sayıdaki çoğul gebelikler. Perinatoloji Dergisi 2001; 9(3): 149-156.

26. Müngen E, Tütüncü L, Yergök YZ, Ertekin AA, Ergur AR, Babacan A, Dündar Ö. Türk  toplumunda minör (Nonspesifik) fetal dismorfik bulguların insidansının araştırılması. Perinatoloji Dergisi 2001; 9: 241-6.

27. Müngen E, Tütüncü L, Yergök YZ, Dundar Ö. İkiz gebelikte Down sendromunun prenatal tanısı: İkinci trimester ultrasonografinin önemi. Perinatoloji Dergisi 2002; 10: 346-348.

28. Sezer O, Ardıç N, Özyurt M,  Tütüncü L. Son trimester gebelerde Streptococcus agalactiae (Grup B Streptokok) kolonizasyonu ve yenidoğana geçiş oranlarının araştırılması. Türk Mikrobiyol Cem Derg 2004; 34(2): 81-85.

29. Tütüncü L, Muhcu M, Ertekin AA, Yergök YZ. Pelvik yerleşimli retroperitoneal leiomyosarkom: Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 2004; 18(3): 176-181.

30. Tütüncü L, Muhcu M, Süleymanoğlu S, Müngen E. 16. gebelik haftasında tespit edilen ventriküler septal defekt (VSD), büyük arter transpozisyonu ve situs inversus totalis: Olgu sunumu. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 2004; 35(3): 133-137.

31. Tütüncü L, Muhcu M, Kınık C, Ertekin AA, Yergök YZ. Ovarian endodermal sinüs tümörü: Adjuvan kemoterapi ile 8 yıllık tam remisyon. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 2005; 19 (3): 182-5.

32. Tütüncü L, Muhcu M, Arslanhan N, Ertekin AA, Yergök YZ. Primer tuba kanserleri: 10 olgunun retrospektif analizi ve literatürün gözden geçirilmesi. Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi (Türkiye Klinikleri J Gynecol Obst) 2005; 15(1): 29-35.

33. Tütüncü L, Muhcu M, Müngen E, Yergök YZ. 19.gebelik haftasında saptanan tek taraflı alt ekstremite anomalisi. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 2005; 36(1): 15-18.

34. Tütüncü L, Arslanhan N, Müngen E, Yılmaz S, Yergök YZ. Raloksifen ve alendronatın kombine kullanımı: Biyokimyasal belirteçler üzerine olan etkiler. Nobel medicus dergisi 2005; 1(2): 12-19.

35. Tütüncü L, Arslanhan N, Muhcu M, Ergür AR, Yergök YZ. Raloksifen tedavisinin antikoagulan sistem üzerine olan etkileri. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 2005; 19(4): 222-227.

36. Tütüncü L, Arslanhan N, Muhcu M, Ergür AR, Yergök YZ. Raloksifen ve Alendronat Kombinasyonunun Kalsiyum ve D Vitamini Kullanımına Karşı Etkinliği: Kemik Mineral Yoğunluğu Üzerine Olan Etkiler. J Turkish German Gynecol Assoc 2005; 6(2): 139-45. 

37. Tütüncü L, Müngen E, Muhcu M, Sancaktar M, Yergök YZ. Geçirilmiş sezaryen doğum ektopik gebelik riskini artırır mı? Perinatoloji Dergisi 2005; 13(2):105-109.

38. Tütüncü L, Müngen E. Quiz 2, Acardiac twinning - Twin Reversed Arterial Perfusion (Trap) sequence. J Turkish German Gynecol Assoc 2005; 6(1): 69.

39. Tütüncü L, Ardıç N, Müngen E, Ergür AR, Yergök YZ. Gebelikte üriner enfeksiyon. Perinatoloji Dergisi 2005; 13(2): 114-121.

40. Tütüncü L, Özdemir E, Müngen E, Ergür AR, Yergök YZ. Preeklampsili gebelerde maternal serum nitrik oksit metabolitlerinin seviyeleri. Perinatoloji Dergisi 2005; 13(3): 142-147.

41. Dundar Ö, Müngen E, Tütüncü L, Muhcu M, Bodur S, Yergok YZ. İkinci trimester gebelik sonlandırılmasında intraservikal prostoglandin E2 (Dinoproston) ve intravaginal misoprostolün etkinliğinin araştırılması. Perinatoloji Dergisi 2006; 14(1): 19-25.

42. Dundar Ö, Müngen E, Tütüncü L, Muhcu M, Bodur S, Yergok YZ. Doğumda boyunda kordon dolanması sıklığı ve perinatal sonuçlar üzerine etkisi. Perinatoloji Dergisi 2006; 14(2): 83-89.

43. Dundar Ö, Tütüncü L, Müngen E, Muhcu M, Yergok YZ. Monokoryonik monoamniotik ikiz gebelikle birlikte görülen heterotopik gebelik olgusu. Perinatoloji Dergisi 2006; 14(2): 96-100.

44. Dündar Ö, Müngen E, Tütüncü L, Muhcu M, Yergök YZ. Fetal intrahepatik kalsifikasyon: Olgu sunumu. Perinatoloji Dergisi 2006; 14 (3): 154-158.

45. Dündar Ö, Tütüncü L, Müngen M, Muhcu M, Bodur S, Yergök YZ. Doğum indüksiyonunda intravajinal misoprostol ile oksitosin infüzyonu uygulamasının, oksitosin infüzyonu ile karşılaştırılması. Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2006; 16 (6): 239-245.

46. Dündar Ö, Müngen E, Muhcu M, Tütüncü L, Atasever B, Yergök YZ. Kliniğimizde kordosentez uygulaması ve sonuçlarımız. Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2006; 16(6): 234-238.

47. Muhcu M, Müngen E, Dündar Ö, Tütüncü L, Atasever B, Yergök YZ.Gebelikte bakteriyal vaginosis tedavisinin preterm doğuma etkisi. Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2007; 17(3): 181-185.

48. Dündar Ö, Müngen E, Tütüncü L, Muhcu M, Bodur S, Yergök YZ. Kliniğimizde doğum yapan çoğul gebeliklerin değerlendirilmesi. Jinekoloji ve obstetrik dergisi 2007; 21(1): 19-25.

49. Dündar Ö, Tütüncü L, Müngen E, Muhcu M, Bodur S, Yergök YZ. Vakum ekstraksiyonun maternal ve neonatal sonuçları. Jinekoloji ve obstetrik dergisi 2007; 21(2): 79-83.

50. Muhcu M, Gönen G, Akyol İ, Dundar Ö, Tütüncü L, Ergür AR, Atay V, Müngen E, Yergök YZ. Ikinci trimestre hafif pyelektazi olgularında antepartum seyir ve postpartum yönetim. Perinatoloji Dergisi 2007; 15 (2): 56-60.

51. Dündar Ö, Yörük P, Tütüncü L, Ergür AR, Atay V, Müngen E. Preeklampsinin konservatif tedavisinde metoprolol ve nifedipin kullanımının karşılaştırılması. Perinatoloji Dergisi 2008; 16 (1): 19-25.

52. Dündar Ö, Ergür AR, Tütüncü L. Torsiyone ovaryen kisti taklit eden mezenterik kavernöz hemanjiyom torsiyonu. Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2008; 18(2): 226-230.

53. Dündar Ö, Tütüncü L, Ergür AR, Atasever B, Müngen E. Postterm gebeliklerde doğum indüksiyonunda intravajinal Misoprostol VE Oksitosin infüzyonu uygulamasının, intraservikal Dinoproston ve Oksitosin infüzyonu ile karşılaştırılması. Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2008; 18(4): 231-236.

54. Dündar Ö, Tütüncü L, Ergür AR, Bodur S, Müngen E. Maternal ileri yaşda Amniosentez uygulaması ve sonuçlarımız. Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2008; 18(4): 243-249.

55. Dündar Ö, Tütüncü L, Ergür AR, Gönen G, Müngen E. Postterm Gebeliklere Bağlı Perinatal ve Maternal Komplikasyonlar. Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2008; 18(5): 312-320.

56. Dündar Ö, Çiftpınar T, Tütüncü L, Ergür AR, Atay V, Müngen E. Gebelik öncesi maternal vücud kitle indeksinin Perinatal sonuçlara etkisi. Perinatoloji Dergisi 2008; 16 (2): 43-48.

57. Dundar Ö, Yıldız K, Tütüncü L, Müngen E, Atay V, Ertekin A. Benign görünümlü over kistlerinde abdominal sonografi ile kist aspirasyonu. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 2008; 39(4): 153-60.

58. Dundar Ö, Çelik S, Tütüncü L, Ergür AR, Atay V, Müngen E. 2000-2005 yılları arasında kliniğimizde doğum yapan gebelerde Hepatit-B, Hepatit-C, HIV, toksoplazma ve rubella prevalansının araştırılması. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 2009; 40, 1-9.

 

59. Dündar Ö, Tütüncü L, Cıncık M, Ergür AR. Embriyo transferinde farklı yumuşak kateter uygulamalarının klinik sonuçları. Türk Fertilite Dergisi 2009; 15(1): 33-36.

60. Senkul T, Ateş F, Adayener C, Soydan H, Tütüncü L, Baykal K. Pelvic endometriosis presenting with urinary symptoms: a case report. GATA Bülteni 2010; 52(4): 290-93.

61. Bodur S, Tütüncü L, Erdem G. Kellalloimünizasyonuna bağlı hidrops fetalis: olgu sunumu. GATA Bülteni 2011; 53(3): 219-22. 

D) Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler:

1. Ergür AR, Yergök YZ, Ertekin A, Müngen E, Tütüncü L. Yüksek Riskli Gebelerde Morbidite Tesbitinde, Umbilikal Arter Doppler Çalışmalarının, Fetal Kalp Atım Hızı Variabiliteleri ve Biofizik Profil Skor İle Karşılaştırılması. 5. Ulusal Perinatoloji Kongresi, 16-19 Nisan 1996, Ankara.

2. Ergür AR, Pabuçcu R, Yergök YZ, Müngen E, Ertekin A, Tütüncü L. Induction Of Ovulation With Different Protocols In Polycystic Ovary Syndrome. International Congress On “Recent Advances And Controversies In Reproductive Endocrinology, Infertility, Assisted Reproductive Technologies, Gynecologic Endoscopy, And New Diagnostic Techniques In Gynecology”. May 15-19, 1996, Istanbul, Turkey.

3. Ergür AR, Yergök YZ, Ertekin A, Küçük T, Müngen E, Tütüncü L. Transvajinal Renkli Doppler Sonografi, Konvansiyonel Sonografi ve CA-125’ in Adneksiyal Kitlelerdeki Malignite Tanısındaki Etkinlikleri. 2. Uluslararası Jinekoloji Ve Obstetrik Kongresi, 16-20 Mayıs, 1997, Antalya, Türkiye.

4. Yergök YZ, Ergür AR, Ertekin A, Tütüncü L, Müngen E. Düşük Ve Yüksek Grade’li Skuamöz İntraepitelyal Lezyonların (SIL) Tanısında Sitoloji’ ye Kolposkopi Ve Histoloji’ nin Katkıları ; Preliminer Sonuçlar. 2. Uluslararası Jinekoloji Ve Obstetrik Kongresi, 16-20 Mayıs, 1997, Antalya, Türkiye.

5. Ergür AR, Tütüncü L, Ertekin A, Müngen E, Yergök YZ. Postmenopozal kadınların hormon replasman tedavisine yaklaşımları. International Congress on Ovulation Induction and Menopause ’98, Antalya, Turkey, 1998.

6. Ergür AR, Ertekin AA, Tütüncü L, Müngen E, Yergök YZ. PCOS’lu hastalarda klomifen rezistansının ultrasonografik değerlendirilmesi. International Congress on Ovulation Induction and Menopause ’98, Antalya, Turkey, 1998.

7. Ergür AR, Ertekin AA, Tütüncü L, Müngen E, Yergök YZ. Klomifen sitrat kullanımı ve subklinik gebelik kayıpları. International Congress on Ovulation Induction and Menopause ’98, Antalya, Turkey, 1998.

8. Tütüncü L, Ergür AR, Müngen E, Ertekin A, Yergök YZ. Bir vaka nedeniyle ikiz gebeliklerde uyumsuz gelişme ve ikizlerden birinin doğum öncesi ölümü. 7. Ulusal Perinatoloji Kongresi, Belek-Antalya, 3-6 Mayıs, 1999.

9. Ergür AR, Tütüncü L, Müngen E, Ertekin A, Yergök YZ. Genital prolapsus ve hidronefroz. 1. Ulusal Üro-Jinekoloji Kongresi, İstanbul, 8-11 Haziran 1999.

10. Bulut B, Başekim Ç, Pekkafalı Z, Tütüncü L, Karslı F. Anormal uterin kanaması olan perimenopozal dönemdeki olguların transvajinal ultrasonografi ve sonohisterografi ile degerlendirilmesi. 7. Ulusal ultrasonografi kongresi, İzmir, 16-19 Mayıs, 1999. 

11. Tütüncü L, Ertekin A, Müngen E, Ergür AR, Yergök YZ. Primer tuba karsinomu: 4 olgunun retrospektif analizi. VII. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, İstanbul, 23-27 Eylül, 2000.

12. Tütüncü L, Ertekin A, Müngen E, Ergür AR, Yergök YZ. Clear Cell karsinoma olarak raporlanmış bir endodermal sinüs tümörü olgusu. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, İstanbul, 23-27 Eylül, 2000.

13. Müngen E, Tütüncü L, Yergök YZ, Dundar Ö. Prenatal diagnosis of Down syndrome in a twin pregnancy: The role of second trimester ultrasonography. VIII. Ulusal perinatoloji kongresi, Antalya, 1-5 Ekim, 2002.

14. Şenkul T, Ardıç N, Öncül O, Tütüncü L, Altunay H. Ayaktan üriner sistem yakınması bulunan hastalarda klinik bulgular ve idrar kültür sonuçlarının irdelenmesi. XI. Türk klinik mikrobiyoloji ve infeksiyon hastalıkları kongresi, İstanbul, 30 Mart-3 Nisan, 2003.

15. Karademir F, Aydemir G, Bahar A, Tütüncü L, Göçmen İ. Perinatal mortality rates of Gulhane Military Medical Academy Haydarpasa Training Hospital for four years. I. Akdeniz ülkeleri Neonatoloji dernekleri birliği ve XII. Ulusal neonatoloji kongresi, İstanbul, 3-6 Eylül, 2003.

16. Türken O, Baloğlul H, Tütüncü L, Kandemir G, Öztürk A, Yaylacı M. Ovarian Burkitt lenfoma: olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi. XV.Ulusal Kanser Kongresi, P261. 2003.

17. Tütüncü L, Muhcu M, Ertekin A, Yergök YZ. Pelvik yerleşimli retroperitoneal leiomyosarkom. 4. Ulusal jinekoloji ve obstetrik kongresi, Antalya, 20-25 Nisan, 2004.

18. Tütüncü L, Muhcu M, Süleymanoğlu S, Müngen E. 16. Gebelik haftasında tespit edilen ventriküler septal defekt (VSD), büyük arter transpozisyonu ve situs inversus totalis. 4. Ulusal jinekoloji ve obstetrik kongresi, Antalya, 20-25 Nisan, 2004 (Sözlü sunu).

19. Tütüncü L, Muhcu M, Müngen E, Yergök YZ. 19. Gebelik haftasında tespit edilen tek taraflı tibia-fibula yokluğu. 4. Ulusal jinekoloji ve obstetrik kongresi, Antalya, 20-25 Nisan, 2004.

20. Tütüncü L, Atasoyu EM, Evrenkaya R, Müngen E. FMF zemininde gelişen renal amiloidoz nedenli nefrotik sendrom ve sağlıklı doğumla sonuçlanan gebelik. 4. Ulusal jinekoloji ve obstetrik kongresi, Antalya, 20-25 Nisan, 2004.

21. Tütüncü L, Muhcu M, Kınık C, Ertekin A, Yergök YZ. Ovarian endodermal sinüs tümörü: Adjuvan kemoterapi ile 8 yıllık tam remisyon. IX. Ulusal jinekolojik onkoloji kongresi, Antalya 4-8 Mayıs, 2004.

22. Tütüncü L, Arslanhan N, Muhcu M, Ergür AR, Yergök YZ. Raloksifen tedavisinin antikoagulan sistem üzerine olan etkileri. 1st International Congress on Reproductive Medicine (TSRM). İstanbul 22-25 Eylül, 2004. (Poster yarışması ikincilik ödülü almıştır)

23. Tütüncü L, Arslanhan N, Muhcu M, Ergür AR, Yergök YZ. Raloksifen ve alendronatın kombine kullanımı: kemik mineral yoğunluğu üzerine olan etkiler. 1st International Congress on Reproductive Medicine (TSRM). İstanbul 22-25 Eylül, 2004.

24. Yılmaz S, Gültepe M, Özcan Ö, Özoğul L, Arslanhan N, Tütüncü L. Menopoz sonrası osteoporozda kobalamin metabolizmasının rolü var mı? Klinik biyokimya uzmanları derneği 2. Ulusal kongresi, Bodrum 21-25 Eylül, 2004. 

25. Çermik H, Berber U, Yılmaz İ, Küçükodacı Z, Tütüncü L, Yıldırım Ş, Baloğlu H. Uterusun primer osteosarkomu. XVII. Ulusal patoloji sempozyumu, Gaziantep 1-6 Ekim, 2004.

26. Ulusoy E, Demiralp E, Tütüncü L, Kırılmaz A, Cebeci BS, Özmen N. Genç hamilelerde aort elastik özellikleri artmıştır. XX. Ulusal kardiyoloji kongresi, Antalya 27-30 Kasım, 2004. (Sözlü sunu).

27. Tütüncü L, Müngen E, Muhcu M, Sancaktar M, Yergök YZ. Geçirilmiş sezaryen doğum ektopik gebelik riskini artırır mı? 10. Ulusal Perinatoloji Kongresi, International Workshop on Multiple Pregnancy, İstanbul, 10-13 Nisan 2005.

28. Tütüncü L, Tütüncü AÇ, Mutlu H, Bilgiç S, Müngen E. Postpartum süperior sagittal sinüs trombozu. 10. Ulusal Perinatoloji Kongresi, International Workshop on Multiple Pregnancy, İstanbul, 10-13 Nisan 2005.

29. Dundar Ö, Müngen E, Muhcu M, Tütüncü L, Atasever B, Yergök YZ. Kliniğimizde kordosentez uygulaması ve sonuçlarımız. TJOD 5. Ulusal jinekoloji ve obstetrik kongresi, Antalya, 16-21 Mayıs, 2006.

30. Dundar Ö, Tütüncü L, Yörük P, Muhcu M, Ergür AR, Atay V, Müngen E. Preeklampsinin konservatif tedavisinde metoprolol kullanımı. TJOD Ulusal Eğitim Sempozyumu, Antalya, 25-29 Ekim, 2007.

31. Dundar Ö, Tütüncü L, Ergür AR. Klomifen sitrata rezistans polikistik over sendromlu kadınlarda oral kontraseptif sonrası klomifen sitrat indüksiyonunun değerlendirilmesi. 2. Güncel üreme endokrinolojisi, yardımcı üreme teknikleri kongresi ve 1. Üreme tıbbı derneği kongresi, Çeşme-İzmir, 17-20 Nisan 2008.

32. Dundar Ö, Tütüncü L, Ergür AR. İnfertil obes hastalarda endometrial polip gelişimi bir risk faktörü mü? 2. Güncel üreme endokrinolojisi, yardımcı üreme teknikleri kongresi ve 1. Üreme tıbbı derneği kongresi, Çeşme-İzmir, 17-20 Nisan 2008.

33. Dundar Ö, Tütüncü L, Ergür AR. İntrauterin inseminasyonda tenaculum aplikasyonunun gebelik oranlarına etkisi. 2. Güncel üreme endokrinolojisi, yardımcı üreme teknikleri kongresi ve 1. Üreme tıbbı derneği kongresi, Çeşme-İzmir, 17-20 Nisan 2008.

34. Dundar Ö, Apak YK, Tütüncü L, Ergür AR, Müngen E, Atay V. Endometrial eko artışı sebebiyle yapılan endopipelle örneklemelerin patoloji sonucuyla karşılaştırılması. TJOD 6. Ulusal jinekoloji ve obstetrik kongresi, Antalya, 14-19 Mayıs, 2008.

35. Dundar Ö, Bodur S, Tütüncü L, Atay V, Müngen E, Ergür AR. Yüksek CA125 seviyesi ile birliktelik gösteren endometriomanın tanı ve tedavisi. TJOD 6. Ulusal jinekoloji ve obstetrik kongresi, Antalya, 14-19 Mayıs, 2008.

36. Dundar Ö, Tütüncü L, Ergür AR, Müngen E, Atay V. Ovaryan ektopik gebelik. TJOD 6. Ulusal jinekoloji ve obstetrik kongresi, Antalya, 14-19 Mayıs, 2008.

37. Dundar Ö, Tütüncü L, Müngen E, Atay V, Ergür AR. Kliniğimizde myom endikasyonuyla yapılan ameliyatların analizi. TJOD 6. Ulusal jinekoloji ve obstetrik kongresi, Antalya, 14-19 Mayıs, 2008.

38. Dundar Ö, Tütüncü L, Ergür AR, Müngen E. Maternal ileri yaşta amniyosentez uygulaması ve sonuçlarımız. TJOD 6. Ulusal jinekoloji ve obstetrik kongresi, Antalya, 14-19 Mayıs, 2008.

39. Dundar Ö, Tütüncü L, Ergür AR, Müngen E. Postterm indüksiyonda Dinoprostonun nullipar ve multiparlarda etkinliğinin karşılaştırılması. TJOD 6. Ulusal jinekoloji ve obstetrik kongresi, Antalya, 14-19 Mayıs, 2008.

40. Dundar Ö, Tütüncü L, Ergür AR, Müngen E. İkinci trimester gebelik sonlandırılmasında intraservikal Dinoproston ve Oksitosin infüzyonunun intravaginal Misoprostol ve Oksitosin infüzyonuna etkinliğinin araştırılması. TJOD 6. Ulusal jinekoloji ve obstetrik kongresi, Antalya, 14-19 Mayıs, 2008.

41. Dundar Ö, Tütüncü L, Ergür AR, Müngen E. Postterm gebeliklere bağlı perinatal ve maternal komplikasyonlar. TJOD 6. Ulusal jinekoloji ve obstetrik kongresi, Antalya, 14-19 Mayıs, 2008.

42. Dundar Ö, Tütüncü L, Ergür AR, Müngen E. Gebelik öncesi maternal vücud kitle indeksinin preterm doğuma etkisi. TJOD 6. Ulusal jinekoloji ve obstetrik kongresi, Antalya, 14-19 Mayıs, 2008.

43. Dundar Ö, Yörük P, Tütüncü L, Ergür AR, Müngen E. Gebelik öncesi maternal vücud kitle indeksinin miadında doğan bebeklerde doğum ağırlığına etkisi. TJOD 6. Ulusal jinekoloji ve obstetrik kongresi, Antalya, 14-19 Mayıs, 2008.

44. Dundar Ö, Yörük P, Tütüncü L, Ergür AR, Müngen E. İkinci trimester maternal hemoglobin seviyesinin doğum ağırlığı ve haftasına etkisi. TJOD 6. Ulusal jinekoloji ve obstetrik kongresi, Antalya, 14-19 Mayıs, 2008.

45. Dundar Ö, Tütüncü L, Ergür AR, Atay V, Müngen E. Gebelik öncesi maternal obesitenin doğum şekline etkisi. TJOD 6. Ulusal jinekoloji ve obstetrik kongresi, Antalya, 14-19 Mayıs, 2008.

46. Dundar Ö, Tütüncü L, Ergür AR, Müngen E. İkinci trimester gebelik sonlandırılmasında sublingual Misoprostol ile intravaginal Misoprostolün etkinliğinin araştırılması. TJOD 6. Ulusal jinekoloji ve obstetrik kongresi, Antalya, 14-19 Mayıs, 2008.

47. Dundar Ö, Tütüncü L, Ergür AR, Müngen E. Petidin HCL ile Valetamat Bromürün doğum eylemine etkisi. TJOD 6. Ulusal jinekoloji ve obstetrik kongresi, Antalya, 14-19 Mayıs, 2008.

48. Dundar Ö, Tütüncü L, Ergür AR, Müngen E. Mean Platelet Volume ve Platelet sayısının doğum ağırlığına etkisi. TJOD 6. Ulusal jinekoloji ve obstetrik kongresi, Antalya, 14-19 Mayıs, 2008.

49. Dundar Ö, Yörük P, Tütüncü L, Ergür AR, Müngen E. Erken epizyotomi reperasyonunun postpartum kan belirteçlerine etkisi. TJOD 6. Ulusal jinekoloji ve obstetrik kongresi, Antalya, 14-19 Mayıs, 2008.

50. Dundar Ö, Tütüncü L, Ergür AR, Müngen E. Atay V. Genetik amniosentez uygulaması ve sonuçlarımız. TJOD 6. Ulusal jinekoloji ve obstetrik kongresi, Antalya, 14-19 Mayıs, 2008.

51. Dundar Ö, Atasever B, Tütüncü L, Ergür AR, Müngen E. Birinci trimesterde tanı konulan akrania olgusu. TJOD 6. Ulusal jinekoloji ve obstetrik kongresi, Antalya, 14-19 Mayıs, 2008.

52. Dundar Ö, Bodur S, Tütüncü L, Ergür AR, Müngen E. Birinci trimesterde tanı konulan Diastometamyeli olgusu. TJOD 6. Ulusal jinekoloji ve obstetrik kongresi, Antalya, 14-19 Mayıs, 2008.

53. Dundar Ö, Tütüncü L, Atay V, Ergür AR. Postmenopozal kadınlarda hormon replasman tedavisi ve seks steroid seviyesinin hipoaktif seksüel bozukluk ilişkisi. TJOD 6. Ulusal jinekoloji ve obstetrik kongresi, Antalya, 14-19 Mayıs, 2008.

54. Dundar Ö, Tütüncü L, Atay V, Ergür AR. Rekombinant veya üriner HCG uygulanan ICSI sikluslarında serum ve foliküler hormon seviyelerinin karşılaştırılması. TJOD 6. Ulusal jinekoloji ve obstetrik kongresi, Antalya, 14-19 Mayıs, 2008.

55. Dundar Ö, Tütüncü L, Atay V, Ergür AR. Sezaryan sonrası tubal infertilite artar mı? TJOD 6. Ulusal jinekoloji ve obstetrik kongresi, Antalya, 14-19 Mayıs, 2008.

56. Çekici A, Pikdöken LM, Tütüncü L, Oruç SM. Erken doğum ve düşük doğum ağırlığı görülen bireylerde periodontal durumun sağlıklı bireyler ile karşılaştırmalı olarak incelenmesi. 38. Bilimsel Periodontoloji Kongresi, İstanbul, 22-24 Mayıs, 2008. 

E) Kitap Bölümleri:

1. Tütüncü L. “Fertilizasyon, İmplantasyon ve Erken Embriyo Gelişimi,” GATA Kadın Hastalıkları ve Doğum Ders Kitabı (Editör: PABUÇCU R.), Sayfa 67-70, GATA Basımevi (2002).

2. Yergök YZ, Tütüncü L. “Puberte”. Temel üreme endokrinolojisi ve infertilite, (Editör: M. Nedim ÇİÇEK), Palme yayıncılık, 2007, sayfa: 43-51.

Kurs, Kongre ve Sempozyum Katılımları

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

  1. The International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, 1999.
  2. American Society for Reproductive Medicine (ASRM), 2004.
  3. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği, İstanbul Şubesi (TJOD-İSTANBUL), 2003.
  4. Turkish Society of Reproductive Medicine (TSRM), 2004.
  5. European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE), 2006.