Bize Sorun

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.

Dr. Öğr. Üyesi Kıvanç Emre Davun

Randevu Al Ahat Andican Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Biyografi

1987, Ankara doğumlu. Liseyi Ankara /Ted’de okudu. 2005 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi bölümünü kazandı ve 2012 yılında mezun oldu. 2013 yılında Kocaeli Üniversitesi Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Bölümü’nde asistan olarak başladı ve 2018 yılında Uzman oldu. 2018- 2019 yılları arasında Kanada/Toronto Üniversitesi Plastik Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Bölümü ve Mississauga/Ontario Plastic Surgery Clinic’de gözlemci olarak çalıştı. 2019- 2021 yılları arasında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma hastanesi ve Gata Sultan Abdülhamid Han hastanelerinde Operatör Doktor olarak görevini yaptı.  Haziran 2021 ‘den itibaren Okan Üniversitesi Hastanesi Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Bölümü’nde Uzman olarak görev yapmaktadır.

Eğitim

Eğitim

2005-2012: Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi

2013-2018: Kocaeli Üniversitesi Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği

Yabancı Dil

İngilizce

Uzmanlık ve Tıbbi İlgi Alanları

Estetik Cerrahi; Burun (Rinoplasti, Septoplasti) operasyonları, Meme operasyonları(meme büyütme, küçültme ve dikleştirme), Liposuction(Liposakşın, vücut şekillendirme, yağ alma), BBL(Popo büyütme, şekillendirme, Brezilya poposu) Kepçe kulak düzeltilmesi(Prominant ear) , Abdominoplasti(Karın Germe), Uyluk germe, Sırt Germe, Yüz ve boyun germe (Face lift, Neck Lift, SMAS lift), Boyun Liposuction(Neck liposuction, Jaw line), Çarpık bacak düzeltilmesi, Yüz maskülinizasyon ve feminizasyon ameliyatları

Pediatrik Cerrahi: Yarık damak-dudak(Tavşan dudak), Mikroşia, Pediatrik cilt lezyonları

Rekonstrüktif Cerrahi: Maksillofasial Kırıklar(Yüz kırık ve yaralanmaları), Cilt tümörleri(Cilt Kanserleri), Serbest Doku nakilleri (Free Flap),

Makale ve Yayınları

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

A1. Creation of Experimental Human Nose Model With Lyophilized and Decellularized Bovine Cartilage Xenograft.Demir CI1, Yaşar EK2, Davun K2, Gök A2, Uzun C2, Alagöz MŞ2.

A2. Chimeric Gastrocnemius-Medial Sural Artery Perforator Fasciocutaneous Propeller Flap for the Reconstruction of Wide 1/3 Proximal Leg Defects Can İlker Demir1, Kıvanç Davun2, Emrah Kağan Yaşar2, Ceyhun Uzun2, Aykut Gök2, Murat Şahin Alagöz2

A3. Facial nerve preservation in transmasseteric antero-parotid approach for open reduction and internal fixation of mandibular subcondylar fracture Can Ilker Demir, Emrah Kagan Yasar, Kivanc Emre Davun, Aykut Gok, Murat Sahin Alagoz

A4. Successful total scalp replantation using the retromandibular vein as a recipient vessel Can Ilker Demir, Emrah Kagan Yasar, Kivanc Emre Davun, Aykut Gok, Nicat Rustamov, Murat Sahin Alagoz

A5. An in vitro 3D diabetic human skin model from diabetic primary cells

Candan Yilmaz Ozdogan1, Halime Kenar2, Kivanc Emre Davun3, Deniz Yucel4, Emek Doger3 and Sahin Alagoz3

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler

E1. TPRECD 36.Ulusal Kurultayı (Replante Edilemeyen Skalp Dokusunun Stdg Halinde defekte yerleştirilmesi ve uzun dönem sonuçları )

E2. TPRECD 36.Ulusal Kurultayı(Mandibulda nadir Görülen Bir Tümör: Clear Cell Karsinom)

E3. TPRECD 39.Ulusal Kurultayı (Parmak Replantasyonlarında ampüte parçadaki avülze arterin greft olarak kullanılması)

E4. 12. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi (MANDİBULA SUBKONDİL FRAKTÜRLERİNİN FASİYAL SİNİR KORUYUCU ANTEROPAROTİD TRANSMASETTERİK YAKLAŞIMLA AÇIK REDÜKSİYON İNTERNAL FİKSASYONU)

E5.41. TPRECD Ulusal Kurultayı ( SENTİNEL LENF NODU NEGATİF, ERKEN EVRE, MALİGN MELANOM HASTALARINDA SAĞKALIMININ ARAŞTIRILMASI VE PROGNOSTİK BELİRTEÇLERİN SAĞKALIMA ETKİSİ)

E6. 42. TPRECD Ulusal Kurultayı(Zon 2 fleksör tendon onarımlarında A4 pulleyin serbestlenmesi ve sonuçları )

E7. 42. TPRECD Ulusal Kurultayı(Başmarmağın Travmatik Amputasyonu Sonrasında İliak Kemik Flebi İle Kombine Edilmiş Kompozit Groin Flep ile Rekonstruksiyon)

 

Kurs, Kongre ve Sempozyum Katılımları

Kurs Katılımları 

  • Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası
  • 26. Temel Mikrocerrahi Kurs
  • ISAPS Hair Transplantation Course
  • Dallas Rhinoplasty Course

Kurum Üyelikleri

  • Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği
  • Estetik ve Plastik Cerrahi Derneği
  • ISAPS(İnternational Society of Aesthetic Plastik Surgery )
  • Türk Tabip Odası