Doktorunuza Sorun

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.

Opr. Dr. Karsel Figen Ertekin

Randevu Al Ahat Andican Kadın Hastalıkları ve Doğum

Biyografi

1963 doğumlu, Ayvalıklı olan Opr. Dr. Karsel Figen Ertekin evli ve bir oğlu vardır. 1987 yılında 1 yıl Kars’ta mecburi hizmet yaptı ve UNİCEF ile ortaklaşa yürütülen 17 il projesinde çalıştı. 1988-2011 yılları arasında Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalıştı. Bu süre içerisinde 657 sayılı devlet memurları kanununun 122.maddesi gereğince 2 kez Takdirname 1 kez teşekkürname ile onurlandırıldı.

Eğitim

Eğitim:

1987 yılında Ayvalık Lisesinden birincilikle mezun oldu.

19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi ikincilikle mezun oldu.

1988-1992 Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kadın Hastalıkları ve Doğum ihtisası yaptı.

Yabancı dil: İngilizce

Uzmanlık ve tıbbi ilgi alanları: Kadın Hastalıkları ve Doğum

Makale ve Yayınları

1.ÇOCUKLARDA NADİR BİR AKUT BATIN NEDENİ: OVER TORSİYONU*

Cerrahpaşa Tıp Dergisi Cilt 31, Sayı 4 (2000)

2.Akut faz reaktanı olarak ferritin ve erken doğum tehdidinde kullanımı

Zeynep Kamil Tıp Bülteni Cilt: 34 / Sayı: 1 10.16948/zktb.99717

3.Kesintisiz kombine hormon replasman tedavisi kullanan postmenopozal kadınlarda vaginal kanama paternlerinin karşılaştırılması

Zeynep Kamil Tıp Bülteni Cilt: 34 / Sayı: 1 10.16948/zktb.49982

4.Soya isoflavonlarının menopozal semptomlar üzerine olan etkisi

Zeynep Kamil Tıp Bülteni Cilt: 34 / Sayı: 2 10.16948/zktb.68708

5.Erken membran rüptürü ve erken doğum eylemi olgularında serum ferritin düzeyi

Zeynep Kamil Tıp Bülteni Cilt: 34 / Sayı: 3 10.16948/zktb.51244

6.Jinekolojik malignite nedenli operasyonlarda gözlenen intraoperatif ve postoperatif komplikasyonlar

Zeynep Kamil Tıp Bülteni Cilt: 35 / Sayı: 4 10.16948/zktb.04938

7.Preeklamptik gebelerde magnezyum sülfat tedavisinin kanama pıhtılaşma zamanı üzerine etkisi

Zeynep Kamil Tıp Bülteni Cilt: 33 / Sayı: 3 10.16948/zktb.56760

8.İleri evre over kanserini taklit eden tüberküloz peritonit vakaları: Olgu sunumu

Zeynep Kamil Tıp Bülteni Cilt: 36 / Sayı: 2 10.16948/zktb.70148

9.Preeklamptik ve normal gebelerde plasentanın ışık ve elektron mikroskop ile incelenmesi(LIGHT AND ELECTRON MICROSCOPIC INVESTIGATION OF PREECLAMPTIC AND NORMAL)                    

J Kartal TR.   1999;10(3)758-760                                                                                                                                  

10.Gebelikte noneklamptik tip epileptik nöbet  (Gestasyonel epilepsi) SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi;  Vol 4, No 4 (1997) 01/2009;                                                                                                                   

11.Kronik Pelvik Ağrıda Laparoskopi bulguları J. Kartal TR.  1999;10(2): 749-751                                                                                                                                                       

12.Serviksin premalign ve malign lezyonlarında LUP elektrocerrahi Eksizyon (LEEP) uygulanan olguların analizi                                                                                                                                                                J. Kartal TR. 1999;10(2): 746-748                                                                                                                                 

13.İnfertil erkeklerde serum prolaktin, gonadotropin ve testosteron düzeyleri

Türk Fertilite Dergisi 2003;11:44-51

14.Fekal inkontinans: prevalans risk faktörleri ve üriner inkontinans ile ilişkisi

Haseki Tıp bülteni

15.Üriner inkontinans: anamnez ile multikanal ürodinamik değerlendirme korelasyonu

Zeynep Kamil tıp Bülteni 2000; 32:1-2:21-25

16.Üriner inkontinansın cerrahi tedavisi ve perioperatif komplikasyonlar

Zeynep Kamil Tıp Bülteni 2000; 32:1-2:28-32

17.HELLP sendromunda tanı kriterlerinin maternal fetal prognoz ile ilişkisi

Zeynep Kamil Tıp Bülteni 2000; 32:1-2:33-40

18. Preeklampsi patogenezinde nitrik oksidin rolü

Zeynep Kamil Tıp Bülteni 2000; 32:1-2:41-44

19. Maternal mortalite: 32 vaka analizi (1989-1999)

Zeynep Kamil Tıp Bülteni 2000; 32:1-2:47-49

20.CA 125 TVUS ile adneksiyal kitlelerin benign- malign olarak skorlanması

Kartal Eğitim ve Araştırma Klinikleri

1999; 10:1-4: 765-768

21. Ablasyo plasenta: Normotensif hipertansif hastalarda maternal ve perinatal analiz sonuçları

Kartal Eğitim ve Araştırma Klinikleri 1999: 9:1-4: 702-705

22.Hastanemizde ocak 1990, mayıs 1996 tarihleri arasında tedavi gören malign jinekolojik olguların prognozlarının analizi

Jinekoloji ve obstetride yeni görüş ve gelişmeler 1996: 7:3:61-66

23. Gebelikte grup B streptokoksik kolonizasyon ile püerperal ve nenatal morbidite mortalite arasındaki ilişki

Jinekoloji ve obstetride yeni görüş ve gelişmeler 1996: 7:3 ; 27-29

24. İntrauterin gelişme geriliğinde umblical arter dopler dalga formu analizinin tanı değeri

Zeynep Kamil Tıp Bülteni 1995: 26:1:30-33

25. 1973-1992 yılları arasında Zeynep Kamil Kadın ve çocuk hastalıkları hastanesinde maternal mortalite hızı ve sebepleri

Zeynep Kamil Tıp Bülteni 1993 : 25243-250:1:30-33

26.Gebelikte nadir bir akut batın nedeni: spontan bakteriyel peritonit

Zeynep Kamil Tıp Bülteni 2000: 32: 1-2:18-20

27. Single fetal death in twin pregnancies (two case report)

Yeni Symposium 1993 (31) 1-2 : 131-139

28. Bir renal agenesis ve müllerian anomali olgusu

Zeynep Kamil Tıp Bülteni 1995-26 : 1: 1-3

29. 35 yaş ve üzeri kadınlarda kontrasepsiyon

Türk Jinekoloji derneği uzmanlık sonrası Eğitim Dergisi 1999 2 :1:75-82

30.HAIR-AN sendromu

PTT hastanesi Dergisi 1993 : 15:1:101-109

 

Kurs, Kongre ve Sempozyum Katılımları

Kurum Üyelikleri

1.      Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD)

2.      Türk Ürojinekoloji ve Pelvik Rekonstrüktif Cerrahi Derneği

Kurslar

IVF Programı 2001 yılında Zeynep Kamil Kadın ve çocuk hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ART programını tamamladı

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Jinekolojik Onkoloji Bilim Dalı 2000 yılı 1 ay Çapa Tıp Fakültesi, 1 Ay Cerrahpaşa Tıp fakültesinde görevlendirildi

2002 Bebek dostu hastaneler eğitici eğitimi

1995 İstanbul Üniversitesi prenatal tanı ve tedavi kursu

1999 obstetrik ve jinekoloji ultrasonografi derneği infertilite ve ultrason kursu