Bize Sorun

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.

Dr. Öğr. Üyesi Kaan Alişar

Randevu Al Ahat Andican Radyoloji

Biyografi

Dr. Kaan Alişar, 1988’de Mersin’de doğdu. 2006’da Ankara Çankaya Milli Piyango Anadolu Lisesi’nden mezun oldu. 2006-2012 yılları arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tıp eğitimi aldı. Uzmanlık eğitimini Ankara Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamladı. 37. Ulusal Radyoloji Kongresi’nde sözlü sunumlarda üçüncülük ödülünü aldı. 2019-2021 yılları arasında Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde mecburi hizmetini tamamladı. Eylül 2021’den itibaren İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi’nde hizmet vermektedir.

 

Eğitim

 

Eğitim

2012-2013

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi – İç Hastalıkları

2013-2015

Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi – Tıbbi Mikrobiyoloji

2015-2019

Ankara Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi - Radyoloji

 

 

 

Yabancı Dil

İngilizce

Uzmanlık ve Tıbbi İlgi Alanları

B Mode ve Doppler Ultrasonografi

Genitoüriner Sistem Radyolojisi

Obstetrik Görüntüleme

Radyasyon Fiziği

Makale ve Yayınları

E Ozan, GK Ataç, T Evrin, K Alisar, LO Sonmez. Do C-reactive protein level, white blood cell count, and pain location guide the selection of patients for computed tomography imaging in non-traumatic acute abdomen? Emerg Radiol 24, 25–30 (2017). DOI: 10.1007/s10140-016-1439-5.

Ozan E, Ataç GK, Alisar K, Alhan A. Role of inflammatory markers in decreasing negative appendectomy rate: A study based on computed tomography findings. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017 Nov;23(6):477-482. doi: 10.5505/tjtes.2017.36605.

Çevik AG , Alişar K , Ağaoğlu AG, Beyan C. Kronik myeloproliferatif neoplazm ve subklinik hipotiroidizm ile ilişkili akut portal ven trombozu. Cukurova Med J 2019;44(1):300-302. DOI: 10.17826/cumj.472904.

Alisar K, Alisar DC, Saglam G, Karakullukcu S. The Association between Chest CT Severity Scores, CO-RADS and the Laboratory Parameters of COVID-19 Patients. Turkish Journal of Osteoporosis. DOI: 10.4274/tod.galenos.2021.46693.

Sözlü Sunumlar

SS-59 Türkiye’de Radyografide Hasta Dozları Neden Yüksek: Radyografi Tekniklerinin Değerlendirilmesi. Gökçe Kaan Ataç, Ebru Özan Sanhal, Kaan Alişar, Tolga İnal, Aslıhan Alhan, Sadi Gündoğdu- 37.Ulusal Radyoloji Kongresi TURKRAD2016 (Sözlü Sunumlarda Üçüncülük Ödülü)

SS-60 Tıbbi Görüntülemede Rehberlere Gereksinim Var. Gökçe Kaan Ataç, Kaan Alişar, Ebru Özan Sanhal, Tolga İnal, Sadi Gündoğdu, Mehmet Ali Yinanç- 37.Ulusal Radyoloji Kongresi TURKRAD2016

S1 Diffusion Tensor Magnetic Resonance Imaging In Multiple Sclerosis Patients. Kaan Alişar, Ebru Özan Sanhal, Gökçe Kaan Ataç, Refah Sayın - 30. Yıl Uluslararası Katılımlı Tanısal ve Girişimsel Nöroradyoloji, Baş-boyun Radyolojisi Kongresi (2021)

Electrophysiological Evaluation Of Fibromyalgia Patients İn Terms Of Carpal Tunnel Syndrome And Investigation Of Correlation Between Electrophysiological Studies And Sonography. Kaan Alişar, Gonca Sağlam, Dilek Çetinkaya Alişar. International Congress on Biological and Health Sciences (2021)Kurs, Kongre ve Sempozyum Katılımları

European Congress of Radiology. 1-5 March 2017. Wien-Austria.

International Congress on Biological and Health Sciences Congress. 26-28 February 2021.

30. Yıl Uluslararası Katılımlı Tanısal, Girişimsel Nöroradyoloji ve Baş-Boyun Radyolojisi Yıllık Kongresi, 17-21 Şubat 2021.

38. Ulusal Radyoloji Kongresi. 31 Ekim – 4 Kasım 2017. Antalya.

37.Ulusal Türk Radyoloji Kongresi. 1-5 Kasım 2016. Antalya.

36. Ulusal Radyoloji Kongresi. 21-25 Ekim 2015. Antalya.

Radyoloji Kış Okulu. 3-9 Şubat 2018. Antalya.

Hacettepe Radyoloji BT Kursu. 13-15 Nisan 2017. Ankara.

Güncel Doppler Uygulamaları Sempozyumu. 22 Şubat 2020. Ankara.

Genitoüriner Sistem Radyolojisi Sempozyumu. 11 Ocak 2020. Ankara.

Prostat Görüntüleme ve MRG-US Füzyon Biyopsi Sempozyumu. 5 Mayıs 2018. Ankara.

Üst Abdomen Görüntüleme Sempozyumu. 22 Aralık 2018. Ankara. 

Acil Radyoloji Sempozyumu. 28 Aralık 2019. Ankara.

Meme Radyolojisi Sempozyumu. 23 Mart 2019. Ankara.

Kas-İskelet Radyolojisi Sempozyumu. 31 Mart 2018. Ankara.

Baş-Boyun Radyolojisi Sempozyumu. 24 Şubat 2018. Ankara.

Toraks Radyolojisi Sempozyumu. 20 Ocak 2018. Ankara.

Nöroradyoloji Sempozyumu. 28 Nisan 2018. Ankara.

 

 

Kurum Üyelikleri

Türk Radyoloji Derneği

Avrupa Radyoloji Derneği

Türk Tabipler Birliği