Bize Sorun

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.

Doç. Dr. Işıl Göğcegöz

Randevu Al Ahat Andican Psikiyatri

Biyografi

Malatya'da dünyaya gelen Doç. Dr. Işıl Göğcegöz Yükseköğretimini İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamladı. 

Uzmanlık eğitimini de İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 2011 yılında tamamlayarak uzmanlık tezini  “Panik Bozukluk Tanılı Hastalarda Total Antioksidan Kapasite, Paraoksanaz, Arilesteraz ve Malondialdehid Düzeylerinin Değerlendirilmesi” üzerine yazdı. 

Devlet hizmeti yükümlülüğünü Şanlıurfa/Siverek Devlet hastanesinde yerine getirdi. 2013 yılında kendi isteği ile kamu görevinden ayrılarak NP İstanbul Hastanesi'nde Psikiyatri Uzmanı olarak çalışmaya başladı. Aynı yıl Üsküdar Üniversitesi’nde Yardımcı Doçent (Doktor Öğretim Görevlisi)  unvanını alarak öğretim görevlisi olarak ders vermeye başladı. 2017 yılında girdiği Doçentlik sınavını başarı ile geçerek Doçent unvanını almıştır. 2020 yılında NP İstanbul beyin hastanesinden ayrılarak kendi kliniğinde hastalarını görmeye devam etti. 2023 yılında Üsküdar Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi kadrosundan ayrıldı. 2024 yılında İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi’nde Psikiyatri Bölümünde Doç. Dr. kadrosunda çalışmaya başlamıştır.

 

Mesleki İlgi Alanları

Bipolar Bozukluk

Erişkin tip Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

Depresif Bozukluk

Şizofreni ve Diğer Psikotik bozukluklar

Alkol/Madde kullanım bozuklukları (Bağımlılık)

Davranışsal bağımlılıklar (Kumar oynama bozukluğu, oyun bağımlılığı, akıllı telefon bağımlılığı)

Anksiyete bozuklukları (Panik bozukluk, sosyal Anksiyete bozukluğu) 

Travma sonrası stres bozukluğu

Obsesif kompulsif bozukluklar

Cinsel işlev bozukluklarıdır.


Sertifikalar ve Eğitimler 

Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi

Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü Psikodrama Eğitimi

EMDR, "Eye Movement Desensitization and Reprocessing" Kuramsal Eğitimi

 

Kurum Üyelikleri

Türkiye Psikiyatri Derneği

Bağımlılık Psikiyatrisi Vakfı

İstanbul Tabip Odası

 

Yabancı dili İngilizcedir. Yerli ve yabancı dergilerde makaleleri ve kitap bölümleri bulunmaktadır.

 

Makale ve Yayınları

PUBLICATIONS

Isil Gogcegoz Gul, Birgul Elbozan Cumurcu, Tongabay Cumurcu MD, Gül Eryilmaz. The Evaluation of Oxidative Stress and Depresion Levels in Patients with Inactive Behcet's Disease. Advances in Life Sciences 2014, 4(4): 207-212.

Gül Eryılmaz , Işıl Göğcegöz Gül, Gökben Hızlı Sayar, Cemal Onur Noyan, Eylem Özten. To stop or not to stop? Combined use of valproate and electroconvulsive treatment. Kesmek ya da kesmemek: Valproatın elektrokonvülzif tedavi ile birlikte kullanımı. Anadolu Psikiyatri Derg, [cited April 09, 2014]; Online First: 08 Apr, 2014. Turkish. doi:10.5455/apd.151320.

Eryılmaz G, Hizli Sayar G, Ozten E, Gül IG, Karamustafalıoğlu O, Yorbik O.Effect of valproate on the plasma concentrations of aripiprazole in bipolar patients. Int J Psychiatry Clin Pract. 2014 Jul 7:1-18.

Gul Gogcegoz Isil; Eryilmaz, Gul; Sayar, Gokben Hizli; Ozten, Eylem; Arat, Mustafa Murat; Tarhan, Nevzat. Evaluation of the efficacy of the continuation electroconvulsive therapy in treatment-resistant schizophrenia. Rev Psiq Clín. 2014;41(4):90-4.

Göğçegöz Gül I, Eryılmaz G, Ozten E, Hızlı Sayar G."Decreased Mean Platelet Volume in Panic Disorder. Neuropsychiatr Dis Treat. 2014 Sep 4;10:1665-9. doi: 10.2147/NDT. S69922. eCollection 2014.

Kartalcı, Ş, Gül I.G., R. Karlıdağ, BE. Cumurcu,  ‘‘Ketiapin Tedavisi Sırasında Tekrarlayan Priapizm’’, Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2010;20, 327-328.

Gul I.G.., Ş. Kartalcı, R. Karlıdağ, BE. Cumurcu. Graves Hastalığına Bağlı Gelişen Psikotik Bozukluk: Bir Olgu Sunumu. Nöropsikiyatri Arşivi Dergisi, 2012; 49: 317-319.

Cumurcu, T., A. Gunduz, BE. Cumurcu, Gul I.G., N. Akpolat, R. Karlidag.  The Changes in Tear Film Parameters and Impression Cytology in Heavily Drinking Men. Cornea. 2012 May 10 ; 32(3):237-41.

Almiş, BH,BE. Cumurcu, R. Karlıdağ, Ş. Kartalcı, IG. Gül. “Beden Dismorfik Bozukluğu-Psikoz İlişkisi: Bir Vaka Sunumu”, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 18, 3, 190-3 (2011).

Cumurcu, BE., R. Karlıdağ, S. Özdemir, IG. Gül, E. Öztoprak. “Sodyum Valproata Cevap Veren Geç Başlangıçlı BipolarAffektif Bozukluk ile Hipertansiyon İlişkisi: Bir Olgu Sunumu”, Yeni Symposium, 2012;50(3):155159.

 Gül. IG,  R. Karlıdağ. Dünden Bugüne Depresyon.Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi 2012; 5 (2): 1-6.

Cumurcu, BE.,R. Karlıdağ, Ş. Kartalcı, IG. Gül, S. Demir, B. Yeşil.ÖtimikBipolar Hastalarda Bilişsel İşlevlerin Tek ve Çoklu İlaç kullanımlarına Göre Değerlendirilmesi.Güncel Psikiyatri ve Psikonörofarmakoloji 2012;2(1):5-14.

 Cumurcu, BE.,IG. Gül. Depresyonun Nörobiyolojisi. Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi 2012; 5 (2): 27-33.

Ates O, Altinisik J,  Cumurcu-Elbozan B, Rustemoglu A, Karlidag R, GulGogcegoz I, Unal S. Theinvestigation of TNF alpha 308G/A polymorphism in mooddiseases. European Human Genetics Conference 2011, 28-31 May 2011, Amsterdam, TheNetherlands. S.304, P09.155

Cumurcu, BE., R. Karlıdağ, Gül, IG, H. Özyurt, Ş. Kartalcı, S. Demir. Bipolar Bozukluk Tanılı Hastalarda Mangan-SüperoksidDismutaz (Mn-SOD) ve GlutatyonPeroksidaz (GSH-Px) Enzim Polimorfizmi. Depresyon Akademisi Kongresi, 2010, Belek, Antalya.

Cumurcu, BE.,R.Karlıdağ, Gül, IG, H. Özyurt, Ö. Ateş. Major Depresif Bozukluk Tanısı Almış Hastalarda Mangan-SüperoksidDismutaz (Mn-SOD) ve GlutatyonPeroksidaz (GSH-Px) Enzim Polimorfizmi. Depresyon Akademisi Kongresi, 2010, Belek, Antalya.

Cumurcu, BE., Ö. Ateş, R. Karlıdağ, Gül, IG. Depresyon ve BipolarAffektif Bozukluk Tanılı Hastalarda İnterlökin-10 (IL-10) ve Tümör Nekroz Faktör alfa (TNF-α) Gen Polimorfizmleri. İnteraktif Psikiyatri Eğitim Günleri, 2011, Girne/KKTC. (Poster 1. lik ödülü almıştır).

Gül, IG., Ş. Kartalcı, R. Karlıdağ, BE. Cumurcu. Graves Hastalığına Bağlı Psikotik Bozukluk: Bir Olgu Sunumu. İnteraktif Psikiyatri Eğitim Günleri, 2011, Girne/KKTC.

Gül, IG., R. Karlıdağ, BE. Cumurcu, Y. Türköz, Ş. Kartalcı, AC. Özcan. Panik Bozukluk Tanısı Alan Hastalarda Total Antioksidan Kapasite, Paraoksanaz, Arilesteraz, Malondialdehid Düzeylerinin Değerlendirilmesi. 6. Ulusal Anksiyete Kongresi, 20011, Girne/KKTC.

Gül, IG., R. Karlıdağ, BE. Cumurcu, Y. Türköz, Ş. Kartalcı, AC. Özcan. Panik Bozukluk Tanısı Alan Hastalarda Total Antioksidan Kapasite, Paraoksanaz, Arilesteraz, Malondialdehid Düzeylerinin Değerlendirilmesi. . 47. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2011,  Antalya (Sözel Bildiri yarışmasında ilk 10 bildiri arasına girmiştir).

Cumurcu, BE.,R. Karlıdağ, Ş. Kartalcı, Gül, IG, S. Demir, B. Yeşil. Ötimikbipolar hastalarda bilişsel işlevlerin tekli ve çoklu ilaç kullanımlarına göre değerlendirilmesi. 4. Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi, 2011, Antalya (Poster Bildiri 2. lik ödülü almıştır).

EDICTUM

Rates of carrying a firearm during the admission to a neuropsychiatry hospital. G.Eryılmaz, G. Hızlı Sayar, I. G. Gül, E. Özten. 6. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi & Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakoloji Sempozyumu 16-20 Nisan 2014. Antalya, Türkiye.

Evaluation of the efficacy of the continuation electroconvulsive therapy in treatment-resistant schizophrenia. I. G. Gül, G. Eryılmaz, G. Hızlı Sayar, E. Özten, Nevzat Tarhan, M. M. Arat. 6. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi & Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakoloji Sempozyumu 16-20 Nisan 2014. Antalya, Türkiye.

Mean platelet volume in panic disorder. G.Eryılmaz, I. G. Gül, E. Özten, G. Hızlı Sayar. 6. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi & Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakoloji Sempozyumu 16-20 Nisan 2014. Antalya, Türkiye.

Follow-up study of children whose mothers were treated with transcranial magnetic stimulation during pregnancy. G.Eryılmaz, G. Hızlı Sayar, E. Özten, E. Bağcı, I. G. Gül, Ö.Yorbik.. 6. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi & Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakoloji Sempozyumu 16-20 Nisan 2014. Antalya, Türkiye.

 

AWARDS:

İnteraktif Psikiyatri Eğitim Günleri 2011- Kıbrıs-Girne (Güncel Psikiyatri ve Psikonörofarmakoloji dergisi birincilik poster ödülü).

Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi-Antalya, (Poster Bildiri 2. lik Ödülü).

47. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2011,  Antalya (Sözlü Bildiri yarışmasında ilk 10 bildiri arasına girmiştir).

 

Trainings:

Bilişsel Davranışçı Psikoterapi Kuramsal Eğitimini Bilişsel Davranışçı Psikoterapi Süpervizyon Egitimi   (devam ediyor)

Dr. Abdülkadir ÖZBEK Psikodrama Enstitüsü Psikodrama eğitimi. (devam ediyor)

Nöropsikolojik Test Eğitimi Sertifikası (Wisconsin Kart Eşleme Testi uygulama ve puanlama)

İstatistiksel Analize Giriş ve İstatistik Analiz Eğitimi

Psikiyatride Sürekli Eğitim Kongresi Bilişsel Davranışçı Terapiler Kursu

 Psikiyatride Sürekli Eğitim Kongresi Sık Görülen Cinsel İşlev Bozukluklarına Tedavi Yaklaşımları Kursu

 Completing an Introduction in CBT (18 hours) CBT Skills, Depression, Anxiety, PTSD andMindfulness 2009.

 Completing an Introduction in CBT (18 hours) CBT Skills, ChronicDepression, SupervisionSkills 2010.

 Beck Institue for CognitiveTherapy and Research. Introduction to Cognitive Therapy, CognitiveTherapy of Depression, CognitiveTherapyforAnxiety and PanicDisorder. Friday, June 6,2008 and Saturday, June 7, 2008.

 Elazığ psikiyatri Derneği. Panik Bozukluğun Bilişşel Davranışçı Terapisi, 5 mayıs 2010.

 Elazığ  Psikiyatri Derneği. Obsesif Kompulsüf Bozukluğun Kognitif Davranışçı Terapisi. 24 Mayıs 2008.

 Beck Institue for CognitiveTherapy and Research. Introduction to CognitiveTherapy, Cognitive Therapy of Depression, Cognitive Therapy for Anxiety Disorders, Cognitive Therapy of Personality Disorders.Saturday, April 25-26, 2009.

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim dalı ve Abdulkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü Psikodrama Yaz Okulu 24-26 Haziran 2011.

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Cinsel Sorunlar konulu Yaz Okulu Eğitim Programı, 9-10 Haziran 2012.