Doktorunuza Sorun

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.

Prof. Dr. Hızır Mete Alp

Randevu Al Ahat Andican Kardiyovasküler Cerrahi

Biyografi

1955 tarihinde Ankara'da doğdu. 1972 ve 1978 tarihleri arasında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim aldı. 1978-1985 Hacettepe Üniversitesi Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Erişkin ve Pediatrik Kalp ve Damar Cerrahisi eğitimi aldı. Dikişsiz Dana zarından yapılmış olan 'Suturless Aort Kapak' replasmanını Türkiye'de ilk yapan cerrah.1989 yılında Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Doçentlik ünvanı almıştır. Profesörlük, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı. Ekim 2017 ayı itibariyle Okan Üniversitesi Hastanesinde görev yapmaktadır.

Eğitim

Hacettepe Üniversitesi Çukurova Tıp Fakültesi

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

İntörnlük Hacettepe Üniversitesi  (Tıp Fakültesi Birincisi)

Uzmanlık ve Tıbbi İlgi Alanları

·         Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi

·         Hacettepe Üniversitesi Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Erişkin ve Pediyatrik KVC Eğitimi

·         İnfantlarda Radikal Perikardiyektomi(1983)

·         Neonatal şilotorakslarda özel plevroperitoneal şant operasyonları(1983)

·         Abdominal Aort Anevrizmalarında CSEA(combined spinal epidural anestezi)ile operasyon

·         ASA 3-4 hastalarda arteryel ve venöz endovasküler wall stent ve venöz stent uygulamaları

·         Tip A Aort diseksiyonlarında koroner malperfüzyon cerrahisi

·         Kalsifik biküspit aort darlığı ve asendan aort anevrizmalarında Shawl Aortoplasti

·         Kronik hemodiyaliz hastalarında A-V loop uygulamaları ve modifikasyonları

·         Çocuklarda Fallot Tetralojisi (TOF) olgularında Türkiye’de ilk kez uygulanan KONOTRUNKAL TOTAL KORREKSİYON(1989) operasyonunu yapan ekibin üyesi

·         CPB’de yüksek doz Aprotinin uygulamasının postop kanama üzerine etkileri

·         Kompleks kardiyak anomalilerde Total Kava-Pulmoner Anostomoz uygulaması(Türkiye’de ilk kez, 1990) operasyonunu yapan ekibin üyesi

·         Kardiyak ve Pulmoner Kist hidatiklerin cerrahi tedavisinde yeni modaliteler (1055 olguluk dünyanın en geniş serisi-Shield’s, The General Thoracic Surgery textbook da referans çalışma )

·         Bronşiektazilerin Cerrahi Teadvisi (487 olguluk dünyanın en geniş serisi-Shield’s, The General Thoracic Surgery textbook da  referans çalışma)

·         Traitment Chirurgical du mesotheliome pleural(Memories Originaux) Plevral mezotelyoma cerrahi tedavisinde dünyadaki en geniş 3.üçüncü seri

·         Kombine Karotis Endarterektomi ile koroner bypass’ın off-pump ve on-pump uygulamaları

·         Heterotopik Kalp Naklini Türkiye’de uygulayan ikinci, atan kalpte uygulayan ilk cerrah

Makale ve Yayınları

  1. SCI, SCI  - Expanded: 131
  2. Yurtiçi Dergi Makale: 71
  3. Kitaplar: 5
  4. Uluslararası yayınlardan aldığı sitasyon: 392
  5. H indeks: 11

Kurs, Kongre ve Sempozyum Katılımları