Bize Sorun

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.

Dr. Öğr. Üyesi Gülden Demirci Otluoğlu

Randevu Al Ahat Andican Beyin ve Sinir Cerrahisi

Biyografi

Dr. Öğr. Üyesi Gülden Demirci Otluoğlu, 1984 yılında Aydın’da doğmuştur. 2008 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde mezun oldu. 2014 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde uzmanlık eğitimini tamamladı. 2021 Aralık ayından itibaren İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi bölümünde göreve başladı.

 

Eğitim

2008

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi - Lisans

2014

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi - Uzmanlık

 

Yabancı Dil

İngilizce

Uzmanlık ve Tıbbi İlgi Alanları

Pediatrik Nöroşirürji

Spinal Cerrahi

Makale ve Yayınları

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

A1. Toktas ZO, Bicer A, Demirci G, Pazarli H, Abacioglu U, Peker S, Kilic T, “Gamma knife stereotactic radiosurgery yields good long-term outcomes for low-volume uveal melanomas

without intraocular complications “Journal of Clinical Neuroscience, 17, 441-445, 2010.

 

A2. Eksi MS, Demirci Otluoglu G, Uyar Bozkurt S, Sav A, Bayri Y, Dagcinar A, “Cerebral Erdheim-Chester disease mimicking high-grade glial tumor: A case report’’ Pediatric Neurosurgery, 49, 179-182, 2013.

A3. Bayri Y, Sakar M, Demirci Otluoglu G, Eksi MS, Dagcinar A, “Cranial migration of Subduroperitoneal shunt catheter: Report of two cases’’ Journal of Neurological Sciences, 31:(3) 41, 614-618, 2014.

A4.  Demirci Otluoglu G, Özek MM, “A rare clinical presentation: a pleomorphic xanthoastrocytoma presenting with intracerebral hemorrhage and metastasizing vigorously – case report and review of the literature” Child’s Nervous System, 35: (2), 355-362, 2019.

A5. Mikayilli M, Hasanov T, Demirci Otluoglu G, Nacitarhan DE, Erdogan RBA, Demir N, Toktas ZO, Colak A, ‘Spontaneous Idıopathic Cerebrospinal Fluid Rhinorrhea’ Journal of Craniofacial Surgery, 2019;30(7):2265 – 2267.

A6. Demirci Otluoglu G, Akakin A, Demir MK, Kilic T, ‘The surgical treatment of a large cortical atherosclerotic middle cerebral artery aneurysm presenting with parietal infarction’ Journal of Craniofacial Surgery, 2019;30(8): 2597–2598.s

A7. Demirci Otluoglu G, Hasanov T, Mert B, Toktas ZO, Konya D, Demir MK, ‘Fracture and migration of a retained microcatheter into the cauda equina after endovascular neurointervention for dural arteriovenous fistula as a rare cause of tethered spinal cord’ Journal of Neurosurgery, 2019.

 

A8. Mikayilli M, Hasanov T, Demirci Otluoğlu G, Nacitarhan DE, Toktas ZO, Colak A ‘Congenital lateral encephalocele—case report’ Child’s Nervous System, 2019.

 

A9. Demirci Otluoğlu G, Konya D, Toktaş ZO ‘The Influence of mechanic factors in disc degeneration disease as a determinant for surgical indication’ Neurospine, 2020; 17(1): 215-220.

 

A10. Demirci Otluoğlu G, Zorlu E, Yılmaz B, Akakın A, Yapıcıer O, Kılıç T ‘Intracranial hemangiopericytoma after radiation treatment: first case in the literature’ British Journal of Neurosurgery, 2020.

 

A11. Demirci Otluoğlu G, Yener U, Demir MK, Yılmaz B ‘Encephalomyelitis associated with Covid – 19 infection: case report’ British Journal of Neurosurgery, 2020

 

A12. Avsar T, Çaliş Ş, Yilmaz B, Demirci Otluoğlu G, Holyavkin C, Kılıç T ‘Genome-wide identification of Chiari malformation type I associated candidate genes and chromosomal variations’ Turkish Journal of Biology, 2020; 44(6): 449-456.

 

A13. Demirci Otluoğlu G, Paker B, Zorlu E, Akakın A, Kılıç T ‘Iatrogenic rhinorrhea by nasal swab testing during COVID-19 pandemic: case report’ Neurochirurgie, 2021

 

 

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.

B1. Demirci G, Yener U, Abdullayev T, Bayri Y, Ozek M, Konya D “Gait Analysis in Idiopathic Scoliosis Patients in the Pre-operative and Post-Operative Period”Annual Meeting of the AANS/CNS Section on Disorders of the Spine and Peripheral Nerves’’ Annual Scientific Meeting, Phoenix, AZ, 2011.

 

B2. Tanrikulu B, Toktas Z, Demirci G, Konya D “Diffusion Tensor Imaging for The Assetment of Cord Compression in Degenerative Cervical Stenosis “Congress of Neurological Surgeons 2012 Annual Meeting, Chicago, IL, 2012

 

B3. Eksi M, Demirci Otluoglu G, Dogrul R, Celik O, Seker A, Bayri Y, Konya D “Primary Spinal Intadural Tumors “The 19th Annual London Imperial Spine Course, London, 2013 

 

B4. Demirci G, Hasanov T, Bayri Y, Konya D “Occipito Cervical Fusion in Cranio Vertebral Junction Pathologies “Congress of Neurological Surgeons 2013 Annual Meeting, San Francisco, CA, 2013

B5. Yılgör Ç, Dalla M, Alanay A, Sogunmez N, Ozek M, Demirci Otluoğlu G, ‘Safety and effıcacy of concurrent spinal deformity and intra-dural surgery: case series’ 12th International Spine Congress, Antalya, 2017

 

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:

C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

C2.1 Deneysel Modeller: Nöral Gelişim Modelleri” M. Memet Özek, Gülden Demirci Otluoğlu. Nöroşirürjide Araştırma ve Yayın, Türk Nöroşirürji Akademisi Yayınları, s: 173-186, 2018.

C2.2 Gülden Demirci Otluoğlu, M. Memet Özek ‘Diastematomielia’ In: Neurocirurgia Pediatrica, Elsevier International Publishing, 2019.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler

E1 Demirci G, Yener U, Seker A, Bayri Y, Kilic T “Trigeminal Nevraljiye Sebep Olan 5. Kranial Siniri İkiye Ayıran Superior Serebellar Arter: Olgu Sunumu” 24. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, 2010

 

E2 Yener U, Demirci G, Ozgen S, Konya D “Kısa Segment Vida Enstrümantasyon Yolu Kullanılarak Torakolomber Çökme Fraktürlerinin Tedavisi” 24. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, 2010

 

E3 Yener U, Demirci G, Bayri Y, Özek MM, Konya D, “Opere Myelomeningosel Olgularının Uzun Dönem Kifotik Deformitelerinin Cerrahi Tedavisi”, 25. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, 2011

 

E4 Yılmaz B, Şeker A, Çeçen A, Demirci G, Bayri Y, Konya D, Kılıç T, “Total Cerrahi Eksizyon Sonrası Nükseden Arteriovenöz Malformasyon: Olgu Sunumu ve Literatür Özeti”, 25. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, 2011

 

E5 Eksi MS, Demirci G, Hasanov T, Celik O, Bayri Y “Ailesel Chiari Malformasyonu “26. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, 2012

 

E6 Eksi MS, Demirci G, Celik O, Yildizeli B, Konya D “Spinal Metastazlı Akciğer Tümör Olgularında En Blok Rezeksiyon Tedavisi “26. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, 2012

 

E7 Demirci Otluoğlu G, Hasanov T, Dagcinar A, Bayri Y, Seker A, Ziyal I“Düşük Evreli Glial Tümör Rezeksiyonunda Diffüzyon Tensor Görüntüleme (DTG)’nin Önemi“ 28. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, 2014

 

E8 Demirci Otluoğlu G, Toper H, Uyar Bozkurt S, Bagcı P, Bayri Y, Kaya H, Dagcinar A, “Melanotik Özellikler Gösteren Desmoplastik İnfantil Gangliogliom: Olgu sunumu“ 28. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, 2014

 

E9 Hasanov T, Demirci Otluoğlu G, Bayri Y, Dagcinar A, Seker A, Ziyal I “Hipofiz Adenomlarının Cerrahi Tedavisi Klinik Tecrübemiz “28. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, 2014

 

E10 Demirci Otluoğlu G, Unal S, Arslanhan A, Atasoy BM, Bayri Y, Seker A, Ziyal İ, Dagcinar A “Leksell Stereotaktik Frame için Özel Sıçan Adaptörü“ 29. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, 2015

 

E11 Demirci Otluoğlu G, Arslanhan A, Unal S, Uyar Bozkurt S, Atasoy BM, Ekinci G, Bayri Y, Şeker A, Ziyal İ, Dağçınar A “Radyasyon Nekrozu Tedavi ve Profilaksisinde Pentoksifilin ve E vitamininin Etkinliğinin Gösterilmesi“ 29. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, 2015

 

E12 Şeker A, Demirci Otluoğlu G, Hasanov T, Gülşen İ, Bayri Y, Ekinci G, Ziyal İ “Endoskopik endonasal yaklaşım ile klivus kordomalarında uzanım yerine göre cerrahi rezeksiyonlarının değerlendirilmesi klinik tecrübemiz“ 29. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, 2015

 

E13 Demirci Otluoğlu G, Sakar M, Uyar Bozkurt S, Bayri Y, Bayraklı F, Şeker A “Pitüisitom: Kraniofarengiomu Andıran Nadir Bir Glial Tümör Olgusu“ 29. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, 2015

 

 

E14. Demirci Otluoğlu G ‘Spino-pelvik Parametreler Gerçekten Önemli mi? ‘ 15. Sinir Sistemi Cerrahisi Kongresi, Edirne, 2019.

 

E15. Demirci Otluoğlu G, Yılmaz B, Akakın A, Kılıç T ‘Kavernöz Sinüs Meningiomu Tedavisinde Gamma Knife Radyocerrahisi’nin Yeri: Uzun Dönem Sonuçların Değerlendirilmesi’ 15. Sinir Sistemi Cerrahisi Kongresi, Edirne, 2019.

 

 

G. Diğer Yayınlar

 

G1. Demirci Otluoğlu G, Özek MM, ‘Mukopolisakkaridozlu hastalarda foramen magnum düzeyinde kritik kord basısı’, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 2018; 61: 1-4.

 

 

Kurs Katılımları , Kurum Üyelikleri

 • IV. Uluslararası Nöroendoskopi Kursu (1-2 Ekim 2009, İstanbul, Türkiye)
 • WFNS Kafa Tabanı Cerrahisi Kadavra Kursu (17-18 Haziran 2011, İstanbul, Türkiye)
 • AOSpine Spinal Travma Kursu (28-29 Ekim 2011, İstanbul, Türkiye)
 • TND Pediatrik Nöroşirürji Eğitim ve Öğretim Grubu Pediatrik Nöroşirürji Kursu 6. Dönem 1. Yıl (9 – 12 Mayıs 2013, Abant, Türkiye) 
 • WFNS Kafa Tabanı Cerrahisi Kadavra Kursu (20-21 Eylül 2013, İstanbul, Türkiye)
 • 6. Kanıta Dayalı Multidisipliner Nöroonkoloji Sempozyumu (1-2 Kasım 2013, İstanbul, Türkiye)
 • EANS İleri Spinal Cerrahi Kursu 1. Kısım: Servikal Spinal Cerrahi (25-28 Kasım 2013, Leiden, Hollanda)
 • Deney Hayvanları Kullanımı Kursu (1-10 Mart 2014, Bezmialem Vakıf Üniversitesi, İstanbul, Türkiye)
 • Acıbadem Gamma Knife Sympozyumu (22 Mart 2014, İstanbul, Türkiye)
 • TND Pediatrik Nöroşirürji Eğitim ve Öğretim Grubu Pediatrik Nöroşirürji Kursu 6. Dönem 3. Yıl (19 – 22 Mart 2015, İstanbul, Türkiye) 
 • European Society of Pediatric Neurosurgery Kursu 10. Yil 2. Kurs (13 – 17 Haziran 2016, Helsinki, Finlandiya) 
 • TND Pediatrik Nöroşirürji Eğitim ve Öğretim Grubu Pediatrik Nöroşirürji Kursu 7. Dönem 2. Yıl (11 – 14 Mayıs 2017, Mersin, Türkiye)
 • European Society of Pediatric Neurosurgery Kursu 10. Yıl 3. Kurs (22 – 26 Mayıs 2017, Löwenstein, Almanya)
 • European Society of Pediatric Neurosurgery Kursu 11. Yıl 1. Kurs (11 – 16 Haziran 2018, Montegrotto Terme, İtalya)
 • Türk Omurga Derneği Çekirdek Eğitim Programı Eurospine Eğitim Modülleri Modül 1-2-3 (9 – 11 Kasım 2018, İstanbul, Türkiye)
 • Türk Omurga Derneği Çekirdek Eğitim Programı Eurospine Eğitim Modülleri Modül 4 – 5 (19 – 20 Ocak 2019, İstanbul, Türkiye) 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri

Türk Nöroşirürji Derneği – 2014

İstanbul Tabip Odası – 2016

Ödüller

İstanbul Tabip Odası As. Dr. Cengiz Çetin Asistan Tez Yarışması Birinciliği, İstanbul, 2015.