Doktorunuza Sorun

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.

Prof. Dr. Gülçin Başdemir

Ahat Andican Patoloji

Biyografi

Eğitim

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Lisans, 1981

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yüksek Lisans, 1981

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Doktora, 1988

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Doçent/ Profesör, 2002

Uzmanlık Alanı: Patoloji

Yabancı Diller: İngilizce, İtalyanca

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve Danışman(lar)ı:

İliyak kemikte yaşa bağlı değişiklikler: Dekalsifiye kesitlerde histolojik ve histomorfometrik araştırma, İzmir 1988. Prof Dr Fikri Öztop.

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları:

Dr. Sait Şen, Uzmanlık Tezi: Transplante Böbrek Histopatolojisi: Banff Klasifikasyonunun Uygulanması ve Prognostik Değeri, İzmir 1994

Dr. Özden Özersoy, Uzmanlık Tezi: Osteosarkomlarda Prognostik Faktörler ve Kemoterapide Çoklu İlaç Direnci Sorununda P-glikoproteinin Rolü, İzmir 2000

Projelerde Yaptığı Görevler:

Yurt İçinde Tamamlanan Araştırma Projeleri

Vasküler kökenli tümörlerin ayırıcı tanısında immunhistokimyasal yöntemler (FVIII RAg, SİTOKERATİN). 1991/TIP/006 nolu araştırma projesi

Osteosarkom ve Ewing sarkomunda p-glikoproteinin over-ekspresyonu ile kemoterapiye yanıt ve prognoz ilişkisi. 1998/TIP/021 nolu araştırma projesi

Paraquatın nefrotoksik etkisine asetaminofenin katkısının sıçanlarda enzimüri ile izlenmesi.95/ECZ/14 nolu araştırma projesi, 2000

Yurt Dışında Tamamlanan Araştırma Projeleri

Paris Üniversitesinden destekli proje: Functional imaging in osteosarkoma,  Paris Ünivercite 13, Hopital Avicenne Service de Medicine Nucleaire Paris France/EÜTF nükleer tıp AD/EÜTF Patoloji AD

Ödüller:

Ege üniversitesi tıp fakültesi ı. Bilimsel araştırma şenliği cerrahi tıp bilimleri dalında en iyi bilimsel araştırma ödülü:

Burak Z, Erinç R, Özersoy Ö, Başdemir G, Özcan Z, Sabah D, Moretti JL: Kemik ve yumuşak doku sarkomlarında kemoterapi rezistansının belirlenmesinde Tc-99m MIBI görüntülemenin rolü. EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ I. BİLİMSEL ARAŞTIRMA ŞENLİĞİ 11-12 0CAK 2001, İZMİR. Bildiri Özet Kitabı, E.Ü. Tıp Fak. Dek. Yayın Bürosu, İzmir, 2001:39 (74 nolu yayın)

Makale ve Yayınları

ESERLER

 1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
 1. Zeynep Burak, Jean-Luc Moretti, Ozden Ersoy, Ulus Sanlõ, Mehmet Kantar, Feyzi Tamgac, Gulcin Basdemir: Response in Osteosarcoma Compared with Multidrug Resistance-Associated Protein and P-Glycoprotein Expression.
 2. M Unlu, Z Balkan, D Sabah, M Kitapci, B Caner, G Basdemir, Y Duman, G Yuceturk: Value of TL-201 scintigraphy in musculoskeletal lesions - A Comparative-study to TC-99M MDP. European Journal of Nuclear Medicine 08/1992; 19(8):615-615.
 3. Çehreli C, Alakavuklar MN, Çavdar C, Başdemir G, Undar B, Akkoç N, Payzin B, Öztop F: Oncogenous osteomalacia-report of a case. Acta Oncologica 33(8): 975-980, 1994 (olgu sunumu)
 4. Kocaoğlu Ş, Berkan T, Karan A, Başdemir G: Study on the role of urine gamma-glutamyl transpeptidase activity during investigation of nefrotoxicity. Archivum İmmunologiae et Therapiae Experimentalis 42: 125-127, 1994.
 5. Süheyla Köse, Özean Kayikçioglu, Cezmi Akkin, Ayşe Yagci, Gülçin Başdemir: Coexistante of intraocular eyelashes and anterior chamber cyst after penetrating eye injury: a case presentation. International Ophthalmology 09/1994; 18(5):309-11, DOI:10.1007/BF00917835
 6. Kavukçu S, Türkmen M, Saatçı O, Başdemir G, Gülay Z, Çevik N T: Juvenile rheumatoid arthritis and renal amyloidosis (Case Report). International Urology and Nephrology 27 (3): 251-256, 1995 (olgu sunumu)
 7. Kavukçu S, Başdemir G, Eroğlu Y, Türkmen M, Eser F, Büyükgebiz B: Interferon treatment in hepatitis B virus-associated membranous glomerulopathy. Pediatr Nephrol 9: 539-540, 1995 (letter)
 8. Köse S, Kayıkçıoğlu O, Akkın C, Yağcı A, Başdemir G: Coexistance of intraocular eyelashes and anterior chamber cyst after penetrating eye injury: a case presentation. Int Opthalmol 18(5):309-311, 1995 (olgu sunumu)
 9. Ülgen Ö, Gençosmanoğlu R, Çankayalı R, Başdemir G, Mutluer S, Songür E: The effects of fronto-parieto-squamosal suture fusion on cranial growth: an experimental study. J Craniofacial Surg 7(2): 122-129, 1996
 10. Burak Z, Özcan Z B, Özcan C, Özacar T, Başdemir G, Erdem S, Argon M, Erdener A, Duman Y: Accumulation of 99Tcm -polyclonal immunoglobulin in different stages of infection: An experimental study. Nuclear Medicine Communications 17: 430-434, 1996
 11. Özcan Z, Burak Z, Özcan C, Başdemir G, Özacar T, Erdem S, Duman Y: Is 201Tl a reliable agent in tumour imaging? Nuclear Medicine Communications 17:805-809, 1996. DOI:10.1097/00006231-199609000-00012
 12. S Kocaoğlu, Aysen Karan, Tayfun Berkan, Gülçin Başdemir: Acute Acetaminophen Nephrotoxicity and Urinary Gamma- Glutamyl Transferase Activity in Rats. Drug metabolism and drug interactions 01/1997; 14(1):47-54, DOI:10.1515/DMDI.1997.14.1.47
 13. Kocaoğlu Ş, Karan A, Berkan T, Başdemir G, Akpınar R: Urinary gamma- glutamyl transferase activity in rats with nonsteroidal anti-inflammatory drug-induced nephrotoxicity. Archivum İmmunologiae et Therapiae Experimentalis 45: 73-77, 1997.
 14. Töz H, Ok E, Ünsal A, Aşcı G, Başdemir G,Başçı A: Effectiveness of pulse Cycphosphamide plus oral steroid therapy in idiopathic membranoproliferative glomerulonephritis. Nephrol Dial Transplant 12(5):1081-2, 1997 (letter)
 15. Kabasakal C, Keskinoğlu A, Mir S, Başdemir G: IgA Nephropathy occurring in two siblings of three families. The Turkish Journal of Pediatrics 39 (3): 395-401, 1997
 16. Göre O, Kılıçalp A, Başdemir G, Özer E, Aktuğ T: Cartiginous hamartoma of chest wall with secondary aneurysmal cyst-like areas in an infant: a case report.Turk J Pediatr 41(1):139-142, 1999 (olgu sunumu)
 17. Özcan Z, Burak Z, Kumanlıoğlu K, Sabah D, Başdemir G, Bilkay B, Çetingül N, Özkılıç H: Assessment of chemotheraphy-induced changes in bone sarcomas: Clinical experience with 99 Tcm-MDP three-phase dynamic bone scintigraphy. Nuclear Medicine Communications 20 (1): 41-48, 1999
 18. Sezin Aşık Akman, Nejat Aksu, Önder Yavaşçan, Sümer Sütçüoğlu, Sait Şen, Gülçin Başdemir, Işın Yaprak: Hyperprostaglandin E Syndrome: Case Report. 01/1999; 9(2):102-106., DOI:10.5222/terh.1999.05760
 19. Sönmez F, Mir S, Cura A, Çakır D, Başdemir G: Clinicopathologic correlations of Henoch-Schönlein nephritis in Turkish children. Pediatrics International 41:353-356, 1999
 20. Şen S, Bayrak R, Ok E, Başdemir G. Drug –induced acute interstitial nephritis and vasculitis or vasculary rejection in renal allografts. Am J Kidney Dis 37(1): E4, 2001 (online)(olgu sunumu)
 21. Özcan Z, Burak Z, Erinç R, Dirlik A, Başdemir G,Sabah D, Özkılıç H: Correlation of 99mTc-sestamibi with blood-pool and osseous phase 99mTc-MDP uptake in malinant bone and soft-tissue tumors. Nuclear Medicine Communications 22:679-683,2001
 22. Burak Z, Ersoy Ö, Moretti JL, Erinç L, Özcan Z, Dirlik A, Sabah D, Başdemir G: The role of 99m Tc-MIBI scintigraphy in the assessment of MDR1 overexpression in patients with musculoskeletal sarcomas: comparison with therapy response. Eur J Nucl Med (2001) 28:1341-1350
 23. Memiş A, Arkun R, Başdemir G, Sabah D, Üstün E E: Clear cell chondrosarcoma: unusual radiologic appearances with histologic correlation. Eur Radiol 12:427-430, 2002 (olgu sunumu)
 24. Bahar Sezer, Fahinur Ertuğrul, Sevtap Günbay, Gülçin Basdemir, Fikri Oztop: Atypical presentations of pediatric actinomycosis: Report of a case. 05/2002; 69(2):138-42, 123.
 25. Osman Dönmez, Gülçin Başdemir: Presentation of a case with Salmonella glomerulonephritis. The Turkish journal of pediatrics 07/2002; 44(3):267-8.
 26. Sait Sen, Gülçin Başdemir: Diagnosis of renal amyloidosis using Congo Red fluorescence. Pathology International 09/2003; 53(8):534-8., DOI:10.1046/j.1440-1827.2003.01513.x
 27. Zeynep Burak, Jean-Luc Moretti, Ozden Ersoy, Ulus Sanli, Mehmet Kantar, Feyzi Tamgac, Gülçin Basdemir: 99mTc-MIBI imaging as a predictor of therapy response in osteosarcoma compared with multidrug resistance-associated protein and P-glycoprotein expression. Journal of Nuclear Medicine 10/2003; 44(9):1394-401.
 28. Mehmet Zileli, Sedat Cagli, Gülcin Basdemir, Yusuf Ersahin: Osteoid osteomas and osteoblastomas of the spine. Neurosurgical FOCUS 12/2003; 15(5):E5., DOI:10.3171/foc.2003.15.5.5
 29. Ayse N Demiral, Oguz Ozdemir, Erhan Coskunol, Abdülkadir Bacakoglu, Can Cevikol, Gülçin Basdemir: Solitary Eosinophilic Granuloma of the Third Metacarpal at Pediatric Age. Pediatric Hematology and Oncology 12/2003; 20(8):589-95., DOI:10.1080/713842476
 30. Gülten Kantarcı, Işık Özgüney, Hatice Y. Karasulu, Tamer Güneri, Gülçin Başdemir: In vitro permeation of diclofenac sodium from novel microemulsion formulations through rabbit skin. Drug Development Research 05/2005; 65(1):17 - 25., DOI:10.1002/ddr.20003
 31. Sibel Eyigör, Yeşim Kirazli, Ayşenur Memis, Gülçin Başdemir: Erdheim-Chester Disease: The Effect of Bisphosphonate Treatment—A Case Report. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation 06/2005; 86(5):1053-7., DOI:10.1016/j.apmr.2004.05.005
 32. Serap Uslu, Ayşegül Uysal, Gülperi Oktem, Mine Yurtseven, Tijen Tanyalçin, Gülçin Başdemir: Constructive effect exogenous melatonin against osteoporosis after ovariectomy in rats. Analytical and quantitative cytology and histology / the International Academy of Cytology [and] American Society of Cytology 11/2007; 29(5):317-25.
 33. Elif Ersoy, Tayfun Kirazli, Mustafa Esassolak, Cem Bilgen, Gulcin Basdemir: The effect of radiotherapy on propylene glycol-induced cholesteatoma in rats. 01/2008; 4(2):69-76.
 34. Ayşe Caner, Mert Döşkaya, Aysu Değirmenci, Hüseyin Can, Sura Baykan, Ahmet Uner, Gülçin Başdemir, Ulvi Zeybek, Yüksel Gürüz: Comparison of the effects of Artemisia vulgaris and Artemisia absinthium growing in western Anatolia against trichinellosis (Trichinella spiralis) in rats. Experimental Parasitology 05/2008; 119(1):173-9., DOI:10.1016/j.exppara.2008.01.012
 35. Mehmet Zileli, Murat Kalayci, Gülçin Başdemir: Paraganglioma of the thoracic spine. Journal of Clinical Neuroscience 08/2008; 15(7):823-7., DOI:10.1016/j.jocn.2006.07.024
 36. Basak Doganavsargil, Ipek Akil, Sait Sen, Sevgi Mir, Gulcin Basdemir: Autopsy Findings of a Case with Oxalosis. Pediatric and Developmental Pathology 05/2009; 12(3):229-32., DOI:10.2350/07-06-0293.1
 37. Mehmet Kantar, Nazan Cetingül, Sertaç Azarsíz, Savaş Kansoy, Dündar Sabah, Ayşenur Memiş, Gülçin Başdemir, Zeynep Burak: Treatment results of osteosarcoma of the extremity in children and adolescents at Ege University Hospital. Pediatric Hematology and Oncology 07/2009; 19(7):475-82., DOI:10.1080/08880010290097297
 38. H Dheir, S Sahin, M Uyar, A Gurkan, V Turunc, S Kacar, D Bayirli Turan, G Basdemir: Intensive Polyoma Virus Nephropathy Treatment as a Preferable Approach for Graft Surveillance. Transplantation Proceedings 04/2011; 43(3):867-70, DOI:10.1016/j.transproceed.2011.01.112
 39. Bahar Sezer, B. Güniz Akdeniz, Sevtap Günbay, Süleyha Hilmioğlu-Polat, Gülçin Başdemir: Actinomycosis osteomyelitis of the jaws: Report of four cases and a review of the literature. Journal of dental sciences 09/2013; 12(3)., DOI:10.1016/j.jds.2013.02.031
 40. Ulviye Yalcinkaya, Basak Doganavsargil, Murat Sezak, Burcin Kececi, Mehmet Argin, Gulcin Basdemir, Fikri Oztop: Clinical and morphological characteristics of osteoid osteoma and osteoblastoma: A retrospective single-center analysis of 204 patients. Annals of Diagnostic Pathology 08/2014; 18(6)., DOI:10.1016/j.anndiagpath.2014.08.006
 41. U Cakir, H Kirimlioglu, G Basdemir: Kidney biopsy reveals metastatic adenocarcinoma of the appendix simulating nephrotic syndrome. European review for medical and pharmacological sciences 09/2014; 18(17):2424-7.
 1. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
 1. Erhan Y, Başdemir G, Özercan R: Various aspects of lobular carcinoma in situ.

A-XVII. INTERNATIONAL CONGRESS OF THE INTERNATIONAL ACADEMY OF PATHOLOGY & 8th WORLD CONGRESS OF ACADEMIC AND ENVIRONMENTAL PATHOLOGY SEPTEMBER 4-9 1988 DUBLIN IRELAND. Book of Abstracts Dublin Ireland, 1988: 16A.(sözel)

B-PATOLOJİ SİMPOZYUMU 8-10 EKİM 1987 SAMSUN, VIII. Ulusal Patoloji Kongre Kitabı 2 (Ed: Önol B) Ankara, Ankara Üniversitesi Basımevi 1989: 1108-1115 (sözel)(tam metin)

 1. Başdemir G, Sabah D, Öztop F, Yücetürk G, Kandiloğlu G, Eser F:Tru-cut biopsy of musculo-skletal lesions. XIII th european congress of pathology september 1-6 1991 ljubljana yugoslavia. Pathol Res Pract (Abstracts) 187 (6):654, 1991 (sözel)
 2. Ünlü M, Balkan Z, Sabah D, Başdemir G, Duman Y,Yücetürk G: Clinical value of three phase bone imaging in pediatric patients with primary bone tumors. 1st. European symposıum on pedıatrıc nuclear medıcıne & ıv jornades de la socıetat catalana de medıcına nuclear march 20-21 1992 barcelona Congress Book (Ed: Domenech-Torne F M, Hahn K, Roca I)  Barcelona, 1992: 53-54. .(sözel) (tam metin)
 3. Ünlü M, Balkan Z,Sabah D, Kitapçı M,Caner B, Başdemir G, Duman Y, Yücetürk G:Value of TI-201 scintigraphy in musculoskletal lesions: A comperative study to Tc-99m MDP. European assocıatıon of nuclear medıcıne congress august 23-26 1992 lısboa portugal. J Nucl Med 19 (8):615, 1992 (sözel)
 4. Baygün M, Soydan S, Öztop S, Başdemir G, Çetingül N, Vergin C, Kansoy S: Non-Hodgkin's lymphoma in turkish children: A retrospective analysis of clinical and histopathologic features of 83 cases. XIX. INTERNATIONAL CONGRESS OF THE INTERNATIONAL ACADEMY OF PATHOLOGY & 10 th WORLD CONGRESS OF ACADEMIC AND ENVIRONMENTAL PATHOLOGY OCTOBER 18-23 1992 MADRID SPAIN. Patologia (Abstracts I) 25 (3):162-163, 1992. (poster)
 5. Baygün M, Soydan S, Başdemir G, Şen S: Immunophenotyping of childhood non-Hodgkin's lymphomas in paraffin-embedded tissue sections. The diagnostic utility of UCHL-1 and 4KB5. XIX. INTERNATIONAL CONGRESS OF THE INTERNATIONAL ACADEMY OF PATHOLOGY & 10 th WORLD CONGRESS OF ACADEMIC AND ENVIRONMENTAL PATHOLOGY OCTOBER 18-23 1992 MADRID SPAIN. Patologia (Abstracts I) 25 (3):170 1992 (poster)
 6. Kavukçu S, Türkmen M, Saatçi G, Başdemir G, Çevik N T: Secondary amyloidosis due to juvenile rheumatoid arthritis (Case report). XXI CONGRESS OF UNION OFMIDDLE EASTERN AND MEDITERRANEAN PEDIATRIC SOCIETIES (UMEMPS) OCTOBER 24-27 1993 İZMİR TÜRKİYE). Abstract Book Ankara, Aydınlar Matbaası 1993: 160 (poster)
 7. Özcan Z B, Burak Z, Özcan C, Başdemir G, Özacar T, Erdem S, Duman Y: Can 201-T1 be a reliable agent in lokalization of infectious pathologies. EUROPEAN ASSOCIATION OF NUCLEAR MEDICINE CONGRESS AUGUST 21-24 1994 DUSSELDORF GERMANY. Eur J Nucl Med 21(8): 834, 1994. (poster)
 8. Burak Z, Özcan Z B, Özcan C, Özacar T, Başdemir G, Erdem S, Argon M, Erdener A, Duman Y: Tc-99 Polyclonal human immunglobulin (HIG) accumulation in different stages of infection: An experimental study. EUROPEAN ASSOCIATION OF NUCLEAR MEDICINE CONGRESS AUGUST 21-24 1994 DUSSELDORF GERMANY. . Eur J Nucl Med 21(8): 835, 1994. (poster)
 9. Coşkunol E, Özdemir O, Özcan M Z, Başdemir G: Result on autografts and allografts after passing throught their medulla with femoral arteries of the rats. INTERNATIONAL CONGRESS OF SURGERY OF THE HAND UPPER EXTREMITY SEPTEMBER 24-28 1994 İZMİR TURKEY. Abstract’ Book İzmir,1994: 40. (sözel)
 10. Başdemir G A, Yücetürk G, Sabah D, Öztop F: A team approach in the evaluation of musculo-skeletal lesions by closed biopsy. A study of 402 cases. JOINT MEETING EMSOS-AMSTS MAY 8-9 1995 FLORENCE ITALY. Abstract Book Florence 1995:71 (sözel)
 11. Kocaoğlu Ş, Karan A, Berkan T, Başdemir G: Urinary gamma-glutamyl transpeptidase activity in rats with nonsteroidal anti-inflammatory drugs-induced nephrotoxicity. 4th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON PHARMACEUTICAL SCIENCE JUNE 27-30 1995 ANKARA TURKEY. Abstracts Ankara 1995:2 (poster)
 12. Özcan Z, Burak Z, Kumanlıoğlu K, Sabah D, Başdemir G, Özkılıç H: Three phase dynamic bone imaging versus static bone scintigraphy in the assessment of therapeutic effects.

A-EUROPIAN ASSOCIATION OF NUCLEAR MEDICINE CONGRESS SEPTEMBER 14-18 1996 COPENHAGEN DENMARK . European Journal of Nuclear Medicine 23(9): 1147, 1996 (poster)

B-II. INTERNATİONAL CONGRESS OF NUCLEAR ONCOLOGY & X. ANNUAL MEETING OF TURKISH SOCIETY OF NUCLEAR MEDICINE, TJNM 1996, 5(2):84 (sözel)

 1. Öztop S, Çetingül N, Kavaklı K, Aydınok Y, Başdemir G, Öztop F, Sabah D, Yücetürk G, Nişli G: Ten year experience with osteosarcoma at Ege University Pediatric Oncology Unit. INTERNATIONAL SOCIETY OF PEDIATRIC ONCOLOGY SIOP XXVIII. MEETING OCTOBER 1-5 1996 VIENNA AUSTRIA. Medical and  Pediatric Oncology 27(4):368, 1996 (poster)
 2. Başdemir G A, Sabah D, Arkun R, Yücetürk G, Hekimgil M, Memiş A, Burak Z, Özcan Z, Öztop F: Reactive zone, done it exist? EMSOS‘96 IX th MEETING OF EUROPEAN MUSCULO SKELETAL ONCOLOGY SOCIETY OCTOBER 24-25 1996 İSTANBUL TURKEY. Abstract Book İstanbul 1996:18 (sözel)
 3. Memiş A, Arkun R, Kismali E, Başdemir G, Sabah D, Üstün E E: MRI in monitoring response to chemotherapy of osteosarcomas in different histologic types.

A-ECR’97 EUROPEAN CONGRESS OF RADIOLOGY MARCH 2-7 1997 VIENNA AUSTRIA. Scientific Programme and Abstracts 1997, Supplement to vol. 7 European Radiology (1997):S395. (sözel)

B-15. ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ 6-10 EKİM 1996 NEVŞEHİR. Sözlü/poster Bildiri Özet Kitabı Kayseri 1996:44 (sözel)

 1. Aydoğdu S, Kocabaş HA, Başdemir G, Sur H: Effects of medial arthrotomy and lateral retinacular release on patellar vascularity.

A-III. CONGRESS OF THE EUROPEAN FEDERATION OF NATIONAL ASSOCIATIONS OF ORTHOPAEDICS AND TRAUMATOLOGY APRİL 24-27 1997 BARCELONA SPAIN. Abstracts of Posters and Videos Book Barcelona 1997: 532-533 (poster)

B- 3. TÜRK SPOR TRAVMATOLOJİSİ ARTROSKOPİ VE DİZ CERRAHİSİ KONGRESİ 25-27 EYLÜL 1996 ANKARA. Abtract Ankara 1996:107.(poster)

 1. Sabah D, Başdemir G, Yücetürk G, Arkun R, Memiş A, Burak Z, Özcan Z, Öztop F: Reactive zone after neoadjuvant therapy. INTERNATIONAL SOCIETY OF LIMB SALVAGE 9. INTERNATIONAL SYMPOSIUM SEPTEMBER 10-12 1997 NEWYORK. Transactions 1997: 260 (poster)
 2. Aydoğdu S, Kocabaş H A, Başdemir G, Sur H: Subvastus approach in total knee arthroplasty and patellar vascularity (Experimental study in rabbits). 1st BALKAN CONGRESS OF ORTHOPAEDICS 1997 ATHENS GREEK. Acta Orthopaedica Hellenica 1997, 8: 76-80, (sözel) (tam metin)
 3. Burak Z, Özcan Z, Kumanlıoğlu K, Memiş A, Sabah D, Başdemir G, Özkılıç H: Assessment of pathological subtypes of osteosarcoma using Tc-99m MDP three phase bone scintigraphy.

A-INTERNATIONAL CONGRESS OF NUCLEAR ONCOLOGY AND XII. ANNUAL MEETING OF TURKISH SOCIETY OF NUCLEAR MEDICINE APRIL 28-MAY 3 1998 ANTALYA TURKEY . TJNM 7(1):45,1998  (sözel)

B-JOINT EANM and WFNM&B CONGRESS AUG 30-SEPT 4 1998 BERLIN GERMANY. European Journal of Nuclear Medicine 1998, 25(8):1079 (sözel)

 1. Özcan Z, Burak Z, Kumanlıoğlu K, Başdemir G, Sabah D, Özkılıç H: Scintigraphic features of Ewing sarcoma clinical experience with histologically proven 18 cases.

A-INTERNATIONAL CONGRESS OF NUCLEAR  ONCOLOGY AND XII. ANNUAL MEETING OF TURKISH SOCIETY OF NUCLEAR MEDICINE APRIL 28-MAY 3 1998 ANTALYA TURKEY. TJNM ,1998, 7(1):45 (sözel)

B-JOINT EANM and WFNM&B CONGRESS AUG 30-SEPT 4 1998 BERLIN GERMANY.  European Journal of Nuclear Medicine 1998, 25(8):960 (sözel)

 1. Özcan Z, Burak Z, Kumanlıoğlu K, Başdemir G, Sabah D, Özkılıç H: A scintigraphic phenomenon “doughnut” appearance in primary bone tumors.

A-INTERNATIONAL CONGRESS OF NUCLEAR ONCOLOGY AND XII. ANNUAL MEETING OF TURKISH SOCIETY OF NUCLEAR MEDICINE APRIL 28-MAY 3 1998 ANTALYA TURKEY. TJNM 1998, 7(1): 58, (sözel)

B-JOINT EANM and WFNM&B CONGRESS AUG 30-SEPT 4 1998 BERLIN GERMANY. European Journal of Nuclear Medicine 1998, 25(8): 1082 (sözel)

 1. Aydoğdu S, Kocabaş HA, Başdemir G, Sur H: Subvastus approach and its effects on patellar vascularity. 8th  CONGRESS OF THE EUROPEAN SOCIETY OF SPORTS TRAUMATOLOGY KNEE SURGERY AND ARTHROSCOPY APRIL 29-MAY 2 1998 NICE FRANCE. Book of Abstracts 1998: 383. (poster)
 2. Sabah D, Yücetürk G, Başdemir G, Öztop F, Dinedurga Z: Tru-cut biopsy in musculoskeletal lesions.

A-THE 2nd MEETING OF THE ASIA PASIFIC MUSCULOSKELETAL TUMOR SOCIETY JUNE 19-20  1998 SEOUL KOREA. Proceeding Seoul 1998: 9 (sözel)

B-. 2. TÜRK ORTOPEDİK ONKOLOJİ KONGRESİ 22-24 NİSAN 1998 ANKARA. Özet Bildiri Kitapcığı Ankara:33 (sözel)

 1. Akalın T, Sabah D, Çiriş M, Kandiloğlu G, Başdemir G, Öztop F: Soft tissue sarcomas: Ten year experience of tru-cut biopsy in Ege University Medical Faculty. 2nd BALKAN CONGRESS OF ONCOLOGY SEPTEMBER 10-14 1998 İZMİR TURKEY. Journal of B.U.ON 3(Supplement A):43 (poster)
 2. Kantar M, Çetingül N, Öniz H, Kavaklı H, Aydınok Y, Sabah D, Yücetürk G, Arkun R, Memiş A, Öztop F, Başdemir G, Kumanlıoğlu K, Nişli G, Öztop S: Results of osteosarcoma protocol from Ege University Pediatric Oncology Unit.

A-2nd BALKAN CONGRESS OF ONCOLOGY SEPTEMBER 10-14 1998 İZMİR TURKEY. Journal of BUON 3(Supplement A):110 (poster)

B- III. TÜRK ORTOPEDİK ONKOLOJİ KONGRESİ, 13-15 EKİM 2000, İZMİR. Kongre Özet Kitabı 2000: 46 (sözel)

 1. Özcan Z, Burak Z, Sabah D, Memiş A, Başdemir G, Özkılıç H: Sequential scintigraphic findings in patients with tumor resection and limb-sparing reconstruction. JOINT EANM and WFNM&B CONGRESS AUG 30-SEPT 4 1998 BERLIN GERMANY. European Journal of Nuclear Medicine 1998, 25(8): 960 (sözel)
 2. Memiş A, Arkun R, Başdemir G, Katrancı N, Üstün EE: Clear cell chondrosarcoma: unusual appearances. THE 4th ANNUAL CONGRESS OF THE EUROPEAN SOCIETY OF SKELETAL RADIOLOGY OCTOBER 10-11 1997 VENICE ITALY. . Eur. Radiol.  1998, 8(7):1295 (poster)
 3. Arkun R, Memiş A, Parıldar M, Katrancı N, Başdemir G, Üstün EE: Aggressive fibromatosis: MR imaging findings. THE 4th ANNUAL CONGRESS OF THE EUROPEAN SOCIETY OF SKELETAL RADIOLOGY OCTOBER 10-11 1997 VENICE ITALY. Eur. Radiol. 1998, 8(7):1297, (poster)
 4. Burak Z, Erinç R, Özcan Z, Ersoy Ö, Başdemir G, Dirlik A, Sabah D, Moretti JL: The role of TC-99m MIBI imaging in the assesment of drug resistance in musculo-skeletal tumors.

A-CONGRESS OF THE EUROPEAN ASSOCİATİON OF NUCLEAR MEDİCİNE, 9-13 OCTOBER 1999, BARCELONA, SPAİN, Abstract 1999: 1047, (sözel)

B-EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ I. BİLİMSEL ARAŞTIRMA ŞENLİĞİ, 11-12 0CAK 2001, İZMİR, Bildiri Özet Kitabı, E.Ü.Tıp Fak Dek Yayın Bürosu, İzmir 2001:39 (sözel)

 1. Özcan Z, Burak Z, Erinç R, Dirlik A, Başdemir G, Sabah D, Özkılıç H: Correlation of Tc-99m-sestamibi uptake with blood-pool and osseous phase Tc-99m- MDP uptake in malignant bone and soft tissue tumors. CONGRESS OF THE EUROPEAN ASSOCİATİON OF NUCLEAR MEDİCİNE, 9-13 OCTOBER 1999, BARCELONA, SPAİN, Abstract 1999: 1056 (poster)
 2. Başdemir G and Şen S: Comparison of the two classifications used in diagnosis of the acute rejection (Banff 97, CCTT).

A-XVth INTERNATIONAL CONGRESS OF NEPHROLOGY MAY 2-6 1999 BUENOS AIRES ARGENTINA. Abstracts 1999: 91 (poster)

B-TRANSPLANTASYON ’98 11-15 KASIM 1998 ANTALYA. Özet Kitabı Antalya 1998:79 (sözel)

 1. Şen S and Başdemir G: Diagnostic reliability of double cores versus single-core in renal allograft biopsies.

A-XVth INTERNATIONAL CONGRESS OF NEPHROLOGY MAY 2-6 1999 BUENOS AIRES ARGENTINA. Abstracts 1999: 92 (poster)

B-TRANSPLANTASYON ’98 11-15 KASIM 1998 ANTALYA. Özet Kitabı Antalya 1998:80 (sözel)

 1. Şen S, Duman S, Hoşcoşkun C and Başdemir G: Correlation between morphological findings of zero hour kidney biopsies, age of donor and post transplant creatinine values. XVth INTERNATIONAL CONGRESS OF NEPHROLOGY MAY 2-6 1999 BUENOS AIRES ARGENTINA. Abstracts 1999: 206 (poster)
 2. Memiş A, Arkun R, Başdemir G, Sabah D, Üstün E E: Chondroblastoma: Misleading aggressive MRI apperances. 6th SCIENTIFIC MEETING OF THE EUROPEAN SOCIETY OF MUSCULOSKELETAL RADIOLOGY 6-9 OCTOBER 1999 EDINBURGH. . Programme & Abstracts Edinburgh 1999: 89.(sözel)
 3. Serdaroğlu E, Arslanoğlu S, Güler E, Şen S, Başdemir G, Bak M: Fanconi syndrome secondary to cystinosis. 4. CONGRESS OF BALKAN CITIES ASSOCIATION OF NEPHROLOGY, DIALYSIS, TRANSPLANTATION AND ARTIFICIAL ORGANS (BANTAO). 14-18 NOVEMBER 1999. Program kitabı :28 (sözel)
 4. Arkun R, Memiş A, Başdemir G, Sabah D: Chondroid Lesions: Case 9. THE INTERNATİONAL SKELETAL SOCİETY 2001 MEETİNG. QUEBEC CİTY, QUEBEC. September 1-4, 2001. Case Presentations:18 (sözel)
 5. Şen S, Töz H, Duman S, Başdemir G:. Impact of Hepatitis C Virus Infection on Histopathological Findings of Chronic Renal Allograft Nephropathy.

A-BANTAO 5 CONGRESS OF THE BALKAN CİTİES ASSOCİATİON OF NEPHROLOGY DİALYSİS TRANSPLANTATİON AND ARTİFİCİAL ORGANS 30 SEPT-3 OCT 2001 THESSALONİKİ. Proceedings:81 (özet), 262-264 (tam metin)

B-ASN/ISN WORLD CONGRESS NEPHROLOGY 13-17-OCTOBER 2001, SAN FRANCİSCO, USA. Journal of the American Society of Nephrology 12: 917A; 2001. (poster)

 1. Töz H, Duman S, Şen S, Hoşcoşkun C, Özbek SS, Başdemir G, Başçı A: Tacrolimus vs cyclosporine based treatment in renal transplantation. Comparison with third month protocol biopsies.

A-BANTAO 5 CONGRESS OF THE BALKAN CİTİES ASSOCİATİON OF NEPHROLOGY DİALYSİS TRANSPLANTATİON AND ARTİFİCİAL ORGANS. 30 SEPT 3 OCT 2001 THESSALONİKİ Proceedings:78 (poster)

B-ASN/ISN WORLD CONGRESS NEPHROLOGY 13-17-OCTOBER 2001, SAN FRANCİSCO, USA. Journal of the American Society of Nephrology 12:950A; 2001. (poster)

 1. S Duman, S. Şen., H. Töz., G. Aşçı, G. Başdemir, A. Başçı: AA amyloidosis in renal transplantation.

A-BANTAO 5 CONGRESS OF THE BALKAN CİTİES ASSOCİATİON OF NEPHROLOGY DİALYSİS TRANSPLANTATİON AND ARTİFİCİAL ORGANS. 30 SEPT 3 OCT 2001 THESSALONİKİ. Proceedings:76 (özet), 252-254 (tam metin) (poster)

B-ASN/ISN WORLD CONGRESS NEPHROLOGY 13-17-OCTOBER 2001, SAN FRANCİSCO, USA. Journal of the American Society of Nephrology 12:886A; 2001.(poster)

 1. Şen S, Başdemir G: Congo Red Fluorescence on the Frozen Sections of Renal Biopsies. ASN/ISN WORLD CONGRESS NEPHROLOGY 13-17-OCTOBER 2001, SAN FRANCİSCO, USA. Journal of the American Society of Nephrology 12: 737A; 2001.(poster)
 2. Memiş A, Arkun R, Başdemir G, Argın M, Üstün E: MRI findings in telengiectatic osteosarcoma: comparison with aneurysmal bone cyst. ESSR 8TH ANNUAL MEETİNG, BUDAPEST HUNGARY, October 5-7 2001. Abstracts:46 (sözel)

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

1. Başdemir G. Sistemik Lupus Eritematoz (SLE)’da Böbrek Dışı Sistem Tutuluşlarında Patolojik Özellikler. Doğanavşargil E, Gümüşdiş G, ed. Sistemik Lupus Eritematoz. İzmir: Meta Basım, 2002:39-58. (özgün)

2. Başdemir, G. Kemiğin Dev Hücreli Tümörü. Dervişoğlu S, ed. Kemik ve Eklem Patolojisi: Multidsipliner Yaklaşım. Kongre Kitabevi, 2018 (yayım aşamasında)

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 1. Ökten T, Erhan Y, Tülü S, Başdemir G: Overin sklerozan stromal tümörü. E.Ü.T.F. Der 24 (2): 669-674, 1985. (olgu sunumu)
 2. Erhan Y, Ökten T, Başdemir G: Uterusun müllerian adenosarkomu. E.Ü.T.F. Der 25 (1): 293-299, 1986.(olgu sunumu)
 3. Erhan Y, Kandiloğlu A.R, Ökten T, Başdemir G: İnvaziv meme kanserlerinde intraduktal komponentin tipi ve derecesi. E.Ü.T.F. Der 26(3):1121-1127, 1987.
 4. Erhan Y, Başdemir G, Ökten T, Kandiloğlu A.R: Lobüler karsinomlarda histolojik, sitolojik ve histoşimik özellikler. E.Ü.T.F. Der 26(3):1167-1177, 1987.
 5. Erhan Y, Demirtaş E, Kandiloğlu A R, Yağcı A S, Başdemir G: Memenin Paget hastalığı. E.Ü.T.F. Der 26(3):1201-1210, 1987.
 6. Erhan Y, Kandiloğlu AR, Demirtaş E, Başdemir G, Yağcı AS: Memenin atipik medüller karsinomu. E.Ü.T.F. Der 26(3): 1245-1254, 1987.
 7. Demirtaş E, Başdemir G, Özdemir N, Erhan Y: Meme karsinomlarında nükleolar organizer bölgeler. İstanbul Zeynep Kamil Tıp Bülteni 21(2): 477-482, 1988.
 8. Erhan Y, Başdemir G, Demirtaş E, Özdemir N: Memenin invaziv papiller karsinomu. İstanbul Zeynep Kamil Tıp Bülteni 21(2): 483-490, 1988.
 9. Ünlü M, Balkan Z, Sabah D, Başdemir G: Detection of mesenchymal chondrosarcoma: Value of 99mTc-MDP and 99mTc-D-Glucose 1-Phosphate scintigraphy. Medical Journal of Ege Üniversity 2:139-141,1992 (olgu sunumu)
 10. Köprübaşı F, Mir S. Kutlar O, Başdemir G: Başlangıçta jüvenil romatoid artrit tanısı alan sitemik lupus eritematozuslu bir erkek çocuk. İst Çocuk Klin Derg  27: 111-114, 1992 (olgu sunumu)
 11. Sabah D, Ünlü M, Başdemir G, Balkan Z, Yücetürk G: Osteosarkomun sintigrafik değerlendirilmesi. Acta Orthop Traumatol Turc 26: 32-34, 1992.
 12. Sabah D, Yücetürk G, Başdemir G, Öztop F:İskelet sistemi tümörlerinde tru-cut iğne biyopsisi. Acta Orthop Traumatol Turc 26: 82-84, 1992.
 13. Kocaoğlu Ş, Berkan T, Karan A, Başdemir G: Nefrotoksisitenin izlenmesinde idrar gama-glutamil transpeptidaz aktivitesinin rolü üzerinde bir çalışma. Ege Üniversitesi Eczacılık Fak  Derg 1 (1): 13-16, 1993.
 14. Özdemir N, Başdemir G, Alkanat M B, Erhan Y: Overin müsinöz tümörlerinde histoşimik özellikler ve AgNOR. Turkish Journal of Neoplasia 2 (2): 57-66, 1993.
 15. Hekimgil Baygün M, Soydan S, Başdemir G, Şen S: Immunophenotyping of childhood non-Hodgkin's lymphomas in paraffin-embedded tissue sections. The diagnostic utility of UCHL-1 and 4KB5. Medical Journal of Ege University 3 (1-2): 5-10,1993.
 16. Hekimgil Baygün M, Soydan S, Öztop S, Başdemir G, Çetingül N, Vergin C, Kansoy S: Non-Hodgkin's lymphoma  in Turkish children .Retrospective analysis of clinical and histopathologic features of 83 cases. Medical Journal of Ege University 3 (1-2): 11-16, 1993.
 17. Kavukçu S, Türkmen M, Saatçi O, Başdemir G, Gülay Z, Çevik N : Juvenil romatoid artrit ve sekonder amiloidozis (Olgu sunumu). Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 8 (1): 82-86, 1994.(olgu sunumu)
 18. Coşkunol E, Özdemir O, Özcan M Z, Başdemir G: Oto ve allo kemik greftlerinde femoral arterin femur medullasından geçirilerek elde edilen sonuçların klinik ve histopatolojik olarak değerlendirilmesi (Rat’lar üzerinde deneysel çalışma). İzmir Devlet Hastanesi Tıp Dergisi XXXIII (1): 32-37, 1995.
 19. Ok E, Cirit M, Karaca E, Özkahya M, Ünsal A, Töz H, Başdemir G, Akçiçek F, Başçı A: 398 Perkütan böbrek biyopsisinin patolojisi (Kidney pathology of 398 percutaneous needle biopsies). İzmir Devlet Hastanesi Tıp Dergisi XXXIII (3): 375-378, 1995
 20. Başdemir G: İzmir Bölgesi’nde ekinokokkozis (1646 olgu). Türkiye Ekopatoloji Dergisi 1(3-4) (Özel Sayı-Türkiyede Ekinokokkozis Sorunu Paneli): 70-72, 1995
 21. Özdemir O, Coşkunol E, Özcan Z, Başdemir G: Düşük molekül ağırlıklı heparinin mikrovasküler anastomozlarda tromboz önleyici etkisi (Deneysel çalışma). Acta Orthop Traumatol Turc 30 (2): 183-185, 1996
 22. Şanlı U A, Başdemir G, Turan C, Balkan Z, Çetinkaya S, Ok E, Akçiçek F, Başçı A: Hemodializ ve ADPD tedavisi altındaki hastalarda renal osteodistrofi’nin değerlendirilmesi/ Evaluation of renal osteodistrophy in patients undergoing hemodialysis vs continuous ambulatory peritoneal dialysis. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi/ Official Journal of the Turkish Nephrology Association 5 (2): 60-63, 1996
 23. Ünlü M, Özcan Z B, Karabacak N İ, Sabah D, Duman Y, İnanır S, Başdemir G, Cila E, Kitapçı M T: Thallium 201 scintigraphy in the clinical manegement of muskuloskeletal lesions: A comperative study with technetium 99m-MDP three phase bone imaging. TJNM 5 (3): 129-146, 1996
 24. Kocaoğlu Ş, Karan A, Berkan T, Başdemir G, Akpınar R: Sıçanlarda akut asetaminofen nefrotoksisitesi ve üriner gamma-glutamil transferaz aktivitesi. Ege Tıp Dergisi 36 (1-2): 9-12, 1997.
 25. Sin A, Özmen D, Terzioğlu E, Başdemir G, Bayındır O, Doğanavşargil E: The relationship between kidney histology, joint involvement and urine excretion of glycosaminoglycans in SLE patients. Turk J Med Sci 27: 223-227, 1997.
 26. Cirit M, Özkahya M, Alev M, Ok E, Karaca E, Töz H, Başdemir G, Başçı A: Yaşlılarda böbrek biyopsisi (32 Hastanın klinikopatolojik analizi). Yeni Tıp Dergisi 14 (5): 269-272, 1997
 27. Aydoğdu S, Kocabaş H A, Başdemir G, Sur H: Subvastus approach in total knee arthroplasty and patellar vascularity (Experimental study in rabbits). Acta Orthopaedica Hellenica 48: 76-80, 1997
 28. Mir S, Sönmez F, Cura A, Kabasakal C, Başdemir G,: Hemolitik üremik sendromlu çocuklarda atipik başlangıç ve yineleme oranı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 40 (2): 223-232, 1997
 29. Keskinoğlu A, Mir S, Kabasakal C, Cura A, Başdemir G: Henoch-Schönlein purpura and IgA nephropathy occuring in one patient: case report. Medical journal of Ege University 8 (3-4): 77-79,1998 (olgu sunumu)
 30. Ayhan S, Başdemir G, Sabah D, Memiş A, Arkun R, Öztop F: Şeffaf hücreli kondrosarkom, olgu sunumu. Türk Patoloji Dergisi 15(1-2):19-21, 1999 (olgu sunumu)
 31. Aydoğdu S, Kocabaş H A, Başdemir G, Sur H: Medial artrotomi ve lateral retinaküler gevşetmenin patella vaskülaritesi üzerine etkileri (Tavşanlarda deneysel çalışma). Acta Orthop Traumatol Turc 32 (3):232-235, 1998
 32. Aşık Akman S, Aksu N, Yavaşcan Ö, Sütçüoğlu S, Şen S, Başdemir G, Yaprak I: Hiperprostaglandin E sendromu: olgu sunumu.J SSK Tepecik Hosp Turkey 8(3): 102-106, 1999. (olgu sunumu)
 33. Şen S, Başdemir G: Transplant böbrek sıfır saat iğne biyopsilerinde saptanan histopatolojik bulgular ve önemi. Ege Tıp Dergisi 39(1): 11-17, 2000
 34. Şen S, Yeğen R, Ok E, Başdemir G: Böbrek transplantlı olguda ilaca bağlı akut interstisyel nefrit ve vaskülit: Olgu sunumu. Ege Tıp Dergisi 39(1): 69-72, 2000 (olgu sunumu)
 35. Şen S, Özkahya M, Hoşcoşkun C, Başdemir G: Sıfır saat biyopsilerde saptanan morfolojik bulgular ve erken dönemde greft fonksiyonuna etkisi. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 1:30-36, 2000
 36. Şen S, Başdemir G, Duman S, Hoşcoşkun C, Veral A: Transplant böbrek iğne biopsilerinde iki biopsi koru, iki sınıflama (Banff ve CCTT) ve iki araştırıcı arasındaki tanı uyumu. Türk Nefroloji Dializ ve Transplantasyon Dergisi 10(1):27-33, 2001
 37. Aksu N, Erdoğan H, Yavaşcan Ö, Kara O D, Şen S, Başdemir G: Son dönem böbrek yetmezliği nedeni glomerülokistik böbrek hastalığı (olgu sunumu) Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 10(3):189-193, 2001 (olgu sunumu)
 38. Şen S, Ertan Y, Başdemir G: Renal amiloid birikimlerinin tayininde kongo kırmızısı flöresansı. Türk Patoloji Dergisi 17(1-2):28-33, 2001
 39. Şen S, Başdemir G, Töz H, Hoşçoşkun C: Renal greft biopsilerde tübüler vakuolizasyon ve önemi. Ege Tıp Dergisi 40(1):5-10, 2001
 40. Şen S, Ertan Y, Alkanat MB, Yılmaz F, Başdemir G: Amiloidozun histopatolojik tanısındaki zorluklar. Ege Tıp Dergisi 40(1):15-22, 2001
 41. Başak Doğanavşargil, Ezgi Ayhan, Mehmet Argin, Burçin Pehlivanoğlu, Burçin Keçeci, Murat Sezak, Gülçin Başdemir, Fikri Öztop: Cystic Bone Lesions: Histopathological Spectrum and Diagnostic Challenges.. Turk Patoloji Dergisi 02/2015; 31(2)., DOI:10.5146/tjpath.2014.01293

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 1. Erhan Y,Kandiloğlu A, R, Ökten T, Başdemir G: İnvaziv meme karsinomlarında intraduktal komponentin özellikleri. 7. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ. 14-16 MAYIS 1986 İSTANBUL Serbest Bildiri Özetleri, İst, Gümüş Basımevi, 1986: 48.(sözel)
 2. Erhan Y, Başdemir G, Ökten T, Kandiloğlu AR: Lobüler karsinomlarda histolojik, sitolojik ve histoşimik özellikler. 7. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ. 14-16 MAYIS 1986 İSTANBUL Serbest Bildiri Özetleri, İst, Gümüş Basımevi, 1986: 48 (sözel)
 3. Erhan Y, Ökten T, Çalışır E, Başdemir G, Sayın AY, Kandiloğlu AR: İnvaziv meme kanserlerinde histopatolojik özellikler. 7. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ. 14-16 MAYIS 1986 İSTANBUL Serbest Bildiri Özetleri, İst, Gümüş Basımevi, 1986: 49 (sözel)
 4. Erhan Y, Çalışır E, Başdemir G: Memenin Paget hastalığı VII. ULUSAL KANSER KONGRESİ VE PEDİATRİK TÜMÖRLER SİMPOZYUMU. 15-18 NİSAN 1987 (sözel)
 5. Erhan Y, Kandiloğlu A. R, Çalışır E, Başdemir G, Yağcı A. S: Memenin atipik medüller karsinomu VII. ULUSAL KANSER KONGRESİ PEDİATRİK TÜMÖRLER SİMPOZYUMU. 15-18 NİSAN 1987 ANKARA (sözel)
 6. Başdemir G, Öztop F: Kemikte kantitatif çalışmalar I- Kemik dokusunu histomorfometrik değerlendirme yöntemleri VIII. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ. 21-24 KASIM 1988 ANKARA, VIII. Ulusal Patoloji Kongre Kitabı 1 (Ed: Önol B) Ankara, Ankara Üniversitesi Basımevi 1989: 487-489. (sözel) (tam metin, tez yayını 1)
 7. Öztop F, Başdemir G: Kemikte kantitatif çalışmalar II-Dekalsifiye kesitlerde osteoidi gösterme yöntemi VIII. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ. 21-24 KASIM 1988 ANKARA, VIII. Ulusal Patoloji Kongre Kitabı 1 (Ed: Önol B) Ankara, Ankara Üniversitesi Basımevi 1989: 490-495. (sözel) (tam metin, tez yayını 2)
 8. Başdemir G, Öztop F, Karaali H: Kemikte kantitatif çalışmalar III- İliak kemikte yaşa bağlı kitlesel değişikliklerin kantitatif değerlendirilmesi VIII. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ 21-24 KASIM 1988 ANKARA, VIII. Ulusal Patoloji Kongre Kitabı 1 (Ed: Önol B) Ankara, Ankara Üniversitesi Basımevi 1989: 496-500. (sözel) (tam metin, tez yayını 3)
 9. Başdemir G, Öztop F,Karaali H: Kemikte kantitatif çalışmalar IV-İliak kemikte osteoid ile ilgili parametreler VIII. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ. 21-24 KASIM 1988 ANKARA, VIII. Ulusal Patoloji Kongre Kitabı 1 (Ed:Önol B) Ankara, Ankara Üniversitesi Basımevi  1989: 501-504. (sözel) (tam metin, tez yayını 4)
 10. Başdemir G, Öztop F, Karaali H: Kemikte kantitatif çalışmalar V-Kemik iliğinde yaşa bağlı yaşlanma oranı VIII. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ. 21-24 KASIM 1988 ANKARA, VIII. Ulusal Patoloji Kongre Kitabı 1 (Ed: Önol B) Ankara, Ankara Üniversitesi Basımevi 1989:505-509. (sözel) (tam metin, tez yayını 5)
 11. Demirtaş E, Başdemir G, Özdemir N, Erhan Y: Meme karsinomlarında nukleolar organizer bölgeler. VI. JİNEKO-PATOLOJİ KONGRESİ. 23-25 MAYIS 1988 İSTANBUL (sözel)
 12. Erhan Y, Başdemir G, Demirtaş E, Özdemir N: Memenin invaziv papiller karsinomu VI. JİNEKO-PATOLOJİ KONGRESİ 23-25 MAYIS 1988 İSTANBUL (sözel)
 13. Önçağ H, Taşkıran E, Güler R, Başdemir G, Kızılay C: Tavşan femurlarının kallus distraksiyon yöntemiyle uzatılması E.Ü.T.F. ULUSLARARASI KATKILI ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ A.D. 31. YIL BİLİMSEL GÜNLERİ. 13-17 EKİM 1990 İZMİR, Kongre Kitabı Bilgehan Basımevi, İzmir, 1991:90-101 (sözel) (tam metin)
 14. Başdemir G, Aydın A, Demirtaş E, Soydan S, Köktaş H: Prostat lezyonlarında AgNOR değerleri. IX. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ 31 EKİM-4 KASIM. 1990 İZMİR. Bildiri özetleri İzmir, 1990:19-20 (sözel)
 15. Baygün M, Demirtaş E, Başdemir G, Soydan S, Köktaş H: Çocukluk çağı Non-Hodgkin lenfomalarında AgNOR değerleri. IX. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ. 31 EKİM-4 KASIM 1990 İZMİR. Bildiri özetleri İzmir, 1990:22 (sözel)
 16. Demirtaş E, Alkanat M. B, Başdemir G, Tunçyürek M, Köktaş H: Kolon polipleri ve karsinomlarında AgNOR değerleri. IX. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ. 31 EKİM-4 KASIM 1990 İZMİR. Bildiri özetleri İzmir, 1990:42 (sözel)
 17. Demirtaş E, Öztop İ, Başdemir G, Günel G: Reaktif mezotel hücreleri ve mezoteliomada AgNOR değerleri. IX. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ. 31 EKİM-4 KASIM 1990 İZMİR. Bildiri özetleri İzmir, 1990:42-43 (sözel)
 18. Öztop F, Postacı H, Başdemir G: İskelet Tüberkülozu. 3. ULUSAL İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ. 22-26 NİSAN 1991, SORGUN ANTALYA, Kongre Kitabı İzmir, Sade Matbaacılık 1991:353 (poster)
 19. Erhan Y, Özdemir N, Şen S, Başdemir G, Demirtaş E: Meme kanserlerinin genel değerlendirilmesi. IX. ULUSAL KANSER KONGRESİ VE VI. PEDİATRİK TÜMÖRLER KONGRESİ. 2-7 HAZİRAN 1991 İZMİR, Kongre Kitabı İzmir,1991:170 (sözel)
 20. Balkan Z, Ünlü M, Sabah D, Başdemir G, Dirlik A, Duman Y: İskelet sistemi lezyonlarına kantitatif üç fazlı kemik sintigrafisi ile değerlendirme. ULUSAL NÜKLEER TIP KONGRESİ. 6-11 EKİM 1991 ANTALYA. Nukleer Tıp 1(1) 1992:5-6 (sözel)
 21. Ünlü M, Balkan Z, Sabah D, Başdemir G: Osteosarkomlarda kantitatif üç fazlı kemik sintigrafisi ile değerlendirme. ULUSAL NÜKLEER TIP KONGRESİ. 6-11 EKİM 1991 ANTALYA Nukleer Tıp 1(1) 1992:15 (sözel)
 22. Ünlü M, Balkan Z, Sabah D, Başdemir G: Bir mezenşimal kondrosarkom olgusunda 99mTc MDP ve 99mTc D-Glucose 1-Phosphate ile sintigrafik çalışma. ULUSAL NÜKLEER TIP KONGRESİ. 6-11 EKİM 1991 ANTALYA. Nukleer Tıp 1(1) 1992 :15 (sözel)
 23. Sin A, Özmen D, Doğanavşargil E, Bayındır O, Başdemir G, Kabasakal Y, Oksel F, Gümüşdiş G: Sistemik lupus eritematosus (SLE)'lu olgularda idrarla glikozaminoglikan (GAG) atılımı ve klinik önemi. VIII. ULUSAL ROMATOLOJİ KONGRESİ. 7-11 EYLÜL 1992 İSTANBUL. Program ve Serbest Bildiri Özet Kitabı İst, Ertaş Y Merk 1992:17 (sözel)
 24. Özdemir N, Başdemir G, Alkanat MA, Erhan Y: Overin müsinöz tümörlerinde histoşimik özellikler ve AgNOR. X. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ. 3-7 KASIM 1992 GİRNE-KIBRIS. Program ve Bildiri özetleri 1992:61 (sözel)
 25. Sabah D, Ünlü M, Başdemir G, Balkan Z, Yücetürk G: Osteosarkomun sintigrafik değerlendirilmesi. X. ULUSAL KANSER KONGRESİ. 3-7 MAYIS 1993 İSTANBUL. Serbest Bildiri Ve Poster Özetleri İst, Ufuk Matbaası 1993:27 (sözel)
 26. Yücetürk G, Sabah D, Başdemir G, Çullu E: Kondroblastoma. X. ULUSAL KANSER KONGRESİ. 3-7 MAYIS 1993 İSTANBUL Serbest Bildiri Ve Poster Özetleri İst, Ufuk Matbaası 1993:28 (sözel)
 27. Çehreli C, Çavdar C, Alakavuklar M, Ündar B, Akkoç N, Başdemir G, Öztop F: Onkojenik Osteomalazi. X. ULUSAL KANSER KONGRESİ. 3-7 MAYIS 1993 İSTANBUL Serbest Bildiri Ve Poster Özetleri İst, Ufuk Matbaası 1993:28 (sözel)
 28. Arkun R, Savaş R, Sabah D, Başdemir G, Çallı C: Rabdomyolizis: Ultrasonografik özellikleri. V. ULUSAL ULTRASONOGRAFİ KONGRESİ. 25-28 EKİM 1993 İSTANBUL. Absracts 1993:77, (poster)
 29. Kapubağlı A, Kara S, Başdemir G: Tavşanlarda serbest krista iliaka apofizi greftinin asetabulum çatısına transplantasyonu. XIII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı, Ed: Prof. Dr. Rıdvan Ege, THK Basımevi, Ankara, 193-195, 1994,(sözel) (tam metin)
 30. Kavukçu S, Başdemir G, Eroğlu Y, Türkmen M, Eser F, Büyükgebiz B: Hepatit B infeksiyonuna sekonder membranöz glomerülonefrit ve interferon tedavisi.

A- XXXVIII. MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ. 18-21 EYLÜL 1994 TRABZON. Özet Kitabı Trabzon 1994:380, (sözel)

B- XI. ULUSAL BÖBREK HASTALIKLARI DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON KONGRESİ. 11-14 EKİM 1994 SAMSUN Özet Kitabı Samsun 1994:176 (sözel)

 1. Şen S, Alkanat M B, Tokat Y, Çoker A, Hoşcoşkun C, Başdemir G: Renal transplantasyon olgularında patolojik bulgular. XI. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ. 5-9 EKİM 1994 KUŞADASI Özet Kitabı İst, Alemdar Ofset 1994:37 (sözel)
 2. Kılıçalp S, Müezzinoğlu B, Yücetürk G, Başdemir G, Öztop F: Soliter kemik kistinin gizemli içeriği ( Uzun kemiklerin sementoması ). XI. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ. 5-9 EKİM 1994 KUŞADASI Özet Kitabı İst, Alemdar Ofset 1994:43-44 (sözel)
 3. Şen S, Alkanat M B, Ok E, Başcı A, Akçiçek F, Kürşat S, Cirit M, Başdemir G: Transplante böbrek iğne biyopsilerinde Banff klasifikasyonunun uygulanması ve klinikopatolojik korelasyon. XI. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ. 5-9 EKİM 1994 KUŞADASI. Özet Kitabı İst, Alemdar Ofset 1994:112 (poster)
 4. Kılıçalp S, Müezzinoğlu B, Tuğran C, Başdemir G, Öztop F: Anevrizmal kemik kisti (solid varyantı). XI. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ. 5-9 EKİM 1994 KUŞADASI Özet Kitabı İst, Alemdar Ofset 1994:132-133 (poster)
 5. Müezzinoğlu B, Kılıçalp S, Memiş A, Başdemir G, Öztop F: Fibröz displazi ve anevrizmal kemik kisti birlikteliği. XI. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ. 5-9 EKİM 1994 KUŞADASI Özet Kitabı İst, Alemdar Ofset 1994:133 (poster)
 6. Ayhan S, Başdemir G, Kılıçalp S, Müezzinoğlu B, Sabah D, Öztop F: Şeffaf hücreli kondrosarkom: Bir olgu sunumu. XI. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ. 5-9 EKİM 1994 KUŞADASI Özet Kitabı İst, Alemdar Ofset 1994:133-134 (poster)
 7. Şanlı U A, Başdemir G, Turan C, Balkan Z, Çetinkaya S, Ok E,Akçiçek F, Başçı A: Hemodiyaliz ve ADPD tedavisi altındaki hastalarda renal osteodistrofi’nin değerlendirilmesi. XI. ULUSAL BÖBREK HASTALIKLARI DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON KONGRESİ. 11-14 EKİM 1994 SAMSUN Özet Kitabı Samsun 1994:79,( sözel)
 8. Şen S, Kürşat S, Ok E, Başdemir G, Cirit M, Çoker A, Hoşcoşkun C, Başçı A: Banff klasifikasyonuna göre transplant böbrek perkütan biyopsi sonuçları. XI. ULUSAL BÖBREK HASTALIKLARI DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON KONGRESİ. 11-14 EKİM 1994 SAMSUN Özet Kitabı Samsun 1994:81 (sözel)
 9. Bak M, Özcan T, Başdemir G: Fokal segmental glomerülosklerozlu iki kardeş olgu. XI. ULUSAL BÖBREK HASTALIKLARI DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON KONGRESİ. 11-14 EKİM 1994 SAMSUN. Özet Kitabı Samsun 1994:177,(sözel)
 10. Cirit M; Çağırgan S, Ok E, Saydam G, Başdemir G, Tokat Y, Karaca E, Başçı A: Renal transplant hastasında angiofolliküler lenf bezi hiperplazisi. XI. ULUSAL BÖBREK HASTALIKLARI DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON KONGRESİ. 11-14 EKİM 1994 SAMSUN Özet Kitabı Samsun 1994:182 ( sözel)
 11. Özkahya M, Ok E, Karaca E, Akçiçek F, Cirit M, Başdemir G, Başçı A, Güçlü A: 398 Perkütan böbrek biyopsisinin sonuçları. XI. ULUSAL BÖBREK HASTALIKLARI DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON KONGRESİ. 11-14 EKİM 1994 SAMSUN Özet Kitabı Samsun 1994:186 (sözel)
 12. Memiş A, Arkun R, Üstün E E, Çallı C, Tuğran C, Başdemir G, Sabah D: Kondrosarkom: MR Görüntüleme bulguları ile histolojik özelliklerin karşılaştırılması. 14. ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ. 16-21 EKİM 1994 MERSİN. Özet Kitabı Adana 1994:95 (sözel)
 13. Memiş A, Arkun R, Başdemir G, Göktan C, Sabah D, Üstün E E: Malign kemik tümörlerinin preoperatif kemoterapiye yanıtını değerlendirmede MRG kriterleri. RAD’95 TIBBİ GÖRÜNTÜLEME VE GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ KONGRESİ. 18-22 HAZİRAN 1995 ANKARA. Bildiri Poster Özet Kitapçığı Ankara 1995:56 (sözel)
 14. Başdemir G: Hiperakut, akut vasküler ve sellüler rejeksiyon. XIII. Ulusal Patoloji Kongresi, Eylül 1997, BÖBREK TRANSPLANTASYON PATOLOJİSİ PANEL KİTAPÇIĞI, 1997:1-8
 15. Şen S, Başdemir G: Transplant böbreklerden nakil sırasında alınan iğne biyopsilerinde saptanan morfolojik bulgular ve önemi. XIII. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ. 4-8 EYLÜL 1997 İSTANBUL. Bildiri Özetleri (sözel)
 16. Okuducu A F, Başdemir G, Demirtaş E, Öztop F: Mezankimal kondrosarkom. XIII. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ. 4-8 EYLÜL 1997 İSTANBUL. Bildiri Özetleri (sözel)
 17. Ersoy Ö, Başdemir G, Öztop F: Primer sinovyal kondromatozis. XIII. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ. 4-8 EYLÜL 1997 İSTANBUL. Bildiri Özetleri  ,( sözel)
 18. Çavuşoğlu S, Kocaoğlu Ş, Başdemir G: Sıçanlarda paraquat nefrotoksisitesi ve üriner N-Asetil-b-D-Glukozaminidaz aktivitesi. XIV. ULUSAL BİYOKİMYA KONGRESİ VE KLİNİK LABORATUARLARDA OTOMASYON SEMPOZYUMU. 28-31 EKİM 1997 İZMİR, Özet Kitabı Ankara Şafak Matbaacılık 1997:c-315 (poster)
 19. Memiş A, Arkun R, Pourbagher A, Üstün EE, Sabah D, Yücetürk G, Başdemir G, Öztop F: Osteosarkomda kemoterapi yanıtının değerlendirilmesinde MRG. 2. TÜRK ORTOPEDİK ONKOLOJİ KONGRESİ. 22-24 NİSAN 1998 ANKARA. Özet Bildiri Kitapcığı Ankara:93(sözel)
 20. Duman S, Şen S, Özbek S, Özkahya M, Başdemir G, Ünsal A, Çelik A, Töz H, Hoşcoşkun C, Ok E: Transplant böbrek biyopsileri (TxBx). XV. ULUSAL NEFROLOJİ HİPERTANSİYON DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON KONGRESİ & ULUSLARARASI YAZ OKULU. 4-9 EKİM 1998 İZMİR. Bildiri Özetleri İzmir 1998:171 (poster)
 21. Şen S, Özkahya M, Hoşcoşkun C, Başdemir G: Sıfır saat biyopsilerde saptanan morfolojik bulguların erken dönemde greft fonksiyonuna etkisi. TRANSPLANTASYON ’98 11-15 KASIM 1998 ANTALYA. Özet Kitabı Antalya 1998:78 (sözel)
 22. Başdemir G, Zekioğlu O, Şen S, Duman S, Zeytinoğlu A: Renal transplantasyon hastasında viral tübülointerstisyel nefrit. TRANSPLANTASYON ’98 11-15 KASIM 1998 ANTALYA. Özet Kitabı Antalya 1998:88 (poster)
 23. Şen S, Yeğen R, Ok E, Başdemir G: Vasküler rejeksiyonu taklit eden ilaç allerjisi (olgu sunumu).

A-TRANSPLANTASYON ’98 11-15 KASIM 1998 ANTALYA. Özet Kitabı Antalya 1998:89 (poster)

B-XIV. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ. 11-17 NİSAN 1999 KUŞADASI. Bildiri Özetleri Kitabı 99 (poster)

 1. Filiz G, Şen S, Duman S, Hoşcoşkun C, Özbek S, Dirlik A, Kabasakal C, Zeytinoğlu A, Özkahya M, Keskinoğlu A, Töz H, Tanıl V, Yıldırım Ş, Erdoğan N, Tokat Y, Ünsal A, Ok E, Başçı A, Başdemir G: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı transplante böbrek iğne biyopsisi deneyimi. TRANSPLANTASYON ’98 11-15 KASIM 1998 ANTALYA. Özet Kitabı Antalya 1998:102 (poster)
 2. Şen S, Başdemir G, Duman S, Hoşcoşkun C, Veral A: Transplant böbrek biyopsilerinde iki sınıflama, iki araştırıcı ve iki biyopsi koru arasında uyum (Banff 97 ve CCTT). XIV. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ. 11-17 NİSAN 1999 KUŞADASI. Bildiri Özetleri Kitabı 97 (poster)
 3. Şen S, Duman S, Hoşcoşkun C, Yılmaz F ve Başdemir G: Canlı vericilerin böbrek iğne biyopsilerinde morfolojik bulgular: Yaş ve post transplant kreatinin değerleri ile korelasyonu. XIV. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ. 11-17 NİSAN 1999 KUŞADASI Bildiri Özetleri Kitabı 98 (poster)
 4. Başdemir G, Doğanavşargil B, Şen S, Mir S, Keskinoğlu A, Aksu N, Özgenç F, Başak K, Karaoğlan M: Kristal nefropatisi (renal oksalosisli üç olgu). XIV. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ. 11-17 NİSAN 1999 KUŞADASI. Bildiri Özetleri Kitabı, 1999: 101(poster)
 5. Dikicioğlu E, Başdemir G, Çulhacı N, Başak S: Bir garip osteosarkom (Maksiller sinüs yerleşimli bir olgu sunumu). XIV. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ. 11-17 NİSAN 1999 KUŞADASI. Bildiri Özetleri Kitabı 232 (poster)
 6. Yavaşcan Ö, Aksu N, Akman S, Kara O D, Erdoğan H, Şen S, Başdemir G: Hipokalemik tübüler hastalık: Hiperprostoglandin E sendromu. II. ULUSAL PEDİATRİK NEFROLOJİ KONGRESİ. 18-21 EKİM 1999 ANKARA. Özet Kitabı 1999:90 (poster)
 7. Erdoğan H, Aksu N, Yavaşcan Ö, Kara O D, Şen S, Başdemir G: Son dönem böbrek yetmezliği nedeni: Glomerülokistik böbrek hastalığı: Sporadik bir olgu. II. ULUSAL PEDİATRİK NEFROLOJİ KONGRESİ. 18-21 EKİM 1999 ANKARA. Özet Kitabı 1999:102 (poster)
 8. Argın M, Memiş A, Arkun R, Üstün E E, Başdemir G, Sabah D: Kondroblastomda MRG bulguları. RAD 99 4. TIBBİ GÖRÜNTÜLEME VE GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ KONGRESİ. 26-31EKİM 1999 ANTALYA. Sup Turk J Diag Inter Rad 5(1) 1999:E 96 (poster)
 9. Memiş A, Argun R, Başdemir G, Argın M, Yücetürk G, Üstün EE: Telenjiektatik osteosarkom: MRG bulguların anevrizmal kemik kisti ile karşılaştırılması III. TÜRK ORTOPEDİK ONKOLOJİ KONGRESİ. 13-15 EKİM 2000, İZMİR. Kongre Özet Kitabı 2000: 44 (sözel)
 10. Sezak M, Öztop F, Sabah D, Arkun R, Başdemir G: Kemiğin dev hücreli tümöründe malignite. III. TÜRK ORTOPEDİK ONKOLOJİ KONGRESİ. 13-15 EKİM 2000, İZMİR. Kongre Özet Kitabı 2000: 60 (sözel)
 11. Sarı A, Başdemir G, Özersoy Ö, Öztop F: Metastatik kemik karsinomları. III. TÜRK ORTOPEDİK ONKOLOJİ KONGRESİ. 13-15 EKİM 2000, İZMİR. Kongre Özet Kitabı 2000: 61 (sözel)
 12. Dirlik A, Töz H, Aşcı G, Şen S, Özbek SS, Başdemir G, Kumanlıoğlu K: Akut rejeksiyon tanısında sintigrafi ve Doppler USG bulgularının karşılaştırılması. ORGAN NAKLİ KURULUŞLARI KOORDİNASYON DERNEĞİ II. KONGRESİ. TRANSPLANTASYON 2000, 25-29-EKİM 2000, İSTANBUL. Özet kitabı 2000: 80 (sözel)
 13. Günbay S, Sezer B, Karcı B, Başdemir G: Oral aspergillosis: report of case. THIRD BI-NATIONAL CONFERENCE ON ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY. 9-13 MAY 2001, ANTALYA, Abstract Book 2001:54 (poster)
 14. Soylu A, Kavukçu S, Türkmen M, Sarıoğlu S, Başdemir G: Farklı etyolojilere bağlı üç kresentik glomerülonefrit olgusu. 45.MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ. 30 EYLÜL-5 EKİM 2001, ERZURUM, Özet Kitabı 2001:155 (poster)
 15. Şen S, Töz H, Zeytinoğlu A, Sezak M, Seziş M, Başdemir G: Renal allogreft böbrekte CMV enfeksiyonu (İki olgu sunumu). I. ULUSAL CMV SEMPOZYUMU. 30 Kasım-2 Aralık 2001, ANTALYA, Program ve Özet Kitabı 2001:114 (poster)
 16. Duman S, Özbek SS, Şen S, Başdemir G, Töz H, Aşçı G, Özkahya M, Sezgin N : Ultrasonografi rehberliğinde transplante böbrek biyopsisi ne kadar riskli? 22. TÜRK RADYOLOJİ KONGRESİ. 26-31 EKİM 2001, ANTALYA, Türk Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi Eki, Cilt 7, Ek 1, Ekim 2001, E47 (poster)
 17. Başdemir G, Öz Ersoy Ö, Öztop F: Osteosarkomda histolojik sınıflandırmaya yeni bir yaklaşım, XV. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ (ULUSLARASI KATILIMLI). 20-26 EKİM 2001, ADANA, Özet kitabı,228 (sözel)
 18. Başdemir G, Öz Ersoy Ö, Öztop F: Osteosarkomda MDR/P-gp fenotipinin diferansiasyon ile ilişkisi, XV. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ (ULUSLARASI KATILIMLI). 20-26 EKİM 2001, ADANA, Özet kitabı, 245 (poster)
 19. Öz Ersoy Ö, Başdemir G, Şanlı U, Sabah D, Göker E, Memiş A, Arkun R, Yücetürk G, Kantar M, Çetingül N, Çağırıcı U, Özcan Z, Burak Z, Öztop F: Osteosarkomda prognostik faktörler, XV. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ (ULUSLARASI KATILIMLI). 20-26 EKİM 2001, ADANA, Özet kitabı, 246 (poster)
 20. Öz Ersoy Ö, Başdemir G, Çağırıcı U, Şanlı U, Burak Z, Sabah D, Özcan Z, Memiş A, Kantar M, Öztop F: Osteosarkomda kazanılmış ilaç direnci var mı? XV. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ (ULUSLARASI KATILIMLI). 20-26 EKİM 2001, ADANA, Özet kitabı, 248 (poster)
 21. Öz Ersoy Ö, Başdemir G, Şanlı U, Burak Z, Sabah D, Özcan Z, Memiş A, Arkun R, Yücetürk G, Kantar M, Çetingül N, Çağırıcı U, Öztop F: Osteosarkomda P-gp varlığının tedavi ve prognoza etkisi, XV. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ (ULUSLARASI KATILIMLI). 20-26 EKİM 2001, ADANA, Özet kitabı, 247 (poster)
 22. Ayşe Caner, Mert Döşkaya, Aysu Değirmenci, Hüseyin Can, Şura Baykan, Ahmet Üner, Gülçin Başdemir, Ulvi Zeybek, Yüksel Gürüz: Trichinellosisin Enteral ve Parenteral Dönemlerinde Artemisia vulgaris ve Artemisia absinthium’un Etkinliğinin Gösterilmesi. 15. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Kayseri, Türkiye; 11/2007

Kurs, Kongre ve Sempozyum Katılımları

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

 • İstanbul Tabip Odası
 • Ege Patoloji Derneği
 • EuropeanSociety of Pathology (E.S.P)
 • EuropeanMusculo-skeletalOncologySociety (EMSOS)
 • International Society of Nephrology